Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 107-18 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 107/18 - voorjaar 2001 (112)

NS-NIEUWSBULLETIN wordt onregelmatig gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen: Nederlands, Frans, Hongaars, Italiaans, Portugees, Spaans en Zweeds.

De abonnementsprijs is 60,00 NLG of een gelijkwaardig bedrag in alle gangbare valuta´s voor twaalf uitgaven. (Ter betaling worden uitsluitend bankbiljetten geaccepteerd ! [Dus géén munten, postzegels, cheques of Internationale postwissels kunnen aangenomen worden.]

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS-Kampfruf, tweemaandelijks, abonnement eveneens 60,00 NLG voor twaalf uitgaven) en in het Engels (The New Order, tweemaandelijks, abonnement 110 NLG voor twaalf uitgaven).

De in groot formaat uitgegeven krant FÆDRELANDET in het Deens, is een gezamenlijk project met de DNSM, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken.

Schrijvers en vertalers die bereid zijn om vrijwillig te helpen zijn welkom !

Let op onze uitvoerige veiligheidsaanwijzingen !

Zie ook onze uitgebreide verkooplijst !

NSDAP/AO : PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A.

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Michael Kühnen – in Memoriam

Tien jaar geleden , op 19 April 1991, overleed onze Duitse kameraad Michael Kühnen.

Net geen zesendertig jaar oud spendeerde hij acht jaar van zijn korte leven als politiek gevangene van het Bonner regiem – alleen vanwege zijn niet-geweldadige politiek aktivisme-

Hij was de meest prominente Nationaal-Socialistische leider van zijn generatie. Zijn leiderschap, zijn energie en zijn voorbeeld inspireerden de jeugd het Nationaal-Socialisme te omarmen en actief te bevorderen.

Heden verwacht hij ons in het Walhalla. Moge eenieder van ons zich waardig genoeg achten met hem aldaar op een dag samen te komen.

Dietrich Eckart : Dichter , Mentor , Martelaar-

Een bijzondere rol in de begintijd van de Nationaal-Socialistische Beweging speelt de uit Neumarkt in de Oberpfalz afkomstige dichter en toneelschrijver Dietrich Eckart die reeds in de zomer van 1919 lid werd van de Deutsche Arbeiterpartei. Het hoogtepunt van zijn filosofisch werk vormt de in 1912 door hem gepubliceerde vertaling in het Duits van Hendrik Ibsens toneelstuk ´Peer Gynt`. Eckart was eveneens schrijver en uitgever van talrijke anti-semitische tijdschriften. Het sinds 1919 met steun van het Thule-genootschap verschenen weekblad ´Auf gut Deutsch` is hiervan een voorbeeld. Dietrich Eckart, die in september 1919 Hitler ontdekt had, werd voor hem een vriend en leermeester. Hij was met zijn radikaal nationalistische, antidemokratische en anti-semitische opvattingen Hitlers ideologische voorbeeld. (Dietrich Eckart was reeds in 1920 van mening dat de Joden vernietigd dienden te worden.)

Eckart raakte in 1923 in moeilijkheden toen (in de tijd van de Weimarer Republiek volstrekt ongebruikelijk) justitie besloot de schrijver wegens zijn antisemitische aanvallen op de toenmalige Rijkspresident Friedrich Ebert voor belediging aan te klagen. De aanleiding hiertoe was een in Beiers dialekt opgesteld vlugschrift, ´Miesbacher Haberfesttreiben 1922` , waarin Ebert als een marionet van Joodse tegen Duitsland gerichte belangen werd voorgesteld. Op de op 12 maart 1923 door het Leipziger Staatsgerechtshof gehouden rechtszitting verscheen Eckart niet, zodat er een arrestatiebevel tegen hem werd uitgevaardigd. Eind april werd duidelijk dat de Leipziger Kriminalpolizei jacht maakte op Dietrich Eckart. Adolf Hitler liet gewapende SA-mannen wacht houden voor diens woning, echter de dreigende arrestatie scheen slechts een kwestie van tijd.

Christian Weber, één van de weinige tutoyerende vrienden van Adolf Hitler en één der oudstrijders van de NSDAP(hij had partijnummer 15) wist een schuilplaats. Hij had gezegd iemand te kennen die Dietrich Eckart spoorloos kon laten verdwijnen en daarbij gedacht aan Bruno Büchner, pachter van herberg Moritz, het latere Platterhof ten noorden van de Obersalzberg. De toenmalige stafchef van de SA, Ernst Röhm, organiseerde in het geheim de onopvallende overbrenging van Dietrich Eckart naar Berchtesgaden. Daar kwam enkele dagen later Adolf Hitler op bezoek. Tijdens de oorlog in het jaar 1941 herinnerde hij zich in één van zijn nachtelijke monologen deze eerste dag op de Obersalzberg.

"Ik wist slechts dat hij boven Berchtesgaden was in een pension. Op een aprildag heb ik mijn jongere zuster en de schaapsherderin meegenomen. Ik heb ze gezegd dat ik daar een bespreking had met een paar heren en ze in Berchtesgaden afgezet om met Weber te voet naar boven te gaan. Nu ging het steil bergopwaarts en er leek geen einde aan te komen.! Een smalle je soms dat ik de Himalaya beklim ? Ben ik plotseling een Gems geworden ? Mijn god, hebben jullie geen betere plek kunnen vinden ? Als het nu nog eens zo lang duurt , keer ik liever om, overnacht beneden, en overdag stijg ik weer op." Hij:"We zijn zo boven." En opeens zag ik een huis voor me. Het pension Moritz. "Hebben we überhaupt een kamer?""Nee, maar waar geen laarzen staan kunne we naar binnen gaan." Telefonisch hadden we ons immers niet kunnen aanmelden. " Nu eens kijken of Dietrich Eckart er is". We klopten op de deur. "Diedi, Wolf is er !" In zijn nachthemd doet hij open. We begroeten elkaar. Hij was zeer ontroerd. "Hoe laat moet ik morgenochtend opstaan ?" Hij: "Om 7.00uur, 7.30uur is het het mooist !" Ik had van het landschap nog niets gezien. De volgende morgen wordt ik wakker; het is al licht. Ik ga naar de veranda en kijk naar buiten: wat ik zie, is schitterend ! Eckart was al beneden, Mevrouw Büchner lachte vriendelijk. Eckart stelde mij aan de Büchners voor: "Dat is mijn jonge vriend, Meneer Wolf." Geen mens had er een idee van dat ik de beruchte Adolf Hitler was. Eckart verbleef daar als Dokter Hoffmann."

Na de mislukte mars op de Feldherrnhalle op 9 november 1923 – tot welke Eckart Hitler had aangemoedigd – werd hij de volgende dag in hechtenis genomen. Op grond van zijn hartkwaal werd hij kort voor kerstmis vrijgelaten. Op 26 december 1923 stierf Dietrich Eckart op vijfenvijtigjarige leeftijd. Hij werd op 30 december op het bergkerkhof te Berchtesgaden begraven. Tot op de dag van vandaag kan men daar zijn enorme grafsteen vinden.

Adolf Hitler verheerlijkte na 1933 zijn mentor en – zoals hij hem publiekelijk noemde – "vaderlijke vriend" doordat hij het bevoorrechte vertrek van Dietrich Eckart op de Platterhof tot gedenkplaats verhief. In deze kamer mocht nichts veranderd worden. Enkel een borstbeeld van de visionaire dichter, zoals dat ook in het Braune Haus te München stond, werd toegevoegd. Toen in 1938 begonnen werd met het vernieuwen en vergroten van de Platterhof – de plannen voorzagen een huis met 150 vertrekken en 300 bedden alsmede alle benodigde bijvertrekken – werden de oude gebouwen afgebroken, behalve de Dietrich de Dietrich Eckartkamer die niet aangetast mocht worden. De nieuwe Platterhof moest om deze kamer heen gebouwd worden.

Eckart was een sleutelfiguur voor de vroege opkomst van Adolf Hitler. Later werd hij vaak ook als ziener aangeduid daar hij reeds in de begintijd van de Beweging Adolf Hitler als toekomstig Führer van de Duitsers had aangekondigd.

Hitler, die zichzelf als leerling van Dietrich Eckart beschouwde en in een huldiging uitsprak dat Eckart "gedichten heeft geschreven zo mooi als Goethe", vereerde hem als geen ander van zijn oudstrijders. Hij noemde hem in zijn boek "Mein Kampf" woordelijk een martelaar en droeg aan hem de slotzin van zijn boek op:

En tot hen wil ik ook die man rekenen die als geen ander zijn leven heeft gewijd aan het ontwaken van zijn, ons volk in het dichten en in het denken en aan het eind in de daad:

Dietrich Eckart.

Ondankbaarheid

De brandweercommandant staat voor een brandend huis. Een snikkende vrouw zegt dat haar kind nog daarbinnen is. Zij smeekt hem een brandweerman de hel in te sturen om haar kind te redden.

De commandant weet dat dit onmogelijk is. Pure zelfmoord. Er is geen kans het kind te redden of de poging te overleven.

Niettemin, een veteraan-brandbestrijder benadert het paar uit eigen beweging. Hij biedt vrijwillig aan het onmogelijke te pogen.

Hij gaat de vuurzee in !

Maar hij komt niet terug.

Later gaat de moeder naar de begrafenis van de brandbestrijder die zijn leven opofferde om haar kind te redden. Ze loopt naar zijn treurende familie…Wat doet ze vervolgens? –Ze spuugt in hun gezicht en vervloekt de gevallen brandbestrijder wegens te hebben gefaald haar kind te redden!!!

Ongelooflijk?

Niet echt.

De gevallen brandbestrijder was Adolf Hitler. De Hel was de communistische invasie van Europa. Het dode kind was elk slechttoffer van het communisme. En de ondankbare moeder is naoorlogs Europa.

Denk eraan !

Gerhard Lauck

Nieuws van de Beweging

Nieuw webpaginarecord op de zesde maart: 150.000 bezoeken op één dag!

Zeventiende taal: Sinds 21 maart is de Roemeense taal ook vertegenwoordigd op de NSDAP/AO webpagina.

Bestrijdt censuur: Nadat de vijanden van de vrijheid van meningsuiting tijdelijk de NSF webpagina in Zweden saboteerden alsook de B&H webpagina in Bulgarije, werden deze webpagina´s spoedig weer hersteld dankzij de wereldwijde NS solidariteit.

Op 13 maart overleed op negentigjarige leeftijd Dr.Jutta Rüdiger in Bad Reichenhall . Ze was de hoogste leidster van de Bund Deutscher Mädel (vrouwelijke versie van de Hitler Jugend) en bleef haar hele leven een trouwe kameradin. Wij eren haar nagedachtenis!

Grootste NS literatuur distributie in Zwwedse geschiedenis! Op 11 maart distribueerden twee honderd Zweedse kameraden van de NSF, Motstand en B&H 50.000 protestvlugschriften de zeven moordenaars van de Zweedse kameraad Daniel Wretström niet tot gevangenisstraf werden veroordeeld!

Drie "Nazi Internet- diapresentaties" – de eerste samengesteld door de NSDAP/AO zelf – zijn toegevoegd aan de NSDAP/AO webpagina van 25-27 februari 2001(112):

Arische Portretten door SS kunstenaar Wolfgang Willrich, Kunstansichtkaarten van het Derde Rijk en Naaktfoto´s in het Derde Rijk.

Eerste Spaanstalige "Nazi Internetradio" programma op de NSDAP/AO webpagina beginnende op 20 februari 2001(112). Wij danken onze Spaanse kameraden!

Gerhard Lauck aangeklaagd 15 februari 2001(112). Er dreigt hem een proces wegens "meineed" , omdat hij weigert vrije meningsuiting een "misdaad" te noemen! Mogelijke maximumstraf: vijf jaar plus US$10.000,00 boete.

Grootste televisiestation van Servië deed verslag van een NSDAP/AO propaganda-actie op 15 februari 2001(112). Wij feliciteren onze Servische kameraden!

Duitse Bundespolitie zal de FBI verzoeken actie te ondernemen tegen de NSDAP/AO webpagina, volgens Duitse mediaberichten van 23 januari 2001(112).

De reden: de zyklon-B illustratie. (Zijn ze misschien teleurgesteld, omdat het slechts een reproductie is ?)

Russisch strijdlied: Op 12 janauari werd het eerste Russischtalige geluidsdocument aan de NSDAP/AO webpagina toegevoegd. Het is een strijdlied tegen Joodse tirannie. (Mein Kampf in het Russisch werd al op 31 december 2000(111) aan de webpagina toegevoegd.)

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands