Nazi Lauck NSDAP-AO Magyar Uj Rend 109-29 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 109/29 - ösz 2001 (112)

A Holokauszt II. Avagy: A Vég Kezdete

A. V. Schaerffenberg által

Amikor a New Yorkban lévö World Trade Center (WTC) az emberiség millióinak szeme elött omlott romjaiba, nemcsak a zsidó pénzhatalom örökös szimbóluma és föhadiszállása vált porrá-hamuvá. A világot mérgeskígyóként körbefonó világhatalom ocsmány építménye magával rántotta a semmibe a zsidó büszkeséget is. Ennek ellenére ez a pusztulás nem a természetes ellenreakció következménye volt, hanem az Egyesült Államok köze-keleti bünös politikájának az egyenes befejezése. Különösen az utolsó fél év során a Palesztinok meghurcoltatása és értéktelen rongyként való kezelése a legnyugodtabb arabot is kimozdította volna egyensúlyából. Az amerikai emberek, állampolgárok a javarészben békeszeretö, barátságos lények, de türöképességük elérte a határt: megnövekedett a képviselökhöz, szenátorokhoz intézett haragos levelek száma, amelyben a választók, és szavazók azt követelték választott képviselöiktöl, hogy az amerikai kormányzat tegyen konkrét és hathatós lépéseket az izraeli agreszió és terror megfékezésére. Csak napokkal a végzetes eset elött, amelynek során fanatikus arabokat használtak fel az "arab" ügy lejáratása érdekében, a Bush-kormányzat, amely hosszú idö óta az elsö, szinte teljesen zsidó-mentes kormányzat az Államok utolsó ötven éves politikai életében, az ENSZ és egyéb nemzetközi szervezetek révén Izrael elítélésére készült és azt vette számításba, hogy teljesen felfüggeszti az izraeli bandita-államnak adott napi 15 millió dolláros mindennemü segélyt! Az ötvenéves vakhitüség a zsidó bandita-állam oldalán, amely szemrebbenés nélkül szolgáltatta ki a legféltettebb és legtitkosabb katonai titkokat az USA ellenségeinek, elérte azt a pontot, amely a "szakítást" jelentette

A világpolitikában sem volt kedvezö az izraeliek megítélése: csak napokkal a Szeptember 11-i merénylet elött a dél-afrikai Nemzetközi Konferencia a Rasszismusról elítélte Izraelt, mint rasszista államot és a cionizmust mint fajgyülöletet bélyegezte meg. Angol, belga és dán miniszterek politikai segítséget kértek az amerikai kormányzattól Ariel Sharonnak (a libanoni mészáros) háborús bünösként való, a hágai nemzetközi bíróság elé való állításában. Kofi Annan, az ENSZ elnöke pl. levelben szólította fel az izraeli kormányzatot, hogy hagyjon fel a 'holokultusznak' a Palesztinok részéröl megnyilvánuló szembenálláshoz való állandó hasonlítgatásával.

Azok az ezrek, akik életüket vesztették valószínüleg egy percig sem gondolták, hogy micsoda hihetetlen pontossággal kidolgozott terrorista cselekmény áldozataivá váltak: annak ellenére, hogy számos jel, bizonyíték utal az izraeli terrorszervezetek részvételére a büntett kivitelezésében, tételezzük fel a könnyebben hihetö és a szemmel felfogható tényeket: az arab visszaütés lehetöségét. A cionista bábkormányzat az öreg Bush és az öt követö Clinton rezsim alatt teljes érzéketlenséggel vetette bele magát a Közel-Kelet egy legrégebbi és legösibb kultúrája, az iraki nép elleni cionista agresszióba és az eltelt 11 év alatt módszeresen gyilkolt le, vagy okozta a halálát 2 millió irakinak, javarészben öregek, nök és gyerekek. Nem csoda hát, ha a Palesztinok irakiakként élték át az egyoldalú megkülönböztetés minden formáját. Haraguk, elkeseredettségük óráról-órára csak nöttön-nött.

A szeptember 11-i terrorista támadással lehet okolni néhány fanatizált muzulmánt, de a valódi kiváltója ennek a terrornak maga az amerikai kormányzat bünös közel-keleti politikája volt!

Amikor a II. Világháború alatt a japánok látván az összeomlást, többezer fiatal önkéntes jelentkezett és hajtott végre "kamikazeként" utolsó elkeseredettségében öngyilkos manövereket. A jelentkezés oly nagyméretü volt, hogy a japán hadsereg sokakat elutasított, nem lévén elég repülögép... Ezek az "öngyilkos merénylök", ahogy a köznyelv nevezi öket szinte ismeretlen fogalom az amerikai hadsereg szótárában. Bár önfeláldozás és a vak parancskövetés rendszere itt is létezik, nem valószínü, hogy ilyen tettekre a hadsereg fiataljaiból nagyszámban jelentkeznének. Azok a partizánok, akikkel az USA fegyveres eröinek szembe kell néznie, megadásra késztette a angolokat három ízben is, a szovjeteket kivonulásra késztette és ugyanez lesz a sorsa az amerikaiaknak is! A földbe vájt alagutakban élö, családjuktól elszakadt és a halállal nap-mint-nap többször is szembenézö harcosok nem fogják egykönnyen feladni sem szabadságukat, családjukat, életüket, de föleg: a hazájukat!

Az amerikaiaknak semmilyen fogalmuk nincs a gerilla-háború afganisztáni fajtájáról. Az újfajta harcmodor olyan széles fegyvertárat ad a hegyeket, sziklákat, alagútakat, rejtekhelyeket jól ismerö afgán harcosok kezébe, amellyel szemben isteni erö szükséges nyerni. Az Isten pedig nem áll Amerika oldalán. Ehhez adódik az is, hogy a zsidó-rendszer Amerikában csak a hagyományos harcmodort ismeri: szönyegbombázni mindent és mindenkit! A zsidó harci urak nem ismernek "polgári lakosságot", legfeljebb "mellékes veszteséget". A tény az, hogy ahol a konvencionális harcmodort alkalmazták (mint Vietnám, Szomália) az USA mindig vesztesként kullogott el a harcmezökröl, ahol az ú.n. "partizánok" az általuk választott nem-hagyományos módszerekkel, fegyverekkel és stratégiával válaszoltak.

Nézzünk a tényekre: Amerika szuper fegyver-arzenálja és összes rakétaelhárító bázisa nem volt képes arra, hogy egy maroknyi terroristát megakadályozzon abban, hogy 4 repülögépjáratot eltérítsen és többszáz emberrel a WTC épületének irányítsa, vagy a Pentagon katonai szuperbázisára zuhantassa.

Amikor 100 évvel ezelött az elsö géppuskát létrehozták, a leghatásosabb, leggyorsabban és leghatásosabban ölö fegyvert hozták létre az akkori idök viszonyai közepette. Ennek ellenére csak a legindusztriálisabb felszereltséggel rendelkezö országok voltak képesek nagy számban elöállítani öket. Néhány évtizeddel késöbb mégis minden hottentotta megszerezhette magának a "legkóserebb" Maxim, vagy Schmeiser automata, vagy fél-automata géppuskáját. Ugyanigy, 60 évvel ezelött csak a legfejlettebb országok állíthattak elö atombombát, mig ma olyan harmadik világbeli ország, mint Pakisztán, amely nem képes elég ennivalót biztosítani alattvalóinak, de egész atombomba arzenállal rendelkezik a térségben Indiával, a másik gombamódra szaporodó és elmaradt országgal egyetemben.

A lehetöség, hogy egy fanatizált idióta egy maroknyi nukleáris robbanóanyaggal, vagy bakteorológiai bombával a csomagtartójában végigautózik valamelyik nagyvárosban - minden képzeletet felülmúl!

És mindezt csak azért, mert a "választott politikusok" itt és külföldön nem mernek a realitások földjére lépni, vagy felébredni csipkerózsikai álmukból: Izrael az elsö számú ok, a még elsöbb számú közellenség!

Szeptember 11-én gyakorlatilag az egész ország leállt. A támadás véghezvitele egy teljes csödöt jelentett - és éppen ez tette gyanússá! - az amerikai hírszerzésnek, amely máskor hetekkel, ha nem hónapokkal elötte jelentette a legkisebb reakciót is. A hírszerzés szupermagas technológiájának korában, amikor kétszáz km magasságból hangfelvételeket és egy gyufaskatulya olvasható fényképét tudják kivitelezni a többmilliárd dollár értékü kémszatellit-rendszerekröl, néhány jólismert arab nacionalista felszáll 4 repülöre és véghezviszi az évszázad akcióját...

A hisztéria hetekig tartott, szerencsére a zsidómédia elemében volt: már az elsö percekben "meghatározta", hogy kik a tettesek, Oshama Bin Ladenre mutogatva, de akadt zsidó firkász aki vicsorgásában Szaddam Husszeint "vélte az árnyékban látni". Arra azonban egyetlen "független és szabad" zsidómédia sem próbált választ adni, hogy miért Amerika a világ leggyülöltebb állama? Valószínülerg azért nem, mert egy ilyen "elemzés" gyors és célratörö választ adott volna arra, hogy mi az amit az amerikaiaknak meg kellene sürgösen változtatniuk! Azt meg végképp nem illet a milliókkal közölni, - mégha tudják is - hogy az USA által az izraelieknek leszállított szupergyors helikopterek, szupertechnikájú fegyverek állnak szemben a relative fegyvertelen Palesztinokkal. Az ezekkel a magastechnikájú ölömasinákkal végrehajtott mészárlásokért az amerikai vezetés éppenúgy felelös!

Akár a coloradói iskolai lövöldözés, vagy a lebombázott Pentagon tünt fel a képernyön, a zsidómédia vérszagra összesereglett hiénái a zsidó érdekeknek megfelelö változatot adták elö. A "Mindannyian Amerikaiak vagyunk!", "Büszke Vagyok, Mert Amerikai Vagyok!", "Fogjunk Kezet, Hogy Együtt Erösek Legyünk", stb. A színes aljafajjal való összeborulás, csokolódzás minden gyomoertfelforgató módozatában és változatában a képernyökre kerültek: a vigyorgó illegális bevándorolt babzabáló mexikóiaktól kezdve az izzadt, de "szeretnivaló" niggerekig. A zsidómédia már régen felfedezte azt a régi hatásos propaganda trükköt, hogy a halál, megsemmisülés, destrukció lepele alatt belopott faji fertözést milyen könnyen eladhatóvá lehet tenni a Fehér Amerikában.

Pár éve még elkeseredetten arra tanították a nebulókat az iskolákban, hogy a patrótizmus nacionalizmust szül, a nacionalizmus meg "nácizmust". Most szinte kötelezövé tették a médiamogulok a patrióta gondolkodást.

Ennek ellenére csak ideig-óráig tudják eltitkolni azt a tényt, hogy az Arab "dávid", lebunkózta a zsidó "góliátot"! A felfoghatatlan megtörtént! Ahhoz, hogy minden újabb támadást megakadályozzunk egy egyszerü, de határozott lépést kell tennie az Egyesült Államok elnökének: Azonnali hatállyal felmondani minden katonai, politikai szerzödést Izraellel, kihirdetni a hadiállapotot Izraellel, az Arab államokkal való politikai, katonai szövetség létrehozása, az összes külföldön állomásozó amerikai katona visszahívása, a zsidó "politikusok" leváltása ése minden Izraelnek adott milliárd befagyasztása, visszakövetelése. A magárahagyott zsidó bandita-állam napokon belül az Arab nacionalisták martaléka lesz, vagy ha nem, pénztámogatás hiánya miatt egyszerüen "felfordul".

Az Egyesült Államok az elmúlt 80 év során éppen elég törvénytelen háborúban vett részt, zsidó érdekek miatt és zsidó manipulációk révén éppen elég igazságtalan bombázást és tömeggyilkosságot hajtott végre polgári személyek ellen. Szeptember 11-én New York lakossága még csak ízelitöt sem kaphatott abból a horrorból és terrorból, amit Hamburg és Drezda lakosságának kellett átélnie a '40-es évek közepén, a zsidó "felszabadítók" B-17-es és B-24-es foszforos szönyegbombázásai által... A milliónyi halottal és milliónyi sebesülttel, nyomorékká váltal, a zsidó világuralom vérszomjának áldozatul esve, Amerika saját kezeit is bevérezte! Éppen a Biblia is azt tanítja velünk: "Az apák bünei a fiaikra nehezednek". Abraham Lincoln szerint: "Nem menekülhetünk el a történelem könyörtelen bírái elöl.." Mi sem tehetjük meg ezt, mi, akik átéltük a WTC elleni támadást és akik nem nyugodhatunk, amig meg nem szabadítjuk magunkat a zsidó átok fojtogatása alól, amely már annyi Árja életet követelt!

HEIL HITLER!

Mozgalmi Hírek

* NÁCI TELEVÍZIÓ INDULT AZ USA-BAN! Az elsö epizód a nyitottan nemzetiszocialista Public Access Televison keretében jelentkezö 'WHITE POWER', adásnak Szeptember 22-én jelentkezett a St.Louis (Missouri állam, USA) köztulajdonú TV-hálózatán. A 'Nazi-TV' egyenlöre csak heti 1 órás programot ajánl minden szombaton, viszont érdeklödés esetén szó van egy napi 1 órás müsorról is. (Public Access Television: Az Egyesült Államokban az Alkotmány védelme érdekében a kábel TV-hálózatok üzemeltetöi kötelesek egy csatornát fenntartani az állampolgárok részére, ahol szabadon kifejthetik politikai nézeteiket. Az adásidöt a helyi kormányzat adóbevételéböl fedezik. Egyetlen kikötés van: pornográfia és reklámok nem szerepelhetnek.) Akiket érdekel a program, és a környéken foghatják az adásokat, itt van a karakterisztika: Channel 18, St.Louis környékére, North St.Louis: Channel 129. Déli 12-töl 1-ig és ismétlés késö este. A nemzetiszocialista müsorok összeállítója, producere Dr. Joseph C. Keller, egy orvos bajtársunk. Az NSDAP/AO háló-oldalán is található részletek a müsorából.

* NÁCI INTERNET TELEVÍZIÓ! Az elsö programokat az NSDAP/AO háló-oldalára szeptember 9-én raktuk fel. Eddig 16 program van angol, német, francia és spanyol nyelven.

* ÚJ REKORD! Az augusztus 17-23 közötti héten új rekordot állítottunk fel! Az NSDAP/AO Internet oldala napi 100.000 látogatót jelentett! Augusztus 23-án újabb oldalak (könyvek, játékok, zene, stb.) kerültek "letöltésre", több mint bármikor korábban! A köszönet mégsem minket illet, hanem a bolondos öregurat, Otto Schily 'belügyes elvtársat', mert - bár akaratlanul is - de nagy része volt a sikerünk szaporításában azzal, hogy hivatalosan tiltakozott az USA kormányánál (valószínüleg százezredszer is hiába) az NSDAP/AO web-oldala miatt. Schily elvtárs keveset járhatott nálunk az USA-ban, de ha lesz ideje, akkor talán ráébred, hogy kicsit másképpen kezelik a szólásszabadság értelmezését itt, mint hazájában a "legnagyobb európai demokráciában", amely mellesleg bebörtönöz hosszú évekre mindenkit, aki komolyan veszi ezt a butaságot...

Schily 'szabadságjogi professzor' elvtárs okvetlensége annira felháborította egyik amerikai bajtársunkat, hogy bosszúból regisztráltatta a bundesministerium.com (ne keverjük össze a Német Belügyminisztérium web-oldalával: bundesministerium.de) és továbbította nazi-lauck-nsdapao.com....Bundesinnenmini-sterium.com - a hatás nem maradt el!!! (Die Welt am Sonntag, August 5. 2001). Dirk Inger a Belügyminisztérium szószólója szerint nemzetközi bírósághoz fordulnak és az amerikai Német Követséget is segítségül (?) hívják.

* HESS-DEMO. Mintegy ezer bajtársunk vett részt az elhunyt Birodalmi Helyettes Vezér, az 1987. augusztus 17-én, angol terroristák által meggyilkolt Rudolf Hess halálának napjára szervezett szokásos évi megemlékezésen, Wunsiedel városában. Wir gratulieren Kameraden! SIEG HEIL!

* ÚJ SZOLGÁLTATÁS! Mutasd meg a világnak politikai meggyözödésedet a mobil-telefonos címkékkel és hívójelekkel! Billentsd fenéken a zsidó rendszert politikailag "helytelen" és kifogásolhatatlan hívószignálakkal, és logókkal. Minden celluráris (mobil) telefonhoz használható! Semmi más nem kell hozzá, mint egy komputer, Internet bejutási lehetöség. Ezekután látogasd meg az NSDAP/AO web-oldalát és töltsd le a Neked tetszö logót, valamint a hívójelet. Ez a szolgáltatásunk Augusztus 12. óta müködik.

* ÚJ KOMPJUTER JÁTÉK: "DER SA-MANN". Augusztus 12-19. között naponta átlag 1000 letöltést regisztráltunk erre a játékra. Köszönet a bajtársnak, aki rendelkezésünkre bocsátotta ezt a játékot!

* A BOLGÁR MÉDIA hitsorsosai jelentettek meg képes riportot az NSDAP/AO web-oldaláról ugyancsak augusztusban. Az NSDAP/AO-val szoros kapcsolatban álló bolgár B&H ellen még május 19-én intéztek támadást a Szabadság ösi ellenségei - nem titkolt szándékuk a bhbulgaria.com szétverése volt, amelyet nem tudtak véghezvinni.

MEGRENDELÖLAP

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS Hírszolgálati újságot (ÚJ REND) magyar nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadásra.

( ) Ezúton szeretném megrendelni a THE NEW ORDER címü kiadványukat angol nyelven . Mellékelem az 10,000 FT a következö 12 kiadványra (Az USA és Kanada területén élök számára US$30.00).

( ) Ezúton szeretném megrendelni az NS-KAMPFRUF címü kiadványukat német nyelven. Mellékelem a 6000 FT a következö 12 kiadványra.

( ) Szeretnék az NSDAP/AO hivatalos támogatóinak sorába lépni. Ezennel megígérem, hogy havi részletekben 1000 FT megfelelö hozzájárulásomat rendszeresen és idöben küldöm. Belépési szándékomat jelezve itt küldöm az elsö 6000 FT, amely egyben az általam választott idegennyelvü publikációra való elöfizetésemet is magában foglalja.

( ) Szeretném az alábbi árucikkeket megrendelni. Mellékelten küldöm a TELJES ellenértéket:

Nevem:......................................................................................................................................

Címem:.................................................................................................................utca/út/köz stb.

................................................város..................................................H-..............irányítószám

Minden nagyobb fizetöeszközt elfogadunk, de csak papírjegyek formájában, úgymint Nemzetközi Money Order is. Sem fémpénzeket, sem ú.n. "postgiro" csekkeket nem tudunk beváltani.

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar