Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 25 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 105/25 - ösz 2000 (111)

CYBER TÁMADÁS!

Az Interneten keresztül végrehajtott nyári offenzívánkat sikeresen zártuk.

A napi látogatók száma az NSDAP/AO honlapján a napi ezres számokban mérhetö!

A MEIN KAMPF havonta többezerszer került letöltésre. Annak ellenére, hogy az NSDAP/AO rendelkezett honlappal a múltban is, 2000. Januárja volt az a dátum, amikor az új, hosszúlejáratú kampányunkat elindítva a http://www.nazi-lauck-nsdapao.com a napi látogatók számát megduplázta. Hamarosan a 13. nyelvü etnikai oldalt vezettük fel a honlapra és a MEIN KAMPF online kiadását.

A nyári offenzívára való felkészüléssel egyidöben a különbözö nemzetisëgü bajtársaink gyüttmüködésének köszönhetöen Augusztusban a Nazi Computer Games is felkerülhetett az oldalra, amelyet ingyenesen lehet letölteni. Pár nappal késöbb a Nazi Doom NSDAP/AO is letölthetö lett. (E sorok írása közben készülöben van már egy még színvonalasabb komputer-játék) A MEIN KAMPF illusztrált változata felkerült a régi helyére. Az indulók rajongóinak örömére mp3-k is felkerültek: a Die Fahne Hoch! mint a volt NSDAP indulója naponta többszázszor került letöltésre. A meglepödött és egyben felháborodott "német" zsidómédia - mind a nyomtatott sajtó, mind pedig a TV - több esetben is közölte az NSDAP/AO honlapjának URL-címét.

A jelenlegi Internet-aktivításunk a hagyományos publikációink "elhanyagolását" jelentette, bár ennek kulcsértékü fontossága van a jövöben; komputerrel rendelkezö aktivistáink szabdidejük minden percét a propagandára fordították és teszik még a mai napig is: az öszi-téli offenzíva megkezdödött!

EGYÜTT MI ERÖSEK VAGYUNK!

REINHARD HEYDRICH

SS-Obergruppenführer

Reinhard Tristan Eugen Heydrich 1904. március 7-én született Halle-an-der-Saale kisvárosban. Apja, Richard Bruno Heydrich zeneszerzö és igazgatója a helyi zeneiskolának, anyja pedig Elisabeth Anna Amalia Krantz.

Reinhard iskoláit kitünö eredménnyel végezte, köztük a helyi Reform-Reálgimnáziumot. Egyik tanulmányával elsö helyezést ért el a francia nyelven írt "Histoire de la Civilisation"-al.

Iskolái elvégzése után Reinhard a Reichsmarine kötelékébe került mint tengerésznövendék Kiel-Holtenau hadikikötöjében. A híres 'tengeri-ördög'Graf Luckner tett rá nagy hatást ebben a döntésében, aki sokszor vendégeskedett a Heydrich-házban. Besorozása után a Crew 22 csoportjához került. 4 és fél év tanoncidö után tengerészhadnagyi kinevezéssel 1926 október 1-én a Birodalmi Flotta állományába kerül. 1928-ban tengerészföhadnagyi rangot kap. Egyik felettese Kleikamp admirális szerint Heydrich képzettsége, rátermettsége az átlagosnál is nagyobb volt. Úgy nézett ki, hogy Heydrich egy magasraívelö pályát fut be a Haditengerészetnél. A sors azonban közbeszólt és úgy intézkedett, hogy a tengerészföhadnagy úr találkozzon a 18 esztendös Lina von Osten személyében életének legnagyobb behatásával. A találkozás 1930. december 6-án jött létre, amikor a Fehrman-szigeteken élö Linával elöször került kapcsolatba.1930 Karácsonyán már az eljegyzést is megtartották. Az ezt követö esküvöre Heydrich udvariasságból meghívta elözö barátnöjét akivel Lina miatt szakított. Az elhagott barátnö azonban egy befolyásos gazdag mágnás leánya volt, aki nem hagyta annyiban a dolgot és perre vitte az ügyet.

Heydrich katonai tiszteletbíróság elé került, s mivel megtagadta a visszakozást a Haditengerészet a "hírnév megcsorbítása" miatt leszereltette. Raeder admirális döntése végleges és megfellebbezhetetlen volt. Ennek ellenére Heydrich makacsul kitartott amellett, hogy nem a "becsület", mint inkább politikai indokok játszottak közre menesztésében.

Szerencsére Karl von Eberstein SS-Obergruppenführer kapcsolata révén megtudta, hogy Heinrich Himmler Reichsführer 1929 januárjában történt kinevezése után egy karakán és eröskezü hirszerzési vezetö után kutatott a Waffen-SS számára. A Reichsführerrel tartott kihallgatás során Himmler 20 percet adott Heydrichnek, hogy papírra vesse gondolatait az üggyel kapcsolatban. Heydrich leírta gondolatait miképpen véli egy erös és hatékony híszerzö-szolgálat felépítését, majd távozott. Még haza sem ért, amikor Himmler hívatta és azonnal felajánlotta a munkát számára. Miután az NSDAP tagja volt 1931 januárjától, az SS-be való belépése is megtörtént 1931. július 14-én, Hamburgban, 10120 sorszám alatt mint SS-Sturmmann. Az elhalasztott esküvöt is megtarthatták Linával, 1931. Karácsonyának másnapján, Grossenbode-ban.

A kemény munkanapok csak ezután kezdödtek. Heydrich hatalmas intenzítással látott neki egy hírszerzö-szolgálat megalapításához. A kezdeti munkák idején az "Abteilung 1c" osztályként az "SS-1c" alatt müködtek, mint egy kis 2-szobát igénylö 'alosztály', az SS-en belül a müncheni Türkenstrasse 25 alatt. Ez a lakás volt a rejtekhelye Viktoria Edrich-nek is, aki az ú..n. 'Blutfahne'-et rejtette el azalatt amig az SA és az SS betiltott szervezetek voltak. Hindenburg kancellár zsidajai minden, az NS-al kapcsolatos tárgyat, relikviát megsemmisítettek, vagy elkoboztak.

Heydrich SS-Hauptsturmführer beosztásban kezdett a munkának, és rövidesen, 1931. decemberében SS-Sturmbannführer, majd 1932 júliusában SS-Standartenführer és a Sicherheitsdienstes des Reichsführers-SS (SD) osztályvezetöje lett. Heydrich olyan eredményesen dolgozott, hogy a Führer egy külön villát adományozott eme fontos feladat ellátásán dolgozó stábnak a Zuccalistrasse 4. szám alatt Münchenben. Heydrich a sok munka miatt családostul ide költözött: saját operatív osztálya a "C" nevet kapta, míg a Zentrale Dienstelle des SD" lett a teljes osztály neve. 1933 júniusában megszületett elsö fia Klaus. Az NSDAP hatalombakerülése (1933 január) az SS-Brigadeführer rangot hozta Heydrich számára. Az SD átköltözött egy nagyobb épületbe a Wittelsbacherpalace mellé a Briennerstrassén. Ugyanezen év Novemberében az SD egy önálló, csak Heydrich és Himmler felügyelete alá tartozó független szervezet lett az SS-en belül. 1 évvel késöbb, 1934. decemberében az SD végleges helyére a berlini Wilhelmstrasse 102 alá költözött. 1936. június 17-én Heydrichet a Reichsführer-SS javaslatára a Sicherheitspolizei és az SD legfelsö vezetöjévé nevezték ki. 1939 szeptemberében a II.

Világháború megkezdésekor a Reichssicherheitshauptamt vezetésével is Heydrichet bízták meg. Még ugyanabban az évben elnöki posztot kapott az Internationalen Kriminalpolizeilichen Kommission belül.

A Német Birodalomnak a nyugati térfélen végrehajtott kampánya alatt Heydrich megszerezte a harci repülöi engedélyét és sikeres vizsgát tett. A volt tengerész a vízek után a levegöt választotta pályájául. A norvégiai felszabadító hadjárat ideje alatt Stavangerböl számtalan esetben berepült Anglia és Skócia fölé és felderďtö kémrepüléseket hajtott végre, sorsdöntö jellegü fényképfelvételeket készítve egy egyszerü Me110 kisgéppel. Ezekért a tettekért a bronz Frontflugspange és az Eiserne Kreuz II. Klasse kitüntetéseket kapta. 1940 januárjában ismét Berlinben van: ezúttal a Fachamtes Fechten im NS-Reichsbund für Leibesübungen vezetésével bízzák meg.

Az szovjet-ellenes kampány idején HEydrich ismét támadópilótaként szolgál, amiért is az ezüst Frontflugspange és az Eiserne Kreuz I. Klasse kitüntetéseket kapja meg. 1941. Szeptember 23-án HITLER felmentette a cseh protektorátus vezetése alól Constantin von Neurath-ot és Heydrichet tette meg utódjának 1941. szeptember 27-i inevezéssel. Ezzel a megbízatással együtt SS-Obergruppenführer rangot kapott. A Führer kinevezésekor azzal angedte útjára Heydrichet, hogy a német-csehszlovák ellentéteket elegyengesse és a kapcsolatokat símábbá tegye a partizánterrorizmus felszámolásával. Helyettese Karl Hermann Frank lesz, a ki a Staatssekretär minöségében asszisztál.

Prágában rendkívül ellenséges körülményeket talál; jóformán a népi német Volksdeutsche-n kívül senki sem szívleli az európai bolsevizmus letiprására érkezett német szabadságharcosokat. Beiktatása a Hradcany kastélyban zajlik le felesége és gyermekei is vele vannak. Prágától 20 km-re Jungfern-Breschan van a házuk. Heydrich az ellenséges szituációt úgy próbálja feloldani, hogy a szükösködö cseheknek 20.000 pár cipöt osztott szét "birodalom" költségén.

Heydrich tervbe vette egy szuper-autobahn megépítését Prága és Berlin között. 1942. január 20-án a berlini Am Großen Wannsee kastélyában Heydrich elnökletével megtartották azt a konferenciát, amelyen a zsidó-kérdés megoldását tüzte ki célul Hermann Göring Reichsmarsall megbízására. Ezen a konferencián nem a zsidók "kiírtásának" részleteit beszélték meg, ahogy a zsidó történelemhamisítók próbálják a nemzeteknek beadagolni, hanem a különbözö nemzetekre kiható kártékony zsidó befolyás megszüntetésére kívántak lépéseket tenni, egész Európát illetöen.

A korai '30-as években a német kormányzat szorosan együttmüködött zsidó zervezetekkel a az európai zsidóság Palesztínába történö kitelepítése ügyében. Ezt kívánta végrehajtani a "haavara-egyezmény" és a "Rublee-Wohltat-egyezmény", amelyet részletesen tárgyal Ingrid Weckert kíváló könyve az "Auswanderung der Juden Aus Dem Dritten Reich" cím alatt. A háború volt az oka, s amely nem Németország hibájából robbant ki, hogy a kitelepítési manöverek lelassultak. A fennakadt, de már "útrakész" zsidókat munkaszolgálatra kötelezték a Birodalmon belül. Emellett azt is tudomásul kell vennünk, hogy a zsidóság volt az, amely 1933 Májusában háborút hirdetett Náci Németország ellen azért, mert nem zsidóbarát pojácát mert ültetni országa élére. A Wannsee-i konferencia lényege az európai zsidók kitelepítése és nem likvidálása volt. Ezalatt a cseh vakolós Eduard Benes terveket szött Heydrich meggyilkoltatására. A kiebrudalt zsidóbérenc 2 csehszlovák katonatiszttel (Jan Kubic és Josef Gabcic) és az angol kémszolgálattal közösen néhány társukat repülövel a Protektorátus területére átdobták, 1941. december 28-án.

Ezt követöen hónapokon át tanulmányozták, figyelték Heydrich mozgását, útvonalát, megszokott életvitelét. Tekintettel arra, hogy az angolok "partizán" terrorista akciói megélénkültek, különösen Belgium és Franciaország területén, ezért Heydrich kommunista-ellenes intézkedéseinek megszigorítása felszámolta a bünözök aktivitását. A Führer annyira elégedett volt Heydrich ámulatra méltó emberismeretének, hogy megtette ót a Zivilverwaltung fönökének a két említett országban. 1942. május 27-én kellett volna repülöre ülnie és a Führer Föhadiszállására utaznia további megbeszélésekre. A kommunista gyilkosok ezt az idöpontot jelölték meg alattomos tervük véghezvitelére.

A terroristák tudták, hogy Prága, Holeschowitz negyedének egyik hajtü-kanyarulatában Heydrich kocsijának le kell lassulnia.Ezen a napon Heydrich reggel 10 órakor hagyta el a Jungfern-Breschan. Fél órával késöbb érkezett el a merénylet színhelyére. A méregzöld színü Mercedes Benz kocsiját SS-Oberscharführer Klein vezette.

A gyilkosok egyike, Gabcic, pisztolyát Heydrichre emelve löni akart, de az angol gyártmányú fegyver csütörtököt mondott. Heydrich ezt látva szolgálati fegyverét elörántva rálött Gabcicra, aki földre zuhant. Ezt a pillanatot kihasználva a másik terrorista egy bombát hajított Heydrich felé, amely a Mercedes jobb hátsó kerekénél robbant fel, szilánkjai súlyosan megsebesítve Heydrichet. Még volt annyi ereje, hogy pisztolyának tárját Kubicra löje.

A környezö házakból elösietö emberek közül egy népi német asszony segített Heydrichnek a Bulovak kórházba való szállításában. A Német sebészek mindent megtettek, hogy életét megmentsék, de a sokkhatás életét vette; 1942. június 4-én Reinhard Heydrich visszaadta lelkét teremtöjének.

A koporsó a Reichsprotektor földi maradványaival, Horogkeresztes zászlóval, a Wehrmacht és a Waffen-SS díszörségével Prágából Berlinbe utazott, ahol Reichssicherheitshauptamt dísztermében lett felravatalozva. 1942, június 9-én a temetési szertartás gyászbeszédét Heinrich Himmler Reichsführer-SS tartotta meg. A záró szavakat maga Adolf Hitler mondotta el, kiemleve azt, hogy mindig meghatotta Heydrich megingathatatlan hite a Nemzetiszocializmusban és az, hogy Reinhard Heydrich egyike volt azoknak a kemény harcosoknak, akik hozzájárultak a Birodalom biztonságának megszilárdításához. A Führer ezután a Verwunddetenabzeichen aranyérmét helyezte el Heydrich koporsójára..

Ezt követöen a gyászoló menet az Invaliden temetöbe tartott, ahol Heydrichet örök nyugalomra helyezték.

A fenti alapos életrajzi ismertetés után felmerül a kérdés: miképpen tudunk mi késöi utódai a nemzetiszocialista küzdelemnek, olyan elismert harcosai lenni, mint Reinhard Heydrich volt? Elöször is, töretlenül és megkérdöjelezés nélkül kell hinnünk azokban az alapigazságokban és tézisekben, amelyeket elödeink elénk lefektettek. Az Árja faj jövöjët illetöen döntö az is, hogy összetartóan és nem széthúzóan kell viseltetnünk egymás iránt! A "náci" rendszerben ismeretlen volt az egymás szapulása, meghurcoltatása!

A politikai frontokon, mi sohasem fogjuk elismerni az ú.n. 'demokratikus diktatúrák' kétszínü, Árja-ellenes politikusait és azok gyilkos intézkedéseit. Amig mi nemzetiszocialisták a politikai és katonai hatalmat megszerezzük, addig még egy kis idönek kell eltelnie. Ez nem azt jelenti, hogy le kell mondanunk még a mi életünkben történö változásokról, inkább még hatékonyabban és még odaadóbban kell propagandánkat és küzdelmünket fokozni, hogy ez a pozítiv változás minnél elöbb véghezmenjen. A változások szele már megindult - gondoljunk csak az USA, Belgium és Ausztria példájára - annak ellenére, hogy a zsidómédia gyilkos indulatai nem ismernek határt a gyülölködésben és hazudozásokban. De, még ezeknek a "szélsöjobboldali" politikusoknak sincs semmi közös pontjuk a Führer gondolatvilágával, söt: egymással versengve tagadják meg a Eszménket, mint a "borzalmas bünök kondérját" és még tiszteletüket is kifejezik az Árja emberek legvadabb ellenségének: a zsidónak. Sem a júdeó-"keresztényi", vagy liberális-szocialista politikusoknak, sem azok bérenceinek nem szabad hinnünk, bármit is igérjenek.

SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich élete a bizonyíték, hogy az utat semmilyen körülmények közepette nem hagyhatjuk el, amelyet kijelöltek számunkra! Mert a Gyözelemért, amely elöbb-utóbb a miénk lesz, meg kell küzdenünk, meg kell szenvednünk!

HEIL HITLER!

MOZGALMI HÍREK

Rudolf Hess Emlékmenet Dániában És Hollandiában

Idén augusztus 26-án 80 német és holland bajtársaink részvételével tartottunk egy spontán megemlékezést a Bék Nagy Mártírjáról. Az Echt városában tartott felvonulást megelözöen Július 29-én 100 bajtárs Dániából, Svédországból, Finnországból, Norvégiából és Németországból tartott megemlékezést a dániai Helsingör városban.

Hess-Akció Németországban

Rudolf Hess meggyilkolásának 13. évfordulóján 17 'fallfestmény" és a "Heil Hitler!" jelszavak az "NSDAP/AO" felirattal voltak felfedezhetöek Hofgeismar nevü német városkában. A német HNA hírügynökség jelentése szerint az augusztus 17-én végrehajtott akció Rudolf Hess halálának évfordulójával hozható összhangba. A policáj mindenesetre nyomoz a "tettesek" után. Sok sikert...

Az NSDAP/AO Elsö Computer Software-je

Hála az NSDAP/AO elsö computer-játékának a Szervezet hálóoldalának látogatottsága megtízszerezödött. A játék 8 nyelven tölthetö le, úgymint: angol, német, francia, portugál, spanyol, holland, magyar és finn nyelveken. Ingyenes letöltés: http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Ingyen-Reklám

Augusztus 9-én a német szövetségi TV-hálózatok széles riportban számoltak be egy Berlinben végrehajtott rendörségi razziáról, amelyet "neo-náci terroristák" ellen hajtottak végre. A szólásszabadság-ellenes akció során a nézök a NSDAP/AO Horogkeresztes matricáit, kiadványait is láthatták, az amerikai postacímmel együtt. Az Associated Press cikkében részletesen beszámolt az NSDAP/AO hálóoldaláról,csakúgy mint a Kölner Rundschau Augusztus 15-i számában.

Minden 8. Német Jobboldali Gondolkodású?

A legújabb és mindezidáig legszélesebbkörü információ- és közvéleménykutatások, valamint a felmérést végzö Richard Stöss szociológus szerint minden egyes 8. német állampolgárból egy személy "szélsöjobboldali" nézeteket vall. (Der Spiegel, 2000. Július 28) "UTAZÓK FIGYELMÉBE!" Röplap Sikere Minnesotában.

Az NSDAP/AO által létesített UTAZÓK FIGYELMÉBE! röplapunkat a National Socialist Movement (NSM) aktivistái sikerrel osztották szét a Német diktatóriumba utazók között a Minneapolis/St.Paul nemzetközi reptéren. Köszönjük az egyik legradikálisabb amerikai nemzetiszocialista szervezet tagjainak a segítséget! HEIL HITLER!

Újabb Letartóztatások Németországban

Június 24-én mintegy 250 rendör tartott "meglepetés-szerü" házkutatásokat mintegy 50 bajtársunknál. A megrohamozott egyének között egy városi bizottsági tag is szerepelt... A zsidó-ösztökélte támadás mögött az "SSS" nevü szélsöjobboldali szervezettöl, mozgalomtól való félelem állt, amelynek csak Szaxoniában 300 tagja van. A házkutatások során robbanóanyagokat, bombákat, kézigránátokat, kézifegyvereket, puskákat, aknavetöket, löszereket és nagymennyiségü propaganda-anyagokat foglaltak le. A zsidók erösebb, még elnyomóbb intézkedéseket követelnek az európai neo-nácizmus újabb feléledésének "leverésére". (FAZ Online Report, 2000. Július 5.)

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar