Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 104-15 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 104/15 Zomer (111)

NS NIEUWSBULLETIN wordt gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen, inclusief Nederlands, Hongaars, Frans, Zweeds, Spaans, Portugees en Italiaans, op een onregelmatige basis.

Abonnements prijs is 60 NLG of het gelijkwaardige voor 12 uitgaves. Alle grote valuta’s worden geaccepteerd (bankbiljetten alleen – geen munten of postzegels) evenals internationale geld orders (geen persoonlijke controle, geen postgiro controle).

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS KAMPFRUF, 2 maandelijks, Abonnement 60 NLG voor 12 uitgaves) , Engels (THE NEW ORDER, 2 maandelijks, Abonnement 110 NLG voor 12 uitgaves) en Deens (FÆDRELANDET, 3 maandelijks, als een gezamenlijk project met de DNSB in Denemarken: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken).

Schrijvers en vertalers bereid om vrijwillig te helpen zijn erg welkom.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A www.nazi-lauck-nsdapao.com

Vandaag Berlijn

Morgen de Wereld!

De Dag van de Arbeid

3000 Kameraden Demonstreren

1 mei 2000 (111) te 11.20 h. ergens in Neurenberg. Zoals elk jaar verzamelen zich ook vandaag, op de Nationale Dag van de Arbeid – welke in 1933 werd ingesteld door onze geliefde Führer; in de huidige tijd echter wordt misbruikt door Joden en roden ten behoeve van hun manipulaties – kameraden uit alle delen van Duitsland om door de straten te marcheren.

De eerste bussen, met voornamelijk nationalisten en nationaal-socialisten uit Baden-Württemberg en Beieren, komen aan op de verlaten parkeerplaats welke dienst doet als provisorische ontmoetingsplaats. De politie heeft de wijde omgeving reeds met een cordon afgezet. Er heerst stilte. Honderden kameraden stappen uit de bussen; vlaggen en aanplakbiljetten worden verdeeld onder de kameraden die zullen opmarcheren als vaandeldragers aan de spits van de marscolonne. De spanning voor de komende mars door de stad Fürth kan men de kameraden aanzien. Een ieder wacht met enthousiasme op de speciaal voor ons georganiseerde metrorit van Neurenberg naar Fürth. Het officiele begin van de demonstratie is vastgesteld op 13.00 h.

Sedert een paar daagen bestaat er tenslotte zekerheid: zeven van de negen NPD-demonstraties voor 1 mei a.s. zijn toegestaan door het BRD-regime. Tegelijkertijd werd aan de roden in sommige plaatsen niet toegestaan hun demonstraties te houden zoals bijvoorbeeld in Berlijn-Kreuzberg waar het een welbekende traditie is dat linkse extremisten de hele stad terroriseren, gebouwen en andere voorwerpen in brand steken en zo hun perverse droom van "totale chaos" realiseren. Er was dus geen verbod voor de NPD zoals vorig jaar in Bremen. Er waren echter enkele regels waaraan we ons dienden te houden: bomberjacks en laarzen waren niet toegestaan – merkwaardig wanneer men bedenkt dat ongeveer tachtig procent van de mensen dit dragen – en zoals gewoonlijk was het vorboden zich te vermommen. Voor het overige konden we vermalijke gebeurtenissen tegemoetzien aangezien bijna vijftig procent van de inwoners van Fürth uit buitenlanders bestaat en diverse Joodse- en anti-fascistische organisaties gemobiliseerd waren teneinde ons te stoppen.

Maar nu terug naar de actuele gebeurtenissen. Het was reeds 12.30 h. toen we vernamen dat onze metro gereed was voor vertrek. Vanzelfsprekend werden we geescorteerd door enkele vriendelijke in het groen geklede mannen en vrouwen die in paniek rondliepen en af en toe iets onverstaanbaars spraken in hun mobilofoons. Welk een schouwspel: het hele metrostation overstroomd met kameraden uitgerust met vlaggen, banieren en soms zelfs met schilden!

Eindelijk! Na een lange rit met de Neurenbergse metro waren we tenslotte aangekomen in Fürth en konden we ons naar de ontmoetingsplaats, ergens midden in een woonwijk, begeven. De straten leken – voor zover we konden zien – leeg. Bij de ontmoetingsplaats werden we verwelkomd door verslaggevers van de televisie en de pers die er verlangend naar uitzagen met hun camera's en microfoons "sensationele" opnamen te kunnen maken. Zij zouden ons volgen, filmen en fotograferen tijdens de gehele mars. Nietemin verklaarde een lid van onze ordedienst per megafoon dar van ons geen dreiging of geweld zou uitgaan en dat we enkel gekomen waren om vreedzaam te demonstreren. Doch we zouden alles doen om deze vreedzame demonstratie daadwerkelijk te kunnen houden en niet luisteren naar linkse idioten die eventueel zouden verschijnen. We rangschikten ons in een colonne met rijen van steeds vier man met voorop de vaandeldragers. De ordedienst met de witte armbanden en megafoons handhaafde de orde en discipline.

Toen, even voor 13.00 h., hoorden we een armzalig nauwelijks hoorbaar gejammer. Het was een klein aantal zogenaamde "anti-fascisten" dat indruk op ons wilde rnaken met zulke bezielende leuzen als: "Nazi's eruit!". Voor ons was dit echter aanleiding tot een generale repetitie van onze stemcapaciteit. Nadat een aantal van onze slogans ten gehore was gebracht, werden de linksen volkomen stil en sommigen onder hen hadden zelfs de tranen in hun ogen! Na een kort oponthoud slaagden wij er uiteindelijk in onze mars om 13.15 h. te beginnen. Onze laarzen weerklonken door de straten en een massa spandoeken verhief zich terwijl honderden kameraden de strijdkreet "Maak de straten vrij voor de Nationale Weerstand!" lieten horen. Enkele andere van onze slogans waren: "Eerst banen voor Duitsers!", "Strijdt tegen de rode pest in oost en west!", "Duitsland voor de Duitsers – Wij zijn het Volk!", "Burgers, volgt ons en marcheert mee!" en "Vrij, Sociaal en Nationaal!". Op deze wijze marcheerden wir door de smalle straten van Fürth en onze slogans klonken door de stad.

Vanzelfsprekend waren er grote aantallen anti-fascisten, punkers, Turken en overig geteisem die in woede ontstaken en poogdenons het zwijgen op te leggen met hysterische kreten en vreemde escapades. Doch tevergeefs! Er waren zelfs Joden aanwezig met hun gele sterren om de nek waarop het opschrift "Nooit weer!". We genoten van het moment toen we hen op drie meter afstand voorbijmarcheerden en onze spandoeken toonden met een lach op ons gelaat overtuigd van onze eindoverwinning. En in hun binnenste wisten zij het ook: eens komt de dag der wrake!

Ondanks het feit dat de vijandelijke massa vier maal groter was, slaagden we erin de straten – en daarmee de gehele stad – voor ons te winnen. Overal zag men vastbesloten kameraden met ferme pas lopen en met vlaggen zwaaien terwijl van tijd tot tijd politieeenheden rondrenden teneinde de dreigende roden weg te slaan. De sfeer was werkelijk uniek; iedereen die er geweest is, weet waarover ik spreek. Er werden slechts sporadisch enkele stenen en flessen naar ons gegooid; de afzenders werden spoetig door de politie gearresteerd. Aan onze kant vielen geen slachtoffers.

Na enige tijd arriveerden we in het stadscentrum waar we onze bijeenkomst zouden houden. Spreekgestoelten werden beklommen en tegenover ons op ongeveer vijf meter afstand stonden de roden met hun communistische vlaggen en gefluit. We zagen elkaar recht in de ogen. Terwijl onze spandoeken wapperden in de wind hielden de voornaamste sprekers voortreffelijke toespraken welke de vijandige massa tevergeefs trachtte te verstoren.

Hierna was het tijd voor de terugreis met de metro die ons naar Fürth had gebracht. Terwijl we riepen dat we zouden terugkeren en nog een laatste maal met onze vlaggen zwaaiden ten overstaan van verbaasde verslaggevers met camera's daalden we – vergezeld door vele politie-agenten – af in het metrostation.

Intussen waren onze kelen droog en pijnlijk geworden vanwege het aanhoudend roepen van slogans en het mooie doch hete weer die dag. We waren blij toen we terug waren bij de bussen en ons een beetje konden opfrissen. We stapten in en verlieten Fürth als overwinnaars. De demonstratie in Fürth alsmede de andere bijeenkomsten op het grondgebied van de BRD waren een volmaakt succes voor de Beweging! Er waren geen arrestaties aan onze kant; enkel een paar linksen werden "uit de circulatie genomen". De gebeurtenissen hebben overduidelijk aangetoond dat onze bijeenkomsten zowel fatsoenlijk als ook krachtig waren terwijl de roden enkel op rellen uit waren. Hoewel we met slechts zeshonderd personen waren in Fürth hebben we veel bereikt. Verslagen stellen dat er meer dan vijftienhonderd kameraden in Berlijn hebben gedemonstreerd. De berichten in de media bevestigden onze vermoedens: de volgende dag was er vrijwel geen bericht over ons te lezen dat de sympathie van het publiek zou kunnen opwekken. Enkel de linkse gewelddadige anarchisten in Berlijn-Kreuzberg werden getoond terwijl ze straatgevechten leverden met de politie en de stad terroriseerden. Maar de inwoners van de stad weten dat wij er geweest zijn en de overhand hadden. We konden de mensen direct overtuigen. Zelfs de Joodse massa-media kann dat niet veranderen. Zij weten het evengoed als wij: aan ons zal de overwinning zijn.

Heil Hitler!

Oprecht Heldendom

door Gerhard Lauck

Het ontbreekt het nationaal-socialisme niet aan helden en heldinnen. Hun daden, hun prestaties en bovenal hun offers dienen ons als voorbeeld, als verplichting en als bron van kracht.

Mijn generatie, de eerste "naoorlogse generatie", heeft nog de gelegenheid gehad om vele van deze helden persoonlijk te ontmoeten. Ik herinner mij een bezoek aan de beroemde kolonel Hans-Ulrich Rudel in diens huis te Kufstein, Tirol in de jaren zeventig. Een grote eer! Doch er zijn vele andere kameraden die zelfs een nog grotere invloed op mij gehad hebben. In de eerste plaats heb ik met hen meer tijd doorgebracht dan met de kolonel en in de tweede plaats waren zij "gewone mensen"; zelfs al hebben zij heel wat meer gedaan dan "gewoon". Zo waren er de oude SA-kameraden Walter Luttermann en Karl-Ferdinand Schwarz, het echtpaar Müller en "Armin" van de Hitlerjugend-generatie, Thies Christophersen, de strijders van de naoorlogse generatie zoals Michael Kühnen, Gottfried Küssel, Michael Storm en anderen die enkel onvernoemd moeten blijven om veiligheidsredenen. Enkelen van deze kameraden en hun levens hebben in het bijzonder een grote indruk op mij gemaakt.

…1945. De oorlog is voorbij. Alles is verloren. Het leven heeft zijn betekenis verloren. Men wandelt het bos in naar de spoorbaan. Men zit op het spoor en wacht op een trein welke dit ellendige leven zal beeindigen. Men denkt diep na. Dan neemt men een ander besluit. Wanneer men overleeft, kan men wellicht op een dag iets doen in de geest van Führer. Men staat open gaat naar huis. De jaren gaan voorbij. In de lente van 1972 zegt een verdrevene uit Breslau dat er een NSDAP-AO bestaat. Men wordt een van de eerste leden, een van de hardwerkendste vrijwilligers en een genereuse financiele weldoener ofschoon niet rijk en bescheiden van levensstij1. Men doet vrijwilligerswerk jaar na jaar, decennium na decennium. Op oudere leeftijd wordt men getroffen door blindheid. Doch men zet her werk voort – men kan nog poststukken vouwen en in enveloppen steken. …Ziek en ten dode opeschreven door kanker. Nauwelijks kunnen eten of slapen. Lopen gaat moeizaam en is vermoeiend. Maar men kan nog altijd iets doen: men sleept zich naar het bureau en verricht computerwerk. Uren lang. Omdat het moeilijk is om op te staan en terug te gaan naar de gemakkeliike stoel. Dag na dag. Jaar na jaar. In de morgen van de laatste dag op aarde is dit nog de routine. Die namiddag komt de dood.

…1945. De jonge soldaat vecht door na de wapenstilstand. Later wordt hij gevangen genomen doch niet geidentificeerd als een Werwolf-strijder. Vier jaren in een krijgsgevangenkamp voor niet-berouwvolle nazi's. Uiteindelijk vrijheid. Onmiddellijke hervatting van politiek activisme. Gevangenis. Echtgenote vertrekt. Weer vrijheid, politiek activisme en een voorname rol in de expansie van de NSDAP-AO in de zeventiger jaren. Maar door verraad opnieuw in de gevangenis. Tweede echtgenote vertrekt. …Vier jaren politieke gevangenschap – zonder voorwaardelijke invrijheidstelling – tot de allerlaatste dag. Dan de dag van de vrijheid. Terug naar de politieke werkzaamheden. Een jaar van grote activiteit gevolgd door wederom vier jaren gevangenschap. Weer vrij, weer activiteiten tot in de dood.

…Men zou willen trouwen doch de partij heeft activisten en geld nodig. Het stichten van een gezin zal nog een paar jaar moeten worden uitgesteld. Maar een ziekte komt ondanks de jonge leeftijd. Een gezin komt niet meer; enkel de dood.

…Men is verminkt tijdens de oorlog. Beide benen verloren. Een arm verloren. Andere arm verwond. Nog steeds niet hulpeloos. Telefoon-werkzaamheden zijn mogelijk. Dankzij deze werkzaamheden breidt de NSDAP-AO haar televisie-uitzendingen uit van een tot zestien steden binnen een jaar tijd.

…Een crisis. Men valt in en neemt taken over zonder voorbereiding. Vrije tijd en beroep worden ingeruild voor politieke werkzaamheden, ergernissen, zorgen en spanningen. Men houdt het vol tot de crisis voorbij is en men zich weer kan wijden aan het eigen grote gezin.

Kameraden!

Dit zijn waar gebeurde verhalen!

Ik heb nauw met deze kameraden samengewerkt; soms decennia lang. We hebben hetgeen we met de NSDAP-AO in de afgelopen drie decennia bereikt hebben aan hen te danken. Mogen zij voor u voorbeeld, verplichting, bemoediging en inspiratie zijn zoals ze dat voor mij waren.

Mogen enkelen van u voorbeelden worden voor degenen die later in onze rijen zullen strijden en de heilige swastika vlag zullen dragen wanneer ook wij na onze dood deel uit maken van de grote stormtroep in de hemel…

…want het vaandel is meer dan de dood !

Nieuws van de Bewegeling

Jonni Jansen veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf

De leider van de Deense Nationaal Socialistische Beweging, Jonni Hansen, is veroordeelt tot een jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor het „misdrijf" zichzelf te verdedigen tegen een gewapende communistische horde. Hij is tegen het vonnis in beroep gegaan. Na drie maanden in de gevangenis is hij nu weer vrij althans voorlopig.

Op 17 februari jl. werd zijn auto door een brandbom volledig vernield.

Boven: Jonni Hansen in het gerechtsgebouw van Roskilde.

Onder: Zijn auto na de branbom-aanslag.

Een indrukwekkende productie in maart

In de maand maart heeft de NSDAP-AO zeven kranten en bulletins in zeven verschillende talen – de Japanse editie niet meegerekend – gepubliceerd, een twaalfde taal aan de website toegevoegd, drie verwante websites voor verbonden Zweedse organisaties toegevoegd (Motstand, Sveriges Nationella Förbund en Nordiska Rikspartiet) alsmede de lay-out gereedmaakt voor drie boeken in het Engels en het Duits.

Het eerste NS Nieuwsbulletin in het Japans

Website aangevuld met Japanse taal

Sedert 10 maart jl. is het Japans de twaalfde taal van de voornaamste NSDAP-AO website ( http://www.nazi-lauck-nsdapao.com ). De Japanse editie van het NS Nieuwsbulletin is dus in maart ten doop gehouden als een gezamenlijk project van de NSDAP-AO en de NSJAP in Japan.

Horst Wessel’s graf geschonden

Rood gespuis heeft in de nacht van drieentwintig op vierentwintig februari jl. het graf van de nationaal-socialistische martelaar Horst Wessel geschonden. Volgens een anonieme „anti-fascistische" brief waarin de verantwoordelijkheid wird opgeeist, wird zelfs het – onjuiste – skelet opgegraven en in de Spree geworpen.

De aanleiding voor deze weerzinwekkende daad was de aakondiging van een gedenkteken voor Horst Wessel op de zeventigste gedenktag van zijn dood. Dit werd echter verboden door het Berlijnse hoofd van de politie.

Als een protest tegen de schending hebben kameraden op 27 februari op wacht gestaan bij het graf.

Nerveuse Joden?

Volgens de Duitse krant „Tagesspiegel" van 14 maart 2000 beschermen veiligheidstroepen uit Israel (!) momenteel Joodse gemeenschapscentra in Berlijn. Worden de Joden nerveus?

Franse rechtbank legt boete op aan Yahoo! Inc.

Op 22 mei jl. heeft een Franse rechtbank een boete opgelegd aan Yahoo! Inc. in verband met een vanuit Amerika opererende Engelstalige website waarop „neo-nazi voorwerpen" te koop worden aangeboden. Hoewel niet te raadplegen op de Franse site van Yahoo! kan men zulks doen op de Amerikaanse. Nietemin beweert Frankrijk rechtsbevoegd te zijn aangezien de website in Frankrijk toegankelijk is. (Bron: The Age van 23 mei 2000, Melbourne, Australie)

Eerder dreigde de Duitse regering de topmanagers van Barnes and Noble en Amazon ermee het begrip rechtsbevoegdheid op gelijke wijze te interpreteren. (Lees: Die Welt van 17 september 1999 en The Jewish Press van 13 August 1999.)

Nog eerder bedreigde de Duitse minister van justitie (in: Der Spiegel nr. 46/1996) Amerikaanse internetgebruikers juist drie maanden na de zogenaamde „veroordeling" van de leider der NSDAP-AO Gerhard Lauck door een Duitse (on)rechtsbank wegens het in overeenstemming met de wet publiceren van een krant binnen de grenzen van de USA. (Lauck voert momenteel een juridische strijd met de regering van de USA die hem tot "veroordeelde misdadiger" heft verklaard enkel op basis van zijn vierjarige politieke gevangenschap in Duitsland.)

ADL veroordeeld tot het betalen van USD 10.500.000,-

Een rechtbank in de Vereinigde Staten heft de Anti Defamation League (ADL) veroordeeld tot het betalen van USD 10.500.000,- aan een echtpaar dat openlijk beschuldigd werd van antisemitisme hetgeen door de ADL gebaseerd werd op illegaal afgetapte telefoongesprekken. Dit bedrag vertegenwoordigt een vierde deel van het jaarbudget van de ADL. (Bron: The New York Times van 13 mei 2000.)

Het eerste Russischtalige materiaal op de NSDAP-AO website

Russische taal toegevoegd aan NSDAP-AO website

Dankzij Russische kameraden is op 21 mei jl. het eerste Russischtalige materiaal toegevoegd aan de NSDAP-AO website. Eendracht maakt macht!

Blunder van de Duitse veiligheidspolitie

Tijdens invallen bij nationalisten in mei verloor de Duitse veiligheidspolitie („Verfassungsschutz" oftewel „Verfassungsschmutz") per ongeluk een lijst met namen en mobiele telefoonnummers van verscheidene agenten. Deze lijst werd vervolgens gepubliceerd op een nationalistische website ( http://www.beobachter.tsx.org ) welke ook aandacht heeft gekregen van de systeem-media.

Boeken toegevoegd aan de NSDAP-AO website

Twee boek-manuscripten zijn toegevoegd aan de NSDAP-AO website: MEIN KAMPF en DIE NSDAP-AO: STRATEGIE, PROPAGANDA UND ORGANISATION.

Propaganda actie op 8 mei 2000

Op 8 mei jl. hebben activisten van de NSDAP-AO een spandoek met de tekst „Wij zullen nimmer capitulieren" ontvouwd over de snelweg naar Berlijn. Tevens hebben zij stickers geplakt in het centrum van een kleine stad. De plaatselijke krant wijdde een kort artikel aan deze actie.

Jörg Haider op dreef!

In het blad "Metro" dat gratis wordt verstrekt aan treinreizigers stond op 9 juni 2000 te lezen dat de gouverneur van Karinthie, Jörg Haider, ervoor heeft gepleit een fresco dat uit de nationaal-socialistische tijd stamt uit het parlamentsgebouw van Karinthie te verwijderen. Hiermee is nog eens duidelijk geworden wat een oprecht nationaal-socialist reeds lang weet: Jörg Haider is een lafhartige opportunist die tijdens de afgelopen jaren hoop heeft gewekt bij nationalisten ent nationaal-socialisten van zowel de oudere als de jongere generaties. Nu hij echter de kans heft gezien het zijn FPÖ een coalitie-regering te vormen, voelt hij opens de behoefte politiek correct te zijn. Zo bood hij eerder zijn excuses aan voor de uitspraak dat er in de tijd van het Derde Rijk een goed beleid tegen werkloosheid werd gevoerd en stelde hij de oprichting voor van een fonds voor „Holocaustslachtoffers" terwijl inmiddels wetenschappelijk is komen vast te staan dat de Joden en andere volkeren dan wel bevolkeringsgroepen planmatig uit te roeien en de zogenaamde „Holocaustslachtoffers" derhalve niets anders zijn dan een bende misdadige leugenaars en afpersers. Er zijn thans alleszins genoeg bewijzen om Jörg Haider van volksverraad te kunnen beschuldigen. Het zelfde kan men overigens zeggen van de kopstukken van het Vlaams Blok in Belgie. Wie in hen nog oprechte patriotten ziet, heeft hun uitspraken niet goed bestudeerd. Jörg Haider en zijn collega’s dienen te bedenken dat ook voor hen het uur der Wrake naderbij komt. Eeen ware nationaal-socialist kent in deze zijn plicht.

Nieuwe „Mini-Comics"

"Mini-Comics" zijn toegevoegd aan het NSDAP-AO propaganda arsenaal. Enkele hiervan worden op de volgende pagina getoond. COMICS.

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands