Nazi Lauck NSDAP/AO Svenska CD Propaganda . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

#701 Propaganda CD

För laserskrivare och för Internet

LASER-PROPAGANDA

#701 PROPAGANDA CD innehåller layout för följande språk ** ...

* NS-NYHETSBULLETINEN

* Swastika stickers (för standar Avery® L7173 för Europa och Avery® #8463 för USA).

* Swastika Posters (lämpligt för DIN-A4 format i Europa såväl som storleken "8.5xl 11", USA format)

* "Bild"-stickers och posters effektiva överallt).

* "Comics"

INTERNET-PROPAGANDA

* NSDAP/AO hemsida i Microsoft FrontPage 97®

* Epost bilaga (TRAVELLERS ALERT and WARNUNG! etc) – i Microsoft Word 97®.

** Välj ETT språk per CD: svenska, engelska, tyska, ungerska, finska, holländska, franska, spanska, portugisiska eller italienska: (polska, norska och danska är också möjligt att få, men för tillfället endast UTAN layout for NYHETSBULLETINEN eftersom denna ännu inte är producerad i dessa spåk.) – 100 kr. / USDollar 10.00 per CD i respektive språk.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

NSDAP/AO Svenska