Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 27 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 107/27 - tavasz 2001 (112)

MICHAEL KÜHNEN - IN MEMORIAM

Idén Április 11-én múlt 10 esztendeje, hogy német bajtársunk Michael Kühnen egy súlyos betegséget követöen elhunyt.

Nem egészen 36 esztendösen már 8 évet töltött a bonni gulágrendszer börtöneiben, eröszakmentes politikai aktivitásért!

Az egyik legismertebb, legszókimondóbb és a hatalom által legjobban gyülölt, bár viharos magánélettel bíró nemzetiszocialista meggyözödésü mozgalmi vezetönket vesztettünk el 1991-ben, akinek kiolthatatlan energiája és példamutatása a mai napig is hatással van azokra a fiatalokra, akik akkor és ma is zászlónk alá állt.

Biztosak vagyunk abban, hogy Kühnen bajtárs a Valhallában vár reánk. Mindannyiunk feladata, hogy még életünkben bebizonyítsuk azt, hogy méltóak vagyunk egy napon találkozni vele...

SIEG HEIL! HEIL HITLER!

DIETRICH ECKART - AZ ÍRÓ ÉS MÁRTÍR

Egy különleges szerepet játszott a Nemzetiszocializmus korai napjaiban a német költö és drámaíró Dietrich Eckart, aki Neumarkt-in-der-Oberpfalz faluban született. 1919. nyarán belépett a Német Munkáspártba (Deutsche Arbeiter Partei). Filozófiai értekezéseket is írt, ennek egyik legismertebb gyöngyszeme Henrik Ibsen "Peer Gynt"-jének a fordítása és elemzése volt, amelyet 1912-ben publikáltak. Eckart felébredése a bajok igazi okainak eredetére tizenéves korában ment végbe. Ekkor jelentek meg "anti-szemita" költeményei és egy szabálytalan idöközönként megjelenö lapja az "Auf Gut Deutsch", amelynek támogatását a Thule Society végezte.

Dietrich Eckart éles szeme már 1919 szeptemberében felfedezte a német nemzet megmentöjét: Adolf Hitlert. Hamarosan mindketten felfedezték egymásban a radikális nacionalistát, anti-demokrata és zsidó-ellenes nézeteik azonosságát. Eckart már 1920-ban kifejtette írásaiban, hogy a zsidókat világméretekben meg kell semmisíteni!

Eckart elsö összeütközése a "törvénnyel" a Weimari Köztársaság idején 1923-ban kezdödött, amikor a berlini államügyész pert indított ellene "anti-szemitizmus és hitelrontás" miatt, azokután, hogy a Reichpresident Friedrich Ebert ellen "úszított" a "Miesbacher Haberfesttreiben 1922" cím alatt. Ebben a cikkében, vagy inkább: müvében, Eckart a nemetországi bajok okozói között említette Ebert zsidóságát és német-gyülöletét.

A kitüzött tárgyaláson (1923. Március 23.) nem jelent meg a Leipziger Staatsgerichtshof (lipcsei föügyészség) bíróságán, ezért letartóztatási parancsot adtak ki ellene. Április végére már világossá vált, hogy a Leipziger Kriminalpolizei komolyan kerestette Eckart-ot. Adolf Hitler egy egész osztag fegyveres SA-harcosokat küldött Eckart háza elé, de igy is érezhetö volt, hogy a letartóztatás csak idö kérdése.

Christian Weber, egyike a legelsö NSDAP tagoknak (párttagsági száma #15 volt) jött elö a megoldással: egyik közeli barátja Bruno Büchner tulajdonában volt egy kis birtok Platterhof-an-der-Obersalzberg-ben, nem messze Berchtesgarden-töl. Véleménye szerint Eckart itt kitünö buvóhelyet találna és a rendörség nem merné itt zaklatni. Úgy is lett. Szigorúan titkos körülmények közepette maga az SA Személyzeti Fönöke, Ernst Röhm szervezte meg szöktetését az új biztonságos helyre. Néhány nappal késöbb a sikeres akciót követöen maga Adolf Hitler is meglátogatta.

1941-ben, a háború alatt Eckart visszaemlékezett azokra a napokra és találkozására Hitlerrel. "Lenyügözö volt a látvány - mondta - az az érzésem volt, hogy a Himalájánál jártunk. A Moritz Házhoz való bejutás szinte lehetetlen volt: gyalogszerrel lehetett csak meredek hegyoldalon való kapaszkodással feljutni. Igy is többször meg kellett állnunk levegö után kapkodni. Reggelente 7:00 órakor keltem és csak a felkelö nap felé bámultam - mintha egy más világban élnék. Frau Büchner nagyon kedves volt, soha nem éreztették velem a vendég szerepét, mint egy családtag úgy viseltettek velem szemben"

"Egy napon barátom Hitler is meglátogatott. Úgy mutattam be Öt a Büchner családnak mint 'ifjú barátomat, Herr Wolf-ot'. Senki sem tudta, hogy Adolf Hitlerrel áll szemben..."

1923 Novemberében, a meghiúsult puccskisérlet után - amelyre egyébként Eckart is ösztökélte Hitlert - másnap örizetbe vették. Tekintettel azonban szívbajára még Karácsony elött hazaengedték. Nem sokkal késöbb, 1923. December 26-án 55 éves korában elhunyt. December 30-án temették el Berchtesgardenben. Sírkövét a mai napig is láthatja az arra vándorló.

1923 után a Führer nagy becsben tartotta egykori "atyai barátját". Külön szobát szenteltek emlékének a müncheni "Barna Házban", amelyet érintetlenül hagytak egészen a haború végéig, amikor a "felszabadítók" ámokfutásának következményeként súlyosan megrongálták az Eckart Szobát. Ezt olyan komolyan fogták fel, hogy amikor 1938-ban a renoválás és hozzáépítkezés megkezdödött, az egész épületet lebontották, kivéve az Eckart Szobát. Az új Platterhofnak e szoba köré kellett épülnie.

Dietrich Eckart egy fontos kulcs-figura volt Adolf Hitler felemelkedésében. A késöbbiekben "látnoknak" hívták, mert már barátságuk kezdeti éveiben úgy nevezte Hitlert, mint a "jövö Führerje minden németnek".

Hitler pedig úgy referált Eckartról, mint aki "éppenolyan gyönyörü verseket ír, mint Goethe", és olyan tisztelettel beszélt mindig róla, mint senki másról a korai küzdelem korszakából. Könyvében, a Mein Kampf-ban pedig úgy említi Eckart nevét, mint Mártír és a befejö mondatokat hozzá ajánlotta:

"És közöttük felismertem azt az embert, aki egész életét annak szentelte, hogy tudatra ébredését nemzetének felvilágosítására szentelje írásaiban, költeményeiben és végül örökségében: Dietrich Eckart."

HÁLÁTLANSÁG

Gerhard Lauck írása

Itt a történet: A tüzoltóparancsnok elkeseredetten áll egy lángoló ház elött. Reménytelennek látszik minden élö és élettelen mentése a vörösen ízzó lángtengerböl. Nincs kit küldeni a lángok közé, hiszen nincs is értelme a megvadult tüzviharral küzdeni.

Hirtelen egy a rémülettöl és a féltéstöl sikoltozó asszony kerül elébe. A nö követeli, hogy egyetlen gyermekét, aki bennrekedt az égö házban, a tüzoltóparancsnok azonnal hozza ki.

A tüzoltóparancsnok tudja, hogy ez lehetetlen, nyers öngyilkosság a lángtengerrel való szembenállás. Az esély egyenlö a nullával, hogy a gyermeket és sajátmagát is élve kimentse, ha megkísérelné a lehetetlent...

Egyszercsak megjelenik egy veterán tüzoltó, aki vállalja a mentés megkísérelését. Elvállalja a lehetetlent: belép a tüzvészbe és hamarosan a lángtenger körülnyaldossa alakját és eltünik.

Hosszú percek telnek el, nem tér vissza. Órákkal késöbb sem kerül elö, amikor az örjöngö lángtenger lecsillapodik és az üszkös, megfeketedett, füstölgö romok közé lehet látni.

Napokkal késöbb az életét feláldozó tüzoltó temetésén a gyermekét elvesztö asszony szembetalálkozik a tüzoltó családjával. Hozzájuk lép - és mit tesz vajon? Szemenköpi és megátkozza öket azért, mert az öreg tüzoltó nem tudta megmenteni a gyermekét...

Hihetetlen?

Nem, nem egészen.

Az elesett tüzoltó Adolf Hitler volt. A tüzvész Európa zsidó-kommunista inváziója, a halott gyermek pedig a bolsevizmus minden egyes áldozata... A hálátlan anya pedig a háború utáni Európa.

Érted...?

MOZGALMI HÍREK

* Új rekord Március 6-án: ezen a napon 150.000 látogató az NSDAP/AO honlapján!

* A 17. Etnikai Oldal: 2001(112). Március 21. óta román nyelvü oldallal is bövült az NSDAP/AO honlapja.

* Küzdelem a szólásszabadság ösi ellenségeivel: miután a szólás- és véleményszabadság ösi ellenségei nem türnek el semmilyen másképpen gondolkodást, véleményt, a maguk demagógiáján kívül, a svéd NSF és a bolgár B&H honlapokat szabotálták. Néhány napos kiesés után a weboldalak újra üzemelnek, hála a világméretü nemzetiszocialista szolidaritásnak.

* Egy régi bajtársnö halálára: 2001(112). Március 13-án, Dr. Jutta Rüdiger távozott el az élök sorából. Rüdiger bajtársnö volt a legmagasabb vezetö pozícióban a Bund Deutscher Mädel (a nöi Hitler Jugend) idejében. Halálának napjáig lojális maradt az Eszménkhez és annak Vezetöihez. Emlékét megörizzük! HEIL HITLER!

* Gyilkosok szabadlábon! 2001(112). Március 11-én több mint 200 svédországi bajtársaink az NSF, Motstand és a Sverige B&H szervezésében egy hatalmas röplaposztogatási akcióba kezdtek, miután Daniel Wretström kommunista gyilkosai nem kaptak egyetlen nap börtönt sem! A stockholmi bíróság zsidajai szabadlábra helyezték mind a 7 bünözöt. Az akció keretében mintegy 50.000 röplapot osztottak szét.

Az európai térfélen zajló gyilkos-mentö ítéletek egyre nyíltabbak és arcátlanabbak. Még a szó: "igazságszolgáltatás" hallatára is sokaknak könnybe lábad a szeme a nevetéstöl...

* Náci Internet Slide Show cím alatt új oldal lett adva az NSDAP/AO által a honlaphoz, 2001(112) Február 25-27. között az alábbi címeken: Aryan Portraits By SS-Artist Wolfgang Willrich (Árja Portrék SS-müvész Wolfgang Willrich Által), Art Postcards Of The 3rd Reich (Müvészeti Képeslapok A 3. Birodalomban) , és Nude Photos In The 3rd Reich (Meztelen Fotók a 3. Birodalomban)

* Spanyol-nyelvü Náci Internet Rádió indult a dán mintára 2001(112). Február 20-án az NSDAP/AO honlapján. Köszönet a spanyol bajtársaknak! LIBRÉRA ESPAŃA!

* Szerbiai Reklám: A legnézettebb szerbiai TV-állomás pár perces híradásban jelentette ottani bajtársaink propaganda akcióját, 2001(112). Február 15-én. Gratulálunk a szerb bajtársaknak!

* "Német" Gyülölethisztéria: a "német" szövetségi rendörség 2001(112). Január 23-án újabb "követelést" nyújtott be az amerikai FBI elé: Tiltsák le az NSDAP/AO honlapját. Az ok: a Zyklon-B gáz-kaniszter reklámja. Bizonyára azért boldogtalanok, mert csak egy hamisítvány? Azt már csak a mulattatás végett kérdeznénk a bonni megszálló kormányzattól: De mi köze mindehhez az FBI-nak? Illene már egy kis politikai-történelmet tanulni Bonnban is...!

* Gerhard Lauck Fegyverviselési Engedélyének kérelmén feltüntetett "nem volt büntetve" bejegyzés miatt a hatóságok "hamis bejegyzés" okán 10.000 dolláros büntetést akarnak rásózni. Azzal érvelnek, hogy a "politikai elítéltség" is "büntetett elöélet". Büntetett elöéletüek nem kaphatnak fegyverviselési engedélyt az USA-ban 1968 óta. Lauck azzal érvel, hogy a szólásszabadság "büntette" csak rendörállamokban bün - mint a mai Németországban. Az ügy tárgyalássá fajul az összel. Ha bünösnek találják, még 5 év börtönt is kaphat.

* Orosz Harci Dal: 2001(112). Január 12-én az elsö orosz-nyelvü MP3 lett hozzáadva az NSDAP/AO honlapjához. A harcba hívó dal a zsidó uralom ellen szól.

(A "Mein Kampf" orosz nyelven már tavaly decemberben megjelent a honlapunkon)

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar