Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 21 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 101/21 - ösz 1999 (110)

Teljes Gözzel Elöre !

Gerhard Lauck bebörtönzése alatt az NSDAP/AO nemzetiszocialistái változatlan aktivítással folytatták a munkát. A Szervezet nagyobb példanyszámban megjelenö német, angol és dán kiadványai Lauck letartóztatását nem különösebben érezték meg. A "kisebb" és fiatalabb kiadványok azonban kisebb-nagyobb technikai problémák elé kerültek, úgymint jelentösen megnövekedett nyomtatási költségek elé.

Lauck bajtárs áprilisi visszatérése után az NSDAP/AO újabb és magasabb technikai színvonalon álló berendezésekkel bövült annak érdekében, hogy ezt az NS HÍRSZOLGÁLATI kiadványt újból megindíthassa.

Ennek érdekében híreket, cikkeket és az illetö országokban élö bajtársak által szállított információkat közlö/író aktivistákat keresünk, akik ebben a revitalizációban résztvenni kívánnak.

EGYÜTT MI ERÖSEK VAGYUNK!

Barátok Mindenfelé...

"Tisztelt Lauck úr,

Mellékelve az Ön számára egy emlékplakett és egy sapka, mindkettön a Hamburgi Rendörség jelvényével díszitve. Az ajándékom rendeltetése nem szarkaszmus, vagy rosszindalatú vicc, hanem annak a kifejezése, hogy nem mindegyik rendörségi alkalmazott áll az ú.n. 'demokratikus rezsim' oldalán, amely Önt ilyen eljárásban részesítette. Remélem, hogy ezt a csekély ajándékomat otthonát díszíti majd..."

Nem csoda, hogy a Bonn-i Elnyomó Rezsim napról-napra egyre nagyobb elnyomást helyez a német népre - rettegnek! A fenti levél egy bátor rendörségi alkalmazottól, aki láthatóan lelkiismereti válságba került Lauck letartóztatásának törvénytelen és igazságtalan volta miatt, azt mutatja, hogy a diktatórium nemcsak saját állampolgáraiban, de legmegbízhatóbbnak tartott rendörségében sem bízhat! A totális bukás csak idö kérdése.

Gerhard Lauck, akit Dániából illegálisan elraboltak 1995 március 20-án, majd újabb törvénytelenséggel tetézve kiadták a német ábkormánynak, ahol 1999 március 23-ig fogvatartották. 4 évet töltött rács mögött 6 különbözö európai börtönben - csak azért, mert szerkesztöje, kiadója volt az USA-ban legálisan regisztrált NS-KAMPFRUF újságnak! A példátlan és törvénytelenségek sorozatát elkövetö zsidó akciónak csak egy oka van: az ellenség retteg az NSDAP/AO jelenlététöl!

Ellentámadás A Jog Segítségével

Az Egyesült Államokba való visszatérésével még mindig nem szünt meg Lauck bajtárs problémáinak sorozata. Zsidó nyomásra "elítélt bünözö" bélyegzövel látták el az USA hivatalos szervei, mindössze azért, mert egy legálisan kiadott újság a bonni elnyomó rezsim nemtetszését váltotta ki. Ezzel akarják megakadályozni, hogy Lauck törvényes úton beperelhesse az elrablása ellen semmit sem tevö "amerikai" kormányzatot.

Az USA egyik legfontosabb és anyagilag legerösebben támogatott ACLU (American Civil Liberties Union) szervezete megegyezett Lauck bajtárssal törvényes képviseletére. Ezzel a szinte elképzelhetetlenül magas ügyvédi, eljárási költségeket magára vállaló szervezet szinte biztos gyözelmet hoz nemcsak Lauck bajtárs, hanem a szólásszabadság védelmére is.

"Nem vagyok hajlandó bünözönek elimertetni magamat a kiadói szabadság gyakorlása miatt, különösen nem a saját ú.n. 'kormányzatom' által..." nyilatkozta Lauck.

Az esélyeink a nyerésre igen jók! Mind az amerikai igazságszolgáltatás és az amerikai közvélemény, mind pedig annak mentalitása a mi oldalunkon van. Még arra is volt példa, hogy az amerikai tömegkommunkáció (!) tiltakozott az USA kormányzatánál az Alkotmány 1. cikkelyét durván megsértö támadás miatt!

