Nazi Lauck NSDAP-AO - Česká Bcze119 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS Zpravodajství

vydávaný NSDAP/AO - České internetové vydání

121/21 2005 (116)

Američané vstupují do doby vyhynutí

"Importace cizinců sebou přinese i principy vlád, které tito cizinci opustili nebo pokud se jim podaří se jich zbavit, pak to bude výměnou za neomezenou nemorálnost která většinou přechází z jednoho extrému do druhého. V proporci k jejich množství vštípí do Spojených Států svého ducha, odchýlí nebo ovlivní jejich směr a učiní z nich různorodou, nesoudržnou, pomatenou masu."

Thomas Jefferson

Představte si, že jste jediný bílý člověk žijící v přeplněné předměstské čtvrti černochů, asiatů, mulatů a jiných rasově nedefinovatelných humanoidů. Žijete ve stálém strachu z toho, že se vám jednoho dne nebo jedné noci vloupou vaši barevní sousedé do vašeho bytu. V okolí se to děje neustále.

Odporně páchnoucí odpadky jsou součástí vašeho městského panorama a zdi jsou pokryté graffiti. Místní děti jsou členové gangů ponořených do brutálního obchodu okrádání a zabíjení jeden druhého. Všude je nestřídmý hluk, neustále – řvoucí rapová muzika a hispánský rámus z magneťáků v projíždějících autech, nebo nošených tupými kolemjdoucími. Celá oblast zapáchá pronikavým smradem lidských výkalů a všeobecné hniloby.

Většina obchodů je zavřená, zabedněná nebo vypálená – nyní bydlištěm pobudů a krys, skladištěm obětí vražd. Špinavé obchody s potravinami vypadají nehygienicky. Pár dalších obchodů – většinou obchody s lihovinami a bufety – jsou přecpané hlučnými, čpícími zákazníky slintajícími po sobě zbytky sumce a marinádu na grilování. Tito primitivní tvorové jsou znehodnocenými karikaturami lidských bytostí. Podívejte se támhle na tu příšerně obézní černou mámu obklopenou tuctem křičících špinavců. Támhle je ten míšenec s věčným úšklebem na jeho umaštěné tváři. To co je dělá ještě strašlivějšími, víc než jejich odpuzující fyzický vzhled, je jistota, že každý z nich má u sebe nůž nebo pistoli. A oni všichni mají svůj vlastní smysl pro rasovou identitu. Jinými slovy jsou pro ně nepřátelé všichni.

Po západu slunce se věci zhoršují. Častokrát v noci zaslechnete střelbu nebo výkřiky a neklamné zvuky toho, jak někoho nedaleko ubíjejí k smrti. Netroufáte si jít v pozdních hodinách ven, ale spěšně zastrčíte zástrčky na všech dveřích a oknech. Jednou za čas se vzduch stane štiplavým výpary z ohně, které se nesou větrem od požáru o kterém doufáte, že není moc blízko.

Ticho neexistuje. Rádia, televize a repráky vašich spolunájemníků jsou puštěné naplno celý den, jejich neustálý hluk je přerušen pouze uši rvoucími sirénami rychle jedoucích policejních nebo požárních vozů a sporadickými výstřely městského zločinu.

Přes den, když musíte jít ven, se stejně vystavujete riziku konfrontace s černými grázly, přesvědčenými, že by se měli všichni běloši zabít nebo míšenými gangstery, kteří v anglo-američanech vidí potencionální oběti. K těmto tradičním prvkům americké neřešitelné vlny zločinu byl přidán i asijský výtržník (Vietnamec, Kambodžan, Hmong, Korejec, Laosan, atd., atd., … až do nekonečna) ambiciózní dokázat svým rivalům na ulici, že dokáže být ještě více potřísněn krví než oni.

Mnohobarevné gangy jsou nyní početné, jejich členství se rozšířilo na statisíce, takže představují opravdovou sílu ve vaší komunitě. Rozhodně ji nepřestavuje policie, která je pochopitelně neochotná „sloužit a chránit" kohokoliv v této „špatné čtvrti". Houfy dobře ozbrojených kreténů se potloukají v ulicích a bočních uličkách mezi neodkliditelnými, rostoucími hromadami zapáchajícího odpadu jako vzteklé smečky nakažených krys a zdivočelých psů se kterými tráví noc.

Sedíte ve svém pokoji, uvědomujíc si naprostou převahu nepřátelské populace nebílých, kteří vámi instinktivně pohrdají i když jste jim nikdy nic špatného neudělal. V moment kdy vyjdete ze dveří, riskujete život ve světě, který se stal cizí všemu co jste kdy poznával. Vaše barva kůže vás označuje jako nepřítele a/nebo obětního beránka. I vaše vlastní řeč vás dělá obezřetným ve čtvrti kde se již anglicky všeobecně nemluví. Vítejte do multikulturní společnosti mezirasové spravedlnosti a rovnosti, kterou vám slíbila vaše vláda a média! Je to konec žití a začátek přežívání. Při nejlepším bude vaše budoucnost podobná tomu co teď, beznadějná slepá ulička.

Výše uvedený popis není žádné přehánění. Je to realistické vyobrazení dnešní existence tisíců bílých lidí, většinou chudých a starých, kteří byli ponecháni a uvězněni v dříve civilizovaných čtvrtích, které byly poté převzaty černochy, míšenci a asiaty ve městech jako je Chicago, Atlanta nebo Los Angeles. Ale to jak tito nešťastní jednotlivci trpí na městské úrovni je mikrokosmos vývoje americké národní společnosti v 21. století.

Žádná menší autorita na budoucnost naší země než president Bill Clinton prohlásil ve své nejslavnější řeči před maturujícími studenty na Oregon Portland State University dne 13. června 1998, že „za něco málo víc než padesát let nebude existovat žádná majoritní rasa ve Spojených státech." Jinými slovy je bílým lidem naplánováno stát se minoritou ve své vlastní zemi v době, kdy se dnes narozené děti dožijí středního věku.

„Dnes, většinou díky imigraci," pokračuje Clinton, „již neexistuje majoritní rasa na Havaji nebo v Houstonu nebo v New York City. Během pěti let nebude existovat majoritní rasa v našem největším státě, Kalifornii." Ještě mohl do svého seznamu přidat Floridu a celé Nové Mexiko, kde již běloši minoritou jsou. V Novém Mexiku se Hispánci stali majoritou krátce po začátku 21. století.

Presidentovy poznámky byly založeny na současných údajích Amerického úřadu pro sčítání lidu, které ukázaly, že kolem roku 2040 budou bílí Američané patřit k minoritní populaci. Tento odhad byl založen na třech klíčových faktorech; imigrace (převážně z Mexika, Filipín, Indie, Vietnamu a rudé Číny), trvalý nárůst nebílé porodnosti současně s poklesem bílé porodnosti. Před rokem 1965 bylo 90% obyvatel USA bílých. Před koncem 20. století toto číslo pokleslo na 72,9% a pokračovalo ve strmém poklesu i v prvních letech dalšího století.

Rok 1965 byl klíčovým rokem vnitřního ničení Ameriky, jelikož to byl rok, kdy byla naše stosedmdesátpět let stará imigrační politika opuštěna presidentem Lyndonem Johnsonem. Do té doby požadovaly první zákony řídící imigraci prošlé kongresem v r. 1970, že všichni noví občané musí být bílého evropského původu. Samotná ústava nezávislosti spojených států určila, že negerští usedlíci jsou považováni pouze za „tří-pětinové lidi".

Demografové z odboru vylíčili hrozný obraz Ameriky v 21. století. Například v roce 2010 budou v kalifornských školách více než dvě třetiny dětí míšenci, Asiaté nebo černí. Do dvaceti let poté naroste celková populace Spojených států o padesát milionů, z čehož více než polovina z nich nebude bílá.

A přesto jsou i tyto odhady příliš umírněné. Nezahrnují rychle vzrůstající počet rasově míšeného amerického potomstva a jiné neárijce, včetně židů (chybně kategorizovaných jako „náboženská skupina") a cikánů (kříženců původně z indického subkontinentu, ze kterého byli vyhnáni jako něco horšího než „nedotknutelní"). Americké populace obou těchto skupin již přijaly další příliv imigrantů z Balkánu, zdroje většiny cikánů a zaniklého Sovětského svazu, kde byli židé jeho sesazení vůdcové. Kvůli pradávným sporům mezi hádajícími se zbytky bývalé Jugoslávie a vzestupu populárního antisemitismu v Rusku, budou příchozí z těchto nešťastných zemí dál vychylovat rasovou nerovnováhu naší země proti svým bílým obyvatelům.

Samozřejmě hraje imigrace hlavní roli v rozkladu Ameriky. Nebílá imigrace bude představovat 40% z těch padesáti milionů nových lidí v USA během prvních desetiletí 21. století, pohybující se průměrně kolem 1,1 milionu nově příchozích každý rok. V tom samém časovém rozmezí bude naše země zaplavena dvěstěosmdesáti tisíci nelegálními imigranty, doplněnými o dalších osm set dvacet tisíc legálních imigrantů. Většina z nich budou hispánci, jejichž zdejší populace se více než zdvojnásobí v příštích pětadvaceti letech. Za pouhých šest let budou představovat největší „minoritu" na sever od řeky Rio Grande. V r. 1996 zažádalo 1,3 milionu imigrantů, většinou z Asie a Latinské Ameriky

o americké občanství. Jen o dva roky později toto číslo poskočilo o další dva miliony.

Kolaps půl tuctu států, které byli v r. 1995 nejvíce ovlivněny imigrací, poskytuje úsudek o velikosti této katastrofy. V samotném tomto roce obdržela Illinois čtyřicet dva tisíc pět set sedmnáct barevných imigrantů; New Jersey šedesát tři tisíc tři sta tři; Florida sedmdesát devět tisíc čtyři sta šedesát jedna; Texas osmdesát tři tisíc tři sta osmdesát pět; New York sto padesát čtyři tisíc devadesát pět a Kalifornie dvě stě jedna tisíc pět set dvacet jedna. Těchto pár států absorbovalo téměř 70% americké imigrace toho roku. Počty těchto nebílých imigrantů se zvyšovali každý následující rok.

William Branigin, reportér z The Washington Post, provedl novinový průzkum, který ukazoval stupeň asimilace hispánských imigrantů, kteří přišli do USA. Došel k závěru, že všichni míšenci kterých se ptal přišli do Ameriky pouze proto, aby si užili vyššího životního standardu, než který měli ve svých rodných zemích. Měli pouze málo nebo žádné pochopení, zájem nebo sympatie pro americké normy. Ve skutečnosti většinou vyjadřovali antipatie a nevěřícnost k těm, o kterých Latinoameričané hovoří jako o gueros, výraz opovržení na stejné úrovni s „negrem" pro bílé. Ani se sami nepovažují za Američany a to ani po přijetí občanství. Pro ně je občanství jenom způsob pro dosažení cíle, jakási povolenka, která jim dovoluje vydělat si více peněz.

Typická byla Maria Jacinto, která Braniginovi řekla, „myslím si, že jsem stále Mexičanka. Až mi zbělá kůže a mé vlasy zblonďatí," říká cynicky, „pak se stanu Američankou. Pro naše děti je důležité, aby je moc neovlivňovali querosové." Branigin na konci svého průzkumu dochází k závěru, „dává smysl, zvláště pokud populace imigrantů dosáhne kritického množství v mnoha společnostech, že už to není tavící kotel který je přetváří, ale oni přetváří americkou společnost."

Paní Jacinto ztělesňuje něco co si většina Američanů neuvědomuje. A sice to, že si o sobě míšenci, černoši, židé, Asiaté a ti ostatní nemyslí, že jsou „Američané" a v duchu vzdorují jakémukoliv pokusu o jejich „Amerikanizaci". Jsou si silně vědomi svých specifických rasových identit, které jsou vždy upřednostňovány. Jako tací vidí tyto rozdíly daleko zřetelněji než běloši a přemýšlí neustále v rámcích svého etnického jednání. Daleko od vděčných za v porovnání luxusní životní standard, kterého zde užívají (péče vlády USA), opovrhují zvláště bílými liberály a v principu všemi bělochy.

Bílý muž nebo žena, kteří neměli žádný skutečný kontakt s barevnými a jejich opravdovými pocity, si nemohou představit hloubku jejich doutnající nenávisti

k Americe, kterou považují za něco, co se musí využít. Tato nelibost je změřena v posledních raportech celkové kriminality Federálního vyšetřovacího úřadu (Uniform Crime Reports of the Federal Bureau of Investigation – FBI ), které ukazují, že černí spáchali 38% všech násilných napadení v USA; 42% znásilnění; 54% vražd; a 59% loupeží – všechno toto i přesto, že pouhých 12,3% americké populace je černých.

Naproti desinformacím dramatizovaným pro důvěřivé televizní diváky, je podle FBI 89% všeho mezirasového násilí typu „černí na bílé". Pouze během roku 1994 zaregistrovalo ministerstvo spravedlnosti USA 1,4 miliardy takových zločinů. Takovéto násilí bude ještě více charakterizujícím prvkem americké společnosti v polovině 21. století, kdy budou černí utvářet 15% populace USA a bílí obyvatelé sestoupí na oficiální status minority.

Mezitím co se zdymadla imigrace z Afriky a Latinské Ameriky a dál až po Asii protrhla pod tlakem nebývalé populační exploze, bylo utajované převzetí Spojených států posíleno spirálně zvyšujícími se porodnostmi nebílých ras po celé zeměkouli. Další věc přispívající k této záplavě podlidí jsou klesající porodnosti bělochů po celém světě. Reportér The New York Times Michael Spector sdělil, že „Nikdy předtím – vyjma časů moru, války a velké ekonomické deprese – neklesaly porodnosti tak hluboko, tak dlouho. V Evropě již není jedna jediná země, ve které by měli lidé dostatek dětí na to, aby je nahradili až oni zemřou. Itálie se nedávno stala první zemí v historii, ve které je více lidí starších šedesáti let než lidí do dvaceti let věku. Tohoto roku (1998) překročí Německo, Řecko a Španělsko to samé děsivé rozhraní." Celonárodně rodí italské ženy v průměru nižším než 1,2 dětí, „nejnižší číslo co kdy bylo zaznamenáno mezi lidmi."

Ve stejném článku je citován ředitel pro výzkum Francouzského národního institutu pro demografická studia Jean-Claude Chesnais, „ Evropa je stará a neohebná. A tak slábne. Můžete to vnímat jako přirozený kruh civilizace, možná něco nevyhnutelného." Spector porozuměl ředitelovu závěru citací„dnešní trendy ve světě kde barevné populace – z Afriky, Indie, Asie – stále narůstají mezi tím co své vlastní (bílé evropské) bojují proti zmenšování se." I když není porodnost mezi bílými občany v Americe ještě tak sebevražedná jako ta italská, je i tak nízká (dvě děti na matku) a klesající, zatím co barevné populace pokračují v růstu.

President Clinton měl ve své Oregonské řeči pravdu když řekl, „Žádná země v historii neprošla demografickou změnou takového rozsahu v tak krátkém časovém období." Ale bílí Američané byli již odsunuti ekonomicky a akademicky. Asiaté nás předehnali již v  r. 1997 při jejich národně největším příjmu $43 300 oproti našemu $38 800. 42% z nich vystudují vysokou školu oproti našim 25%. 60% studentů prvního ročníku California-Irvine v r. 1998 bylo Asiatů. Zcela jistě ztrácejí běloši kontrolu nad svou vlastní zemí.

V roce 2025 budou jasnou minoritou na západ od Rocky Mountains a na většině jihu. V té době budou utvářet zhruba polovinu populace v Oklahomě, Illinois, Arkansasu, Missouri, Louisianě, Mississippi, Alabamě, Georgii, Floridě, obou Karolínách, Virginii, New Yorku, Massachusetts, Delawaru, Rhode Islandu, New Jersey a Marylandu. V polovině století spadnou na status minorit v těchto samých státech. Během let krátce poté budou rapidně zahrnuty barevnými majoritami. Zbývající státy, zvláště ty na severu, mohou očekávat opravdu dramatické nárůsty svých vlastních nebílých populací, zvláště pak v Ohiu, Indianě a Michiganu. Tam přetečou masy, většinou černochů a míšenců z industriálních měst jakými jsou Cleveland, Gary a Detroit, jako z ucpaných toalet.

Ale žádné státy v USA, ani ty falešně vnímané jako relativně vzdálené útočiště obléhaných bělochů, nemohou vydržet příliš dlouho proti barevné záplavě. Tradičně bílé útočiště v severních centrálních pláních a vyšším středním západu budou více a více neudržitelné, protože indiánské hazardní syndikáty, jako ty v Jižní Dakotě, doslova skoupí stát akr po akru. Ve zcela zřejmé pomstě vytlačují bělochy ze stejných území, které naši průkopničtí předkové získali impozantní odvahou, prací a obětováním.

Minneapolis-St. Paul je domovem pro celostátně největší asijskou populaci po San Francisku, ale první ve zrychlování porodnosti svých orientálních obyvatel. Rozlévají se do malých, až dosud celonordických měst ve venkovské Minnesotě.

Jižní Wisconsin se rasově slučuje s Chicagem a severní Illinois, jelikož Madison a Milwaukee pokračují v přitahování a natékají vlna za vlnou barevnou nuznou existencí, částečně míšenci z jihu od hranic. Je jasné, že již v Unii (jestli se tomu tak dá ještě říkat) nezbudou žádné státy pro bílé lidi. Dozví se z první ruky, jaký je „život" minority pod barevnou majoritou – majorita nerovnocennosti, ale přiživující starodávnou zášť proti všem bílým. Špína a násilí vytvořené černochy a jinou rasovou havětí dnes jen stěží znázorňuje více než předehru stupně úpadku a zvěrstev, které jsou přichystány pro nás a naše děti v 21. století.

Americký rasový sesuv nabírá na síle i právě teď a to tak, že renomovaný Kiplinger Washington Newsletter sebejistě předpovídá dosazení barevného prezidenta USA do funkce před rokem 2050. Vskutku, hollywoodští židé již psychologicky připravují americké masy k očekávání a uvítání černého prezidenta v populárních filmech jako Deep Impact, kde negerský herec Morgan Freeman ztělesnil budoucí hlavu státu. Konečnou potupou integrity naší země bude smrtelný chropot bílé Ameriky.

Dřívější civilizace ovládnuté barevnými vůdci se pokaždé zhroutili brzo poté. Příkladnými úkazy jsou dávný Egypt, jehož poslední „faraon" byl černý a římský poslední imperátor Carcella, psychotický mulat. Tím, že rozšířil římské občanství pro každého kdo zaplatil malý poplatek, se stal italským předchůdcem presidenta USA Lyndona Johnsona. Při řeči pro Národní Alianci uvedl John Strom, „V jižní Africe věřilo mnoho bílých systému, věřili „demokratickému procesu" a nyní jsou mrtví nebo umírají, jejich civilizace v ruinách a jejich děti odsouzeni k životu v hrůze. V r. 1994 zde věřili lichotkám židovských medií a hlasovali pro novou ústavu, která dávala vládu nad jejich společností černým. S mezinárodním tlakem, který židé zorchestrovali na dřívější bílou vládu, se prakticky totéž stalo v blízké Zimbabwe. Dnes žijí bílí Jihoafričané v denním strachu ze smrti, bílí farmáři jsou brutálně a beztrestně vražděni toulavými gangy černých, všechny možné zločiny se vymkly kontrole, nakažení AIDS prudce vzrůstá a nedávno tato nešťastná země obdržela pošpatnělou poctu „hlavního města na světě ve znásilňování dětí."

Amerika není imunní vůči těm samým silám vnitřního rozkladu, které vyhubily tyto dříve skvělé společnosti. Ve skutečnosti můžeme očekávat osud nejméně tak krvaví jako ten jejich, pokud dovolíme těmto děsivým statistickým předpovědím, aby se staly skutečností.

Kombinovaná síla imigrace, bílého odsunu a zvyšujících se barevných porodností v kontrastu s klesající bílou porodností dosáhne stádia kritické masy během těchto padesáti let. V polovině století nabere rasová populace Ameriky na setrvačnosti, podobně jako voda vtékající do útrob Titaniku. Podobně nabere nakonec státní loď příliš mnoho podlidského odpadu na to, aby se dál udržela na hladině. Náhle se potopí na dno historie a bude ležet mezi ostatními vraky ztracených civilizací.

Nic menšího než zázrak může zachránit naši zemi od nevyhnutelné katastrofy. Ale zázraky se občas dějí. Poté co terorizoval svět po více než sedmdesát let, se zdánlivě stálý Sovětský svaz zřítil pod vlastní prohnilostí – něco o čem nikdo nevěřil, že je možné.

Německo bylo po první světové válce zemí zbavenou budoucnosti. Jeho strádající lid byl zotročen přehnanými reparačními nároky jejich dobyvatelů; jejich města okupovaná černými vojáky z francouzské západní Afriky; jejich mládež ztracená v drogách, zločinu a perverznostech; jejich tisíc let stará kultura hozena do bláta; jejich korupcí oteklá vláda bez moci nebo respektu. Němci v sebe neměli již důvěru. Vskutku nevypadaly vyhlídky jejich ochrnuté země dobře.

A stejně, i přes tuto zřejmě beznadějnou situaci povstal jeden muž a dal jejich potřebám hlas a během pár let obnovil jejich sebevědomí a prosperitu. Záchrana svého velmi zneužívaného lidu Adolfem Hitlerem byla nepředvídatelným zázrakem, který přišel v pravý čas. Vždyť také síly které uvedl do pohybu hýbají světem až dodnes. Během prvopočátku dvacátého století varoval civilizované národy před tím, čemu říkal „hřích krve" falešné rovnocennosti s nebílými. Ale kdyby mu někdy podlehly, odsoudili by se k zničení.

Hitlerovo varování našlo dřívější echa v presidentu Abrahamu Lincolnovi, který řekl, že Amerika nebude nikdy poražena vnější hrozbou, ale že by mohla zmizet díky vnitřním svárům. Tyto zde prezentované znepokojující informace podtrhují varování těchto dvou velkých mužů.

Nic menšího než okamžité činy, tváří v tvář proti nejhorší hrozbě které kdy čelil náš lid a jeho prosperita, je zbabělstvím a zradou. Nadcházející nebílé, proti bílé převzetí Spojených států je nevyhnutelné, pokud tomu ty a tví kamarádi ve zbrani nezabráníte. Dnes narozené děti budou vyrůstat uprostřed rapidně upadající společnosti ve které budou méně než druhořadými občany. Budou oběťmi.

Před každým z nás stojí pouze jedna jediná otázka: Bude Amerika včas zachráněna před přílivem barevné podlidskosti která ji dusí k smrti? Všechny ostatní otázky typu ekonomických, republikánské či demokratické politiky, potratů, daní a všech ostatních banalit jsou odstrčeny na stranu daleko větší starostí o naše fyzické přežití jako lidí. Je to nejzuřivější útok, který nás kdy ohrožoval. Na jeho výsledku závisí existence nebo vymření naší celé rasy a civilizace. Absolutně nic se ani nepřibližuje porovnání s velikostí této krize, které čelí přežití naší země.

Když na Nový rok zazvonilo 21. století, zvonilo jako umíráček bílé Ameriky? Nebo jako začátek tisíciletí pro náš lid? Odpověď závisí na tobě!

A.V. Schaerffenberg

Zprávy z hnutí

Na největším Nacionálně Socialistickém srazu od roku 1945 se v Drážďanech v neděli 13. února sešlo 8000 kamarádů (celá divize!), aby odsoudili „bombový holokaust", který upálil zaživa stovky tisíc civilistů, žen a dětí přesně před 60. lety. Naši kamarádi nesli revizionistický nápis v Němčině, který říkal „Der BombenHolocaust nemůže být popřen". Jedna rakouská židovka Ruth Kluger, „přeživší holokaustu" z Auschwitzu, která se živí psaním knih o holokaustu, měla v neděli v drážďanském divadle pronést řeč, ale v poslední minutě svou řeč zrušila, protože se bála tisíce kamarádů shromažďujících se v Drážďanech. Vyhnali jsme ji! Naši kamarádi se v Drážďanech začali shromažďovat už v sobotu a to odevšad, ze Španělska, ze Švédska, aby v neděli pochodovali Drážďany se zapálenými pochodněmi. Naši kamarádi z NPD pronesli z platformy vedle drážďanské opery v centru Drážďan mnoho řečí a pouštěli přes reproduktory muziku Wagnera a Bacha. Na platformě bylo k vidění mimořádné spojenectví tří nacionalistických stran: NPD, DVU a Republikaner.

Dvacet členů ruského parlamentu podepsalo deklaraci, která požadovala zákaz židovských organizací, protože jsou extremistické, nepřátelské k ruskému lidu a zapleteny do rituálních vražd dětí.

5. února 2005 protestoval tucet lidí z oddílu NSM/HQ spolu s dvěma členy NSM oddílu v Chicagu oblečen do normálních věcí, před Kanadským konzulátem v centru Minesoty na podporu politického vězně Ernsta Zündela. Protest trval od 3 odpoledne do téměř 5 odpoledne a obklopoval obě strany budovy. Žádná opozice tam nebyla, pár levicových pobudů počumovalo (rychle demoralizovaní odešli), ale většinou lidé na podporu troubili. Byli rozšířeny letáky týkající se Zündelova uvěznění. Každý člověk s kterým bylo promluveno byl šokován a zděšen tímto neoprávněným uvězněním. Pro více informací se podívejte na www.nsm88.com .

NS knihovně „LA LICORNE BLEUE" v Paříži byla udělena pokuta 3000 Euro za prodej knihy Leona DeGrella z r. 2001, která obsahovala pár pasáží které popíraly plynové komory.

Saská frakce NACIONÁLNĚ DEMOKRATICKÉ STRANY (NPD) v provinčním parlamentu opakovaně dostala VÍCE hlasů ve volbách v tomto shromáždění, než by jí mohlo poskytnout jejich dvanáct delegátů. Ostatní frakce a hlavní média jsou rozlíceny a spekulují, KDO jsou ti „odpadlíci" z jiných stran jejichž počet vzrostl ze dvou na pět a poté na sedm… Mezitím požaduje NPD uznání skutečného holokaustu, BOMBARDOVÁNÍ DRÁŽĎAN a odmítá „uctívat" falešný Auschwitzský holo-blud.

FRANCO FRATTINI (mluvčí EU komisaře pro spravedlnost a vnitřní záležitosti) v Bruselu řekl, že Evropská unie (EU) plánuje všeobecný zákaz svastiky a NS symbolů po celé Evropě, což je reakce na tvrzení některých „německých" (německy mluvících) členů evropské komise, kteří chtějí takový zákaz jako v Německu, protože to je zbraň v boji proti „fašismu a rasismu v Evropě". Nejprve však musí být zjištěno, zda má EU vůbec právní KOMPETENCE k vytvoření takového zákazu. Navíc byl vždy takovýto zákaz blokován Italskou stranou „Lega Nord". Ale ještě něco! Země východní Evropy požadují, aby byly TÉŽ zakázány KOMUNISTICKÉ symboly, jinak tento zákaz nepodpoří. FRATTINI odmítnul s tím, že antikomunismus je neporovnatelný s „antifašismem"! Další opozice proti tomuto zákazu přišla ironicky z „multikulturní" Británie na základě toho, že je svastika svatý symbol pro mnohé z jejich nebílých minorit!!!

Na některých internetových fórech a v dopisech editorovi požadovali lidé (nebo raději židé) „Harryho do Auschwitzu!" a „Harryho do tábora!". Jak jsem již napsal, bohužel se obojí vskutku brzy stane, ale ne podle způsobu židovských autorů. A nyní jsou vytvořeny nové podklady k tomu, aby bylo Harrymu ublíženo: Řekl, že měl dobré kontakty s africkým diktátorem MUGABE, který sám osobně pronásledoval a vyháněl bělochy. Navíc má (nebo měl) přítelkyni ze Zimbabwe. Dobré zprávy z bílého pohledu a špatné z rasově zrádcovského: Když se ho na ni ptali, Harry řekl „Hrome, samozřejmě není černá nebo tak něco!"

Kevin Quinn. Národní vedoucí britské společnosti 9. listopadu je obviněn z 10. bodů konspirace distribuování materiálů, které by mohli podnítit rasovou nenávist. Podívejte se na stránku N9S: www.n9s.org

Bitevní zprávy z východní fronty (Moskva): „1800 letáků o hrách, které jsou zdarma ke stažení bylo rozšířeno v Moskvě na různých setkání NS orientovaných mladých lidí. Malá část těchto letáků se dostala i do jiných měst a to s mladými NS lidmi, kteří navštívili Moskvu. (Snažili jsme se dát informace z vašeho letáku na ruská internetová fóra, ale ze čtyř vydržely jen na jednom, přičemž byl zbytek odstraněn správci stránek.)… Kniha, kterou jste zaslali (Rassen- und Bevölkerungspolitik) byla přeložena a brzy bude publikováno 1000 kopií v ruském jazyce. Kniha bude rozšiřována mezi našimi NS kamarády v Moskvě. Pokud to dopadne úspěšně bude následovat větší oběh, který bude distribuován po celém Rusku.

Dopisy editorovi

Ověřená funkčnost

Pokračujte v dobré práci! Jsme velice hrdí, že jsme součástí hnutí. Konečně organizace, která se stará o věc bílých lidí VŠUDE!

Můj manžel a já rozšiřujeme literaturu. Konec konců jsme vás našli, když jsme viděli jednu z vašich samolepek takže víme, že to funguje! – Kalifornia

Důležitá publikace

Znovu děkuji za knihy SS KULTURA. Tato sada 12 knih musí být nejdůležitější NS publikací v angličtině VŠECH DOB! – Finsko

Příklad k následování

Byl jsem členem NSDAP/AO pět let. Během této doby jsem naverboval pět nových členů. To možná není mnoho, ale kdyby každý kamarád následoval tento příklad velmi by to pomohlo! – Německo

Každý zná

Naše města jsou ničeny sociální péčí škodlivou pro rasu a imigrací. Proč vypadá Detroit jako by byl zasažen atomovou bombou a Hiroshima jako by byla na straně, která vyhrála válku? Každý zná odpověď, ale bojí se jí říct. – Z politické platformy Jamese Harta, PO Box 72, New Concord KY 42076

Moje přísaha

Sestra mého dědy, (dánská) SS zdravotní sestra, napsala následující báseň:

„Přísahám věrnost mému národu, lidem mých předků.

Budu ho milovat; podporuji jeho úsilí; dodržuji jeho zákony; respektuji jeho symboly;

a bráním ho proti jeho nepřátelům.

Udržuji svou krev čistou, protože v ní jsou moji předkové.

Neudělám nic, co by mohlo uškodit mě nebo mé krvi.

Nebudu nerespektovat jiné národy, ale nebudu je podporovat a ani tolerovat členy mého národa, kteří tak činí." – Omaha, Nebraska

Pokaždé potěšení

Pro mne, jako pro nadšeného podporovatele hnutí, je vždy potěšením dostat noviny NSDAP/AO. Pokroky NPD jsou podkladem pro naději! Přikládám členský příspěvek 30 Euro. – Göttingen, Německo

Kdyby mě někdo řekl…

Kdyby mě někdo před několika měsíci řekl, že budu posílat dopis s fiktivní zpáteční adresou, zeptal bych se ho, jestli se nedíval na příliš mnoho Bondovek.

Ale dnes dělám právě tohle!

Píši Vám, protože jste pravděpodobně ten člověk, který mi může dát znamení. Člověk, který smýšlí národně, stojí si za svými názory a jak pozoruji v médiích, dokáže něco vytvořit.

Připouštím, že když někdo uvidí vaši stránku poprvé je nejprve v šoku. Ale vzhledem k tomu, že jsem již nad politikou přemýšlel, jsem toto přehlédl. Zdáte se mi zajímavý jako člověk. A mimo jiné to není pouze vaše stránka, která podává zprávy o vaší práci, to samé dělají také různé knihy – některé pro a některé proti.

Ale nejprve trochu o mě. Dřív jsem byl mladý, hloupý, apolitický a dokonce jsem volil „zelené". Až poté co jsem studoval pozadí našeho rodu – jsme ze Sudet – jsem si vytvořil národní a politické smýšlení. Jedna věc je absolutně jasná: jedině národní politika poskytuje Německu budoucnost, ale systém je bohužel opačný!

Vyzkoušel jsem mnoho pravicových skupin, ale ty přímo odrazují od aktivismu. Co navrhujete? – Hessen, Německo

Rekrut z východní fronty

Dozvěděl jsem se o Vaší organizaci před několika lety, ale až nyní jsem obdržel Vaši adresu. Byl jsem, jsem a zůstávám být Nacionálním Socialistou! I tak si teď přeji s Vámi navázat kontakt. - Litva

Potřebujeme !

1.               Knihy a časopisy Třetí Říše, stejně jako originální (do roku 1945) nahrávky s německými pochody.

2.               Kamarády, kteří plynule píší (není nutné, aby mluvili) cizí řečí a jsou ochotní dělat překlady.

3.               Internetové aktivisty ke shromažďování a šíření informací.

Podívejte se na náš rozsáhlý NABÍDKOVÝ LIST !

VZOREK NOVIN ZADARMO !

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hlavní strana NSDAP/AO