Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 23 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 103/23 - tavasz 2000 (111)

ADOLF HITLER -

AZ ÖNFELÁLDOZÁS VEZÉRALAKJA

Michael Storm írása

A Nemzetiszocializmus, éppúgy mint minden forradalmi mozgalom az önfeláldozáson alapul. A mi Mozgalmunk bizonyítja a legjobban, hogy a Vezér, aki példát mutatott nemcsak a hatalom felé küzdelemben, hanem egész Életében is, nem nélkülözheti ezt a fontos vonást.

Amikor Hitler még csak fiatalember volt, az árvaházi segélyét teljes egészében húgának Paulának küldte, ömaga pedig saját lábán kísérelt meg túlélni egy ellenséges világban, ahol a napi betevöért keményen megkellett küzdeni még az egészen fiataloknak is. Ennek a fiatalkori önfeláldozásnak a nyoma maradt meg maradandóan a Führerben, hogy a késöbbiekben mások megsegítését önmaga elé helyezze.

Az I.Világháború idején az átlagos kiskatona minden nehézséget átélte. Az ebben a háborúban bevetett újtípusú mérgesgázfegyverek, az elöször megjelenö tankok új feladatok elé állítottak minden egyes harcoló egyént. Hitler alakulata is kész tények elé lett állítva; több önfelaldozást! Senki sem adott annyit, mint Hitler. Állandóan önkéntesnek jelentkezett minden nehezebb katonai feladatra, köztük számos életveszélyes küldetésre is. Ha valaki, akkor Adolf Hitler volt az a személy aki legalább egy tucatszor találkozott a halál szelével... A Magasabb Hatalom általi küldetését mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy túlélt minden egyes legyintését a hideg halál érintésének.

Amikor egysége jutalompihenést kapott, a Vezér önként lemondott egy olyan katona javára, aki családos, gyermekes apa volt, hogy szeretteit láthassa.

Németország felsöbb vezetésének árulása (1918) miatti elkeseredése patriotizmussá változott: elhatározta, hogy életét Németország felemelkedésének és naggyá tételének szenteli és annak, hogy a gyalázatos zsidó-szabadkömíves Versailles-i paktumot megsemmisítse.

Személyi ruhatára például olyan szegényes volt, hogy a Párt egyik lelkes tagja kölcsönzött Hitler részére öltönyt, hogy szegényes megjelenésével nehogy eltántorítsa a növekvö számban érdeklödö, hazafias-érzelmü indusztrialistákat, akik nagyobb összegekkel akarták támogatni a kibontakozó nemzetiszocialista mozgalmat. Személyes önfeláldozásához tartozik az is, hogy nemcsak gyermekkori álmaként dédelgetett müvészi ambícióinak legszebb alkotásaiból származó bevételeket adta a küzdelem javára, de fel is adta késöbb ambícióját, hogy müvész lehessen a Mozgalom és Németország javára.

Nemcsak az anyagias dolgok voltak az önfeláldozásának példái: számtalan beszélgetésben említette meg, hogy az egyetlen ok, hogy nem alapított családot az, hogy Németországgal "esküdött meg". Gyermek- és c saládszeretetét ezért a nyilvános gyüléseken, rallykon és felvonulásokon gyümölcsöztette.

Amikor a háború kampósorrú szele ráeröszakolta véres akaratát Németországra, a Führer számára nyilvánvalóvá vált, hogy a falvak, városok újjáépítése beláthatatlan ideig szünetelni fog. Felöltötte vezéri egyenruháját és megtagadta annak levételét, amig a Német nép újra a tervezés, építkezés, alkotás gyönyörének szentelheti mindennapjait.

A Führer bunkerjában 1945 tavaszán már "bevetésre készen" álltak azok a makettek, amelyek az újjáépített nemzetiszocialista városok tervei nyomán születtek. Az utolsó napokban is ezeket nézegette szomorúan, értetlenül állva a tények elött, hogy a kinti világ évezredeket megszégyenítö gonoszsággal tiporta el terveit.

Amikor pedig a szovjet "felszabadítók" eröszakoskodó hordái rázúdultak a német városokra, falvakra és idösek, gyerekek sikoltásai vegyültek a bombák robbanásai közé, magához rendelte a belga WAFFEN-SS tábornokát Leon DeGrelle-t és közölte vele, ha "fia lehetne éppen olyannák szeretné látni, mint DeGrelle..." Azt is tudatta vele, hogy Hans-Ulrich Rudel és Leon DegGrelle-nek mindent meg kell tenniök annak érdekében, hogy életben maradjanak. Ezzel biztosítva marad a német ifjuság felvilágosításának és nevelésének folytatása.

Végrendeletében közölte a Hozzá legközelebb állókkal, hogy minden ereje megvan ahhoz, hogy a harcot a legvégsökig folytassa Németország és az európai kultúra és civilizáció ellenségeivel, de ez csak oda vezetne, hogy a kapitalista és bolsevik zsidóság gyönyörüségére egy kirakatperben közönséges bünözöként megcsorbítsák és a zsidó "szokásoknak" megfelelöen felkoncolják... Ezért úgy határozott, hogy utolsó perceit az aljafajjal való harcban tölti és amikor a mongóloidok márcsak méterekre voltak a bunkertól - önként a Valhallába távozott...

Adolf Hitler feláldozta egész kora ifjuságát, életét, munkásságát a nemzetéért. Ez az igazi Nemzetiszocializmus, amikor az egyén a nagyobb jóért adja tudását, egész szívét-lelkét. És ez az amiért egy egyszerü nemzetiszocialista felér száz demokratával, vagy republikánussal. EZ az ami minket erössé és acéllá tesz!

Mint egykori ifjú Rohamosztagos, Chicagóban a hetvenes évek elején 48 órás munkaidöm bevételét az Amerikai Náci Párt részére ajánlottam fel, részt vettem a párt-helyiségek takarításában, elláttam az irodai kifutófiú szerepét, aláíráßokat gyüjtöttem a különbözö politikai petíciókhoz, söt: még a kukta szerepében is tündököltem, amikor a szükség a gyülésre érkezö éhes nemzetiszocialisták megvendégelésére hívott, vagy több esetben a helyi, vagy nemzeti TV-állomások riportereivel készítettem interjúkat Az idöt persze nem csak ezzel töltöttem: társaimmal naponta vettünk részt a söpredékkel való összecsapásokban, kisebb-nagyobb okok miatt. Saját szememmel és jelenlétemmel tapasztaltam az "alkalmi" nemzetiszocialisták feltünését, amikor "jólt ment" a sorunk, politikusok látogattak meg minket, a sajtó gyengéd, bár konkrét támadásai inkább segítettek propagandánkban, mintsem visszavetettek volna. Mégis a legtöbb bajtárs hiányában van az ú.n. "elhivatottság" és önfeláldozás tényének, különösen, amikor dolgozni és anyagi hozzájárulással segíteni kellene a Mozgalmat.

Legtöbben azonnal valamilyen sikert akartak kikovácsolni abból, hogy most ök a legrettegettebb mozgalom részesei. Pedig, nem ez volt a célunk.

Ök voltak azok, akik egy rövid idö eltöltése után hamarosan önként távoztak.

Ha a Führer önfeláldozását összevetem a magam pénz- izzadság és véráldozatával, persze a nyomában sem lehetek. Nem is akartam Vele "rivalizálni". Ennek ellenére azt is tudom, hogy manapság, amikor a körülmények sokszorta rosszabbak, rengeteg azoknak a száma, akik nemcsak mindennapi megélhetésüket teszik kockára a Mozgalommal való kötödésükkel, de igen sokan életüket is feláldozták az Ügyünkért, mint Rainer Sonntag, aki csak néhány éve vesztette életét Berlinben a vörösökkel való összecsapásban, vagy az osztrák Gottfried Küssel, aki 11 esztendö börtönt kapott egy közönséges amerikai TV-interjúért, vagy azok a tízezrek, akik neveit biztonsági okokból nem említhetem meg és végül de nem utolsósorban azok, akik a német elnyomó diktatúra tömlöceiben szenvednek hosszabb-rövidebb büntetésekkel politikai világnézetük miatt.

Mi nemzetiszocialisták aszerint bírálunk el egy férfit, vagy nöt, hogy milyen erös önfeláldozással bír a Magasabb Rend irányában. Azt, hogy mennyire okosak (vagy hiszik, hogy okosak...), milyen gazdagok, vagy szegények, milyen jó "harcosok" (verekedök?) vagy, hogy mennyi sört tudnak leengedni torkukon - mindez semmit nem jelent nekünk! Csak az számít: MENNYIT tudsz adni a Mozgalomért, a Fajunkért önmagadból...!

És ezt a kérdést - sajátmagamnak úgyszintén - mindenkinek fel kell tennie magának!

HEIL HITLER!

EINSTEIN: "AZ ÉVSZÁZAD EMBERE", AVAGY: A NAGY ÁTVERÖ?!?

1999. Decemberében az amerikai TIME Magazin a jó öreg Albert Einsteint nevezte ki az "Évszázad Emberének". Ez csak akkor lenne meglepö, ha nem tudnánk, hogy mindkettö: alapvetöen zsidó! Ennek ellenére gyomortfelforgató tény, hogy egy olyan bálnaszájút neveztek meg a XX. század emberének, akinek nevéhez az atom-holokauszt füzödik: Nagaszaki és Hirosima elpusztítása. (Csak emlékeztetöül: az atombombát eredetileg a német városok elpusztítására tervezték a 'béke, szeretet és megértés' kampósorrú bajnokai!). Ebben semmivel sem kisebb szerepet vállaltak fajtestvérei: Leo Szilárd (Spitz), Edward Teller, Wigner Jenö (mind Magyarországról elszármazott hitsorsos!) és Robert Oppenheimer. ezeknek a zsidóknak a nevéhez füzödik nem az atombomba feltalálása, hanem annak kivitelezése és a mindmáig is legnagyobb méretü nukleáris környezetszennyezés elnindítása, akár 'békés', akár háborús célokból.

Amikor a TIME Magazin hitsorsos brigádja összedugta kopaszodó kis buksijait, hogy kiválogassa magának az Évszázad Emberét, diszkréten elhallgattak jónéhány tényt, amely kizáró tenyezöként jelenhetett volna meg az amerikai közvélemény szempontjából. Dehát, mikor érdekelt egy zsidó propagandaszervezet a góyim véleményében?

Tehát, Einstein pajtás egy meggyözödéses szalon-bolsevista és cionista ügynök volt, aki igen gyengen szerepelt iskolás évei alatt. Fiatal korában is arról volt híres, hogy szeretett mások ötleteiböl hasznot kovácsolni, azokat ellopva. Még saját feleségét, a szerb Mileva Marie vegyész ötleteiböl is "elcsórt", akivel a zürichi Polytechnic Institute-ban ismerkedett meg, majd vett el feleségül 1903-ban. Házasságuk 16évig tartott, amikor is az opportunista Einstein elvált töle 1919-ben és a 'relativitás-elmélet' egyszerre 'világismertté vált'.

Mialatt a cionista világsajtó büfögve élteti a kis tolvaj zsidót, emlékezzünk meg arról, hogy feleségén kívül, még kiket lopott meg a 'relativitás-elmélet' kidolgozásához. Az eredeti ötlet egy német, Árja matematikushoz kötödik, akinek neve David Hilbert volt. Az E=MC elmélet felállítása (az általános relativitás gondolata), jóval Einstein rabbi elött már ismert volt, ennek a matematikai egyenletnek révén. A majdnem elfelejtett Olinto De Pretto vezette be az atomkorszak tudatába az E=MC egyenletet 1903-ban és publikalta felfedezését 2 évvel késöbb!

Az egyetlen amiben Einstein rabbi 'jeleskedett', a zsidó-zavarkeltés egyik fegyverének tartott ú.n. "pacifista mozgalomban" való tündöklése. Egyike volt azoknak a háborús bünösöknek és vérszomjas zsidó úszítóknak, akik a Német Birodalom elleni háború mellett hangoskodott és titokban, az amerikai közvélemény félrevezetésével az atombomba kikisérletezésén dolgozott! Eredeti terve ennek a négyes-bünözöfogatnak az volt, hogy a nemzetiszocialista európai államok elleni atomtámadásra használják fel a szörnyüséges pusztítófegyvert.

Másik 'nagy vonása' volt a bohóckinézetü torz figurának, hogy a feminista (család-ellenes) zsidó propagandának szentelje perverz életét. Mint 'jó példa', Einstein elvált két feleségétöl, megtagadta gyermekeit, ezenkívül egy fattyú lánya is volt. Mindazok, akik érdekeltek ennek a perverz zsidónak eltitkolt adalékaiban, javasoljuk a The Private Lives Of Albert Einstein (New York, 1994.) címü könyv beszerzését és elovasását a Highfield & Carter kiadótól. A könyv kiválóan tükrözi vissza Einstein rabbi destruktív személyiségi torzulatait és azokat a tényeket,a melyek ezekhez vezettek.

És ez a perverz kis manó lenne az "Évszázad Embere"!

De hogyan lett kiválasztva egy ilyen elvetemült figura, mint "példakép"? A következöképpen: 1998-ban a már említett TIME Magazin meghirdette a "Time - 100 Poll - Person Of The Century" szavazását, amellyel többmillió embert kérdeztek meg: kit tartana az Évszázad Emberének? Az elsö helyre Jézus Krisztus neve került, ami bizonyára megborzolta a kis cionistákat a szerkesztöségben. A második helyen "végzett" Adolf Hitler. Jézust azonban - mondván, hogy nem a XX. században élt - "eltávolították" a listáról, a tetöre engedvén ezzel a Führert!!

Maga az a tény, hogy ADOLF HITLER lenne az Évszázad Embere, egy olyan helyzetet teremtett, amely alaposan megizzasztotta a 'széparcúakat'! Ugyanis ezzel "saját magukat lötték volna lábon", mert mialatt a nemzetközi zsidómédia nap-mint-nap, óráról-órára fabrikálja, suvickolja, önti mázsaszámra a nevetséges, hazug kitalálmányokat a 'holocsalás' meseményeiröl az emberek millióinak agyába, most azzal rukkol elö, hogy '6 millió zsidó gyilkosa' (?), ADOLF HITLER a Legnépszerübb Ember a Világon!? 6 évtizeden keresztül a saját fajtájuknak a Szovjet-Gulágunióban elkövetett kommunista tömeggyilkosságainak valóságát ültették át HITLER képébe, démonizálva ezzel azt a mítoszt, amlyet ennek Nagyszerü Gondolkodónak és Államférfinak a létezése jelentett a Fehér fajnak.

Jóllehet a 'holokamu' csak egy kis frakciója az egész német Nemzetiszocialista Mozgalomnak , a zsidómédia gyülölet-fröcsögése csak erre terjedt ki. Diszkréten elhallgatva azokat a tényeket, amelyeket a zsidó-kommuniz-mus, vagy zsidó-kapitalizmus évtizedeken keresztül képtelen volt megoldani, felszámolni, vagy éppenséggel megvalósítani!

Elhallgatták azt a tényt, hogy HITLER az az ameber volt, aki minden más személyi érdekeit félretéve a saját Népét részesítette elönyben, nemúgy, mint a mai 'politikusok' akik a zsidók kedvében járását tartják fontosabbnak. A Führer még saját családot sem alapított, minden idejét a Nemzetnek szentelve.

A közvéleménynek azt sem szabad tudnia még a mai napig sem, hogy a 7 millió munkanélküli országából, 6 év alatt az 1 millió 'állásüresedés' országa lett és még a hadiipar fellendülése elött, nem pedig amiatt! A nyomor, fertö felszámoltatott,családi otthonhoz jutott az a 2 és félmillió utcánélö, akik kartondobozokban "laktak" a liberális weimari köztársaság idején, mialatt a hájas zsidó kufárok tízszobás luxuskastélyaikban dözsöltek.

Az egészségügy minden német állampolgárra kiterjedt, a többgyermekes családokat propagizálták, a népjóléti intézkedések világviszonylatban a legkiemelkedöbbek voltak, az életviszonyok ugrásszerüen megnövekedtek, 300.000 új ívóvízkutat építettek a legtavolábbi kis falvakban is egészséges, tiszta ívóvízet kaptak a lakosok. Ezenfelül, az oktatás, müvészetek terén robbanásszerü fejlödés következett be, elsösorban is a zsidó-befolyás, mocsok, degeneráció megszünése miatt Az üzemi, ipari termelés a hatszorosára emelkedett, a bünözés drasztikus csökkenése (az életszínvonal emelkedése és a zsidó szervezett bünözés felszámolása miatt) az állampolgárok életét nagyban megkönnyítette...

Próbálj hasonlókat találni a 'történelemkönyveidben' Bajtárs! Úgye, hogy lehetetlen? Akkor pedig jogos a kérdés, hogy miért szavazott ismételten 80.000.000 ember Hitlerre és a nemzetiszocialistákra a kezdeti nehézségek ellenére is és miért volt az, hogy a WAFFEN-SS kötelékeiben több mint 1.000.000 önkéntes harcolt Öérte és az Eszméért, sokan még velünk nem rokon fajokból is, söt: korábbi ellenségeinek földjéröl is soraink közé álltak! MIÉRT?

Visszatérve a TIME zöldségeire, a kezdeti megdöbbenést gyors héber akció követte: a lista élére elektronikai csalással a meggyilkolt izraeli minisztert Jitzak Rabint tették, egy senkit, aki még csak az elsö 20 helyre sem tudott bekerülni. Ezután nagy csönd következett, az "idö majd mindent megold" alapon, majd egy újabb cionista akció révén, a kis zsidó tolvajt, Albi Einsteint 'rakták' a lista élére.

És ezzel be is fejezödött a XX. század 'nagy szavazása' - zsidó módra...

A HÁBORÚ UTÁNI ELSÖ FELVONULÁS A BRANDENBURGI KAPU ALATT!

Idén Január 30-án több mint 800 nemzetiszocialista és patrióta masírozott keresztül Berlin népszerü idegenforgalmi látványosságát jelentö Brandenburgi Kapu alatt, elsö ízben 1945 óta! A felvonulás egy tiltakozási megmozdulás volt a a Hollo-kamu "emlékmü" felállítása ellen a Reich fövárosában.

Ugyanezen a napon mintegy 150 nacionalista tartott tiltakozó megmozdulást az "esemény" föszervezöjének Helmut Kohl (Chaim-Hennoch Kohn) lakása elött.

A nemzetközi Hollo-Kamu "konferenciára" ezalatt a svédországi Stockholm városában került sor, ahol természetesen "megbélyegezték" a Nemzetiszocializmus újjáéledését.

ISTEN HOZOTT A "SWASTIKA" VÁROSÁBAN!

Ha valaha egy települést a Fehér Faj ösi szimbólumaként ismert Horogkeresztröl (továbbiakban: Swastika) neveznének el, annak minden bizonnyal a volt Harmadik Birodalom területén kellene, hogy létezzen, méltóan tündökölve a XX. század elsö felének történelmi viszontagságait. De, nem ott található.

Nem eléggé furcsa módon a Swastika település története egy kis bányászfalu története, amely 1906-ban íródott elöször a kanadai Ontario, Kirkland Lake mellett. Hogy az elnevezést ki és milyen elgondolásból adta a falucskának, nem ismert. Amit tudunk, hogy a Swastika falu népessége igen megnövekedett: elérte a 10.000 föt a '30-as évek közepére. Akkor amikor a Swastika mint jelkép hatalmas népszerüséget futott be világszerte. A háború kirobbantásakor a kanadai kormányzat nyomást kezdett gyakorolni a kisvárossá magát kinövö település lakosaira, hogy "változtassák meg a nevet". Minden próbálkozásuk kudarcba fulladt, nemcsak a helybeliek büszkeségének, mégcsak nem is a nagyszámú, magukat Hitler-barát lakosok miatt, hanem mert a helyi Avery Brundage által szervezett National Fascist Movement igen erös politikai befolyással bírt és minden kívülröl jövö politikai próbálkozást ügyesen elhárított a kisváros nevének elmozdítására.

Nem elég csak nyomást gyakorolni a helybeliekre az Ontario-i miniszterelnök Mitch Hepburn elvtárs, úgy találta, hogy a név "hazafiatlan jellegü" (?) és "Winston"-ra akarta megváltoztatni, "tiszteletül" az angol szivaros kretén és háborús bünös, Winston Churchill után. De a Swastika kisváros lakói másképpen gondolták, és keresztül vitték, hogy nepszavazásra tegyék fel a kérdést. 1940. szeptember 13-án óriási többséggel a névváltoztatás ellen szavazott az egész város! A szembenállás annyira megdöbbenetette a zsidó-befolyásolt liberális-kóservative manipulátorokat, hogy felhagytak egészen a háború végéig a lakosság molesztálásával.

Azonban a Fehér Árja faj denevérfülü gyülölöi attól tartottak, hogy az Egyesült Államokban lábra kapott heves kommunista-ellenesség átcsap Kanadába is és a "McCarthy-korszakként" emlegetett patriótizmus feléleszti azt a mozgalmat, amely a kommunista-zsidó ügynökök kerültek megvilágításba az '50-es évek derekán csaknem valamennyi nyugati kormányzatban, egy zsidó milliomos és kócerája (The Leavitt Corporation) a pénzügyi válságba került bányásztelepülést teljes egészében felvásárolta és a Swastika nevet ejtette.

A történet itt szomorúan véget is érhetne, kivéve egy érdekes tényt: mig Adolf Hitler az I.Világháború kiskatonájaként harcolt, a falu egyik állandóan visszatérö vendége Lord Redesdale volt, akinek gyönyörü leánya Unity Mitford ugyancsak nemzetiszocialista gondolkodású és késöbb Adolf Hitler nyílt rajongója lett. Késöbb sajnos a fiatal teremtés önkezével vetett véget életének, kiderítetlen okok miatt. Közelállók szerint a Nyugati Keresztény Civilizáció elháríthatatlan katasztrófájának látomása vezette erre a szörnyü tettre..

A misztikus eredete, küzdelme és végzete ennek a kis falucskának, amelynek sorsa kötödött Mozgalmunk sorsához, egy távoli, Ontario-ban fekvö településhez, amelynek révén a mai kanadai nemzetiszocialistáknak minden okuk megvan egy kis extra büszkeségre!

A.V. Schaerffenberg

(Felhasznált forrásmunkák: Colombo, John Robert Mysterious Canada, Strange Sights, Extraordinary Events and Peculiar Places, Doubleday Canada Ltd., Toronto, 1989.)

MOZGALMI HÍREK

Világméretü Szolidarítás Gerhard Lauck-al

Chile korábbi ausztriai nagykövete (1964-töl 1970-ig) Miguel Setrano felháborodott hangú tiltakozó levelet küldött a Santiago-i Amerikai Nagykövetségre Gerhard Lauck további macerálása miatt. Személyi titkára adta át a levelet 1999. november 26-án. Lauck, az USA-ba való visszatérése után kézifegyvert vásárolt, majd állandóan magánál kívánta hordani személyi védelme érdekében, ezért a szokásos engedélyért folyamodott. Az amerikai hatóságok azonban "köztörvényes bünözönek" titulálták németországi 4-éves bebörtönzése miatt és ezügyböl kifolyólag, mint "bünözö" nem kaphat fegyverviselési engedélyt, söt: mivel politikai fogvatartását nem tartotta büntetett elöéletnek, ezért be sem jelentette az engedélyért folyamodván. Ezt "hatóság félrevezetésének" minösítette az FBI és 10,000 dolláros pénzbüntetéssel számolhat, ha bünösnek találják. Az ügy még ügyvédi eljárás alatt van.

A földgolyó másik felén a Nemzetiszocialista Japán Dolgozók Pártjának (NSJAP) 5 tagja tartott többórás tüntetést a tokiói Amerikai Konzulátus elött tavaly, december 5-én. A japán bajtársak Gerhard Lauck azonnali felmentést követeltek és egy jegyzéket adtak át az Amerikai Nagykövetség ügyvivöjének. A tüntetésröl készült fotókat az NSDAP/AO web-oldalán a japán szekció alatt lehet megtekinteni (www.nazi-lauck-nsdapao.com)

Az Orosz Nemzeti Egység (RNU) egy hasonló, szolidarítás-jellegü tüntetést szervezett a moszkvai Amerikai Nagykövetség elött, azonban a rendörség közbelépett és megakadályozta a tiltakozó-jegyzék átadását is. Az RNU válaszában tiltakozó levelet küldött az amerikaiaknak.

Az USA-ban a patrióta hetilap a The SPOTLIGHT jelentette a törvénytelenséget elsönek, amellyel Laucknak szembe kell szállnia. Emellett a NATIONAL ALLIANCE rövidhullámú rádióadásában (amely Amerika-szerte fogható) emlékezett meg Dr. William Pierce az újabb kirakatperröl a november 13-i programjában.

A pereskedés igen költséges az USA-ban. Amennyiben anyagi helyzeted lehetövé teszi, kérünk, hogy hozzájárulásodat a következö címre juttasd el: Gerhard Lauck Defense Fund (NSDAP/AO) P.O.Box 6414. Lincoln, NE 68506 USA.

Japán bajtársaink tartanak tüntetést a Szent Jelképpel a tokiói amerikai Nagykövetség elött.

Jonni Hansent Letartóztatták!

Jonni Hansen, a DNSB (Dán Nemzetiszocialista Mozgalom) vezetöjét és a helyi NS-rádióállomás üzemeltetöjét letartóztatta a dán rendörség tavaly, december 21-én. A vád ellene: önvédelem és ezért 4 év börtönnel számolhat!

Mi történt?

Amikor kocsijával a Greve-ben lévö DNSB Föhadiszállás elé érkezett a környéken megbújó 20-30 kommunista bünözö körbevette autóját és vascsövekkel, láncfürészekkel (!) fenyegették. (Egy támadást terveztek a DNSB-t körülvevö fakerítés átvágásával, de Hansen megérkezése megzavarta öket, söt: az örzéssel "megbízott" vicsorgó farkaskutyát is megpróbálták megmérgezni). Lévén egymagában, Jonni Hansen bajtársnak nem maradt más választása életenek megvédésére, mint keresztülvezetni a fenyegetö, ordítozó kommunistákon, amely 6 bolsevistát küldött (csak???) a kórházba.

A dán ügyészség most harmadszor is elözetes letartóztatásba helyezte Hansent amig tárgyalása lezajlik.

Német-Dán Szolidaritás

"Az élet egyre elviselhetetlenebb az átlag polgárnak itt, Flensburgban. Ezek a vörös pribékek azt hiszik mindent ök uralnak : azonnal eröszakot alkalmaznak, ha valaki nem ért egyet velük, vagy kifogásolja magatartásukat, még gyerekek és nök sem kivételek az agresszivitásuk alól. A rendörség meg nem tesz semmit..."

Egy helybéli lakos kifakadását olvashattuk az egyik dán újságban. A szituáció annyira megromlott arrafelé, hogy német és dán nemzetiszocialistáknak kellett összefogniok a rend helyreállításáért: egy nacionalista felvonulás keretében felhívták a lakosság figyelmét az ellenállásra és a vörös csürhe kiüzésére. A tüntetés a bolsevik terror ellen közáport eredményezett a kommunista bünözök felöl, és mosolyt és együttérzö integetést a föleg idösebb generáció tagjai részéröl; ök már láttak hasonlókat a '20-as, '30-as évek idején...

Egy új generáció, különbözö öltözékben, de ugyanabban a szellemben!

Sieg Heil!

Német és dán bajtársak felvonulása a vörös söpredék ellen Flensburgban. Együtt mi erösek vagyunk!

"Ingyenreklám" Svédországban

Négy, nagypéldányszámú svéd újság hirtelen elhatározással úgy döntött, hogy a Nezmetiszocialista eszme támogatására közzé teszi a neveit, címeit és fotóit azoknak a svéd bajtársaknak, akiket a legelkötelezettebbeknek tartottak. Mintegy 60 év, cím és foto került "terítékre".

A "támogatás" elismerésére, az NSF (National Socialist Front) viszont a 4 újságkiadó fényképét, címét, nevét és telefonszámát publikálta az Interneten lévö web-oldalán. A svéd Nagykövetség tiltakozott az USA-ban levö szervernél, amely úgy döntött, hogy a "békesség kedvéért" megkéri az NSF/Motstand üzemeltetöit a kérés teljesítésére.

Új NSDAP/AO Web-Oldal

Az NSDAP/AO elindította új háló-oldalát az Interneten, amely idén január 20. óta az alábbi címen talalható: http://www.nazi-lauck-nsdapao.com. Ez az elsödleges információ-oldala a Szervezetünknek, ahol jelenleg 11 nyelven, mintegy 100 önállo web-oldal található.

Az Elsö Finn Kiadvány

Új "családtaggal" bövült az NSDAP/AO amúgyis megnövekedett familiája: az új Millenium a frissen megindult Finn-nyelvü Kansallissosialistinen Uutislehti (NS News Bulletin) elsö számával indult. Gratulálunk finn testvéreinknek az új NS-kiadványhoz és köszöntjük öket az NSDAP/AO tagjai között!

Mint mindig: Együtt Mi erösek Vagyunk!

Az NSDAP/AO új, finn-nyelvü kiadványa

Magyarok Támogatják Haider-t

Idén, február 13-án több mint 1000 nacionalista tartott szolidaritás-tüntetést a budapesti Osztrák nagykövetség elött, a Haider-SPÖ kormányzat elleni ENSZ- és EU bojkott-hisztéria miatt. A tüntetök elítélték a júdeó-marxista törvénytelenségeket az osztrák nemzet és kormányzat ellen és támogatásukról biztosították Jörg Haider pártját és az újonnan választott osztrák kormányt

Érdekességként megemlíthetjük, hogy tüntetés értelmi szerzöje a MIÉP, Csurka István pártja volt, akinek 12 széke van a Parlamentben a legutóbbi választások révén.

Náci Rövidhullámú Rádióállomás

Egy amerikai bajtársunk erös rövidhullámú rádióadóját használja a politika, nemzetiszocializmus és rasszizmus kérdéseinek elemzésére. Az adások idöpontja: minden vasárnap reggel 9:45 (európai idö szerint d.u. 14:45) 20 hullámhossz, 14.340 frekvencián. hívókód: KB2QG11. A bajtárs németül és angolul tud.

Nacionalista Rádióadó Kanadában

Akik tehetik hallgassák a RADIO FREE CANADA rövidhullámon jelentkezö adásait minden kedden d.u. 16:00 órakor (európai idö szerint este 22:00 órakor) a 7,415 kHz-en WBCQ rádión. Az adások fötámogatója a Nationalist Party Of Canada.

Allen Vincent Halála

Allen Vincent, egyike volt a Rockwell-idöszak (George Lincoln Rockwell, az American Nazi Party alapítója) egyik legismertebb aktivistáinak, januárban elhunyt. Meggyözödéses, fanatikus nemzetiszocialista volt, aki még Németországba is elutazott, ahol az egyik börtön elött szervezett tüntetést 1976-ban. Béke poraira!

Polgári Per A Zsidók Ellen

Egy nemzetiszocialista meggyözödésü börtönör büszkén lengette a Horogkeresztes zászlót new yorki házának kertjében egy magas póznán. A helyi újság zsidó firkásza cikket koholt belöle és a derék fogdmeget elbocsátották állami állásából. Felháborodását az egyik szövetségi polgárjogi bíróságra vitte és megnyerte a pert a börtönigazgatóság ellen. Az ügy érdekessége, hogy a magát "magyar-származásúnak" tartó new yorki kormányzó George Pataki, elítélte a polgárjogi határozatot. Pokolba a te "magyarságoddal" zsidó-bérenc rabbi "Pátáki"!

Egy másik, ugyancsak new yorki perben a Manhattan VA Medical Center kórháza vesztett nagyot, mert az alkalmazottak Alkotmány-ellenesnek találták, hogy a kórház vezetösége nem díszítette fel a Keresztény ünnepek alkalmával az épületet, viszont a zsidó gyülölet szimbólumait a dávid-csillagot és a menórát kivilágítva propagálta a zsidó 'ünnepeken'. A bíróság kötelezte a kórházat vagy az összes vallási szimbólum levételére, vagy pedig a tradicionális Keresztény jelképek feltüntetését is, jól láthatóan!

Mindkét ügy vesztesei zsidók voltak, akiknek kemény dolcsikat kell az ügy szenvedö alanyaiként leszurkolni perköltségként.

(I)gazságtalanság Uralja Németföldet

Múlt év október 27/28-án a vörös bünözök - akik késöbb telefonon dicsekedve vállalták büntettüket - Molotov-koktélt dobtak a német hazafi Thorsten Heise lakására, amely porrá égett. Thorsten és 4-éves (!) kisfiát kórházba kellett szállítani füstmérgezéssel. Amikor a felháborodott bajtársai békés ellentüntetés engedélyezését kérték a bundespolicájtól, azok nemcsak, hogy betiltották, de elözetes letartóztatásba helyezték Thorstent, mondván: "saját testi épsége érdekében", ahelyett, hogy lecsaptak volna a rendörség által is jólismert kommunista patkányokra.

Japán Turista Politikai Akciója Berlinben

A japán Jiji Tsushin újság november 23-i jelentése szerint egy 40 éves japán üzletembert tartóztattak le a bundespolicáj pribékjei Berlinben, mert "zsidó-ellenes" röpiratokkal világosította fel a németeket a zsidók büntetteiröl. 3 napos fogvatartás után a japán nagykövet közbenjárására minden vádat elejtettek ellene és még azon a napon deportálták Japánba.

Osztrák Letartóztatások

Az osztrák rendörség letartóztatta 8 vezetöjét a Nemzeti Ellenállási csoportnak Felsö-Ausztriában. A csoport mintegy 70 tagját kihallgatták. A vádirat szerint a közbelépésre az adott okot, hogy a csoport "kiképzési tábort" tartott fenn a határtól nem messze a Cseh Köztársaság területén.

Elhunyt Jack Prins

A Nationalist Party Of Canada jelentette megrendülten régi aktivistájának halálát november 22-én. 77 éves volt. A holland származású birkózó 1955-ben jött Kanadába, ahol hamarosan ünnepelt sztár lett, mint hivatásos "wrestler", akit a "Masked Marvel" névvel illettek hívei. Emellett ismert tagja volt a Fehér fajvédö, rasszista szervezeteknek, aminek sokszor adott hangot. Tudása, gyakorlata, büszkesége, eltökéltsége a Mozgalomhoz és jószívüsége nagy vesztesége a kanadai fajvédö mozgalomnak.

Egy Másik Ingyenreklám - Ezúttal Németországban

Egyik nacionalista-érzelmü fiatal meglátogatta a bonni diktatúra által üzemeltetett "szélsöség-ellenes" kiállítást, amelyen felfedezte a régen keresett címét az NSDAP/AO-nak. Ugyanis a kommentátor által mindennek elmondott szervezet "nyalókái", röpiratai és újságjai, Gerhard Lauck fényképeivel együtt a szervezet amerikai postacímét is feltüntette. Igazán köszönet illeti a bonni diktátorokat eme ingyenes és valószínüleg önkéntelen reklámért. Az NSDAP/AO továbbra is a legrettegettebb "szélsöséges náci terrorista-szervezet a bundes-rendörállamban".

Szólásszabadság-Elleni Törvények Mexikóban Is

Mexikó régóta ismert heveny zsidó-ellenes tüntetéseiröl. A zsidók most keresztülvitték az általuk pénzelt korrupt és elnyomó rendszer segítségével, hogy "gyülölet-ellenes" törvényeiket rákényszerítsék az állampolgárokra. A legtöbb országgal ellentétben itt a nacionalisták javarésze újságírással foglalkozik aktivizmusuk mellett. Közöltek, hogy semmilyen "törvény" nem állíthatja meg a szólásszabadság ösi jogait Mexikóban és a teljes gyözelemig folytatják a harcot a cionista elnyomók ellen.

Az Áruló És A Gyilkos

A nacionalistából árulóvá és a zsidók talpnyalójává vedlett Ingo Hasselbach eljegyezte magának a német állampolgárságú Debbie Milke-t, akit viszont egy amerikai bíróság korábban halálra ítélt saját 4-éves kisfiának meggyilkolásáért, ami elöl Németországba szökött és lemondott USA-állampolgárságáról. Hogy is mondják jóízü parasztossággal: A zsák megtalálta foltját?

 

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar