Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 22 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 102/22 - ösz 1999/2000 (110/111)

2000 ÉV ANTISZEMITIZMUSA

Izraeliták ámuldoznak rokonságuk pénzimádatán. Az ízletesen elfogyasztott aranyérme visszatérítését is megoldották. (Megtörtént középkori eset alapján.)

Diodorusz (görög történész):

"A zsidók nem barátkoznak más népekkel, mivel úgy tartják: mind az ö ellenségük!"

Tacitus (római történész):

"A zsidó elutasítja mindazt ami szent és magasztos számunkra és mindent ránkzúdít, ami undorító nekünk!"

Abd el Kadir (arab gondolkodó):

"Mindazok a zsidók, akik szétszóródottan élnek a világ négy sarka között és nem vesztették el az összetartó erejüket, azok mind veszélyes visszataszító és ellenséges kreatúrák mindenki máshoz. Úgy kell eltaposni öket, mint a férgeket mielött, még mielött észbekapnának, máskülönben halálos harapásuk kivédhetetlen lesz."

Mohamed (iszlám vezetö):

Az utolsó fattyújukig lélektelenek, számkivetettek!"

Igy gondolkodtak az ösi idök emberei, bár az is igaz, hogy közel sem tartották akkora veszélynek azidötájt ezt a nemzetközi pestist. Csak a késöbbi barbárok, a teutonok ismertek fel a zsidóban rejlö óriási veszélyt és fenyegetést. Minden vacillálás nélkül leszámoltak a rómaiak és a görögök ellenségeivel, lemészárolva azokat. De a zsidók csak tovább agitáltak.

Ezek után olvassunk bele a középkori emberek gondolatvilágába egészen a mai modern korig.

Martin Luther (német református):

"A nap sohasem süt le rájuk ezekre a vérszomjas ragadózokra, akik idealizálják a gyilkolást és az egészséges megfojtását. Nincs még egy fajta a földön, amely nyomorultabb, izgágább lenne, mint ezek a zsidók. Megfojtják és megsemmisítik az emberiességet és dekadenciát hirdetnek puszta megjelenésükkel, mig azt állítják, hogy ök Isten "kiválasztottjai"! Nincsen ennél nagyobb hazugság e földön!"

Mirza Hassan Chan:

"Máig sem értem, hogy ezeket a kígyóméreggel teli csúszómászókat miért nem írtották ki elödeink? A zsidók nem különbek mint a kannibálok!"

Mária Terézia (Ausztria-Magyarország uralkodónöje):

"Nem tudok rosszabb pestisjárványt egy országnak, mint a zsidókat!"

Voltaire:

"A zsidó nem más mint egy barbarisztikus és kegyetlen élösdi más népek nyakán. A legnagyobb ellensége minden fejlödésnek, visszakövetelöje minden rothadásnak. Egyetlen egy erö tartja össze öket: a mások iránti olthatatlan gyülölete, a befogadó nemzetek nagylelküsége ellenére!"

Goethe:

"A zsidó hüsége fajtájához a mások kirablása"

Schopenhauer:

"A zsidó hazája a mások pénztárcája"

Walter Buch (Az NSDAP Legfelsöbb Bíróságának elnöke):

"A zsidó nem ember, inkább a rothadás megtestesítöje!"

Ferenc Liszt:

"A nap hamarosan eljö, amikor a zsidók kitoloncálásának kérdése az Élet, vagy a halál kérdését fogja jelenteni, egy olyan kérdéß halaszthatatlan megoldását, amely a felépülést célozza meg a békés mindennapi élet krónikus járványából, vagy annak szociális mocsárlázából"

Benjamin Franklin (amerikai elnök a XVIII. században):

"Bármely országban, ahol a zsidók nagyszámban letelepedtek, hamarosan az erkölcsi züllésnek, anyagi romlásnak és a polgári rend megbomlásának jeleit láthattuk. Minden esetbena z illetö ország vallását, kultúráját vették ostrom alá, leigázva, beszennyezve a keresztények életét.

Figyelmeztetem Önöket Uraim, az Egyesült Államok is ennek a veszélynek van kitéve; ha nem tesznek óvintézkedéseket ezeknek a férgeknek a megfékezésére, unokáik a sírjaikban fogják megátkozni Önöket! A zsidó ázsiai-jellegü faj, nem is lehetnek mások...!"

Wilhelm Kube (gauleiter):

"Ami a pestist és szifiliszt jelenti az Emberiségnek, az a zsidó a Fehér fajnak!"

Adolf Hitler (Német forradalmár):

"A zsidó mindig megmarad annak a parazitának, élösködönek, aki mint a szaporodó bacillus terjed azok között a nemzetek között, ahol megtürik és befogadják öket. A hatás, amit jelenlétük az Árja nemzetekben okoz egyenlö azzal, mintha egy vámpírt fogadnánk be családtagnak: amint otthonosan érzi magát a vendéglátók között, módszeresen hozzálát a befogadók vérének teljes kiszívásához...!"

George Washington (az Egyesült Államok elsö elnöke):

"Az okokat kellene tudnunk, hogy minden egyes állam a múltban, miért nem számolt le a polgári rend legelkötelezettebb ellenségeivel a zsidókkal, mint a társadalom pestisével. Most Amerika boldogságára ezt a pestist lassan magunk között láthatjuk!"

Einar Aberg:

"Aki fölfedezte az igazságot a júdaizmus ügyeit illetöen és nem küzd a zsidóság mint közös ellenség ellen, valamint nem figyelmezteti, óvja nemzettársait a zsidó fertözés veszélyeiröl, a zsidó fegyvertársa lesz a saját nemzete elleni támadásban és fajának legnagyobb árulója!"

Gyakorlatilag minden zsidónak van egy közneve és többezer évig "örökölték" egymástól. ezért aztán mit vársz tölük kedves Olvasó?

Nincs az a társadalmi rend, amely túlélné azt a sokkot, amely a zsidók tömeges befogadását elfogadta... és kritikusan szemlélve: a zsidó megsemmisít minden kultúrát éß megsemmisít minden befogadó népet.

EGYSZÓVAL: A FENTIEK KÖZÜL MINDEGYIKÜK TÉVEDETT VOLNA?

KAMPÁNY A NÉMET TURISZTIKAI IPAR ELLEN

Az "Utazók Figyelmébe!" címü röplapos kampányunk, amelyet 1999. augusztus 15-én indítottunk el egy nagyméretü röplap-osztogatás keretében a Los Angeles Nemzetközi Repülötérnek a Lufthansa jegykezelöjénél. Ezen a megmozduláson azok az amerikai patrióták jelentek meg föként, akiket megdöbbentett a németországi zsidó-plutokrata rezsim amerikai állampolgárok irányában tanúsított önkényeskedései és sorozatos megsértései, ahogy azt a megelözö estén Gerhard Lauck bajtárs beszédében feltárta.

A röplaposztogatás keretében figyelmeztettük az NSzK-ba utazókat, hogy semmilyen védettség nem illeti meg öket, ha korábban a németországi diktatúra kényének nemtetszö kijelentést tettek, akár írásban vagy szóban.

Megmozdulásunkat az amerikai média is figyelemmel követte: augusztus 14-én a nebraskai Omaha városból érkezett Los Angelesbe a KETV/ABC és 2 -órás riportot készített Lauck bajtárssal, amelyet szeptember 9-en láthattak a nézök.

Az USA csaknem valamennyi nemzetközxi repülöterével kapcsolatba léptünk kérvényezve a röplaposztogatást, annak ellenére, hogy az amerikai Alkotmánybíróság teljesen törvényesnek és az 1. Cikkely (szólásszabadság) alá kiterjedönek ítélte meg a közterületeken való politikai tájékoztatást. Célunk ezzel az volt, hogy megakadályozzunk minden, a Lufthansa dolgozóinak ellenünk irányuló ideiglenes provokációját.

Mi több,a z egyik megdöbbent repülötéri dolgozó önkéntesen adott információkat a közelesö gazdasági kapcsolataikról német vállalatokkal. Ugyancsak igéretet tett, hogy a következö menedzseri találkozón megemlíti a németországi diktatúra részéröl, amerikai állampolgárok elleni törvénytelenségek megnyilvánulásáról.

Valamennyi német, és amerikai repülötársaság ajánlott levélben kapott tájékoztatást a diktatúra ténykedéséröl és javasoltuk, hogy az NSZK-ba menö utazóközönségüket tájékoztassák a minden figyelmeztetés nélkül fellépö agresszióról.

Komputer- és Internet magazni-kiadók, publikálók kaptak értesítést arról, hogy németországi utazásuk esetén minden - többévre kiterjedö - veszélyek várhatnak rájuk, ha a német diktátorság "elfogadhatatlannak" találja a kiadók Internet-oldalait.

Ezen felül, aktivistáink százai önkéntesen munkálkodtak azon, hogy a figyelmeztetés minnél több helyre eljusson. Több amerikai nagyvárosból kaptunk értesítést a LA-i példához hasonló röplaposztogatásról, a Németországba induló repülöjáratok utasainál.

Az Utazók Figyelmébe! és a kapcsolodó információk megtalálhatóak azon a CD-n, amelyet a #701. PROPAGANDA CD (Microsoft Word 97®) alatt lehet megrendelni. Kinyomtatni is lehet és "e-mail attachmentként" küldhetö.

A CD ára: 10 US dollár

"NYALÓKÁK" AKCIÓBAN!

1999. augusztus 29-én a finnországi Helsingin Sanomat jelentetett meg egy hosszú cikket az NSDAP-ról és aktivistáinak Helsinki könyvesboltjaiban tartott akciójáról.

"Rotfront Verrecke". Egy masszív, koncentrált 'nyalóka'-támadás eredményei láthatóak a fenti képen, amely a németországi Dassel, Lauenberg és Markoldendorf környékéröl jelentett a hüledezö-hápogó zsidómédia. A Die Eule 1999. szeptember 12-i számában megjelent riportban még az NSDAP/AO címe is jól látható.

A DÉL-AMERIKAI FRONTRÓL JELENTJÜK

Chile. Ma érkezett meg a nemet-nyelvü NS-KAMPFRUF #129. száma. Különösen élveztem ezt a kiadást. A közeljövöben vásárolok egy lézeres printert és azzal már használhatom a #701. Propaganda CD-t.

Másolom és terjesztem az NS-anyagokat, beleértve az NSDAP/AO-tól kapott propagandát itt Dél-Amerikában és az NSzK-ban is. Ezenkívül, cikkeket irok német etnikai lapokba és más nacionalista publikációkba Chilében és Argentínában, amelyekben a zsidó világuralomra törekvés veszélyeire hívjuk fel a figyelmet.

Természetesen, Gerhard Lauck illegális elrablása Dániából számatalan cikket eredményezett tölem. Emellett aktívan müködök az Interneten is.

Az "Utazók Figyelmébe!" röplappal kapcsolatosan megjegyezném, hogy mi hasonlókat tapasztaltunk itt Chilében is. Jelenlegi NS-vezetönk Miguel Serrano (megelözöleg Chile ausztriai nagykövete 1964 és 1970 között), aki még a belga szabadságharcost, Leon Degrelle-t is ismerte nagyon közelröl, 4 évvel ezelött már széßeskörben figyelmeztetett mindenkit,a ki utazni kívánt: "Bajtársak! Legyetek nagyon óvatosak! Ne utazzatok Európába. Biztonsági okokból Németországot messze ívben kerüljétek el!" Még Serrano bajtársunk sem, akinek pedig diplomáciai útlevele (mentessége) van, nem utazik sehova a letartóztatási hisztéria-járvány miatt. Miért? A mi Serranónk ugyanis az egyik legnevesebb NS-publicista Dél-Amerikában, de valószínüleg az egész spanyolul beszélö világban!

Amikor Augusto Pinochet tábornok Angliába készült gyógykezelésre, Serrano bajtárs öt is figyelmeztette: Tábornok úr, maradjon itthon! Nem hallgatott a jó szóra, hitt a "mentességében". Az eredményt látjuk. Az ügy azóta talán kissé jobbára fordult, hogy nemzetközi nyomásra (az NSDAP/AO Magyar Osztálya szinte naponta követelte az angoloktól Pinochet tábornok azonnali szabadonbocsátását - A szerk.). kiszabadulhatott és visszatérhetett Chilébe, azonkívül, hogy a nemzetközi zsidó-kommunista összeesküvés is mégjobban napvilágra kerülhetett.

A kapcsolatunk persze ennek ellenére nem volt mindig felhötlen Pinochet tábornokkal; különösen azután, hogy minden követelésünk ellenére nyélbe ütött egy fegyverkereskedelmi tranzakciót a zsidó Bandita-állammal. Ez visszafogottá tette támogatását általunk. Mi harcoltuk ki a hatalombakerülését, ezért joggal elvártuk a mi meghallgatásunkat is.

A dolog úgy történt, hogy Svájc és Svédország egy nagy fegyvereladási szerzödéstöl esett el a izraeli Bandita-államtól. Chile háborúba keveredett Argentínával Patagónia miatt és szomjasan keresett fegyvereket. A Tábornok kapott egy "önzetlen ajánlatot" a zsidó bandita-államtól, amit Pinochet késznek látszott elfogadni. Ez okozta a problémákat közöttünk. Amikor szóváltásba kerültünk vele, egy aktivistánkat le is tartóztatta hónapokig. Késöbb megbékéltünk, viszonyunk pedig teljesen helyreállt a Tábornok úr londoni "marasztalását" követöen. Személyesen hoztam létre egy Alapot a kiszabadítására.

Itt Chilében a nemzetiszocialista mozgalom teljes szabadságban "üzemel".

Nemrégen egy német NS-bajtárs "kiadatási" ügyében jeleskedtem. Német útlevéllel érkezett Chilébe, mert az NSzK-ban letartóztatták volna ottani politikai aktivitásáért, igy idöben lelépett. A chilei titkosrendörség letartóztatta és 3 hónapig fogvatartotta. Nem értettük, hogy miért? Aztan kiderült, hogy a németek úgy akartak megkaparintani öt, hogy "gyilkossági ügybe" keverték, amihez persze semmilyen köze nem volt. Majdnem kiadták vissza, amikor a kétségbeesetten tiltakozó német bajtársnak az egyik detektív hitt és utánanézett a hamis vádaknak. Igy maradhatott, de késöbb a Chilei Legfelsöbb Bíróság elött kellett bizonyítania, hogy a "büntett" idöpontjában nem is volt Európában... A bíróságról már menedék- és letelepedési joggal a kezében távozott.

Ez jó lecke volt a zsidó-kommunista terrorral dolgozó német diktatóriumnak: Itt Chilében nekünk még van szólásszabadságunk!

Néhány helyi héber sátánfajzat megpróbálkozott ezt az ügyet felhasználni egy németországi-féle "diszkrimináció-ellenes" törvény elfogadására, amellyel be akarták tiltatni a nemzetiszocialista szervezeteket Chilén belül, de a Parlamentben olyan kevés szavazatot kapott, hogy a szavazólistára fel sem vették! A szenátorokat pedig elözönlöttük levelekkel, akik a továbbiakban meggátoltak minden hasonló merészkedést a héber sátánfattyaktól!

Egy másik szégyenfolt: a német diktatúra úgy tünteti fel magát, mint a "legszabadabb állam a nyugati demokráciák történetében", mialatt megtagadja annak a 200 német állampolgár útlevelének a meghosszabbítását, akik a Kolonie Dignidad területén élnek, mint nemzetiszocialista kolónia.

Harcolunk és küzdünk Németország felszabdításáért a barbár zsidó-kommunista diktatúra alól!

Heil Hitler! (Chile)

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar