Nazi Lauck NSDAP/AO Svenska NS-Nyhetsbulletin 101-1 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-KAMPFRUF

NSDAP/AO – Svensk Internet-Utgåvan

#141 - Våren 2003 (114)De hjältarna tänkte Blod och Ära.


Ungerns Minnesmarsch för de fallna hjältarna från Waffen SS, Den 15.Februrari 2003(114), ger Blod &Ära i ngern, liksom de gjort varje År sedan 1996,en minnsesmarsch för de tyska och ungariska Försvararna från Budapest På Ungern heter den "Bescjulet Napja",som betyder " Den Dagen den Äran".

Tyskarna hade för det ungerska Hemlandet kämpat tappert:

Det här blir aldrig bortglömt!

Den 11. Februar 1945 försökte cirka 75 000 Soldater, de flesta hade endast två eller tre Patroner i geväret (!) bröt igenom linjerna som hade hundratusentahls Rotarmisser .

De närmaste dagarna föll 68 000 man i en av de blodigaste Slakterna I världskriget.

Sjuhundratusen fallna dog i Sibirien.(cirka 40 000 ungerska kamerater kämpade tillsammans med Waffen SS. Liksom de Röda i Borg berättade, så blev de skadade nedstuckna med bajonetter, ävenså läkarna mördades och sjuksystrarna togs i förvar och dödades även de.

Tack vare ett förräderi så hade de kommunistiska skarorna återtagit makten. Polisen hade försökt, att förbjuda marschen, men tack vare vår insats blev det hindrat.

Marschen var framgångsrik där den fredligt kunde genomföras, avsikten var ju dessutom att nästa års marsch skulle bli ännu bättre.

En större Motdemonstration som sjöng judiska sånger sjöngs av Utlänningar som var inresta från Israel, Det bevisade sig vara en onödig provokation.

I flera andra Städer hade en likadan Minnesmarsch gått av stapeln.

Sieg Heil!


Judiska Tron försvagad!


Till och Med median erkänner det Öppet nu: Världsmakten som Amerika har blir allt svagare! Ekonomiskt blir USA alltid svagare, Europa och Japan däremot allt starkare.Endast i militäriska Beredskaper är det us-amerikanska herradömet nog obestridbart, men så war det också i det Romerska-Riket tills kort före sin undergång.Naturligtvis blir orsaken till den den amerikanska Nergången hemligt, eftersom den är av RASISK ART och JUDISK härkomst! För först försvann USSR och därmed tvångsmässigt DDR. Jag hade inte förväntat, att det skulle hända i min Livsstid .

Nu är det nog en Tidsfråga tills det kpitalistiska Världsriket med dess Huvudstad New York bryter samman.När USA inte längre kan förse sig själv med riktigt dyra vapen, blir det ett Spökligt förfarande eftersom det inte går att ersätta amerikanska soldater medelst blod. Faller Amerika som är en Beväpnad Hantlagare till världsjudendomen ut, blir också BRD(BRDDR) ute ur räkningen

- Gerhard Lauck

Wolfgang Nahrath, 16.04
1923-26.02.2003.
Medgrundare till Wiking Jugend och tillika Trogna Tjänare för Fosterlandet.


Trots Förbudet är den inte död!


Marschen den 8 mars i Storstaden Apeldoorn (i Nederländerna) nagelfors av Borgmästaren och Polisen . Endast de kriminella Afaiterna ville demonstrera.

I Sista momentet blir Demonstrationen dock per förordning förbjuden. Tillsvidare kom det en Innestadt till Utsidanandere sittende liksom den första En grupp med cirka 50 Nvu-Nahängare och med den nederländska Fanan trädde in.. polisen grep en och tog tio Vänstervridna och utländska härjare.

Där ute blev marschenregelmässigt förbjuden . Säkerhets och ordningstyrkan hade med polisens hjälp löst problemet Våra kamrater blev som vanligt förhindrade. Cirka 120 tyska och nederländska NVU-Anhängare befann sig på marsch vid ett rastställe i Apeldoorn. Försök att bryta igenom Apeldoorn misslyckades. Där ute hann ändamålsenligt nog en grupp spontant in Medan de Protesterande stormade an med Fanor och och trumpeter på Autobahn och det kom till kortvariga totalblockader på Autobahn A 50 till Apeldoorn. Polisen rtrymde därute först det vänstra Färdspåret. Vägen blev ofarbar. Kameraterna skanderade: Wi kommer widare! Ingen Fråga !

Tyska och holländska Kamrater bestämde gemensamt att under Kampen om ett enat Europa för Folket!Lexikon. Biologiska Humanismen.


Den Biologiska Humanismen ger Nationalsozialismen en grundlig och naturvetenskaplig Erkännandelära. Den ger från den Biologiska werklighet människan som människan i sin egen Omwärld . Den Biologisla Humanismen definierar där människan liksom följande: Människan är ett självskapande naturwäsen med en biologiska håg till Kulturskapande och nu är endast gemenskapen livsduglig.Av vad menniskan liksom Naturwäsen erkänner, är, den biologiska Tanken, de Naturlagar från Kampf och Utläsan, Vörärvning och differnentiering också han och hans Livsomwärld antillvänder. Liksom alla Naturwäsen underlyder de alla Naturlagarnar. Annnars liksom dessa förmögna är sin tidstidsvarande till Ognorera och genom naturfrämlingars, t.om naturvidriga tankar, fyller och handlar i Motstånd Så jag vill komma snarast och jobba för detta.

Liitetiedosto: IMSTP.gif


Material sökes

1. Böcker och tidningar Sån Tredje Riket såväl som marschmusik.

2. Kamrater som skriver (inte nödvändigtvis pratar) &ämmande språk är välkomna att hjäpa till med översättningar. Skriv en rad.

3. Internet aktivister som kan hjälpa till med text och att lägga ut denna på nätet.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

NSDAP/AO Svenska