Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands NS-Nieuwsbulletin 109-20 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NIEUWSBULLETIN

van de NSDAP/AO - Nederlandse Internet-Editie

Nummer 109/20 - herfst 2001 (112)

NS-NIEUWSBULLETIN wordt onregelmatig gepubliceerd door de NSDAP/AO in verscheidene talen: Nederlands, Frans, Hongaars, Italiaans, Portugees, Spaans en Zweeds.

De abonnementsprijs is 60,00 NLG of een gelijkwaardig bedrag in alle gangbare valuta´s voor twaalf uitgaven. (Ter betaling worden uitsluitend bankbiljetten geaccepteerd ! [Dus géén munten, postzegels, cheques of Internationale postwissels kunnen aangenomen worden.]

De NSDAP/AO publiceert ook geillustreerde nieuwskranten in het Duits (NS-Kampfruf, tweemaandelijks, abonnement eveneens 60,00 NLG voor twaalf uitgaven) en in het Engels (The New Order, tweemaandelijks, abonnement 110 NLG voor twaalf uitgaven).

De in groot formaat uitgegeven krant FÆDRELANDET in het Deens, is een gezamenlijk project met de DNSM, Postboks 32, DK-2670 Greve, Denemarken.

Schrijvers en vertalers die bereid zijn om vrijwillig te helpen zijn welkom !

Let op onze uitvoerige veiligheidsaanwijzingen !

Zie ook onze uitgebreide verkooplijst !

NSDAP/AO : PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 U.S.A.

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

 Holocaust II : Het begin van het einde

door A.V. Schaerffenberg

Toen het New Yorker Wereldhandelscentrum voor de ogen van de mensheid in elkaar viel, stortte niet alleen de hoofdcommandocentrale van de Joodse Financiersmacht ineen. Ook het wel het meest in het oog springende symbool van de Joodse Wereldmacht ging kapot. Dit is daadwerkelijk de reden waarom de Tweelingtorens vernietigd werden. Evenwel was hun ondergang door de lichtvaardige verbinding van de VS-regering van de VSA met het Midden-Oosten onontkoombaar. In het bijzonder de laatste paar maanden werd het Palestijnse volk voorbij enigerlei grenzen gekweld. Haar frustratie was natuurlijk tegen de schuldigen gericht, die sinds een halve eeuw voortdurend hun peinigers financieel ondersteunden. De Amerikanen zijn het afschuwelijkste volk op deze aarde omdat hun politici gemene zaak met de Israëli’s maken. Zelfs op de Internationale Racismeconferentie in Zuid-Afrika stelden de gedelegeerden éénstemmig Zionisme en racisme gelijk, en dat slechts enkele weken voor de aanvallen op New York.

De duizenden die in New York en Washington DC om het leven kwamen, waren het slachtoffer van de blinde ondersteuning van Israël door hun eigen regering. Maar ze waren zeker niet de laatsten. Het ongelooflijke resultaat van de aanslagen heeft zonder twijfel wereldwijd terroristen ertoe aangemoedigd de gebeurtenissen van de 11de september te herhalen en te overschaduwen. Het Wereldhandelscentrum was een symbool van datgene, dat was, en dat nog komen zal. Gedurende de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog, toen de Japanners zich met de nederlaag geconfronteerd zagen, meldden zich massa´s van jonge mensen als vrijwilligers voor de Kamikazevluchten. Voor dezelfde keuze staand, zien de Arabieren zich niet minder als terroristen dan de Amerikanen die de verantwoording dragen voor de dood van tienduizenden burgers als gevolg van de sancties tegen Irak, waar basismedische voorzieningen niet meer ter beschikking zijn.

Een immens arsenaal aan voor de Amerikanen onvoorstelbare terreur staat de partizanen open, die bereid zijn, hun leven aan hun overtuigingen te wijden. Het Joodse Systeem van Amerika, dat slechts de conventionele oorlogsvoering kent en telkens in crises als Vietnam en Somalië het onderspit delft, moet onverbiddelijk elke oorlog tegen overtuigde partizanen verliezen, die alleen met hun eigen middelen, met onconventionele wapens en strategie strijden. Alle raketten en vliegdekschepen konden de enkele gekaapte passagiersvliegtuigen er niet van weerhouden de commandocentrale van de Financiers neer te halen.

Toen bijvoorbeeld bijna meer dan honderd jaar geleden de eerste mitrailleur ontwikkeld werd, gold deze als het beste en meest vooruitstrevende wapen ooit. Alleen de modernste industrienaties waren in staat mitrailleurs te vervaardigen. Echter enkele decennia later werd de mitrailleurtechnologie zodanig wijdverspreid dat elke Hottentot in de rimboe zijn eigen Maxim- of Schmeisermitrailleur met zich meesleepte. Op soortgelijke wijze kon zes decennia geleden de atoombom slechts door de technologisch meest vooruitstrevende samenlevingen worden geproduceerd. Vandaag bezit zelfs Pakistan, waarvandaan enkele New Yorker terroristen schijnen te komen, zijn eigen arsenaal aan nucleaire wapens. Het verschrikkelijke vooruitzicht, dat eens een terrorist door de straten van een grotere stad van Amerika met een nucleair wapen of een biobacteriologische bom in de kofferruimte van zijn auto rijdt, is nauwelijks voorstelbaar. Precies zo onvoorstelbaar, als tot voor kort het feit leek, dat eens vliegtuigen zich in New Yorker wolkenkrabbers boorden. Dit alles en meer kunnen wij verwachten, omdat onze politici liever de fysieke uitroeiing van de Verenigde Staten op de koop toe nemen dan eens in overweging te nemen de ondersteuning van Israël te stoppen. Zulke krankzinnigheid leidt met zekerheid tot vreselijke gevolgen !

De immense uitwerking, niet alleen de vernieling op zich, maar ook de terreur die in september op Amerika werd uitgeoefend, overtrof verreweg alles wat de plannenmakers zich hadden voorgesteld. Een tekenend toneel ontpopte zich in het VS-congres, waar zich de anders zo hatelijke Democraten en Republikeinen elkaar in de armen vielen en aansluitend The Star Spangled Banner aanhieven om het hoofd te bieden aan de "laffe terroristen" , wie ze beloofden te zullen doen verdwijnen. Men hoorde nog steeds het echo van hun gezang in het koepelgebouw van het Capitool, toen een bomdreiging al deze moedige politici om hun leven de grafheuvel van het Capitool naar buiten liet flitsen. Temidden van de puinhopen van het vroegere Wereldhandelscentrum met zijn duizenden begraven doden rondspokende, pathetische scènes van de Old Glory konden enkel de vertwijfeling van een strevende wereld overdragen. Geen mate van chauvinistische jubel, zelfverheerlijkende retoriek of gewichtige beloften de vernietigde gebouwen weer op te bouwen, kan de doden terugbrengen die op het altaar van Amerika´s zelfvernietigende Nabije Oostenpolitiek geofferd werden.

Het hele land was letterlijk uitgeschakeld. De aanslagen symboliseren het totale falen van de binnen- en buitenlandse VS-inlichtingendiensten. De massahysterie, die alle terreinen van de regering doortrok, bracht hun verschrikkende hulpeloosheid aan de hele wereld te voorschijn. Emotionele overreacties en wilde, hysterische schoten in de lucht verveelvoudigden de werking van de terreuraanslagen en getuigden slechts ervan, hoe breekbaar en materialistisch onze maatschappij is geworden. Alle luchtverkeer werd gestaakt, kantoorgebouwen in het hele land geëvacueerd en oorlogsschepen van de VS-marine werden in de haven van New York gestationeerd. Vliegtuigen van de luchtmacht stegen naar de hemel, vlogen doelloos heen en weer, dan hierheen dan daarheen.

Toch bleef dit hele frenetieke(=bezeten) gedoe voor niets en het vond plaats na de daad. Men dempte de put nadat het kalf verdronken was – zulk soort holle gebaren van een ongehoord onvermogen. In plaats van om zich heen te kijken en iemand te doden, ook maar iemand, tegenover wie hun frustratie en hun afgrijzen zich kon uiten, zouden de Amerikanen veel eerder de oorzaken van de aanslagen moeten bevragen. Hoezo haten de mensen de VS op die wijze, dat ze zelfs bereid zijn hun eigen leven te geven om deze staat aan te vallen ? Wat zou mannen ertoe bewegen zichzelf uit eigen wil te doden als ook maar enkele Amerikanen bij een aanslag sterven ? Om het antwoord te verkrijgen hoeven we alleen maar de blik op ons eigen State Department te richten, dat de Israeli´s met al de gevechtshelikopters en wapens verzorgt, die zij nodig hebben om het relatief weerloze Palestijnse volk te kwellen. De Palestijnen heben geen tanks of oorlogsplannen, geen milliardenzware superstaat, die hen de rug sterkt en hen met oneindige hoeveelheden militaire middelen verzorgt. Zij bezitten niets om zichzelf tegen een boosaardige, genadeloze vijand te verdedigen. Alles, dat de Palestijnen bezitten, zijn hun eigen levens, en deze zijn ze bereid als een uiterst middel als zelfmoordwapen te gebruiken. Zouden de Amerikanen anders reageren als ze zelf eensgelijks onderdrukt zouden worden ?

Of het nu gaat om de Littleton-slachting of om een gebombardeerd Pentagon, de Moguls van de inlichtingenmedia hebben voor elk van deze gevallen een voorbereide handelswijze, die zich van de rest in de grootte en vernietiging onderscheidt. Alles moet vanuit het gezichtspunt van – en in het voordeel van – de Joodse interesses voorgesteld worden. Dit betekent dat afzonderlijke Joden en niet-blanken, in het bijzonder nikkers met een speciale nadruk op mengelingen, steeds als sympathieke helden op de voorgrond geplaatst worden. Arische Amerikanen worden tegelijkertijd als enthousiaste rassenschenders voorgesteld, die hun patriottistische trots in het "samenkomen in deze noodsituatie" met grijnzende Latino´s en beminnelijke nikkers uitleven. "Wij zijn nu allemaal Amerikanen!". Bah ! Mediapropegandisten vergeten nooit, onder geen enkele omstandigheden, dat dood en vernietiging de enige mogelijkheden zijn, hun voornemen om te zetten; namelijk de raciale vergiftiging van de Blanken van Amerika.

Zelfs de sociaalste of meest getalenteerde superster van de inlichtingenmedia kon de naakte feiten niet verhullen, dat het Joodse Systeem der macht en van het Geld, dat zo onoverwinnelijk leek, letterlijk voor de ogen van de mensheid tot stof verviel. Alle polemische , zichzelf op de borst kloppende "Hoera-pattriotisme", is niets anders dan een opgedreven herstelbetaling ter vernedering en tot nederlaag. Zij weten tot volkomen ergernis dat een handjevol mannen, die de voortdurende mishandeling van hun volk voortrokken, dat bereikten, wat de Sovjet-Unie gedurende jaren van Koude Oorlog niet lukte. Een getalsmatig onbeduidend volk veroorzaakte zijn kolossale tiran een bloedneus. Een Arabische "David" trof de Joodse "Goliath" ! Het "ondenkbare" is geschied. En het zal telkens en telkens weer geschieden, totdat wij Amerikanen eindelijk begrijpen waarom ons land werd aangevallen. Wat zal vervolgens geschieden ? Wie is de volgende ?

De overwegend niet-Joodse mannen en vrouwen, die bij de catastrofe van de 11de september zijn omgekomen waren de slachtoffers van een heel werkelijke "holocaust". Hun dood schept een diep leed, dat onze natie niet zo snel zal vergeten. Maar zolang wij niet, als één volk, begrijpen, dat zij tragische offergaven van een onvoorwaardelijke verplichting van dit Jodensysteem tegenover Israël zijn, waren hun offers voor niets. Echter er is geen enkele hoop voor zo een inzicht. Als het een doorsnee Amerikaan, zo crimineel misleid en gedesinformeerd, begint duidelijk te worden, dat de plegers van de aanslag door de hulp en het ondersteunen van hun eigen regering van een ware "schurkenstaat" gemotiveerd werden, zal hij weten wie hij de uiteindelijke schuld geeft, en dat met revolutionaire gevolgen voor het Jodensysteem.

 Toekomstige aanslagen te stoppen is eenvoudig: Men vergete Israël ! Maar de Joodse orde van de dag moet zich ja steeds boven het leven van de Arische volkeren stellen. Het boek van de haat zelf, de Talmoed, bevestigd dat "de beste niet-Joden het verdienen, gedood te worden". De hele rest van de mensheid kan uitgeroeid worden, zolang de Joden alleen hun wil doorzetten. Al met al zijn zij ja het "uitverkoren volk". Door de Joodse interesses in zo vele oorlogen gedreven, hebben de Amerikanen gedurende de laatste tachtig jaar onschuldigen wereldwijd gebombardeerd. Het zou enigéén daarom niet verwonderen dat Amerika nu zelf op elf september aan de beurt was om gebombardeerd te worden. De burgers van New York ontvingen slechts een voorproefje van de terreur, die hun misleide vaders en grootvaders zestig jaar geleden de burger -vaders, - moeders, -kinderen van Hamburg en Dresden aan gedaan hebben.

De vlucht van onschuldige slachtoffers van gisteren belast de onschuldige slachtoffers van vandaag. De B-17 en B-24, "Bevrijders", die hun bommen in de veertiger jaren boven Duitsland afwierpen, deden een lange ketting van met elkaar verbonden gebeurtenissen in gang zetten, die in hun kring op de 11de september in de binnenstad van New York zich sloot, precies zo, alsdan de verdiepingen van het Wereldhandelscentrum als gevolg na elkaar ineen stortten. Degene die een ander een kuil graaft……Zelfs de bijbel leert ons, dat de "zonden van onze vaderen op hun zonen worden overgedragen". Het is de vergoeding van de ijzeren wet van de geschiedenis. Zoals Abraham Lincoln eens waarschuwde, "kunnen wij de geschiedenis niet ontkomen". De slachtoffers van de aanslag op het Wereldhandelscentrum ontkwamen niet. Noch zal de rest van ons, zolang wij ons niet ontdoen van de Joodse vloek, die vervolgens zo vele Arische levens eist !

div.gif (3429 bytes) 

Frontberichten

NS-TELEVISIEPROGRAMMA IN DE VSA ! De eerste aflevering van het open nationaal-socialistische televisieprogramma WHITE POWER is op de 22ste september 2001 (112) in St.Louis uitgezonden. Dit één uur durende weekprogramma van de arts Joseph C. Keller wordt door de NSDAP/AO gesponsord. Samenvattingen zijn er op de NSDAP/AO-Webpagina.

Neu ! "NAZI INTERNET TELEVISIE"! De eerste uitzendingen zijn sinds 9.9.2001 op de NSDAP/AO-Webpagina te zien. Sinds de 16.9 zijn er programma´s in het Duits, Engels, Frans en Spaans.

Nieuw record ! In de week van 17.-23.augustus 2001 had de NSDAP/AO-Webpagina ca.100.000 bezichtigingen PER DAG ! Op 23 augustus werden meer gegevens (Boeken, Spelletjes, Muziek enz.) gedownload als ooit tevoren.

Dat was de gebeurtenis van de BRD-mediaberichten (Spiegel-online e.a.) op de 17de augustus over de registratie van de domeinnaam bundesverfassungsschutz.com en haar herleiding naar de NSDAP/AO-webpagina. Wij bedanken de heer Bondsminister van Binnenlandse Zaken OTTO SCHILY, omdat hij daaraan NAAR VERHOUDING heeft bijgedragen, alsook – vermoedelijk – geheel onbedoeld ! … Hoe Die Welt am Sonntag van de 5de augustus 2001(112) bericht, zou de BRD-minister van Binnenlandse Zaken Schily begin september daarover spreken, of men volgens burgerrecht tegen de NS-webpagina´s in de VSA kan optreden, en wel wegens hun "Effect op Duitsland". Als protest tegen deze brutale bedreiging van de vrijheid van meningsuiting - ook tegen de soevereiniteit van de VSA – heeft een menschrechtsactivist het domein namens bundesinnenministerium.com (niet te verwarren met bundesinnenministerium.de) zich geregistreerd en op de webpagina nazi-lauck.nsdaoao.com herleid. Bundesinnenministerium.com raakt een zenuw ! "Wij hebben reeds met een gerenommeerd advocatenkantoor in de VSA contact opgenomen. In geval van nood zullen wij ons ook tot de Vertegenwoordiging in Washington richten." Dirk Inger, woordvoerder van het ministerie (van Binnenlandse Zaken)vin de Berliner Morgenpost van 26 augustus 2001(112). Op de 3de september heeft ook de Westdeutsche Rundfunk hierover bericht.

B109hess75dpi.jpg (19143 bytes)

Op de 18de augustus namen 1000 kameraden deel aan de Heß herdenkingsmars in Wunsiedel. Op de 1ste september demonstreerden 2000 kameraden in Leipzig. Wij feliciteren hen met het succes !

Nieuw ! – Toon jouw mening door NS-handylogo´s en geluidstonen ! Afgelopen met de gebruikelijke, systeemconforme vormgevingen ! Met deze volkomen "politiek oncorrecte" ,

Volksgetrouwe en gegarandeerd unieke logo´s eb geluidstonen voor je mobiele telefoon passeert men het BRD-Systeem de nodige stap in de allerwaardevolste op geheel originele wijze ! Download nog vandaag gratis jouw voorkeurslogo respectievelijk geluidstoon en bewapen jouw telefoon tot propagandawapen ! Oproepbaar vanaf de 12de augustus 2001 (112).

Nieuw computerspel De SA-Man ! In de eerste week (van 12.-19-08.2001) meer dan duizend keer gedownload. Wij bedanken onze Cyber-activist die het gecreëerd heeft.

De Bulgaarse media (Kranten en Televisie) hebben begin augustus over de NSDAP/AO-webpagina en haar bondgenoot B&H-Bulgarije bericht. (Razzia´s in Bulgarije op de 19de mei moesten de bhbulgaria.com webpagina uiteenslaan. Dat is de vijanden van de mensenrechten echter niet gelukt.)

Gevraagd

1. Boeken en tijdschriften van het Derde Rijk evenals originele (voor-1945) opnamen met Duitse marsen.

2. Kameraden die vloeiend een buitenlandse taal schrijven (niet perse spreken) en bereid zijn vertalingen te maken.

3. Internet activisten om sites samen te stellen en voor de verspreiding van informatie.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA www.nazi-lauck-nsdapao.com

Prijzen Lijst

NSDAP/AO Nederlands