Ügyvédek mindkét oldalon elismerték, hogy Lauck ügye könnyen eljuthat az igazságszolgáltatás legmagasabb döntési szintjére: a U.S. Supreme Court (Alkotmánybíróság) elé is. ÉS PONTOSAN EZ AZ, AMIT MI AKARUNK!

Az eljárás során mind az ú.n. "amerikai", mind pedig a "német" önkényuralmi-kormányzatok és a mögöttük álló erök olyan megvilágításba kerülnek, amely nemzetközi médiafigyelmet is von majd maguk után!

A hatás növelésének elösegítésére politikai jellegü akciók tervezése megtörtént.

Hogyan Töltöttem A Vakációmat

Mialatt az Interneten "szörföztem", egy hirdetésre bukkantam az NPD (Nationaldemokratische Partei, Deutschland) részéröl, amely egy tiltakozó-gyülésre hívott Köln városába. A demonstráció lényege az a "kiállítás" volt, amelyet az utazó Reemtsma "kirakodóvásárnak" hívnak és a Német Hadsereg, a WEHRMACHT gonosz gyalázását végzi. (Akárhol ez a beteges cirkusz megjelenik, az NPD tüntetöi is a helyszínen vannak és sokszor hatalmas szimpátiát vonz a tömegek részéröl.)

Nos, miután szabadságolás elött álltam, ezért idöm megengedte, a kutyát beadtam egy ideiglenes menhelyre a hétvégére, én pedig találtam magamnak egy olcsó repülöjáratot Köln-be, hogy kifejezzem együttérzésemet a megalázott német nemzettel.

Megváltozott Érzések?

Miért kellene támogatnom egy felvonulást Németországban, amikor én meg angol vagyok?

A nagyapám önkéntesként jelentkezett 1914-ben az angol hadseregbe a németek ellen.

Egyike volt azoknak, akik 13 testvéréböl belépett, a hívó szóra. Mindannyian, kivéve nagyapámat életüket vesztették a fronton.

Ugyanúgy az apám is az elsök között jelentkezett önkéntesnek a tengerészethez, 1939-ben, de elutasították alacsony életkora miatt. 1 évvel késöbb sikerült a felvétele, pontosan a 18. születésnapján. Belépett a Royal West Kent regimentbe, ugyanabba az ezredbe, ahol az apja is harcolt. Egy német tanktámadás során elvesztette egyik szemét Észak Afrikában, egy akanrobbanás során repeszdarabot kapott a gyomrába az olaszországi csaták során, amelyet egészen haláláig "megörzött".

Egyetlen testvére is a RAF bombázó-csapat tagja volt, aki késöbb egy kiképzés során baleset miatt életét vesztette, de elötte még végigbombázott jónéhány német várost... A másik oldalon, nagyapámat és apám négy lánytestvérének egyikét érte halálos bombatalálat, a Londont ért bombázások alatt.

Apám a háború során sok medált kapott az összecsapások során tanúsított hösiessége miatt. Mintegy 40 "találat" füzödött a nevéhez., amelyet katonai szempontból értékesnek minösítettek.

Magamról csak annyit, hogy önkéntesként beléptem a Royal Artillery kötelékébe és a '80-as évek alatt a megszálló angol hadsereg részeként teljesítettem szolgálatot Németországban. Minden bizonnyal voltak olyanok a katona-bajtársaim között, akiknek valamely családtagja halt meg, ha nem több is, a németek ellen vívott harcokban. Valószínüleg akadtak köztünk olyanok is, akiknek apja, nagyapja élenjárt a német nemzet ellen elkövetetett gyilkosságokban, megtorlásokban. Az a német aki, kilötte apám szemét, talán éppen ott menetelt velem együtt; egészen biztosan egy unokája jelen volt azoknak a német katonáknak, akik testvéreit megölték a harcokban.

Ha mi mindannyian a zsidó propagandára figyelnénk, akkor most nekünk itt gyülölnünk kellett volna egymást. Minden bizonnyal nem lenne semmi ok, ami egymás segítését indokolná. Az igazság az, hogy mint nemzetiszocialistákat, a két világháború miatti összekötödés az, ami minket közelebb hozhat. Még pontosabban: a vérveszteség, amelyet saját fajtánknak okozott a zsidó intrika, annak felismerése, hogy mint Szerbia ellen, a zsidó-paprikajancsi Tony Blair vérszomjassága nem ismert határokat, ahogy örömteli pofával jelentgette alattvalóinak a NATO-bombázások alatt meggyilkolt szerbek számát.

Mennyi ellenség az elpusztításunkra!

Nos, megérkezésem elsö pillanatától kezdve, amikor beléptem a többszáz leginkább fiatal németet jelentö tiltakozó menetbe, rögtön éreztem a meleg szívesenlátást. Semmilyen ellenségeskedést nem tapasztaltam. Úgy tünt, hogy a németek szívesen láttak valakit a "másik oldalról" is, aki támogatja a hösiesen harcolt német katona igazságáért folytatott kampányukat.

A Sajtó

Nem úgy a "német" sajtó - vagy inkább: a német-zsidósított sajtó. Nem sok sajtót képviselö egyént láthattam a helyszínen, mivel az NPD megmozdulásait, még létezését is, elhallgatják! Ennek ellenére mindenki tud róluk és nagyszámban vesznek részt felvonulásaikon. (Mint "föbün", büszkén hirdetik németségüket, amely nem elfogadott a mai németországi politikában.) A riporterek többsége is láthatóan zsidó volt. Kérdezösködésük középpontja is egy csapat vörös ellentüntetö volt, öket interjúvolták látható buzgalommal, minden látható jelével annak, hogy a megkérdezett "ellentüntetö" drogok hatása alatt

tengeti napjait és allergiája van a szappantól-víztöl, fésütöl, borotvától. Ezek elött úgy hajbókoltak a zsidó firkászok, mintha vezetö államférfiak lennének.

Ezekután néhány fotót csináltak az NPD tömegesen megjelent tagjairól, de senkit sem interjúvoltak meg. Az NPD-nek egyébkent amúgyis van egy nagyon határozott politikája a tagjaival szemben: senki sem beszélhet, adhat nyilatkozatot a zsidó-médiának, megfelelö vezetö beleegyezése nélkül, tekintettel arra, hogy a kérdésekre adott válaszokat úgyis "kitekernék" a nyakánál fogva.

Ennek ellenére az egyik zsidó szimat-kutya meglátta a Union Jack tetoválásomat a karomon és a szokásos zsidó vigyorgással, alattomos félszegséggel közelebb lopakodott, megkockáztatva a kérdést, hogy angol vagyok? Miután nem vagyok az NPD tagja, ezért vállalkoztam egyfajta hosszabb beszélgetésre ezzel a jiddel.

"Az vagyok". "Akkor meg mit keresek itt? Nem öltek meg a Nácik legalább féltucat családtagomat?" "Nem!" válaszoltam nyugodtam. "Viszont voltak és vannak családtagjaim, akik szönyegbombáztak német városokat, falvakat, gyerekeket, nöket ellenlépésként". Ettöl a jid pofikája hullámokban ideges vonaglásokban ment át borzadályból, elfojtott gyülöletbe. Következö kérdésével a sarokba akart szorítani: "Tapasztaltam a német tömeg gyülöletét?" "Természetesen nem. Egyik nermzet sem akarta a háborút, de mint hü állampolgárai nemzetienknek, a családjaink reagáltak a nemzet 'tisztelt és megválasztott' vezetöinek hadbahívására. A háború nagy hiba volt, de nem a katonák hibája, akik mindkét oldalon bátran harcoltak az elöttük kitüzött célokért".

"De mi van a holocauszttal?" No, ezt a kérdését már vártam. Csodálkoztam miért tartott ilyen sokáig ez a kanyar? "Nem borzasztó dolog volt? Soha nem szabad elfelejteni!" vinnyogott elborzadva kérdezö-partnerem. Nem is tudtam volna jobban egyetérteni! Ártatlan gyermekek, anyák, idös emeberek legyilkolása millió-számra. Borzasztó! A megkínzottak üvöltése, fájdalmas könyörgése a megváltó halálért. Visszataszító. A kitervelt halálra éheztetése a polgári lakosságnak, az orvosi segítség nyílt megtagadása a sebesült, beteg, éhezö katonaknak, állampolgároknak, a kínzókamrák legalizálása, haláltáborok felállítása a tömeges kivégzések céljára, Európa legcivilizáltabb részén. Megbocsáthatatlan és soha többet nem szabad, hogy megtörténjen! A bolsevizálási törekvések, a tömeges deportálások Európa keleti és középsö részének, évtizedekkel elötte való kitervelésének ténye hihetetlen vérszomjassággal való eröszakos kiterjeszkedése, az emberi észt megállító pusztítása soha, de soha többet nem szabad, hogy megismétlödjön!

Megnyugtattam beszélgetöpartneremet, hogy sem a jelenben, sem a jövöben nem kívánjuk egymásra hárítani a felelösséget: ami volt, az elmúlt. A jövöbe kell fektetnünk energiánkat!

Ezalatt megfigyeltem, hogy a zsidó fizimiskája állandóan "változott": a titokzatos hunyorgástól kezdve a félös idegességig minden árnyalat tükrözödött vonásain.

Néhány NPD-felvonuló is zavarodottnak látszott; ök is láthatólag nem tudták mire vélni jelenlétemet és egy brit excentrikusnak gondolhattak.

Miért kellene a németeknek megbocsátaniuk nekem? Miröl beszéltem a zsidónak?

Nyilvánvaló, hogy nem az általa elvárt és "jogosnak" tartott dicshimnuszokat zengtem a fülébe. Hamburg, Drezda és száz más ártatlan német város, falu szönyegbombázásáról, a milliónyi német lány és asszony sorsáról, akiket bestiálisan megeröszakoltak a szovjet "felszabadítók" és sok esetben angolszász elvbarátaik is, a német kisebbségek tervszerü megsemmisítéséröl a háború után, a kelet- és közép-európai országokban, elsösorban is a Szudéta-vidéken, a "gyüjtötáborokról", amelyeket a francia és az angol megszállók üzemeltettek és több polgári személyt pusztított el az eröltetett éheztetésekkel, járványok elöidézésével a háború befejezése UTÁN, mint ahány polgári személy életét vesztette életét a 6 esztendeig tartó csatározások alatt. Aztán a példátlan pofátlansággal letartóztatott Béke Mártírjáról, Rudolf Hessröl tettem említést, akinek eghyetl;en büne az volt, hogy békét akart közvetíteni az angolok és a németek között, hogy többszázezer amerikai és angol katona (plusz százezernyi német bajtárs is!) ne pusztuljon el, aztán az etnikai németségröl a Poroszország és Szilézia területén, akiknek még a mai napig sem engedélyezett az öshazába való visszatérésük, sem pedig kompenzálásuk. Kis elöadásdomba bele vontam még a köteteket kitevö háborús büntetteket is, amelyeket szovjet, francia, angol és amerikai katonák követtek el naponta a civil lakosság és a foglyul ejtett. leszerelt német, magyar és egyeb katonák ellen.

Zsidókám hivatásos gyülölködö lehetett, mert nem árulta el igazi érzelmeit: nemcsak, hogy nem köszönt el, hanem belekezdett a saját hivatásos propagandájába: a holocausztról persze, hozzátéve, hogy ez nem volt része a háborúnak, "emberek elpusztítása". Persze, hogy nem, tettem hozzá: a sterilizálási tervektöl egész német családok, falvak kiírtásáig - ez sem része egy "háborúnak"!

Pár perc után azonnal rájöttem: ez az alak csak a zsidó "veszteségekröl" akar kornyikálni. Hogy meg jobban elszomorítsam közöltem ökelmével, hogy "arról én semmit sem tudok sajnos", kivéve a hollywoodi mocskokat, amelyek propagandának és kitalált háborús-filmek meseményeinek használtak fel azt az egy-két zsidót, akit valóban, tényleg valamilyen büntettéért ott, azokban a táborokban, vagy valahol máshol kivégeztek.

Zsidókám elejtette a témát! Következö kérdése ittlétemröl faggatott: kiknek a meghívására, vagy szervezeteknek a javaslatára érkeztem, stb. Erre csak azt mondtam neki, hogy szabadidömet jöttem eltölteni Németországba és véletlenül kerültem az események forgatagába.

Egy Szabad Európáért

Aztán még kifejtettem azt is ennek a yarmulkásnak, hogy Németország a világ egyik legfontosabb országa volt Amerika, Anglia, Kína és Japán mellett. A német gazdaság szuperjellege és centralisztikus európai fekvése meghatározta a németség vezetö szerepét a régióban. Bármilyen nagy is volt a múltban, a jelenben még mindig egy többszörösen megszállt ország, amelynek nincs önrendelkezési szaabdsága, népének nincs beleszólása bel-, és külpolitikai ügyeibe, katonailag szinte semmilyen önállósággal nem rendelkezik és etnikai kisebbségei a Keleten is megszállás alatt tengödnek, olyan nemzetségek alatt, amelyek korábban többször is kimutatták ellenszenvüket féltékenységböl a németekkel szemben: lengyelek, csehek és kis területi viszonylatban, de az oroszok is.

A német nép eröszakkal kényszerítve van "jóvátételek" fizetésére, annak ellenére, hogy tudományosan már bebizonyították: a "holokausztnak" nevezett mesemény, nemcsak történelmileg, hanem fizikai-kémiai vonatkozásaiban is - hazugság, egy meg-nemtörtént esemény izraeli célokra való felhasználása. Ez az "erkölcsi zsarolás" a mai napig is folyik az ország vezetése és népe ellen.

Azt is gyorsan elmondtam, hogy a mai Németországban a német-ellenes fajgyülölet az egyetlen "rasszizmus", ami megengedett, de az bármilyen szinten! Német polgárok naponta, a háború vége óta kötelesek bünbánatot tartani olyan dolgok felett, amit sohasem követtek el. Még akkor is, ha 16 millió németet elüztek jogos tulajdonukról, apáik, nagyapáik földjeiröl.

Zsidókám remegö szája széle arra engedett következtetni, hogy "érzékeny pontra" találtam. Azt is hozzátettem, hogy egy ilyen törvénytelen, megalázó szerep rákényszerítése egy hatalmas, erös nemzetre, nagyon veszélyes! Elöbb, vagy utóbb ennek meglesz a "feketelevese". (Igazából remélem az elöbbet, mint az utóbbit, de ezt nem mondtam).

Egy ilyen veszélyes európai krízist könnyedén ellehetne ekerülni, ha a korábban zsaroló, kizsákmányoló országok bocsánatot kérnének a német néptöl és egy nemzetközi bíróságot állítanának fel az ügy tiszta lerendezése érdekében. Mást nem is akar a békét szomjazó német polgár, aki már az utcára sem léphet ki a drogos színes bünözök nemvárt támadásaitól félvén.

De fenyegetéssel, zsarolással és markecolással Németország egy puskaporos-hordóvá válhat, amely felett számtalan "gyufaszál" lebeg...

Zsidókám vigyorogva a gúnytól, megkockáztatott egy utolsó kérdést hozzám: mi a javaslatom tehát, a "német kérdés" megoldására?

Mi sem egyszerübb, közöltem. Azonnali leállítása minden "jóvátételi" rablásnak, szabad, a német nép által létrehozandó és megszavazott Alkotmány létrehozása, a szabad Német Hadsereg külföldi ellenörzés-mentes alkalmazása, a történelmi nemet határok visszaállítása, beleértve a régi kelet-németországi államok (Poroszország, Szilézia, Szudéta-vidék, Pommeránia) és ezek lakossága számára engedélyezni a visszatérést, ha lakosságuk visszatérési kérelmet adna be a német hatóságokhoz, nyilvános bocsánatkérés a "szövetséges" államok vezetöitöl a háború alatti és az azt követö években elkövetett háborús büntettek miatt és végül az egyesülés Ausztriával (ismét: ha a szavazás erröl döntene), valamint feloldani a párt- és politikai tilalomrendszert: legalizálni az NSDAP-t mint politikai pártot, amelynek mindenképpen szeretnék látni képviselöit a német kormányzatban.

Többet már nem is szólhattam, mert zsidókám széleset karcolt valamit szorgosan telefirkált jegyzettömbjébe és megköszönvén az interjút, valamit mekogva elsündörgött.

Epilógus

Természetesn, semmit sem közöltek le a velem való párbeszédböl. Nem kétséges, hogy zsidókám szörnyülködve ecsetelhette "élményeit" a szerkesztöségben, de ez csak a "szerkesztö urak" egymásközti titka maradt. Néhány helyi lapocska szentelt csak néhány vakkantást a megmozdulásról, de ebben is föleg a helyi kotondsapkás rabbi büffentéseit kellett az állampolgároknak olvasniuk. Az NPD céljairól, programjáról semmit sem kaphattak. A mellékelt kevés kép alá ilyen mondatokat firkáltak: "A Harmadik Birodalom volt katonai, akik még mindig nem tudtak belenyugodni a háború elvesztésébe...", vagy egy másik alá, amely skinheadek ábrázolt az NPD soraiban: "A szélsöjobboldal új rohamosztagosai", annak ellenére, hogy e két összetevöje a tüntetésnek kevesebb, mint 10%-át tette ki.

De, sok barátra leltem és a német-nyelvi ismereteim is bövültek. A kölni sör tökéletes, olyan mint többszáz évvel ezelött talán, a német parasztok nagyon ügyelnek erre a hírnevükre, amellett mindenki beszél kiválóan angolul. Egyszóval, tökéletes szabadságon voltam Németországban!"

Köszönjük ennek az angol bajtársunknak a beszámolóját és mindenekfelett: aktivista közremüködését az Ügy érdekében! Ennek a beszámolónak a fordítása több nyelvre vált lehetövé, hála azoknak az önfeláldozó bajtársainknak, akik az NSDAP/AO kötelékében munkálkodnak. Fehér szolidaritás akcióban! - Az NSDAP/AO

Mozgalmi Hírek

MOSZKVA

Szabályos idöközönként jelentetjük meg a német-nyelvü NS-KAMPFRUF számait orosz nyelven a RUSSIAN NATIONAL UNITY (RNU) soraiba tömörült orosz bajtársainknak. Több cikkünket más, nacionalista újság is átvett már Oroszországban.

Az elmúlt ídökben halhattunk zsidó zsinagógák "elleni támadásokról", amelyek során saját bünfészkeiket dobálják molotov-koktélokkal, robbanóamyagokkal, - óvatosan vigyázva, hogy túlzottan nagy kár ne keletkezzék - majd a "neo-nácikra és skinheadekre" mutogatnak elkövetökként. Klasszikus zsidó trükk! Ezután, persze rendörségi rohamakciók, házkutatások következnek letartóztatásokkal.

Azonban a legtöbb orosz ember szívböl gyülöli a zsidókat: soha nem fogják elfelejteni, mégkevésbé megbocsátani azokat a millíókat, akiket zsidó bolsevisták pusztítottak el.

STUTTGART

Annak ellenére, hogy Brémában az NPD-felvonulását betiltották, a párt ügyvédjei minden erejüket latba vetették, hogy a tilalmat feloldják, csakúgy, mint legutóbb. A policáj azonban 2 órát feltartotta a buszunkat, mire végre elindulhattunk célunk felé. Azonban fél nyolcra elért a rossz hír minket: a tilalmat nem sikerült feloldatni.

Egy rendörségi autó mindvégig követett minket, semmilyen politikai megnyilvanulást nem engedélyezett, beleértve a gyalogosok üdvözlésének viszonzását sem... Más bajtársainkanak nagyobb szerencséje volt: ök különbözö, nem elöre lefixált helyeken tartottak spontan felvonulást, helyenként 500 felvonulóval.

Országszerte, ezen a napon több, mint 5,000 (!) megmozdulást szerveztek bajtársaink!

Ezt követte - rutin- és szokászerüen - a rendörségi razzia, házkutatások az NPD Föhadiszállásán, tagjainál, stb. Egy alkalommal igen messzire mentek a kópók: az egyik NPD-alkalmazott fejéhez pisztolyt (!) tartottak a házkutatás során. Minden esetben a házkutatás igen nagy kárral ért veget; úgy tünik, hogy "bizonyos politikusoknak" nem tetszik a párt jelenléte.

Ezért sem, és mert mi Nemzetiszocialisták vagyunk: SOHA nem adjuk fel a küzdelmet!

Der Kampf geht weiter! Heil Hitler!

 

HOLLANDIA

Egy szemtanú jelentése szerint, mintegy 50 németországi és dániai bajtársunk tartott egy sikeres RUDOLF HESS EMLÉKMENETET július 31-én Hollandiában. Mind a rendörség, mind pedig a vörösök le voltak merevedve a meglepetéstöl: sem összetüzés, sem letartóztatás nem történt! Gratulálunk bajtársak! Heil Hitler!

DNSB

A DNSB (Dán Nemzetiszocialista Szövetség) megnyitotta második, új föhadiszállását. Gratulálunk a dániai bajtársaknat! Ugyancsak a DNSB támogatásával müködik Európa egyetlen nemzetiszocialista rádió-adója, a Radio Oasis.

7 és ˝ évi politikai aktivitásért börtönben töltött idö után Gottfried Küssel bajtársunkat (Michael Kühnen és Gerhard Lauck közeli munkatársát) idén, július 13-án szabadon engedték az osztrák elnyomó hatóságok. Gratuliere Kamerad Gottfried! Heil Hitler!

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar