Nazi Lauck NSDAP/AO Svenska NS-Nyhetsbulletin 101-1 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

NS-NYHETSBULLETIN

NSDAP/AO – Svensk Internet-Utgåvan

#122

Samarbetsavtal med Sveriges Nationella Förbund, Box 7071, 20042 Malmö, Sverige. Bankgiro 5072-0168, SNF.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

Demonstrationer efter demonstrationer


Våra tyska kamrater fortsätter att kämpa på gatorna! Varje vecka anordnas en eller flera nationalistiska demonstrationer runt om i Tyskland. Lokala demonstrationer drar vanligtvis flera hundra deltagare och större centrala flera tusen! De så kallade "sociala demokraterna" nermonterar den sociala välfärden på globaliseringens altare - i praktiken den internationella judiska kapitalismen - vilket leder till ett starkt tilltagande missnöje bland den tyska befolkningen. Väljarundersökningar visar att folket inte tror att de "etablerade partierna" kan lösa problemen.Det tyska valet nyligen visar också vilken röra partidemokratin innebär för Tyskland.Klara paralleller finns till situationen både i Sverige och övriga Europa.

Ironiskt nog kommer missnöjet med socialdemokraterna att ge CDU fördelar, trots att detta parti är ännu mer positivt till storfinanse.n

Men i det långa loppet, är det endast den revolutionära och antikapitalistiska NATIONALSOCIALISMEN som är det verkliga alternativet.Rörelsenytt

Än en gång är MEIN KAMPF på tapeten! MEIN KAMPF är en storsäljare i Turkiet!Boken översattes redan 1939 till turkiska med  den turkiska titeln "Kavgam". Turkarna (vanligtvis intellektuella, politiker och poliser)efterfrågar nu boken. Den "tyska" pressen fruktar den spirande turkiska nationalismen, vilken ofta är förenad med "antisemitism".

Vågen av "neo-nazi reklam" i mitten av maj detta år har resulterat i en rolig händelse. En amerikansk politisk kandidat ringde till hemsidan zensurfrei.com som kämpar för yttrandefrihet, och klagade. "Neo-nazi" reklam hade kommit till hans email och upprört hans judiska väljare. Vågen av reklam inkluderat länkar till många hemsidor såväl inom etablissemanget som till nationalister och kommunister - och några av dessa ingår i zensurfrei.com. Politikern hade därför förståeligt nog, men felaktigt, trott att zensurfrei.com stod bakom detta.Inledningsvis var uppringaren ganska upprörd, men efter hand förstod han att det var ett broderligt offer. När samtalet led mot sitt slut, sade han att han hoppades att det formella klagandet till polisen inte skulle leda till problem relaterat till Homeland security act. emelelrtid är den verkliga källan till till  reklamen oidentifierad. Det pågår spekulationer om det var en "neo-nazi" som ville stödja rörelsen, en "antifascist" som ville skada eller både ock. Tiden får utvisa.

Berlin - judarna är bekymrade att minnesmonumentet over "förintelsen" som består av 2700 cementblock, har blivit en lekplats! Unga berlinare hoppar från sten till sten, medan barn leker mellan stenarna, samtidigt som andra kopplar av med att solbada på stentopparna.

Den judiska radiostationen i Paris Judaiques FM, är bekymrade over NSDAP/AO:s hemsida på Internet. En inbjuden judisk kvinna var hysterisk och skrek om "Gerhard Lauck" och hans "neo-nazi Internet hemsida". Kvinnan nämnde också NSDAP/AO:s internetadress så alla lyssnare i Paris kunde höra detta! Hon skrek att "en amerikan som talade perfekt franska gjorde nazi Internet radio på hemsidan, och varnade för raskrig samt uppmanade folk att köpa 22LR kulor". - Vi tackar den judiska radiostationen Judaiques FM för reklamen.

Veteraner från Röda Armén är upprörda eftersom Tallinns (Revals) borgmästare Tönis Palts bestämt avvisade att återtända "den eviga flamman" den 9 maj. Röda arméveteranerna har hotat med ryska sanktioner: klippa av oljetillförsel och blockera järnvägslinjen för import och export. Emellertid, Estlands President avvisade Putins invitation att komma till Rysslands den 9 maj för att delta i "högtidlighållandet av Europas befrielse". Estlands folk anser inte att detta är en dag av fred och befrielse utan en symbol för bolsjevikisk terror och ockupation.

En öppet nationalsocialistisk kandidat har fått over 20% i de schweiziska val som hölls tidigare i år. Dominic Bannholzer, 19 år, kandidat för PSN,"Schweiz nationalistiska parti" blev vald till rådsförsamlingen i staden Gunsberg, där var femte person röstade på honom. En representant för staden kallade valresultatet för en "katastrof". PSN grundades av två stycken skinheads 2000 och vill
utvisa alla invandrare samt ge utrymme för det schweiziska folket. Man vänder sig även mot rasblandade äktenskap. PSN hade sin första kandidat vald sista året och erhöll över 3000 röster i Argovie. -Bravo!

En nyligen publicerad tysk bok om Reinhard Heydrich med titeln "Heydrich Das Gesicht des Bösen" av Stern reportern Mario R.Dederich citerar kamrat Nordens Heydrich artikel på NSDAP/AO:s hemsida och nämnde även hemsidans address. Det första kvartalet 2005 hade NSDAP/AO:s hemsida över en miljon träffar per vecka.

Våra kamrater I NSM - National Socialist Movement/Nationalsocialistiska rörelsen mobiliserade 200 vita män och kvinnor den 25 juni i samband med ett möte i Yorktown, Virginia, vilket resulterade i en massiv massmedial uppmärksamhet ändå till Europa.Mer information på NSM:s hemsida www.nsm88.com  eller skriv till NSM, PO Box 580669, Minneapolis MN 55458, USA.


 


J.B. Stoner, en av de finaste och mest berömda och respekterade vita rasialist ledarna I Amerika har avlidit. We hedrar hans minne.Läs mer om J.B.Stoners gärning på NSDAP/AO:s hemsida. (För de svenska läsarna av dessa rader, kan nämnas att J.B Stoner i början av 1970-talet besökte Sveriges Nationella Förbunds tidning Fria Ord på Kammakargatan i Stockholm.)


Brev till redaktören

Aktionsrapporter Distributionen av Panzerfaust CD

Jag bifogade också NSDAP/AO:s gratis datorspel nerladdningsinformation - upprörde etablissemanget så mycket att rektorn skickade den bifogade informationen till alla föräldrarna i vårt skoldistrikt.(Jag skickade en kopia till honom med mina kommentarer i marginalen). Ingen negativ feedback har jag fått. Den lokala tidningen rapporterade om distributionen, samt också mitt brev-till-redaktören vilket, enligt min åsikt, knappast kommer att mottas positivt av andra marxister i vårt skolsystem.CD skivor distribueras varje dag och jag tänker hålla grytan kokande! - New York. Editor: Mycket bra arbete!Våra flygblad med fria datorspel, vilka kan beställas på flera olika språk, distribuerar vi till olika delar av världen. Spelen nämndes också nyligen i en judisk rapport om samarbetet mellan NSDAP/AO och NSM.

Datorspel utomlands Av en tillfällighet fann jag er address på ett datorspel. Det skulle vara en bra idé att skicka mig litteratur, eftersom jag är missnöjd med situationen här, och skulle vilja använda ert material att bekämpa systemet med.Risken att posten blir upptäckt är ett acceptabelt risktagande för mig. - Norra Tyskland
 

MATSLÖSERI

Jag skriver för att berätta om SANNA händelser från matutskänkningsstället, vilket var som terapi för mig. Jag ler när när jag tänker på hur vita människor fortsätter att donera och donera pengar för att "hjälpa dem hemlösa". Oh, om dem bara visste hur illa detta överensstämmer med sanningen!Dem har ingen aning om de kontinuerliga smädelserna.Jag blev så upprörd så jag slutade mitt arbete där. - Decatur, Illinois
 

FRÅN DEN TYSKA UNDERJORDEN

Jag slutar skolan nästa år, så min ekonomi är mager. Men nu har jag och mina kamrater utvecklat en metod för att få en stabil ekonomi avseende den politiska aktiviteten.Vi bekämpar det kriminella systemet av judisk lakejer och deras skara.Kampen måste ske från underjorden och intensifieras.Systemet ger oss nya möjligheter för agitation i takt med att allt blir hårdare och svårare i samhället. Kreativitet är nödvändigt för att skapa och utöka publiciteten. Många kamrater i den nationella rörelsen har stort intresse för cellarbetet och SA-traditionen. Jag arbetar för att göra NSDAP/AO ännu mer känt i dessa kretsar och uppmanar kamrater att skapa egna celler. I det långa loppet är det viktigt att kamraterna frigör sig ifrån borgerligt, reaktionärt tänkande och blir geunina revolutionärer och lever efter det nationalsocialistiska tänkandet.I obruten lojalitet.Sieg Heil!- Germany

NY MEDARBETARE

Jag såg att en del av materialet på er holländska websida är gammalt. Jag skulle gärna arbeta med er för att göra det aktuellt och grundligt. - The Netherlands Red: Det är exakt vad vi alltid söker efter: medarbetare som vill hjälpa oss att stödja nationalsocialismen över hela världen. Välkommen ombord!

Material sökes

1. Böcker och tidningar Sån Tredje Riket såväl som marschmusik.

2. Kamrater som skriver (inte nödvändigtvis pratar) &ämmande språk är välkomna att hjäpa till med översättningar. Skriv en rad.

3. Internet aktivister som kan hjälpa till med text och att lägga ut denna på nätet.

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

NSDAP/AO Svenska