Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 28 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 108/28 - nyár 2001 (112)

AMI NEM PUSZTÍT EL MINKET - CSAK ERÖSEBBÉ TESZ!

- Gerhard Lauck írása -

A hazafiak, patrióták elleni hisztériakampány - különösen azok ellen, akik nyíltan vállalják nemzetiszocialista meggyözödésüket - állandó növekedést mutat Németországban és a többi Fehér országokban. A mi válaszunk erre csak egy lehet: Még el sem kezdtük a háborút!

Minden eröszakos megnyilvánulása, elnyomó intézkedése a régi, döglödö rezsimnek acélosabbá teszi a másként gondolkodók akaratát nemes céljaik keresztülvitelére, minden igazságtalanságnak a megnyilvánulása az önmagukat "demokratikusnak" nevezö zsidó-bérencek részéröl közelebb hozza a Fehér országok összefogásának napját, ha ideiglenesen meg is vagyunk bénítva a HoloKamu hazugságainak etnikai gyülöletkeltésével. Minden ilyen kísérlet az "öngyülölet" felkeltésére csak elkötelezettségünket erösíti, napról-napra növekvö és soraink közé álló Fehér testvéreink között.

Ezért, mindazok, akik védelmükbe veszik a nemzetiszocialisták elleni igazságtalanságokat, ellenintézkedéseket, nem mások, mint azok, akik otthon a négy fal védelme mögött gyújtogatnak ellenünk. Mindazok a tanárok, oktatók, akik ártatlan gyermekek romlatlan nyitottságát fertözik meg a fajkeveredés, zsidó-szeretet gyilkos mérgével, ugyanakkor a saját szüleik, fajtájuk gyülöletére "oktatják", bünösek a szellemi eröszakban és gyermek-megrontásban. Mindazok, akik a Drezda elleni gyújt‘óbombás támadásban "felszabadítást" látnak és a demokrácia "gyözelmét" károgják, bünösek eröszak és a tömeggyilkosság propagálásában. Minazok pedig, akik a fajkveredést mint politikai "helyességet" glórifálják a Fehér országokban, vagy még inkább egy egész kontinensen, bünösek genocídium, népírtás elkövetésében!

Nem lesz kegyelem ezeknek a zsidó-bérenc hamis próféták és politikai gengszterek számára!

Ennek a tömeges fogyasztásra szánt szemétnek, mocsoknak van egy jó oldala is. Ez pedig, az a tény, hogy többségünket keményebbé tesz! Könyörtelenné és elszánttá! Mi több: a harcban fanatikussá nevel!

A legelönyösebb számunkra azonban az, hogy a pán-Árja összefogottságot olyan mértékben növeli meg, hogy lehetövé teszi a fizikai szembefordulásunkat a régen haldokló, beteges rezsimmel. Kezdödött a WAFFEN-SS céltudatos harcosaival és folytatódott összekovácsolódásunk a II. Világháború után is. Elöször volt Nagy-Németország, majd pán-Germanizmus. Ma az angolszász, európai és szláv népek összefogását látjuk olyan mértékben, amelyre meg a Führer idejében sem volt példa. Faji bajtársak lettünk, és mint politikai kamerádok is, együtt küzdünk egy azonos célért, ugyanazon zászló alatt, hogy a végsö periódusban fegyvertársként vigyük végsö gyözelemre a háború végén ideiglenes megtorpanásra kényszerített nemes eszménket az egész világ boldogulására. Abban a hitben fogtunk kezet egymással, hogy eltökéltük annak a Természettel összhangban álló, hösies világképnek a megvalósítását, amelynek alapjait Vezérünk Adolf Hitler rakta le zseniális látnokságával. Csak ennek az elszánt, harcra kész bajtársiassággal vihetjük gyözelemre a ma ténykedö föld alá kényszerített ellenállási mozgalmunkat!

Mozgalmunk, ellenállásunk szent jelképe, a Horogkereszt jelenti mindkét, a politikai és pszichológiai energiát a küzdelem folytatására, sokszor embertelen, megalázó és szívet-szorító körülmények közepette. A spirituális erö - ennek köszönhetöen - az a tény, hogy elödeink e két összefüggést már felismerték ezer évvel ezelött! Ez az ok, amiért az uralkodó aljafaj elnyomja, üldözi és minden erejével az emberek tudatából ki akarja írtani az összetartozás nemes jelképeit, háborút folytat minden ellen, amely ehhez a Szent Kereszthez tartozik, mint a harcos összefogás. Eme szimbólum nélkül nem lennénk képesek a Végsö Gyözelemre! Ezért KELL ezt a szimbólumot továbbra is használni és minden alkalmat megragadva megmutatni létezését!

Ha az ellenség fél egy fegyvertöl, annak oka van. Ha ezen ellenség különösen fél egy speciális fegyvertöl, annak különös jelentösége van. A Fehér faj ellenségének halálos félelme van a Nemzetiszocialista Ideológiától, különösen Isten fiának, a Fehér, Árja faj megmentöjétöl Adolf Hitler nevének puszta említésétöl és a Horogkereszttöl!

Másrészröl, mi nemzetiszocialisták nem érzünk félelmet semmivel szemben. Tudjuk, hogy Isten, az Alkotó, a Természet a mi oldalunkon áll. Miért kellene a félelemre még csak gondolnunk is? Akik félnek, valójában saját maguktól tartanak: ezeknek a kreatúráknak sem büszkeség, sem dicsöség nem osztályrészük és még csak egy igazságos férfias gyülölet sem fér a szívükbe.

Meggyözödésünk: Ami nem pusztít el minket - csak erösebbé tesz!

HEIL HITLER!

FRIEDRICH NIETZSCHE

Amikor Friedrich Nietzsche 1844. Október 15-én megszületett a poroszországi Szaxónia megyéhez tartozó Röcken kisvárosban, apja szinte holtbiztos volt abban, hogy fia is a családi hagyományokat követi és apjához, nagyapjához méltóan luteránus pap lesz. Senki sem merte volna még gondolni sem, hogy ebböl a mélyen vallásos környezetböl az egyik legismertebb keresztény-ellenes "tanítás" harcosa lesz és az ateista világnézet egyik példaképe.

5 esztendös korában apja meghalt, igy anyja vette át oktatását.

Nietzsche korán érdeklödést kezdett mutatni a költészet irányában. Meg 10 éves sem volt,a mikor elsö jelentös költeményére felfigyeltek. A középiskola elvégzése után, 1864-ben a sziléziai Naumburgból a Bonn-i Egyetemre ment teológiát és klasszikus filozófiát tanulni. Itt sem maradt sokáig: 1865-ben Lipcsébe költözött, követve tanárát és ott is fejezte be tanulmányait. Ekkor már nagy hatása alatt állt Arthur Schopenhauer munkáinak. 1868-ban talalkozik Richard Wagner-ral, aki maga is egy fanatikusa volt Schopenhauernak. Az elkövetkezendö 10 évben gyakran találkoznak és késöbbiekben mindketten elismerik, hogy nagy behatással voltak egymásra.

1896 Februárjában a görög nyelv és irodalom professzora lett a svájci Baselban. 24 évesen vihart kavaró beszédet tart "Humér és Görög Nyelvezetröl", amelyet még ellenlábasai is magas fokon értékeltek. 1871-ben hazafiságát mutatva feladja professori állását és medikusnak áll a Franco-Német háborúban. A II. Német Birodalom megalakulásakor (1871. Január 18.) Nietzsche intellektuális tetöfokán áll: a "The Birth Of Tragedy From The Spirit Of Music" cimmel egyik legnagyobb munkájában az élet csaknem minden formáját megtámadja az akkori Németországban. Ez a nagy nyilvánosság elé szánt mü lehetöséget ad neki nemcsak a bírálat, de a probléma-megoldás felvetésére is a moralitás személyi problémáján keresztül.

Hozzáadólag más népszerü theológusok és filozófusok felfogásához, Nietzcshe különösen sokszor használta fel a Richard Wagnerhoz füzödö eszmei és politikai barátságát. Ennek ellenére 1876-ban az elidegenedés jelei mutatkoztak a két zseni között, amig barátságuk hivatalosan is feloszlott. Az ok: kettejük szögesen szembenálló nézete a Kereszténység és az Erkölcs kapcsolatában. Nietzsche szerint a Kereszténység "rabszolga erkölcsiség" és élet-ellenes ideológia. Vitái közben gyakran kiáltotta: "Isten halott!". Ennek ellenére bizonyítékot Isten "halálát" illetöen nem tudott felmutatni, mindössze filozófiai jellegü eszmefuttatásokkal.

Ekkor már feltüntek egészségi állapota rosszabbodásának jelei. Annyira, hogy professzori állását fel kellett mondania 1879-ben és mint független filozófus munkálkodott tovább az elkövetkezendö 10 évben. Gyakran költözködött, sokszor minden hónapban különbözö helyeken tünt fel, legtöbbször Itáliában. Munkáit is itt publikálta, mint a "Human, All Too Human" (1880), "Dawn" (1881), és a "Joyful Science" (1882). Ezekben a munkáiban Nietzsche úgy ábrázolta az embert, mint egy kreatúrát, amely saját maga választja meg erkölcsi, szokásait és hóbortjait. Ennek ellenére Nietzsche elképzelése az általa létrehozott "kreatúráról", mint a "tradicionális értékek megtagadója", nem az egyénen koncentrálódott, hanem inkább az irány volt a kiválasztott kultúra-alkotó szuper-emberiség, az általuk kreált "mester-erkölcsiséggel".

Nietzsche filozófiai munkáit egyre jobban a költészet hangján jelentette meg mint a 4-kötetes "Thus Spoke Zarathustra" (1883-1885), majd sorban a "Beyond Good And Evil" (1886-1887), "Geneology Of Morals" következtek. Rövidebb lélegzetü írásai közül említésre méltóak: "The Case Of Wagner" (1888), "The Anti-Christ", valamint a "Nietzsche Contra Wagner" (1895), valamennyiben ateista, kereszténység-ellenes nézetei jelentkeztek.

Isten-ellenes hadjárata nem múlt el a teremtö bosszúja nélkül: 1889 Januárjában az olaszországi Turinban idegösszeroppanást kapott, amelyet teljesen sohasem hevert ki. Állapotának súlyosbodását követöen a Jéna-i Egyetem Pszichiátriai- és Idegklinikájára került. Anyja gondozta, majd halála után két növére látta el. Nietzsche 1890. Augusztus 25-én hunyt el.

Friedrich Nietzsche az Árja filozófusok és gondolkodók egyik kimagasló alakja volt - vitatható, kontroverzális nézetei ellenére is.

A nemzetiszocialista német iró Karl Schlectas írta róla:

"A Mozgalom egészén belül - a reformmal elindítva - az emberi természet eredetét keresve, Nietzsche próbálta a legerösebben megszabadítani magát a kultúrális hagyományok régi értékeitöl..."

(A Szerkesztöség megjegyzése: Fenti cikkünkkel megemlékezni kivántunk az utolsó 200 esztendö kiemelkedö filozófusairól, sem rejtett, sem nyílt vallásellenességet nem kívántunk propagálni.)

MOZGALMI HÍREK

* Egy Újabb Könyv a háború-utáni Nemzetiszocializmusról "HITLER VIRUS" címmel lett publikálva az USA-ban az év elején. Természetesen "kóser" firkásztól. A "mü" egy egész fejezetet szentel az NSDAP/AO müködésének.

* Egy 3-Részes TV-sorozatot mutatott be a ZDF Német TV-társaság, amely az 1945 utáni NS-Mozgalommal kívánta a nézöket megismertetni. Természetesen az NSDAP/AO is terítékre került, amely újabb nagyszámú érdeklödöt hozott az Internetes web-oldalunkra. (http://www.nazi-lauck-nsdapao.com)

* Bulgáriai bajtársaink Blood & Honor (bhbulgaria.com) web-oldalát szabotálták a szabad vélemény-nyilvánítás többezeréve ügyködö ellenségei. Az alig egynapos kiesés után bajtársaink helyreállították az oldalt.

* A Cseh Nyelv is felkerült az NSDAP/AO web-oldalára Május 6-án, majd egy hónappal késöbb a lengyellel bövült. A Szervezetünk háló-oldalán müködö társ-szervezetek száma ezzel 19-re emelkedett.

* A FOCUS nevü német hírmagazin 17. száma terjedelmes cikkben foglalkozik az NSDAP/AO web-oldalával. Persze, hozzá kell tennünk: nem dicsérö hangnemben...

* A DW (Deutsche Welle) német rádióállomás Április 10-én többször foglalkozott az NSDAP/AO háló-oldalán található KZ-RATTENJAGD (Patkányvadászat a Koncentrációs Táborban) kompjuter-játékkal.

* Gerhard Lauck nebraskai tárgyalását "hamis eskütétel" vádjával a vádaemelés ismét elnapoltatta.. Az ügyész további adatgyüjtésre hivatkozott. Ha "bünösnek" találnák, a maximum büntetés 5 év fegyház, és/vagy $10.000 pénzbüntetés. Úgy hangzik, mint 'talmudista törvénykezés'? Meglehet...

* A SPIEGEL TV-társaság interjút készített Gerhard Lauck-al az év elején, amelyet Április 8-án sugároztak Németország-szerte.

* Csak az év eleje óta rekord négymillió látogatónk volt az NSDAP/AO web-oldalán!

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar