Nazi Lauck NSDAP-AO - Česká Bcze115 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS Zpravodajství

vydávaný NSDAP/AO - České internetové vydání

Číslo 115/15 - Léto 2003 (114)

4 000 kamarádů uctilo památku Rudolfa Hesse

 16.srpna 2003 se zúčastnilo více než 4000 kamarádů ze všech částí Německa a několika evropských zemí vzpomínkového pochodu za velkého mučedníka bílé rasy Rudolfa Hesse.

Akci doprovázely obstrukce ze strany policie, která zatkla víc než 70 kamarádů, údajně za ilegální symboly a zbraně. Demonstrace byla pozitivně přijata místními občany, kteří jednoznačně zamítli nechutný plán hlasitě pouštět z oken jejich domovů na trase pochodu negerskou muziku. Přišlo pouze 300 odpůrců demonstrace.

 

Nepřátelé a vlivní lidé

 Současný U.S. prezident George Bush Jr. všeobecně nebere v úvahu ani názory nejlepších vědců, ale vy věřte těm, co si to zaslouží. George dokázal udělat něco, co nikdo jiný ve světové historii nedokázal: Udělal ze Spojených států nejnenáviděnější národ na Zemi !

Jistě, muslimský svět byl dost antiamerický – a ne bez dobrých důvodů (!) – už několik desetiletí předtím. A někteří z “našich spojenců”, nemyslím tím Francouze, mají svůj částečný podíl na zhoršování situace. Nicméně během prvních zhruba dvou století, kdy už měla Amerika znaky národa, byla většinou oblíbeným, dokonce obdivovaným a někdy i milovaným národem. Domácí svoboda a jednoznačné odmítnutí kolonialismu udělalo z Ameriky milovanou zemi.

Náhlá zrada Monroeovy doktríny směřující ke zvýhodňování a politice intervencí – to jest židovskému kapitalistickému imperialismu – to trvale změnila. Americká masivní podpora otevřeně teroristického státu Izrael věci zhoršila.

Po pádu ďábelského sovětského impéria někteří naivní novináři sloužící systému předpovídali “mírové rozdělení ”. Předpokládalo se, že by se mohly snížit náklady na zbrojení a ty potom  investovat do sociálních programů. Možná by Američané nakonec mohli dostat hodnou vládu financující lékařskou péči, na jakou se většina západoevropanů desítky let jen těšila. Žádné takové štěstí však nepřišlo ! Politici si našli nové nepřátele, generálové vynalezli nové válečné zbraně pro nové “výzvy” a zbrojení se v současnosti zvyšuje !

Samozřejmě termín “noví nepřátelé” jednoduše označuje kohokoliv stojícího v cestě Izraeli...nebo Wall Street. Jako jediná zbylá supervelmoc se Spojené státy staly vykonavateli světového kapitalismu. Původní maska “vůdce obrany svobodného světa proti komunistické tyranii” byla odhozena. Od té doby vycházela najevo víc a víc odporná pravda.

Nevyprovokovaná invaze a kvazikoloniální obsazení Iráku v jasném rozporu s mezinárodním právem byly poslední kapkou. Američtí kamarádi, kteří navštěvují Evropu a objektivně probírají světové záležitosti s průměrnými Evropany, jsou překvapeni, jak neoblíbenou se Amerika stala. Jediná věc, šokující víc než samotná neoblíbenost, je blažená ignorance americké veřejnosti s mozky vymytými židovskými médii. Ovšem stále více Američanů se začíná stávat aspoň trochu nedůvěřivými vůči masmédiím. Během poslední války v zálivu uváděly největší noviny ve Spojeném království a Austrálii, že víc než polovina z návštěvníků jejich internetových stránek nebyli občané jejich zemí, ale spíš Američané, kteří evidentně nevěřili “válce amerických médií” obhajujících invazi, a proto hledali zprávy jinde.

Je stále nejasné, kolik z těchto “antiameričanů” si je vědomo židovské otázky. V mnoha zemích je “antisemitismus” nezákonný, takže “antiamerické” protesty posloužily jako legální náhražka. V každém případě je americko-izraelské partnerství stále více zločinnější vůči lidem a je tak zřejmé, že nenávist vůči jednomu se rozšíří i na druhého. Teď se ta nenávist rozšířila ze středu a východu Evropy, kde se dokonce otevřeně mluví o ose Paříž – Berlín – Moskva proti Washingtonu !

Pokud americký lid dovolí “své” vládě posluhovat jako prostitutka a dělat špinavou práci pro Židy na Wall Street a v Tel Avivu, bude se setkávat se stále větším a větším nepřátelstvím. Ať je to mrzuté nebo ne, spravedlivé nebo ne, je to jasný závěr. Pokud tyto události pomáhají probudit spícího amerického obra a obrátit ho proti jeho židovskému pánovi, tak se tento bouřkový mrak může jednoho dne začít rozjasňovat.

 

Gerhard Lauck

Hlavní zprávy

 Poválečný rekord: Množství antižidovských incidentů dosáhlo v Evropě nového rekordu od roku 1945, citoval německý tisk Simon Wiesenthal Center.

 

Černá listina ve Švýcarsku: Kamarádi z Maďarska oznámili, že byli vyhoštěni za hranice a byl jim na rok zakázán vstup do Švýcarska “kvůli jejich politickým názorům, které jsou hrozbou pro švýcarskou společnost”. O NSDAP/AO byla také zmínka.

 

Uznání od vlády České Republiky: Ve zprávě české vlády o extremismu pro rok 2002 potvrdili NSDAP/AO a její sesterskou organizaci NSEC jako důležitý zdroj NS propagandy. Dále bylo se smutkem uvedeno, že website NSEC je mimo dosah vlády, protože má hosting v USA (u kamaráda Laucka). (Podívejte se na www.nsec-88.org ).

 

Útok proti RVF v Anglii: Ozbrojená elitní jednotka – “protiteroristická” OS13 – Scotland Yardu udělala 4.července razii v osmi domovech vůdců RVF (Revolutionary Volunteer Force – Revoluční dobrovolnické jednotky). Během prohlídky byly zabaveny počítače a mobilní telefony. Nebyla vznesena žádná obvinění a všichni byli později propuštěni. Podobná razie proběhla už v květnu. Celá akce byla údajně nařízena generálním ředitelem MI5 a speciálním oddělením Scotland Yardu.

 

Více soudních pravomocí v EU ?: “Díky” EU zákonům může být vydáno šest NS spolupracovníků z doby německé okupace do Nizozemí. (Díky Vůdcovu výnosu měli německé občanství.) “Německý” ministr nespravedlnosti schválil žádost o vydání z Haagu.

 

Podařený koncert: Díky úzké spolupráci mezi holandskými a německými kamarády jsou nyní pořádány koncerty ve skrytu (relativně) svobodného Holandska před systematickým policejním útlakem v celém okupovaném Německu. Koncert z 5.července pořádaný Oidoxie navštívilo 200 německých a holandských kamarádů. Neobjevilo se tam ani jediné policejní auto. (Podívejte se na www.oidoxie.de ).

 

Rekord v Maďarsku: Po článku v novinách HETEK o NSDAP/AO a jeho maďarských kamarádech, který vyšel v Maďarsku 26. června, se počítadlo návštěvníků v maďarské jazykové verzi webu NSDAP/AO zastavilo na stejném čísle, jako anglická jazyková verze za červenec.

 

Němečtí kamarádi také uspořádali vzpomínkovou demonstraci za dva SA many zavražděné komunisty v roce 1933: Waltera Spangenberga a Winanda Winterberga.

 

Švýcarští dobrovolníci ve Waffen SS

 

Švýcarští dobrovolníci

 

Výňatek z plukovního zápisu z 29. března 1942

 

Pluk přijal 22 švýcarských SS dobrovolníků. Vítáme kamarády, kteří dnes, vedeni ideály, dělají to, co jsme my dělali v době boje.

My všichni bojujeme za germánskou říši německého národa. Náš Vůdce je vůdcem všech germánských lidí !

 

Podepsán: držitel rytířského kříže SS-Obersturmbannführer Schuldt

 

Letka Ju-52 prolétá nízko nad Ruskem. Letadla odstartovala před několika hodinami z Varšavy a brzo musí dosáhnout svého cíle. Vezou posily pro silně sevřenou jednotku.

Sotva jeden ze všech pasažérů už někdy předtím seděl v letadle. Vzrušující zážitek z letu se u každého muže prolíná s napětím z bezprostřední hrozby nadcházející mise.

Během letu toho nikdo moc nenamluví. Oči sledují obraz ubíhající krajiny a uši zaznamenávají zvuky z blízké fronty doléhající k mladým vojákům.

Fronta !

V domovině nikdy válku nepoznali. Jistě, pocítili ekonomické dopady. Občas slyšeli o hrdinských bojích, o vítězství a smrti, ale nevěděli, co to všechno obnáší. Neměli žádnou představu o tom, jak vypadá radost z vítězství. Neměli žádnou představu o ře, s jakou na ně všechen lid spoléhá a třásli se nadšením s vidinou konečného naplnění úsilí celé generace.

V těchto třech Ju 52 dnes seděli germánští dobrovolníci ze Švýcarska. Většina z nich jsou mladíci, ale několik z nich je víc než dospělých. Nebyli k tomuto dalekému letu obsazeni na základě rodokmenu na doplnění uvolněných míst. Je to jejich vlastní vůle zaplatit tuto daň a přetrhnout vnější pouto s domovinou. Dobrovolníci v uniformách germánských SS !

Letadla se chystala přistát na provizorním letišti. Muži se pevně drželi, protože se při přistání smýkali sem a tam. Sněhem pokryté pole není cementovaná ranvej !

Ocelového ptáka opouštěli trochu ohromeně. Tady na pevné zemi začínali vnímat tvrdou realitu. Hřmění děl !

Opravdu, stály tu dvě baterie těžkých houfnic. Hřmění jejich detonací dunělo v uších. Všichni si na to museli zvyknout.

Nepřátelská palba zněla všude kolem. Bolševici drželi pozice a vzduchem svištěly granáty trhající zeminu několik set metrů za nimi.

Trochu se uspořádají, pak se maoddíl vydává na cestu a ještě té noci přichází ke své frontové jednotce.

 

Oznámeno Vůdci !

 

Mladý vedoucí roty, nositel zlatého německého kříže, píše:

 

Bylo to v prvních dubnových dnech. Byli jsme na „Ölbergu“, jak jsme pojmenovali strategicky důležitý pahorek blízko K. Jednotka během týdnů obranných bojů utrpěla těžké ztráty. Zásobování se k nám dostávalo jen pomalu a v malém množství. Sověti se nás stále znova a znova pokoušeli z týlu odříznout. Situace byla vážná a naléhavě jsme potřebovali posily.

V té době přišlo k mé rotě 16 švýcarských dobrovolníků, kteří se poprvé dostali do přední linie těžkých bojů. Vzal jsem je pod své osobní velení, dovedl jsem je na stanovené pozice a nechal je dalekohledy pozorovat nepřítele.

Před našimi pozicemi se rozprostíral malý les, který jsme pro jeho charakteristický tvar pojmenovali botový les. Sověti, používající všechny bolševické taktiky vedení války, zde měli zákopy.

Několik strategických bodů a pozic držel nepřítel v moci. Přišlo hlášení, že silné jednotky nepřítele zaútočily a obsadily oba nejdůležitější strategické body. Všichni obránci padli.

Švýcarská roto, připravte se !

Dobrovolníci vyrazili rozděleni do dvou skupin, ale ne beze ztrát. Ovšem jádro každé skupiny dorazilo ke svému strategickému bodu, navzdory  zuřivému odporu nepřítele zlikvidovalo a opět obrátilo kulomety do botového lesa.

Sovětské dělostřelectvo pálilo na rozvinuté pozice čtyři hodiny, pak zaútočila pěchota. První vlna byla skosena kulomety a hned za ní se valila druhá vlna. I ta zůstala ležet na zasněžené pláni mezi našimi pozicemi a botovým lesem.

Pak nastal na několik hodin klid, ale muži si sotva odpočinou. S napětím a obdivuhodnou vytrvalostí hledí směrem k bolševikům. Nastává noční průlom a příchod posil je nemožný. Každé tři hodiny je proti našemu sektoru veden útok. V brzkých ranních hodinách vydávám rozkaz k útoku na botový les. Má švýcarská rota musí projít lesem jako útočná skupina a skoncovat tam s nepřítelem. Muži se plíží otevřenou plání, takže je nepřítel neslyší přicházet. Najednou se ozvala střelba, která nevyděsila jen nepřítele.

Později mi muži řekli, že nejhorší byly poslední minuty těsně před útokem, kdy se nesměli ani pohnout a museli čekat na spásný rozkaz.

Moment překvapení se podařilo využít. Švýcarská rota úspěšně dobyla pozici bolševiků a zničila je do posledního muže.

Jsem na ty muže hrdý a chtěl bych udržet „tradiční rotu“ ve své jednotce nastálo. Samozřejmě, mnoho dobrovolníků padlo a ostatní byli zraněni, s výjimkou jediného muže. Ale já vím, že se do jednotky vrátí a mám z toho radost.

 

Tito posledně zmínění muži mi napsali v dopise:

 

„…Nebylo tam nic připraveno; využívali jsme sníh, díry v zemi a krátery po granátech. Tak jsme tam leželi, totálně promočení a zmrzlí, v očekávání sovětského útoku. Kolem dopadal jeden granát za druhým: přede mně, jeden těsně ke mně a za ním další. Najednou jsem uslyšel výkřik bolesti. Kamarád T. byl zasažen. Lezl jsem k němu zavázat mu ránu. Střepina granátu zasáhla jeho stehno. Sotva jsem skončil s ošetřováním, volal o pomoc kamarád M. Mezitím vybouchnul granát v mé blízkosti. Když jsem vzhlédl, viděl jsem ležet kulometčíky D. a S. mrtvé. Dostali přímý zásah.

Leželi jsme ve sněhu, v rukou připravené granáty, čekajíc na rozkaz k útoku. Nakonec rozkaz přišel: naše granáty už vybuchovaly v sovětských řadách a my jsme s pokřikem hurá vyrazili; nepřítel byl zničen a ostrůvek lesa obsazen. Zatímco jsme útočili, vyskočil z bunkru sovětský komisař, divoce kolem sebe střílel ze samopalu a pak zase zmizel…aby se sám zastřelil ! Obětí jeho palby se stali také dva stateční Švýcaři.

V noci jsme se přichystali k obraně. Byli jsme promočení až na kůži. Noc byla mrazivá a my jsme byli tak prokřehlí, že jsme se mohli sotva pohnout. Časně zrána opět zahájilo dělostřelectvo palbu, tentokrát přesně na ostrůvek lesa…

Výbuchy duněly celé ráno. V poledne už nestál jediný strom; země byla celá rozrytá výbuchy. Toho rána bylo odvezeno posledních pět zraněných Švýcarů. Ještě ten večer je náš pluk vyproštěn a krátce nato odjíždí směr Německo. Při příležitosti udělení mého železného kříže řekl velitel pluku: „Švýcaři byli stateční, jak sami dokázali. Řekl jsem to Reichsführerovi SS a ten z vás měl radost. A také jsem to ohlásil Vůdci !“

 

Jeden zraněný voják píše z nemocnice veliteli své jednotky:

 

„…Neumím vám dost dobře vyjádřit své poděkování, stejně jako mí zranění kamarádi. Poslední dvě švýcarské bojové skupiny na vás byly rozhodně pyšné a udělaly všechno pro zachování dobré pověsti deváté roty…Byl jsem také zasažen, ale už je to lepší a brzo budu zpátky, s vírou ve vás…“

 

Z jiného dopisu:

 

„…Účastnil jsem se poledního útoku naší čety 10. dubna a byl jsem zaživa zasypán, zatímco jsem ošetřoval naše zraněné. Mám jen otřes mozku, jinak nic, takže brzo zase budu u vás. Doufám, že až se uzdravím, tak zase dáte nás Švýcary k sobě a těším se, jak zase budeme bojovat v jednom šiku…“

 

To je duchovní odkaz germánských dobrovolníků !

Možná je pro ně výcvik těžší než pro rozené „Prušáky“. Ale když se ocitnou v situaci, kdy je rozhodující věrnost a spolehlivost, jsou mezi prvními.

Bez rozkazů, v zuřivé palbě, dovezli na stanoviště munici. Z jejich úst nevyšla jediná stížnost, když nebylo dost jídla, protože nebyl nikdo, kdo by ho přivezl nebo když na jednotku zaútočila jedna z partyzánských skupin.

Štít cti svého národa nesli vždy pevně vztyčený.

 

Jedná se o výňatek z knihy #565 GERMANIC VOLUNTEERS OF THE WAFFEN-SS, $10.00 plus poštovné a balné.

 

Dopisy vydavateli

 

Správný cíl

 

Ať jdeš po tomto městě kamkoliv, všude jsou negři, rákosníci a mexikáni. Jsou jako housenky ! Přál bych si, abych mohl bojovat za Hitlera ! On měl správný cíl  vyřešit rasovou otázku. Dnes musíme říct, že výsledek frašky známé jako druhá světová válka byl ten, že jedinými vítězi byli Židé. – Chicago USA

 

Podzemní bojovník v Německu

 

Bojujeme za legalizaci NSDAP v Německu. Vyrobili jsme několik tisíc nálepek s lincolnskou adresou a rozšířili je mezi kamarády v různých částech země. Jejich rozšíření proběhlo velmi dobře a nyní to vyšetřuje státní policie v Berlíně.

Třikrát Sieg Heil našemu Vůdci Adolfu Hitlerovi ! – Odněkud z okupované německé říše

 

Bezmezný obdiv

 

Vždy jsem cítil bezmezný obdiv k vaší práci a přeji vám z celého srdce úspěchy, které si plně zasloužíte ! – Pensylvánie USA

 

NS buňka v Jihoafrické Republice

 

Po delší pauze vám opět píše jeden z nejvěrnějších stoupenců. Už jsem strávil nějaký čas ve vězení za propagaci AO. Teď jsme založili buňku o 5 lidech a prosíme o propagační materiály v angličtině a němčině. – Jihoafrická Republika

 

Pozdrav od vedoucího australského aktivisty

 

Díky za vaše noviny, které čtu s velkým zájmem. Pokračujte v dobré práci !

Tady se opět dává do pohybu NS hnutí. Podívejte se na přiožené novinové články. Používáme internet, stejně jako plakáty různých velikostí. Je to součást volební kampaně dvou z nás do senátu. – Jack van Tongeren, Australian Nationalists Movement, PO Box 332, Gosnells WA 6110, Australia – www.anm-anwu.com

 

Vůdcův příklad

 

Oceňujeme The New Order !

Odešli jsme z U.K. kvůli velké bolesti z toho, jak se náš domov stává azylem pro odpad z celé Evropy.

Prosím, přijměte náš dar 100 dolarů. Cítím to jako povinnost a přál bych si, abych mohl dát víc. Často přemýšlím o tom, že když se Adolf Hitler dlouho živil jen tyrolskými jablky, aby mohl financovat a zachránit stranu, tak my bychom měli dát pro společnou věc něco víc.

Heil Hitler ! – Austrálie

 

Svastiky všude !

 

Svastiky všude – podívejte se na přiložené prohlášení z největších finských novin. První je symbolem staré finské letecké jednotky na základě návrhu z roku 1918. Druhá je od ženských spojenkyň s německou říší. – Finsko

 

Nový spolupracovník

 

Jsem ruský nacionální socialista momentálně žijící na západě. Mluvím několika jazyky a rád bych pomohl při překladech. Heil Hitler ! – Severní Amerika

 

Maďarská mládež obdivuje Hitlera

 

V nedávno provedeném průzkumu jmenovali maďarští středoškoláci Adolfa Hitlera jako jejich šestou nejoblíbenější historickou postavu ! – Kalifornie

 

Neobvyklá zpáteční adresa

 

Prosím, pošlete mi materiály v angličtině a ruštině. Viděl jsem vaší adresu na nálepce v Argentině. – Sionisty okupovaná Palestina

Potřebujeme !

1.               Knihy a časopisy Třetí Říše, stejně jako originální (do roku 1945) nahrávky s německými pochody.

2.               Kamarády, kteří plynule píší (není nutné, aby mluvili) cizí řečí a jsou ochotní dělat překlady.

3.               Internetové aktivisty ke shromažďování a šíření informací.

Podívejte se na náš rozsáhlý NABÍDKOVÝ LIST !

VZOREK NOVIN ZADARMO !

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hlavní strana NSDAP/AO