Nazi Lauck NSDAP-AO - Česká Bcze112 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS Zpravodajství

vydávaný NSDAP/AO - České internetové vydání

zima #112 - 2002/2003 (113/114)

"Dědicové zla"

Všichni z nás známe ty extrémě zaujaté, násilím naplněné "dokumentáře" o Tretí Říši které jsou neustále produkovány v Hollywoodu a v jiných žumpách Židovské mozkové hniloby. To pro mě učinilo vysílání dokumentáře německé ZDF televize dne 10. prosince 2002 (113),

(Mythus Odessa / SS - Varování historie), oto více zajímavé. Ke konci programu komentátor vysvětlil, že i přez fyzické pominutí Třetí Říše a starých SS-áků, idea a tedy i věc Nacionálního Socialismu nadále žijí v srdcích a myslích nové generace! Poté ukázal segment webové stránky NSDAP/AO - s pravou url adresou (!!!) - což následovalo návštěvností stránek sta tisíci lidí během dalších dnů. ( Byla tato reklama zdarma vánočním dárkem ZDF pro NSDAP/AO? A nebo má NSDAP/AO "tajného agenta" v táboru nepřítele?)

Opravdu mě to dojalo! Nikdy jsem si nemyslel, žeby mě takový televizní program mohl teměr dojmout k slzám! Náhle jsem si uvědomil, že je to opravdu na USA, aby dále nesla dědictví našich předků, znovu pozvedla vlajku krve a dokončila Führerovu velkou misi! Nenecháme se zastrašit! Musíme se učit z moudrosti a schopností našich předků, starých stranických kamarádů a politických vojáků, a spolu s nimy vést boj proti tomuto nemocnému systému tak dlouho jak jen budeme moci. Protože víme stejně jako oni, že: Vítěztví bude naše!

Heil Hitler!

Situační zpráva

Současně probíhající právní boje nám momentálně odčerpávají naše finance a pracovní sílu, což způsobylo opoždění vydávání časopisu. Prosíme vás o pochopení (Jako experiment vychází dnešní publikace v jiném formátě). Ale také máme dobré zprávy: Začali jsme ÚTOK!

Zaprvé, banánová republika Německo se vzdala. Podle významných novin Frankfurter Allgemeine (nedělní edice 25. srpen 2002, článek nahoře na strane dvě), se německá vláda rozhodla NEVÉST soudní spor ohledně několika domén - identické jejich AŽ NA ukončení ".us" oproti ".de" - registrované kamarádem Lauckem, protože by rozhodnutí bylo provedeno soudem U.S. místo soudem WIPO ve Sˇvýcarsku.

Zadruhé, Americká unie občanských svobod (ACLU) pokrčuje obnovovat občanská práva Gerharda Laucka. Právníci obou stran se shodli natom, že celá kampaň může jít až k nejvyššímu soudu U.S. Výsledek tohoto bude více sympatií pro nás a více ostudy pro odpůrce svobody projevu na obou stranách atlantiku.

Zatřetí, jedna z občanských akcí má dobré vyhlídky na významné finanční odškodnění.

Na frontách propagandy a technologie se též dosáhlo podstatného vývoje.

Zaprvé, v roce 2002 stránku NSDAP/AO - http://www.nazi-lauck-nsdapao.com - navštívilo 25 milionů lidí! Mein Kampf byl stáhnut 50 000 krát.

Zadruhé, můžeme teď produkovat CD a DVD. Během posledních čtyř měsíců roku 2002 bylo na DVD produkováno na dva tucty originálních filmů z Třetí Říše

a knih s anglickým/německým komentářem.

Zatřetí, naše A3 tiskárna, kterou jsme zakoupily počátkem ledna již začala tisknout časopisy a knihy.

Gerhand Lauck

Dopisy editorovy

Není Možné Držet Dobrého Muže na Zemi

Uzavřeny jsou mé měsíční poplatky. Zotavuji se z dlouhodobé nemoci. Ale stejne bojuji ze všech mých sil a vší mojí vůlí v našem mocném boji za Boha a Fuhrera. Má čest je má věrnost! - Pennsylvania, USA

Podpora bojového ducha

Nalezení Vaší stránky pro mě znamenalo velkou podporu mého bojového ducha! Prosím, zašlete mi Vaše noviny! Nechte mě jako mladého patriota říci, že vaše stránka je neocenitelným povzbuzením, pomocí a motivací pro nás řady! - Hamburg

Nová Propagandistická Zbraň na Východní Frontě

Nové DVD jsou obzvláště zajímavé! Dívali jsme se na ně celou noc. Čím více se učíme o Fuhrerovi, tím větší je naše odhodlanost. Jeho obrázky jsou jako hvězdy na noční obloze, které ukazují cestu z temnot zžidovaného denního života v naší zemi! - Moskva

Anti-Bílý Rasismus

Jako přesvědčený Nacionální Socialista vidím znovu a znovu, jak se mé město stalo obětí nebílé imigrace. Politické strany propagují anti-bílý rasismus proti původní populaci. Potřebujeme co nejdříve nový Nacionalně Socialistický stát!

Nereprezentující

Systém tvrdí, že je potvrzený hlasováním lidu, ale dnes se neuráčí volit ani polovina lidu, takže jsou vlastně volby důkazem odporu vůči celému systému,

který každým dnem ztrácí více a více autority.

Zapomněli na Něco?

Viděl jsem Vaše nálepky na jedné dopravní značce blízko mého domova. Prosím, zašlete mi informativní materiál o vaší organizaci. Jsem pevným zástupcem myšlenek Adolfa Hitlera. Co tu dělají Židé je odporné. Proč zapomněli tuhle sebranku Židů šoupnout do plynu v Auschwitzu? Heil Hitler! - Mnichov

editor: Dobrá otázka! Odpověd kamaráda Laucka na tuto otázku byla i jednou citována Simonem Wiesenthalem: " Adolf Hitler byl tím největším mužem který kdy žil, ale byl moc humální... My nebudeme opakovat jeho chybu!"

Aktivismus na Chatu

 

Miluji Vaši internetovou stránku! Každý den trávím celé hodiny na chatech, kde používám jméno a obrázek mladé dívky. Mnoho mladých mužů navštěvují tyto chaty a já je tak mohu ovlivnit. - Austrálie

Rozpoznané Nebezpečí

Studuji historii. V mé zemi mají Židé a jejich přátelé velký vliv v politice, ekonomice a kultuře. Ale lidé si uvědomují, že Židé působí jako výhružka, která

musí být odstraněna. - Srbsko

Mezinárodní Solidarita

Navštívil jsem Vaši stránku a musím vás za ní pochválit. Zvláště mě potěšilo jak pomáháte různým NS hnutím v různých zemích. Pokračujte tak dále a vítěztví bude Naše!

Novinka! Filmy Třetí Říše a Obrázkové knihy s dvouřečným komentářem na celosvětově fungujících DVD. Navštivte http://www.nazi-lauck-nsdapao.com .

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hlavní strana NSDAP/AO