Nazi Lauck NSDAP-AO - Česká Bcze122 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS Zpravodajství

vydávaný NSDAP/AO - České internetové vydání

122/22 2005 (116)

Demonstrace za demonstrací!

Němečtí kamarádi pokračují vycházet do ulic! Skoro každý týden se někde v Německu pořádá jedna nebo více demonstrací. Menší místní demonstrace mají většinou stovky účastníků a větší národní jich mají tisíce!

Jelikož i „sociální demokraté" obětují své sociální programy na oltáři „globalizace“ – ve skutečnosti ŽIDOVSKÉHO kapitalismu – narůstá nespokojenost ve společnosti. Průzkumy ukazují, že velká část společnosti nevěří ŽÁDNÉ z hlavních stran v tom, že by tento problém dokázala vyřešit.

Ironií je, že krátkodobý prospěch z této situace budou mít „křesťanští demokraté“, i když mají čím dál větší sklon k poddajnosti k velkým podnikům.

Ale dlouhodobě může – a také toho docílí – pouze opravdu revoluční a antikapitalistické hnutí jakým je NACIONÁLNÍ SOCIALISMUS dosáhnout tolik potřebného konečného řešení.

1. květen v Leizpigu (vlevo) a 8. květen v Delitzsch (vpravo)

Zprávy z hnutí

MEIN KAMPF je opět ve zprávách! MEIN KAMPF je absolutní bestseller v Turecku! I přes fakt, že byla kniha přeložena do turečtiny již v roce 1939 (po titulem „Kavgam"), po ní Turci (většinou intelektuálové, politici a policie!) prahnou. „Německý“ tisk se obává narůstajícího nacionalismu v Turecku, který je často spojený s „antisemitismem".

Vlna „neonacistického spamu", která proběhla v půli května 2005 spustila poněkud zábavný incident. Jeden americký politický kandidát volal distributorovi webových stránek zaměřených na svobodu projevu zensurfrei.com, aby si stěžoval. „Neonacistický spam“ byl rozeslán s jeho zpáteční adresou a on se obával ztráty židovských hlasů! Tato vlna spamu obsahovala odkazy na mnoho webových stránek – média hlavního proudu, nacionalistické a též komunistické (!) – a některé z nich patřily klientům zensurfrei.com, jejichž domény byly registrovány skrz zensurfrei.com. Proto se – pochopitelně, ale nic méně nesprávně – domníval, že za tím stál zensurfrei.com. Z počátku rozhněvaný volající si postupně uvědomil, že mluví s další obětí stejného činu. Nakonec dokonce řekl, že doufá, že jeho formální stížnost strážcům zákona nebude dělat problémy co se týče zákona o národní bezpečnosti! Mezitím zůstává PRAVÝ zdroj spamu neodhalen. Spekuluje se, jestli se jedná o „neonacistu“, který se snaží zviditelnit hnutí, „antifašistu“, který se ho snaží poškodit, nebo žádného ze zmíněných. Pouze čas ukáže.

Berlín – Židé jsou rozzuření, že se z nového Berlínského památníku holokaustu, složeného z 2700 betonových „náhrobků“, stalo jedno velké hřiště! Mladí Berlíňané skáčou vzduchem z jednoho „náhrobku" na druhý, zatím co si děti radostně hrají na babu a jiní lidé zase relaxují a opalují se na „náhrobcích“.

Pařížská židovská rádiová stanice Judaiques FM, je rozzuřená ze stránek NSDAP/AO. Jedna Židovka, se kterou byl dělán rozhovor na pařížském nádraží, hystericky křičela o „Gerhardu Lauckovi" a jeho „neonacistické internetové stránce". Sdělila přesně internetovou adresu NSDAP/AO tak, že to slyšela celá Paříž! Křičela, že „jeden Američan, který mluví perfektně francouzsky na stránce provozuje nacistické internetové rádio a volá po rasové válce a každému říká, ať si nakoupí nábojnice typu 22LR“. – Děkujeme Judaiques FM za kompliment a skvělou publicitu.

Veteráni rudé armády jsou rozhněvaní, protože Tallinský starosta Tönis Palts 9. května rozhodně odmítnul znovu rozžehnout „věčný oheň“. Veteráni rudé armády hrozili ruskými sankcemi: přerušením dodávek plynu a zablokováním železnic pro dovoz a vývoz. Dále pak Estonský president odmítnul Putinovo pozvání do Ruska na 9. květen, aby se podílel na „oslavě osvobození Evropy“. Estonský lid to nevidí jako symbol míru a osvobození, ale spíše jako symbol bolševického teroru a okupace.

Ve Švýcarsku byl zvolen otevřeně Nacionálně Socialistický kandidát a to více než 20% hlasů. Kandidát „Strany Švýcarských Nacionalistů“ (PSN), Dominic Bannholzer, 19 let, byl tento víkend zvolen do správní rady města Gunsberg, Švýcarsko, kde mu dal hlas více než každý pátý občan. Městský předseda označil volby za „katastrofické". PSN byla založena v r. 2000 dvěma skinheady. PSN volá po „vymetení“ (aufraumen) všech imigrantů, po „životním prostoru pro rasu“ a staví se proti míšeným sňatkům, které produkují „bastardy míšené krve“. PSN měla svého prvního zvoleného kandidáta minulý podzim v Langenthalu a dostala přes 3000 hlasů v Argovii. – Bravo!

Nedávno publikovaná kniha v němčině o Reinhardu Hendrichovi, zvaná „Heydrich – Das Gesicht des Bösen“, od r. 2003 zesnulého reportéra Sternu Maria R. Dedericha cituje článek kamaráda Nordena Heydricha o stránce NSDAP/AO a dokonce publikuje URL. Podívejte se na stránky 223 & 313.

V prvním čtvrtletí r. 2005 dosáhla stránka NSDAP/AO v průměru přes milion vyhledání týdně.

Naši kamarádi z NSM mobilizovali 200 bílých mužů a žen pro své shromáždění 25. června v Yorktiwnu ve Virginii, kterému se dostalo mediální pozornosti až v Evropě. Pro více informací se podívejte na jejich stránku: www.nsm88.com  . Nebo pište na: NSM, PO Box 580669, Minneapolis MN 55458

J. B. Stoner, jeden z nejlepších, nejznámějších a nejrespektovanějších vůdců Bílých rasistů v Americe, zemřel. Vzdáváme čest jeho památce! (Přečtěte si více o něm na naší stránce.)

Dopisy editorovi

Akční zpráva

Distribuce Panzerfaust CD – také jsem dovnitř přidal leták NSDAP/AO o stahování počítačových her zdarma – rozčílila instituce natolik, že náš dozorce poslal dopisy všem rodičům v našem školním okrese. (Zaslal jsem mu dopis zpět spolu s komentářem.) Ale nedostalo se mi vůbec žádné negativní odpovědi.

Místní tisk se zmínil o této distribuci. A také o mém dopisu editorovi, který podle mého mínění nebude příjemný pro ostatní neo-marxisty v našem školním systému.

Další CD jsou denně distribuovány. Mám v úmyslu nenechat tuhle kaši vychladnout. – New York

Editor: Dobrá práce! Naše letáky o volně stažitelných počítačových hrách, dostupné v několika řečech, jsou distribuovány po celém světě. Byly také zmíněny v nedávné Židovské zprávě o spolupráci mezi NSDAP/AO a NSM.

Počítačová hra v zámoří

Náhodou jsem našel vaši adresu v jedné z počítačových her. Nebyl by špatný nápad mi zaslat literaturu, protože nejsem spokojený s celkovou zdejší situací a přál bych si použít váš materiál k boji proti systému. Riziko zabavení pošty je pro mne přístupné. – Severní Německo.

Plýtvání jídlem odhaleno

Psaní mé zprávy o OPRAVDOVÉM dění v našem místním potravinovém skladu pro mě bylo jako terapie. Usmívající se, dobromyslně, většinou běloši pokračovali v darování a darování a darování, aby „pomohli nasytit bezdomovce". Kdyby jenom věděli, jak daleko to bylo od pravdy! Nemají ani ponětí o neustálém zneužívání darů. Rozčílilo mě to natolik, že jsem v té práci musel skončit. – Decatur, Illinois

Z německého podzemí

Příští rok dokončím školu, takže jsou mé finanční zdroje stále nepatrné. Ale mí přátelé a já jsme vybudovali pevný základ pro naše politické aktivity. Bojujeme proti zkorumpovanému a kriminálnímu systému Židovských lokajů a jejich kompliců. Boj musí být veden z podzemí a musí být zesílen. Systém poskytuje stále nové příležitosti k agitaci s tím jak se situace přitvrzuje.

Kreativita je nezbytná k zvýšení publicity. Mnoho kamarádů v národním hnutí má velký podíl na malých skupinách a tradicích SA. Já pracuji na tom, abych v těchto kruzích učinil NSDAP/AO ještě známější a povzbuzuji své kamarády, aby založily své vlastní skupiny. K dlouhodobému boji je třeba, aby kamarádi překonali maloměšťáctví, reakcionářské smýšlení a aby se vyvinuli v pravé revolucionáře, kteří ztělesňují Nacionálně socialistický životní názor.

S neotřesitelnou oddaností, Vítězství zdar! – Německo

Nový spolupracovník

Všimnul jsem si, že některé materiály ve vaší Holandské sekci jsou staré. Rád bych s Vámi spolupracoval na tom, aby byla více aktuální a úplnější. – Nizozemí

Editor: Toto je přesně to, co vždy hledáme: spolupracovníky, kteří nám aktivně pomůžou propagovat Nacionální socialismus po celém světě. Vítej mezi

Dopisy editorovi

Ověřená funkčnost

Pokračujte v dobré práci! Jsme velice hrdí, že jsme součástí hnutí. Konečně organizace, která se stará o věc bílých lidí VŠUDE!

Můj manžel a já rozšiřujeme literaturu. Konec konců jsme vás našli, když jsme viděli jednu z vašich samolepek takže víme, že to funguje! – Kalifornia

Důležitá publikace

Znovu děkuji za knihy SS KULTURA. Tato sada 12 knih musí být nejdůležitější NS publikací v angličtině VŠECH DOB! – Finsko

Příklad k následování

Byl jsem členem NSDAP/AO pět let. Během této doby jsem naverboval pět nových členů. To možná není mnoho, ale kdyby každý kamarád následoval tento příklad velmi by to pomohlo! – Německo

Každý zná

Naše města jsou ničeny sociální péčí škodlivou pro rasu a imigrací. Proč vypadá Detroit jako by byl zasažen atomovou bombou a Hiroshima jako by byla na straně, která vyhrála válku? Každý zná odpověď, ale bojí se jí říct. – Z politické platformy Jamese Harta, PO Box 72, New Concord KY 42076

Moje přísaha

Sestra mého dědy, (dánská) SS zdravotní sestra, napsala následující báseň:

„Přísahám věrnost mému národu, lidem mých předků.

Budu ho milovat; podporuji jeho úsilí; dodržuji jeho zákony; respektuji jeho symboly;

a bráním ho proti jeho nepřátelům.

Udržuji svou krev čistou, protože v ní jsou moji předkové.

Neudělám nic, co by mohlo uškodit mě nebo mé krvi.

Nebudu nerespektovat jiné národy, ale nebudu je podporovat a ani tolerovat členy mého národa, kteří tak činí." – Omaha, Nebraska

Pokaždé potěšení

Pro mne, jako pro nadšeného podporovatele hnutí, je vždy potěšením dostat noviny NSDAP/AO. Pokroky NPD jsou podkladem pro naději! Přikládám členský příspěvek 30 Euro. – Göttingen, Německo

Kdyby mě někdo řekl…

Kdyby mě někdo před několika měsíci řekl, že budu posílat dopis s fiktivní zpáteční adresou, zeptal bych se ho, jestli se nedíval na příliš mnoho Bondovek.

Ale dnes dělám právě tohle!

Píši Vám, protože jste pravděpodobně ten člověk, který mi může dát znamení. Člověk, který smýšlí národně, stojí si za svými názory a jak pozoruji v médiích, dokáže něco vytvořit.

Připouštím, že když někdo uvidí vaši stránku poprvé je nejprve v šoku. Ale vzhledem k tomu, že jsem již nad politikou přemýšlel, jsem toto přehlédl. Zdáte se mi zajímavý jako člověk. A mimo jiné to není pouze vaše stránka, která podává zprávy o vaší práci, to samé dělají také různé knihy – některé pro a některé proti.

Ale nejprve trochu o mě. Dřív jsem byl mladý, hloupý, apolitický a dokonce jsem volil „zelené". Až poté co jsem studoval pozadí našeho rodu – jsme ze Sudet – jsem si vytvořil národní a politické smýšlení. Jedna věc je absolutně jasná: jedině národní politika poskytuje Německu budoucnost, ale systém je bohužel opačný!

Vyzkoušel jsem mnoho pravicových skupin, ale ty přímo odrazují od aktivismu. Co navrhujete? – Hessen, Německo

Rekrut z východní fronty

Dozvěděl jsem se o Vaší organizaci před několika lety, ale až nyní jsem obdržel Vaši adresu. Byl jsem, jsem a zůstávám být Nacionálním Socialistou! I tak si teď přeji s Vámi navázat kontakt. - Litva

Potřebujeme !

1.               Knihy a časopisy Třetí Říše, stejně jako originální (do roku 1945) nahrávky s německými pochody.

2.               Kamarády, kteří plynule píší (není nutné, aby mluvili) cizí řečí a jsou ochotní dělat překlady.

3.               Internetové aktivisty ke shromažďování a šíření informací.

Podívejte se na náš rozsáhlý NABÍDKOVÝ LIST !

VZOREK NOVIN ZADARMO !

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hlavní strana NSDAP/AO