Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 24 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 104/24 - nyár 2000 (111)

MÁJUS ELSEJE NÉMETFÖLDÖN:

3000 BAJTÁRS FELVONULÁSA

Szemtanú Riportja Németországból

Május 1. 2000 (111) 11:20 perc, valahol Nürnberg városában. Mint minden évben ezen a napon is, nemzetiszocialista bajtársak gyülekeztek a Birodalom minden szegletéböl, megünnepelni a Nemzeti Munka Napját, amelyet a mi Führerünk 1933-ban alapított, tiszteletül a munkásoknak, parasztoknak és az értelmiségnek és amelyet a zsidók és kommunisták gyorsan kihasználtak és eltorzítottak a tömegek szimpátiájának megnyerésére.

Az elsö buszok megérkezésekor, amelyek föleg Baden-Württembergböl érkezö nacionalistákat hozott, még majdnem üres parkolóba érkezett. A rendörség persze ezen a napon is "korán kelt": jóelöre kordont húzott a találkozóhely és a környék utcái között. A sisakos, pajzsos gumibotos rohampolicájok csak megjelölt meghívóval ellátott személyeket engedett a kordon mögé; a százával érkezö bajtársak a magukkal hozott táblákat, transzparenseket szétosztották az érdeklödö menetelök és egymás között. A hatalmas tiltakozó táblák a menet elejére kerültek.

Elérkezett az idö a felvonulás megkezdésére. Ehhez Fürth városába kellett a nürnbergi földalattit igénybevennünk. A felvonulás délután 1 órára lett kitüzve.

Mindentöl eltekintve az esélyeink egyre jobbak lettek: 9 felvonulásból 7 lett engedélyezve az NPD által igényelt helyeken az idei Május Napon. A hatóság "javára" legyen mondva: a koszos, mosdatlan punkok és vörös mecénásaik a zsidók, számos helyen nem kaptak engedélyt az "ellentüntetéseikre". Egyik ilyen elutasítást a Berlin-Kreuzberg helyen kaptak kézhez, ahol a korábbi években az egész városnegyedet terrorizálták a vörös banditák, épületeket égettek le, kocsikat borigáltak fel és ütöttek-vertek éppen csak ártatlanul bámészkodó járókelöket, mert "nem álltak közéjük rombolni, pusztítani", vagy éppen nem szimpatizáltak a víz-és-szappan gyülölö anarchista-punkok által "megálmodott káosszal".

Bremen városában pl. az idén egyetlen betiltást nem adtak ki a hatóságok az NPD számára: valamennyi tiltakozó menetet engedélyezték! Eltekintve néhány típikusan kommunista "kirakat-törvénytöl", mint pl.: nem viselhettünk bomber-dzsekiket, a Dr.Martens csizmákat stb. Általános szabály volt országszerte, hogy álarcot sem viselhettünk, ez a vörös jampecokra is vonatkozott: így legalább láthattuk a pofájukat is!

Fürth városában az "ellentüntetök" 50%-a idegen volt: a zsidók kigúvadt rémült szemeikkel, az üvöltözö türük basák fattyai, arabok, niggerek és persze az ö hazai kommisszárjaik: punkok, kommunisták, anarchisták a saját kis manipulált "anti-fasiszta" csoportocskáikkal vonultak ki, hogy "megállítsák" menetünket. Délután 12:30-kor megérkezésünkkor jól megtermett férfiak és nök "zöldben" kísértek minket a felvonulás színhelyére, akik idöröl-idöre számunkra érthetetlen "beszámolókat" adtak le rádiójukon. A földalatti környéke lenyügözö látványt adott: zászlók, transzparensek és bajtársak százai mindenfelé! Márcsak a Szent Horogkereszt hiányzott és a hatás igazi "birodalmi" lett volna...!

A felvonulóhelyre való megérkezésünkkor - amennyire látható volt - az utcák kihaltak és üresek voltak. A TV és a Sajtó hiénái persze már ott voltak, készen a "forró eseményekre", hogy tudósításaikkal félrevezessék a közvéleményt.

A rendfenntartással megbízott vezetönk hangosbemondón közölte velünk (is) a jólismert követendö magatartást: Nem eröszakot, fenyegetést jöttünk reprezentálni, hanem annak ellenkezöjét: rendet, nyugalmat és létbiztonságot, ahogy a Nemzetiszocializmus megköveteli követöitöl! Tudtuk, hogy a balos idióták provokálni mindig készek és a gyülölettöl eltorzult pofájukból kiáramló mocskolódások, obszcenitások csak kezdetben irritálóak.

Ezután, 4-fös sorokba rendezödtünk, mellettünk minden tizedik sornál egy fehér-karszalagos bajtársunk menetelt, felügyelve a rendre és biztonságra.

13:00 óra elött pár perccel egy nyiszlett, kakastaréjos punkocska vinnyogása viditotta fel a csendet: "Nazis Raus!" (Nácik Kifelé!). Elértük az "ánti-fasiszták" részére engedélyezett és fenntartott zónát. A kis punk, aprócska ökleit rázta a helyenként kétméteres bajtársak felé a számára biztonságot jelentö rohamrendör-kordon mögül - igazán mulattató volt!

A vinnyogás erösödött, ahogy a többszázfös ellentábor aktív magját elértük. Ezt azzal kompenzáltuk, hogy rázendítettünk ismert nótáinkra (amelyek nem voltak betiltva) és az "ánti-fasiszta" kórust elnyomtuk.

13:15-kor végre felsorakozhattunk a teljes Felvonulás lebonyolítására. Az utcak visszhangoztak csizmáink ütemes odaverésétöl, a százával lobogó NPD-zászlók és bajtársaink torkából elözúduló "Tisztítsuk meg az utcákat a Nemzeti Ellenállásnak!". Jelszavaknak nem voltunk híjján ezúttal sem: "Arbeit Zuerst für Deutsche!", "Kampf der Rote Pest in Ost und West!", "Deutschland den Deutsche!" csak a legismertebbeket említve. Fürth utcái visszhangoztak a mi jelszavainktól.

Persze a bolsevisták is jelen voltak, némelyikük a zsidók sárga csillagját tüzte ki - milyen remek ötlet! Igy kellene kötelezöen, állandóan járniuk-kelniük és az emberek legalább lépten-nyomon leköphetnék öket...! Az ö transzparenseik között az únottan elavult "Nie Wieder!" (Soha Többet!) fordult elö a legtöbbet. Ha tudnák, hogy hamarosan újra nemzetiszocialista lesz Németország, söt: ezúttal az egész Világ!

Mindenesetre lélekemelö volt csak 3 méterre a vörös horda elött elvonulni, a biztos Gyözelem tudatának mosolyával az arcunkon. A hisztérikus, sikongató, fröcsögö, örjöngö punkocskák és zsidajaik titokban tudják, hogy nincs messze a bosszú a napja!

Megítélésünk szerint a bolsevik horda kb. négyszeres "túlerövel" jelent meg, mégis az utcákat mi mondhattuk magunkénak. Mind az egyszerü állampolgároknak, de láthatóan a hatóságoknak is elegük van a vörösök terrorizmusából: ha már az elején ilyen vérszomjasak, mi lenne késöbb, ha hatalomra kerülnének? A rendörség ezúttal kiváló munkát végzett: minden zavartkeltö punkot, vöröst elfogott, letartóztatott, számos komcsit a falhoz vágva, vagy a földre teperve, amikor megtagadták az engedelmességet. Azok akik elvétve köveket, üres üvegeket hajígaltak felénk "névtelenül" a tömegböl, a háztetökön elhelyezett rendöri megfigyelök jelzései alapján másodpercek alatt kilettek emelve a tömegböl és bezsuppolták a legközelebbi induló "börtönjáratra".

Szerencsére senki sem sérült meg a mi oldalukon, mintahogy egyetlen egy letartóztatás sem történt bajtársaink között.

A város központjába érve szónokaink vették át a terepet: csak 5 méterre a vörösök és az ö undorító sarló-kalapácsos gyülöletjelképeiktöl! Sikertelen kísérleteikkel, amelyekkel elnémítani igyekeztek a Nemzet hangját, a Családért, Népért kiáltott szavakat csak mégjobban felböszítette öket. Az örjöngö punkok, anarchisták, vörösök miatt jó erösre állított hangosbemondónkkal azt is elértük, hogy a szomszédos utcákba, épületekbe jó messze is eljutott üzenetünk.

A beszédek végén "Viszzajövünk!" kiáltással fejeztük be Felvonulásunkat és ugyanolyan határozott, fegyelmezett meneteléssel visszaindultunk a nürnbergi földalatti felé.

Igen megszomjaztunk ezen a szép, de nagyon forró májusi napon. Alig vártuk az elsö igazi német sörözö útbaejtését, rászolgáltunk a hüsítö nedüre!

A megmozdulás teljes siker volt Birodalom-szerte! Sehol nem volt letartóztatás közülünk, csak néhány neo-bolsit "vontak ki a forgalomból" hosszabb-rövidebb idöre a hatóságok. Legalább lakóhelyük környéke fellélegezhet egy kissé...

A mi megmozdulásunk nyílt jelzés volt a népesség felé: Mi rendet és biztonságos életet akarunk, mig a vörös csürhe csak rendbontást és zavargást.

A zsidó-média '600 neo-Náciról' kesergett, de szerény becslések szerint is mintegy 1.500 bajtársunk jelent meg csak ezen a felvonuláson. A zsidó-média "függetlenségéröl és pártatlanságáról" csak annyit: a következö napon szinte egyetlen szót sem olvashattunk a Birodalom-szerte tartott megmozdulásokról, sem politikai céljainkról. Csoda? A mi céljaink nemesek, mindenkit érintöek, mig a baloldali, nemzetközi szabadkömüves zsidóság csak azon mesterkedik, hogy mindannyiunkat rabszolgaságba döntsön. Céljuk eléréséhez az anarchia, káosz az út. Mi pedig, nyíltan megmutattuk, hogy sem a zsidó-média, sem pedig a BRD uralkodó héber terroristái nem állhatnak az útunkba!

A gyözelem a miénk lesz! Der Sieg wird unser sein!

HEIL HITLER!

Gerhard Lauck:

IGAZI HÖSIESSÉG

A Nemzetiszocialista eszme nincs híjján a hösöknek és hösnöknek. Önfeláldozásuk, példamutatásuk nemcsak kíváló tanítás számunkra, hanem kötelezöen folytatandó harc.

Az én nemzedékem, az ú.n. elsö "háború-utáni nemzedék" még bírt azzal a lehetöséggel, hogy személyesen találkozzon ezekkel a hösökkel. A mai napig is úgy emlékszem Hans-Ulrich Rudel tábornokkal való találkozásomra a tiroli Kufstein városában a '70-es években, mintha csak ma történt volna! Nem múlik el nap, hogy ne gondolnék erre.

De persze a fiatalabb generációhoz tartozó bajtársakkal való találkozásaim is gyakoroltak nagy hatást reám. Javarészükben "mindennapi" emberek, akik persze sokkal többet tettek annál, ami "normálisnak" számít manapság.

Aztán ott voltak a régi SA-bajtársak mint Walter Luttermann és Karl-Ferdinand Schwarz, a Müller házaspár és "Armin" a Hitler Jugend generációból, a már elhunyt Thies Christophersen, az újabbakat nem, is említve, mint a már ugyancsak elhunyt Michael Kühnen, a nemrég szabadult Gottfried Küssel, az itteni, amerikai bajtársakkal kiegészítve, mint Michael Storm és mindazok akik neveit biztonsági okokból itt most nem említhetem meg.

Sokuknak az élete igen nagy hatást gyakorolt rám.

1945... A háborúnak vége. Minden elveszett. Az életnek nincs tisztelete, jelentéktelenné vált. Valaki az erdönek tart, ahol a vasútsínek keresztezik a szomorú fenyveseket. Ez a valaki elkeseredésében a leül a sínekre és várja az érkezö vonatot, amely pontot tenne szomorú életére. A vonat azonban nem jön. Ez idöt ad gondolkodásra: ha más túléli, ö is túléli. Aztan jön a megfontolt döntés: nem feladni! A Führer szelleme hatja át: nem erre tanított minket, nem ezt sugallta belénk! Feláll és hazamegy. 1972-ig nem sok történik. Akkor, abban az évben találkozik egy Breslau-i kitelepítettel, aki sugárzó szemekkel újságolja: van egy szervezet, amelynek neve: NSDAP/AO! Azonnal kapcsolatot teremt és egyike lesz az elsö aktív tagoknak. Megspórolt pénzének jelentös részét adja a Szervezetnek, és persze szabadidejének minden percét is "bedobja". Az öregedés egy ekezdödö vaksággal társul, de ez sem tántorítja el: az újságok hajtogatása, borítékolás nem kíván "éles szemeket..."

Egy másik államban egy másik régi harcost is üldöz a balsors: az újonnan felfedezett rákbetegség megnehezíti az evés, alvás mindennapi normális cselekvéseiben, még a mozgás is fajdalommal jár. Ez sem akadály! A computerhez vonszolja magát és órákat tölt el mellette, segítve a Szervezetnek életbevágóan fontos könyvelésében, adattárolásában.

Napok, hetek, hónapok telnek el igy. Az utolsó nap reggelén a rutinszerü munkát sikeresen elvégzi. Aznap délután "látogató" jön: a Halál szólítja el...

1945... A fiatal, serdülökorú katona folytatja a fegyveres harcot, a kikényszerített fegyverszünet ellenére is. Késöbb fogságba kerül ö is, de sikerül elrejtenie Werwolf múltját. 4 év börtönt kap a megszállók , "javíthatatlan Náciknak" fenntartott fogolytáborában. Végre szabadság. Szinte azon a napon visszatér a politikai aktivitásba a Führer oldalán. Újra börtön. Feleség megúnja és elmegy. Ismét szabadság, ismét azonnali visszatérés a politikai munkába, aktív szerep az NSDAP/AO európai szárnyának kiterjesztésében a '70-es években. Egy beépített áruló azonban ismét rács mögé juttatja. Második feleség is bedobja az unalmast. 4 év börtön, a kedvezmények megvonásával, az utolsó percig letöltve.

Szabadság ismét. Politikai aktivitásba visszatérés már másnap. Alig egy esztendö szabadlábon, negyedszer is börtön: újabb 4 esztendö fogda, ezúttal magánzárkában! Ez a négy esztendö sem töri meg, a szabadulást követöen még aktívabb munka az Eszme oldalán. Ezúttal azonban nem a kópó jön, hanem a megtört egészség következményeként, a Teremtö hívja örök pihenésre...

Aztán itt a bajtárs, aki meggyözödéses Náci és magánéletében megtalálta a Nagy Öt. Házasodni kíván, családot alapítani, de a Szervezet munkásokat kíván és pénzt mindenekelött. Miképpen lehet a családot és egy pártot is fenntartani egy fizetésböl? Sehogy... A családalapítással még várni kell egy pár évet. Szerencsére a jövendöbeli feleség megértö, szimpatizáns, kész az önfeláldozásra. Azonban betegség jön az esküvö helyett, majd késöbb a Halál... Feleség önként a elhunyt helyére lép és folytatja a munkát...

Az egykori veterán aknára lép a dzsungelban és mindkét lábát elveszti, egyik karja könyökig letépve a szilánkoktól. A bolsevizmus undora. Egy kézzel is munkát vállal a Szervezetnél: telefonokat intéz, segítséget nyújt az NSDAP/AO helyi televíziós propagandamunkájában, többszázezres TV-nézösereg szerez tudomást az Eszméröl és rólunk. Hála neki, a tagság megduplázódik. Egy év alatt 16 amerikai városban lesz helyi TV-programunk az állampolgároknak fenntartott "közösségi csatornákon..."

Bajtársak!

Az itt elmondott esetek mind megtörtént, valós történetek! A sors úgy hozta, hogy a múltban ezekkel a bajtársakkal dolgozhattam, sok esetben évtizedekig. Tartozunk nekik azzal az odaadással és önfeláldozással, amivel ök is hozzájárultak, mi több: lehetövé tették az NSDAP/AO fennmaradását, világméretüvé növekedését az elmúlt 3 évtized alatt. Hála nekik és azoknak akik ma is segítik munkájukkal a Szervezetünk aktivítását, talán éppen TE Bajtárs, Te leszel az aki tovább viszi a Szent Horogkeresztes lobogót a Gyözelembe és folytatod éberségeddel a Küzdelmet, amikor minket már az Égi Rohamosztagosok magukhoz hívnak...

HEIL HITLER!

Mozgalmi Hírek

Jonni Hansen Büntetése:

1 Év Börtön!

A dániai DNSB (Dán Nemzetiszocialista Szervezet) vezetöjének , Jonni Hansennak kálváriájáról elöbbi kiadásunkban beszámoltunk. A kommunistákkal szembeni önvédelem során 6 bolsevik sérült meg, amiért a zsidó-barát "bíróság" egy év börtönt szabott ki Hansenra. Természetesen bajtársunk fellebbezett, miután 3 hónapot töltött elzárásban.

Ezalatt az idö alatt (Február 17-én) a háza elött parkoló gépkocsijára Molotov-koktélt dobott a dühöngö vörös söpredék.

Fennt: Jonni Hansen a Roskilde-i Bíróságon

Alul: Hansen kocsija a merénylet után

Márciusi Sikereink

Az idei márciusban az NSDAP/AO 7 kiadványt jelentetett meg, 7 különbözö nyelven, egy 12. etnikai oldalt adott az Interneten lévö oldalához, 3 ú.n. tükörszerverrel egészítve ki a svéd szervezet segítségével (Motstand, Sveriges Nationella Förbund és Nordiska Rikspartiet), azonkívül 3 könyv kiadását is német és angol nyelveken.

Japán Oldal A Hálón

Japan bajtársaink igen aktívak országukban: napi akcióikkal zargatják a zsidók ottani lerakatait és aktivitásukkal figyelmeztetik a japánokat a zsidó veszély nemzetközi kihatásaira.

Március 10. óta az NSDAP/AO háló-oldalán (www.nazi-lauck-nsdapao.com) a 12. etnikai oldal lépett életre: japánul. Ezenkívül az elsö, japán-nyelvü NS News Bulletin került kiadásra az NSJAP nemzetiszocialistái által Japánban.

Az új NS News Bulletin elsö japan-nyelvü kiadása

Horst Wessel Sírját Meggyalázták

Vörös söpredék, punkok, anarchisták és kommúnista felebarátaik meggyalázták a német Nemztiszocialista Mártír, Horst Wessel sírját Február 23-ára virradóra. Az elvakult gyülölettöl vezérelt zsidranc-imádók elfajultságukban (vagy: lebukástól való félelmükben?) azonban a rossz sírt hantolták ki és szórták a csontokat (!) a Spree folyóba... Az büntényt másnap egy "ánti-fasiszta" legényke közölte cingár hangján a helyi újság szerkesztöségével.

A kommúnista büntettet az váltotta ki, hogy halálának 70. évfordulójára német bajtársaink tiszteletüket kifejezve virágokat vittek a Hös sírjára aki az elsök között adta életét a Führerért és a Nezmetiszocialista szabadságért.

A sírgyalázást követö napokban és éjszakákban bajtársaink örséggel biztosították Horst Wessel nyugalmát a vörös pribékektöl.

Izrael Elnöke Anti-Szemita???

A német politikai rendörség rohamosztagai rohanták le a népszerü Zentralorgan nevü nacionalista kiadvány szerkesztöségét Januárban. Mi volt ennek a böszült sietségnek az oka? A Zentralorgan egyszerüen csak idézte az izraeli miniszter Barak szavait, aki sürgette az ausztriai zsidranckákat Ausztria sietös elhagyására, miután Jörg Haider és az SPÖ sikerei megbolygatták a közép-európai "nyugalmát" a zsidó vérszívóknak. Ezek szerint Barak úr egy antiszemita a zsidó bandita-állam élén???

A Zentralorgan kiadványai az Interneten is olvashatóak:

www.widerstand.com/zorgan/welcome.html

Ideges Zsidóság?

Az izraeeli terrorkommandó (Mossad) biztonsági eröi örzik a zsidó létesítményeket és az ú.n. zsidó "közösségeket", zsinagógákat Németországban, a Der Tagesspiegel 2000. március 14. számában olvasható aprócska cikk szerint. Hm. Idegesek lennének az önkiválasztottak? És vajon okkal?

Francia Bíróság "Megbírságolta" a Yahoo! Céget

És még azt hiszik egyesek, hogy az emberi hülyeségnek vannak határai! Itt a példa, hogy a zsidók elött porban fetrengö vazallusok egymást taposva próbálnak hódolni bálnaszájú uraiknak: Május 22-én az USA-ban müködö, angol-nyelvü Háló-szerver, a YAHOO!Inc. aukciót hirdetett "neo-Náci tárgyakból", ami persze teljesen legális abban az országban. Eltekintve attól, hogy csak angol-nyelvü kiadásban került meghirdetésre és CSAK amerikai érdeklödök számára adott lehetöséget a licitálásra, egy francia (!) bíróság "izgatónak és törvényellenesnek találta" az aukció tárgyát képezö neo-Náci anyagokat és bírságot rót ki a YAHOO! Inc cégre. A jogalap? Az amerikai szerver aukciója, amely anti-szemita és rasszista, de legális az USA-ban, elérhetö és megszemlélhetö Franciaországban is... A kaliforniai szerver képviselöje nevetségesnek találta a vádakat és megtagadta a "fizetést", hozzátéve: "a franciáknak úgylátszik nincs más gondjuk manapság, mint a tréfálkodás. Nekünk, nincs idönk unatkozó bírákkal foglalkozni..." (Forrás: "The Age", Melbourne, Ausztrália, 2000.Május 23.)

Nemcsak Frankföldön, de Némethonban is ügyködnek ilyen héber-talpnyalók: a Bonni Megszálló Kormányzat korábban jelezte, hogy az amerikai könyvkereskedö-hálózat a BARNES & NOBLES, valamint az Interneten müködö AMAZON.COM vezetöit, menedzsereit letartóztatás (!) fenyegeti ha Németországba látogatnának... Az ok? Mindkét cég nyíltan árulja és reklámozza Adolf Hitler MEIN KAMPF-ját, amely tiltott a "német" zsidó Diktatúrában... (Forrás: "Die Welt", 1999. Szept. 17. és a "Jewish Press", 1999. Aug.13.)

Mégkorábban, a volt "német" (i)gazságügyi miniszter azzal fenyegette az Amerikában müködö Internet-oldalak tulajdonosait, hogy hasonló elbírálásban lesz részük, mint Gerhard Laucknak, akit csak 3 hónappal e nyilatkozat elött ítéltek 4 évi börtönre az USA-ban kiadott, német-nyelvü kiadványa (NSK) miatt. A jogalap? A háló-oldalak Németországban is elérhetöek, olvashatóak....

A Zsidó ADL Pert Vesztett!

Egy amerikai szövetségi bíróság kötelezte az ADL (Anti-Defamation League = Rágalmazás-elleni Líga) nevü szabadkömüves (B'nai b'rith), cionista zsidó keresztény-gyülölö banda hangadóit 10,5 millió dollár kártérítés megfizetésére egy keresztény házaspár részére, akiknek telefonját az ADL zsidajai illegálisan lehallgatták, azon az alapon, hogy "anti-szemiták". A zsidó terrorista csoport 5 évvel ezelött már "átesett" néhány, az FBI által vezetett házkutatáson a Los Angelesben és San Franciscoban létesített "irodáiban", ottani illegális tevekenységeik miatt. Ez utóbbi a legnagyobb érvágás évek óta a zsidó terrorista csoportnak. Abe Foxman, az ADL "fömuftija" majdnem sírva közölte a bíróság döntését az újságírókkal, amely jogerös. (The New York Times, 2000. május 13.)

Orosz Nyelvü Oldal Az NSDAP/AO Hálóján

Köszönet az NSDAP/AO orosz bajtársainak, az elsö orosz-nyelvü oldalt is a Hálóra kerülhetett a többi mellé. Címünk: www.nazi-lauck-nsdapao.com

Isten Nem Ver Bottal...

(csak zsidóval???)

A német politikai titkosrendörség ("verfassungsschutz", vagy németesen: verfassungsschmutz) egyik vazallusa elejtette a házkutatásokban, illegalis kutatásokban résztvevö kíberek neveit, címeit és mobil-telefonszámait tartalmazó listáját, az egyik májusi "inváziós-látogatásuk" alkalmával. Amikorra a "veszteség" kiderült, már az Interneten volt látható a teljes névsor az egyik nacionalista szervezet jóvoltából (http://www.beobachter.tsx.org) amely persze széleskörü média-figyelmet vont maga után.

Flamand Gyözelem

A legutolsó közvéleménykutatások és az elöválasztások eredményei szerint a jobboldali beállítottságú Vlaams Blok Flandersben már az elsö májusi választásokon 40%-os támogatást kapott a széles néptömegektöl. Egy újabb "Ausztria" készülöben...

Sikeres Propaganda Akció

Az idei Május Napot követö vasárnapon német testvéreink az egyik berlini autobahn felüljárójára helyeztek fel egy hatalmas transzparenst: "Soha Nem Adjuk Fel! - NSDAP/AO" szöveggel. Ugyanezen a napon szórólapokat és "nyalókákat " terjesztettek Berlinben. Az akciót az egyik helyi lap "nyugtázta" háborgó cikkel.

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar