Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 105-16 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 105/16 - herfst (111)

NS NIEUWSBULLETIN wordt gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen, inclusief Nederlands, Hongaars, Frans, Zweeds, Spaans, Portugees en Italiaans, op een onregelmatige basis.

Abonnements prijs is 60 NLG of het gelijkwaardige voor 12 uitgaves. Alle grote valuta’s worden geaccepteerd (bankbiljetten alleen – geen munten of postzegels) evenals internationale geld orders (geen persoonlijke controle, geen postgiro controle).

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS KAMPFRUF, 2 maandelijks, Abonnement 60 NLG voor 12 uitgaves) , Engels (THE NEW ORDER, 2 maandelijks, Abonnement 110 NLG voor 12 uitgaves) en Deens (FÆDRELANDET, 3 maandelijks, als een gezamenlijk project met de DNSB in Denemarken: DNSB, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken).

Schrijvers en vertalers bereid om vrijwillig te helpen zijn erg welkom.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A www.nazi-lauck-nsdapao.com

Virtueel aanval

Het Internet offensieve dat deze zomer gecreëerd werd was een écht succes ! Het aantal dagelijkse bezoeken op het website van de NSDAP/AO is nu op vijf cijfers ! Mein Kampf is elk maand duizenden keren geïmporteerd.

Het is waar dat de NSDAP/AO had websites vóór het jaar 2000 maar het is alleen op de maand januari 2000 dat een systematiek campagne werd ontwikkelend met de constructie van de nieuw domein naam van de site op http://www.nazi-lauck-nsdapao.com ! Vanaf dit precies moment, het aantaal bezoeken dubbelt elk maand.

Binnenkort, elke dertien talen waren beschikbaar en Mein Kampf werd bijgevoerd.

De preparaties werden geïntensifieerd tijdens de maand juli met het samenvattingwerk van kameraden van elke nationaliteiten en van elke jaren. In augustus, de grote promotionele campagne was een succes met het gratis PC speeltjes. De nazi versie van de spel Doom was binnenkort oplijn en beschikbaar in acht talen. En andere spel is in preparatie…

En geïllustreerde versie van Mein Kampf is nu beschikbaar. Drie nieuwe boeken en stripverhalen zijn nu ook beschikbaar. Ook, folders die kunnen geïmporteerd, drukkend en gedistribueerd in het wereld worden. U kan even mp3 muziek vinden. Het partij muziek Die Fahne Hoch was een echt succes en was geïmporteerd als een V2 ! De volgende zang was de Deutschelied.

Elke import heeft een propaganda file voor de NSDAP/AO die instructies inhoudt om te gaan binnen een geblokkeerde site, enz.

De joden media van Duitsland – van televisie en pres – hebben aangevraagd aan deze lichtbaar wijzend het URL adres van de NSDAP/AO site! De echt slecht zijde van dit vermeerdering is dat wanneer wij importen veel files, de prijs van de hosting vermeed ook !

Het actuele concentratie op het Internet van onze activisme mag niet beschikbaar zijn voor een korte tijd, maar op lange tijd, zullen wij groten worden ! Nu, vragen u ons te supporteren !

SAMEN, ZIJN WIJ STRENG !

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich

Een Leven dat tot Voorbeeld Strekt

door H.H. Norden

Reinhard Tristan Eugen Heydrich werd op 7 maart 1904 te Halle an der Saale geboren. Hij was de zoon van Richard Bruno Heydrich, een componist en Elisabeth Anna Amalia Krantz. De vader was ten tijde van zijn geboorte directeur van een muziekschool. Reinhard bezocht in Halle an der Saale het Reform-Realgymnasium dat aan de Hedwigstraße was gelegen. Reeds op jeugdige leeftijd was hij een belezen mens. Onder meer heeft hij in zijn schooljaren het in de Franse taal geschreven boek "Histoire de la civilisation" van Charles Seignobos bestudeerd en hierover met zijn vriend Erich Schultze gediscussieerd.

Na de voltooiing wm zijn gymnasiale opleiding nam Reinhard Heydrich dienst als zee-cadet bij de Reichsmarine in Kiel-Holtenau. De invloed van de beroemde "Seeteufel" Graf Luckner die veel bij de Familie Heydrich te Gast was, zal bij Heydrich's keuze voor een loopbaan bij de Zeemacht zeker een rol hebben gespeeld. Hij begon zijn dienst bij de Crew 22. Na een opleidingstijd van vier en een half jaar werd hij op 1 oktober 1926 bevorderd tot Leutnant zur See en vervolgens tot verbindingsofficier opgeleid. In 1928 volgde de bevordering tot Oberleutnant zur See. Volgens de latere vice-admiraa1 Kleikamp was Heydrich een man die wat betreft aanleg, kennis en vardigheden boven het gemiddelde stond. Niets leek een succesvolle carriere binnen de marine in de weg te staan. Het zou echter anders gaan. On 6 december 1930 leerde Oberleutnant Heydrich de achttienjarige Lima von Osten kennen. Zij was afkomstig van het Oostzee-eiland Fehmarn waar haar vader schoolmeester was. Op tweede kerstdag verloofde het paar zich officieel. Zijn verlovingskart stuurde Heydrich ook naar een vroegere vriendin die de dochter was van een invloedrijk industrieel. Laatstgenoemde eiste van Heydrich dat hij met zijn dochter – die zichzelf graag als verloofde van Heydrich had gezien – zou trouwen. Toen deze dit weigerde diende de vader via Admiraal Raeder een klacht in hetgeen er toe leidde dat Heydrich zich voor een ereraad van de marine moest verantwoorden. Een door deze ereraad uitgebracht advies volgend, besliste Admiraal Raeder dat Oberleutant zur See Reinhard Heydrich uit de marine ontslagen diende te worden. Het mag opvallend genoemd worden dat er nimmer een schriftelijk bewijs is aangetroffen van de beschreven ereraad-procedure. Heydrich zelf was van mening dat hij vanwege politieke redenen uit de marine was verwijderd.

Via de latere SS-Obergruppenführer Karl con Eberstein kwam Heydrich in contact met Heinrich Himmler die in januari 1929 Reichsführer-SS was geworden. Himmler was juist op zoek naar een kundig man om een inlichtingendienst van de SS op te bouwen. Hij gaf Heydrich twintig minuten de tijd om op papier te zetten hoe hij een dergelijke opgave zou aanpakken. Heydrich schreef zijn ideen op, tekende een passend organisatie-schema en legde het resultaat aan de Reichsführer voor. Deze was zeer onder de indruk en besloot onmiddellijk om Heydrich aan te nemen. Heydrich die reeds op 1 juni 1931 lid van de NSDAP was geworden, werd op 14 juli d.a.v. 10120. Op 26 december 1931 vond in de dorpskerk van Grossenbrode het huwelijk plaats tussen Reinhard Heydrich en Lina von Osten.

Heydrich begon nu met het opbouwen van een inlichtingendienst. Deze was in de begindagen bekend onder de naam "Abteilung Ic". Eind 1931 werden twee kamers voor de "SS-Ic" gehuurd op de vierde verdieping van de Türkenstraße 23 te München. Dit was de woning van partijgenote Viktoria Edrich die gedurende de tijd van het SA- en SS-verbod de "Blutfahne" in haar kledingkast had bewaard. In deze periode had Heydrich de rang van SS-Hauptsturmführer. Op 25 december 1931 werd hij SS-Sturmbannführer. Op 29 juli 1932 volgde de bevordering tot SS-Standartenführer und Chef des Sicherheitsdienstes des Reichsführers-SS. De benaming van de dienst was nu Sicherheitsdienst (SD). In september 1932 waren de SD en Heydrich zelf gevestigd in een kleine villa aan de Zuccalistraße 4 te München. Heydrich werd ala leider van de Sicherheitsdienst "C" genoemd; zijn bureau "Zentrale Dienststelle des SD". In juni 1933 werd Heydrich's eerste zoon Klaus geboren. Het jaar van de machtsovername, 1933, bracht ook de bevordering tot SS-Brigadeführer. De SD was nu gevestigd in het Wittelsbacherpaleis aan de Briennerstraße te München. Op 9 november 1933 werd de SD een zelfstandig SS-Amt. In de maanden november en december 1934 vond de verhuizing naar Berlijn plaats; het adres aldaar luidde Wilhelmstraße 102. Op 17 juni 1936 werd Reinhard Heydrich Chef der Sicherheitspolizei und des SD. Op 27 september 1939 ontstond het Reichssicherheitshauptamt met Heydrich als chef. In 1940 werd hij bovendien gekozen tot Präsident der lnternationalen Kriminalpolizeilichen Kommission.

Bij de aanvang van de Duitse veldtocht in het westen volgde Heydrich een opleiding tot jachtvlieger en werd hij piloot van een Me 109. Tijdens de veldtocht in Noorwegen maakte hij vanuit Stavanger meerdere verkenningsvluchten over Engeland en Schotland met een Me 110. Voor zijn heldhaftig optreden werd hij onderscheiden met de bronzene Frontflugspange en het Eiserne Kreuz II. Klasse. Medio mei 1940 was hij terug in Berlijn. Op 1 januari 1941 werd hij Reichsleiter des Fachamtes Fechten im NS-Reichsbund für Leibesübungen. Gedurende de veldtocht in Rusland vloog Heydrich wederom als jachtvlieger in Zuid-Rusland en werd onderscheiden met de silberne Frontflugspange en het Eiserne Kreuz I. Klasse.

Op 23 september 1941 onthief Hitler de Reichsprotektor für Bömen und Mähren, Constantin von Neurath, van zijn functie en stelde met ingang van 27. September 1941 Reinhard Heydrich als plaatsvervangend Reichsprotektor aan. Hij werd tevens bevorderd tot SS-Obergruppenführer. De Führer vertrouwde erop dat Heydrich, samen met de uit het Sudetenland afkomstige Karl Hermann Frank die Staatssekretär was, er voor zou zorgen dat de Protectoraatsregering in een goede harmonie met bet Reich zou functioneren.

In Praag,aanvaardde Heydrich zijn nieuwe functie tijdens een officiele bijeenkomst op het Hradcanykasteel. Met zijn vrouw en kinderen betrok hij het kasteel Jungfern-Breschan dat op een kleine twintig, kilometer van Praag gelegen is. In tegenstelling tot de onwaarheden welke heden ten dage worden verbreid, werden de door Heydrich genomen maatregelen in het protectoraat goed ontvangen. Zo werden er bijvoorbeeld onder meer tweehonderdduizend paar schoenen uitgedeeld en werden de tabaksrantsoenen voor de arbeiders verhoogd. Ook waren er plannen de stad Praag met behulp van het Duitse autobanenstelsel te verbinden met het Reich.

Naast de functie van Reichsprotektor had Reinhard Heydrich zijn functie van chef van het Reichssicherheitshauptamt uiteraard behouden. Het was in deze hoedanigheid dat hij op 20 januari 1942 het voorzitterschap op zich nam van een conferentie welke plaatsvond in de villa Am Großen Wannsee 56/58 te Berlijn. De Reichsmarschall Hermann Göring had Heydrich gemachtigd tot het treffen van voorbereidselen met betrekking tot de oplossing van het Joodse volk vraagstuk. In tegenstelling tot wat naoorlogse publicisten hebben beweerd, is het doel van het nationaal-socialistische Duitsland niet de fysieke uitroeiing van het Joodse volk geweest doch het tenietdoen van de in alle geledingen der volksgemeenschap als drukkend ervaren Joodse invloed. Reeds in de jaren dertig waren er door Duitse regeringsinstanties initiatieven genomen om in samenwerking met Joodse organisationes de emigratie te bevorderen van Joodse burgers naar Palestina. Ik noem hier ala voorbeelden de "Haavara-overeenkomst" en de "Rublee-Wohlthat-overeenkomst". Voor een gedetailleerde uiteenzetting van de hierboven genoemde begrippen leze men het door Ingrid Weckert geschreven book met de titel "Auswanderung der Juden aus dem Dritten Reich". Met name de SS was voorstander van een politiek welke de emigratie van de Joden ten doel had. Het was aan de gevolgen van de – niet door Duitsland gewenste – oorlog te wijten dat de emigratie nog slechts in verminderde mate doorgang kon vinden. In de loop van de oorlog werd het besluit genomen de Joden te evacueren naar in het oosten gelegen arbeidskolonies. Men dient zich in dit verband te herinneren dat het wereldjodendom reeds in maart 1933 de oorlog had verklaard aan Duitsland. Het nemen van maatregelen welke zouden leiden tot de evacuatie van de Joden uit Europa is het onderwerp geweest van de Wannsee-conferentie.

Inmiddels was bij de zich als president in ballingschap beschouwende en in Londen verblijvende Eduard Benesch het plan opgekomen een aanslag te laten uitvoeren op Reichsprotektor Heydrich. De opdracht hiertoe word gegeven aan twee onderofficieren van het voormalige Tsjechoslowakse leger: Jan Kubis en Josef Gabcic. Samen met enkele anderen werden zij op 28 december 1941 per parachute boven her protectoraat gedropt. Gedurende de maanden die volgden, hielden zij zich schuil en brachten hun tijd door met te trachten een beeld te krijgen van de gewoontes van Heydrich. In verband met de toename van door Londen aangewakkerde en gefinancierde activiteiten van verzetsgroepen in met name Belgie en Frankrijk zou Heydrich – hij had door zijn optreden in het protectoraat de rust doen terugkeren – worden benoemd tot Chef der Zivilverwaltung voor Belgie en Noord-Frankrijk en tot protector van Vichy-Frankrijk. Op 27 mei 1942 zou hij per vliegtuig naar Berlijn vertrekken voor een bespreking met de Führer. De moordenaars hadden inmiddels vastgesteld dat de gunstigste plaats voor een aanslag op het leven van de Reichsprotektor een haarspeldbocht in het Praagse stadsdeel Holeschowitz was aangezien de wagen van Heydrich daar vaart moest minderen. Op 27 mei 1942 was Heydrich om 10.00 h. vertrokken van Jungfern-Breschan; om 10.30 h. arriveerde hij in zijn donkergroene open Mercedes, welke bestuurd werd door SS-Oberscharführer Klein, bij de plaats waar zijn moordenaars stonden te wachten. Een van hen,Gabcic, richtte een stengun op Heydrich en haalde de trekker over. Er volgde echter geen schot. De moordenaar had het wapen niet juist afgesteld. Heydrich trok nu zelf zijn pistool en vuurde op Gabcic. Op het moment dat hij en zijn chauffeur uit de wagen wilden springen, gooide de tweede moordenaar, Kubis, een bom welke dichtbij het rechter achterwiel van de Mercedes tot ontploffing kwam. Heydrich werd zwaar verwond door splinters maar vuurde nietemin nog enige kogels af op Kubis. Toen zakte hij in elkaar. Een Tsjechische dame snelde Heydrieh te hulp en zo werd hij naar het Bulovka-ziekenhuis gebracht. Hier trachtten zowel Tsjechische- als Duitse artsen gedurende ruim een week zijn leven te redden. Her mocht echter niet baten: in de ochtend van 4 juni l942 stierf Reinhard Heydrich.

De kist met het lichaam van de Reichsprotektor werd, bedekt met een hakenkruisvlag, opgebaard op de binnenplaats van het Hradcanykasteel. Hoge officieren van de Wehrmacht en de SS vormden een erewacht. In de namiddag van 7. juni 1942 werd de kist per trein van Praag naar Berlijn overgebracht om eerst in het Reichssicherheitshauptamt en vervolgens – op 9 juni 1942 – in de Mozaiekzaal van de nieuwe Rijkskanselarij te worden opgebaard. Tijdens de staatsbegrafenis hield de Reichsführer-SS Heinrich Himmler een lange redevoering waarin hij de grote betekenis van Reinhard Heydrich tot uitdrukking bracht. Tenslotte sprak Adolf Hitler die hem een der beste nationaal-socialisten, een der sterkste verdedigers van de Duitse Rijksgedachte en een der grootste tegenstanders van alle vijanden van het Reich noemde. De Führer verleende de gevallene het Verwundetenabzeichen in Gold en de oberste Stufe des Deutschen Ordens. De kist met Heydrich's lichaam werd op een door zes zwarte paarden getrokken affuit geplaatst en van de Wilhelmstraße naar het Invalidenkerkhof gebracht. Daar vond de grote soldaat Reinhard Heydrich zijn laatste rustplaats.

Op welke wijze kunnen wij, nationaal-socialisten in de eenentwintigste eeuw, het voorbeeld dat Reinhard Heydrich tijdens zijn leven heeft gegeven, navolgen? In de eerste plaats moeten wij de onveranderlijke nationaal-socialistische leer volledig onderschrijven en bereid zijn al hetgeen te doen dat noodzakelijk is voor het heil van het Arische ras. Het is onze heilige plicht onze tegenstanders met ongehoorde hardheid te bestrijden. Indien nodig zullen wij ons van conspiratieve middelen bedienen terwijl in andere gevallen de wapens ter hand zullen worden genomen. Wij erkennen de legitimiteit van de democratische systemen welke sedert 1945 in Europa de rnacht hebben niet en ons doel is derhalve de totale vernietiging van de democratieen en de uitschakeling van de toonaangevende politici van deze verschrikkelijke tijd. Wanneer wij als nationaal-socialisten werkelijk politieke en militaire macht willen verwerven, hebben wij nog een lange weg te gaan. Veel te weinig immers komt men in de huidige tijd politici tegen die als nationaal-socialisten te vergelijken zijn met hun roemvolle voorgangers uit de twintiger, dertiger en veertiger jaren van de twintigste eeuw. Het is beledigend voor een overtuigd nationaal-socialist dat de onder Joodse controle staande media politici die zich uitgeven voor nationalisten en patriotten – men denke hier slechts aan bepaalde lieden in Belgie en Oostenrijk – op een lijn stellen met werkelijke nationaal-socialisten. Deze politici hebben met de leer van onze Führer Adolf Hitler niets uit te staan; zij distantieren zich immers herhaaldelijk van de "misdaden van het Derde Rijk" soms komen zij zelfs eer betuigen aan de grootste vijand van de scheppende Arische mens: de Jood. Deze lieden dienen nog meer gewantrouwd te worden dan de politici van bijvoorbeeld christelijke, liberale of socialistische levensbeschouwing; zij zijn niets anders dan karakterloze lafaards en zwakkelingen. Het leven van SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich toont ons de te volgen weg. Nimmer zullen wij van deze weg afdwalen. Enkel dan is aan ons de overwinning.

Heil Hitler!

We bedanken de auteur van dit artikel. Ook bedanken aan de kameraden die deze artikel in andere talen vertalen hebben. Met dit manier, kunnen meer kameraden wij kennen ! Nationaal socialistische solidariteit in aktie !

Beweging Nieuws

Hess wandelen in Nederlands en Denmark

Op 26 augustus, wandelden tachtig Duitse en Nederlandse kameraden in Echt zonder incident. Op 29 juli, wandelden honderd kameraden uit Denmark, Zweeds, Finland, Noorwegen en Duitsland in de Deense stad van Helsingor.

Hess Actie in Hofgeismar, Duitsland

Op de dertiende doodsverjaardag van Rudolf Hess, werden 17 mooie schilders en NSDAP/AO slogans ontdekkend in Hofgeismar, Duitsland. Dit informatie komt uit de HNA Duitse pres van 17 augustus. De politie was erg verwonderd want het was de eerste keer en actie zoals dit gebeurde.

Eerste PC speeltje van de NSDAP/AO

Danken voor het eerste gratis PC speeltje van de NSDAP/AO – NAZI DOOM (NSDAP/AO). De bezoeken op onze site werden gebroken ! Beschikbaar in acht talen : Engels, Duits, Frans, Portugees, Spaans, Nederlands, Hongaren en Finse ! Gratis import op http://www.nazi-lauck-nsdapao.com !

Gratis promotie !

Op 9 augustus, trouwde de nationale Duitse televisie stickers van de NSDAP/AO in een speciaal flash over georganiseerde raids tegen neonazi’s in Berlijn. Een presrapport trouwde de zelfde dag de site van de NSDAP/AO met het URL adres van onze site ! Het zelfde ding gebeurde op Duitse televisie ARD en PRO SIEBEN.

Een Duitser op zes denkt ‘Recht’

Duitse sociologe Richard Stöss heeft gezegd dat een Duitser op zes denkt dat uiterst recht is heel goed. (Uit : Der Spiegel Online, 28 augustus 2000)

Raids in Saxonie

Op 24 juni, gemaakte 250 politiemanen een raid in 50 huizen in de regio van Pirna, in Duitse provincie Saxonie. De goal van deze actie was de nationaal socialistische acties uit te nemen in dit regio. Maar de politie was verwonderd toen ziende zij hoogste personaliteiten met NS propaganda materiaal !

Alert aan de Reizigers gegeven aan de Minneapolis luchthaven !

Kameraden van de Nationaal Socialistische Beweging (NSM) hebben op 27 juni aan de luchthaven van Minneapolis de ‘Alert aan de Reizigers’ aan reizigers gegeven. Da’s pas een solidariteit aktie !

Een geblokkeerde site binnen te gaan !

Eerst moet U een ‘proxy server’ vinden. Vindt een via het Internet met het sleutelword ‘server proxy’. Even een goede proxy server zal niet gebruiken meer. Dus, leert U hoe deze vinden. Voor deze instructies, zullen wij een actuele proxy server gebruiken in Taiwan met de techniek specificaties : ‘adres 139.223.199.194’ en ‘port 8080’.)

En dan de volgende instructies :

1. Gaan in PARAMETERS

2. Gaan in CONFIGURATIE PANEL

3. Gaan in INTERNET

4. Koetsier ‘proxy server’

5. Typen het adres – 139.223.199.194

6. Typen de port – 8080

Een tip voor de Internetse communauteit : reedt U en deel uit deze anti- geblokkeerde instructies !

De webbeheerders van banden sites moeten ook de zelfde instructies volgen. Ook, gelieve deze zelfde instructies binnen hun sites te zetten om naar hun bezoekers te zeggen de instructies te lezen, te reden en te uitdelen !

Proxyservers : Bulgarien 195.24.55.245 Porto 8080; Frankreich 195.242.79.21 Port 8080; Kolumbien 209.88.62.76 Port 8080; Taiwan 139.223.199.194 Port 8080; USA Interlog.com 207.34.202.2 Port 3128 & Home.com 24.112.47.107 Port 8080

REEDT U EN DEEL UIT !!!

Nieuwe NS stickers

100 voor 10 NLG

500 voor 30 NGL

1000 voor 50 NLG

Naam _____________________________________________

Adres _____________________________________________

Stad _________________________ Postaal code __________

Land ______________________________________________

NSDAP/AO – PO Box 6414 – Lincoln – NE 68506 - USA

REEDT U EN DEEL UIT !!!

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands