Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 26 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 111/31 - tavasz 2002 (113)

WERNER NAUMANN KÜLDETÉSE

Werner Naumann 19 évesen, 1928-ban lépett be az NSDAP soraiba. Gyorsan bebizonyította rátermettségét, megbízhatóságát a Párt brilliáns propagandistájának Dr. Joseph Goebbels irányítása alatt. Dr. Goebbels elöször külügyi zsurnalisztikai megbízásokat adott neki, amiket teljes mértékben teljesített. 1937-ben aztán eljött a nagy lehetöség a számára: a Propaganda Minisztériumban Dr. Goebbels személyi titkára lett amihez 7 év áldozatos, odaadó munkája juttatta. Ebben a megbízatásában, nemcsak mint a Propaganda Miniszter jobbkezeként müködött; hanem mint tanácsadó is. Jóvágású, gyors észjárású és sima modorú. Kell ennél jobb ajánlólevél egy fiatal nemzetiszocialistának? Naumann a többi nemzetiszocialista. A háború kitörésekor önként jelentkezik a frontra és harcol a zsidó-bolsevizmus ellen. Az itt tanúsított bátor helytállásáért SS-Sturmbahnführer rangot kap.

Mint Dr. Goebbels személyi titkára az a kiváltság lett része, hogy a Harmadik Birodalom vezetöivel szinte naponta találkozhatott, beleértve a Führert is. Hitler nagyon elégedett volt Naumann munkájával és úgy tartotta öt számon, mint egyike a legkiválóbb nemzetiszocialistáknak a Reich-en belül. Naumann is el volt ragadtatva a Vezértöl, ennek úgy adta tanújelét, hogy vele maradt a berlini bunkerban a utolsó percekig.

Politikai Végrendeletében a Führer 1945 áprilisában Naumann nevét jelölte meg Dr. Goebbels utódjaként, mint Propaganda Minisztert, az új Karl Dönitz által vezetett nemzetiszocialista kormányzatban. Naumann volt valószínüleg az utolsó aki Adolf Hitlerrel beszélt. Naumann volt az utolsó személy, aki Dr.Goebbels-el és feleségével beszélt, mielött öngyilkosságot követtek el 1945. május 1-én. Egy órával késöbb Naumann eltávozott a bunkerból a Führer helyettesének Martin Bormann és a Hitler Jugend vezetöjének, Arthur Axmann társaságában.

Az Európán keresztülsöprö júdeó-bolsevik terror Werner Naumann-t szovjet hadifogságba sodorta. A ruszkiknak halvány gözük sem volt arról, hogy kit tartanak örizetük alatt, igy nem "háborús bünösként" kezelték, söt: még kihallgatásnak sem vetették alá. Napokon belül egy hadifogolytáborba került a szovjet megszállási zónában. 1946 tavaszán sikerült megszöknie bolsevik rabtartóitól és Tübingenben telepedett le. Parasztcsaládoknál segédkezett, majd a megindult újjáépítkezési hullámban Frankfurtban, mint kömüves kapott munkát.

1950-ben Naumann bajtárs Düsseldorfba költözött, ahol egy régi párt-kamerád által létesített export-import céghez került. Jól bevált az új helyén, segítségével a cég gyarapodni kezdett. Ennek ellenére Naumann sohasem adta fel a reményét, hogy a Führer megkezdett és megvalósításnak indult álmát véghezvigye. Egyetlen nap sem múlt el, hogy ne gondolt volna vissza azokra a csodálatos idökre, évekre, amikor a nemzetiszocialista Németország egyszerü, de jólétben, szabadságban, boldogságban élö állampolgáraként gondtalanul élhettek a német emberek. Jól tudta magáról, hogy mint fanatikus nemzetiszocialista, sohasem tudna megbékélni a júdeó-'demokráciával', amely az európai Fehér Árja faj megsemmisítésére szött összeesküvést.

Mint Adolf Hitler elkötelezett harcostársa azt is tudta, hogy a harcot folytatnia kell és ezt a Führer a Végrendeletében is megkövetelte. Naumann számára Hitler, mint egy Isten létezett és nemcsak a hüségesküje, de a halott bajtársak iránti tisztelete is azt követelte, hogy mint szerencsésen túlélt bajtárs az Ügyért folytatott harcot folytassa.

Ehhez társult az a látvány, amit a hadászati vereséget szenvedett Vaterland nyújtott számára: kommunisták, zsidók, niggerek, ázsiai szemetek, barna- és mindenfajta börszínü aljafajok árasztották el az egykoron tiszta Németország utcáit.

Ezt júdeó-bolsevik szennyet ki kell írtani - határozta el magát Naumann és még nagyobb aktivitással látott hozzá az ifjúság felvilágosításának.

Mint Dr.Goebbels titkára Naumann igen sokat utazott a Birodalomban. Ismerte az összes nagyobb és kisebb funkcionáriusokat, vezetöket, a politikai és a hadászati területen is. Legtöbbjükkel közeli és gyümölcsözö kapcsolatokat sikerült kiépítenie, amelyek fennmaradtak a háború vegét követöen is. Sokan visszavonultak a politikai aktivitástól, részben azért, mert családot alapítottak, vagy már meglévö családjukat nem kívánták veszélynek kitenni, bár nem tagadták meg nemzetiszocialista meggyözödésüket, de a megváltozott körülményekben nem kívánták folytatni korábbi célkítüzéseiket. Naumann tiszteletben tartotta ezeket az érveket. Olyanokat keresett, és találat, akik acélakarattal az Ügy folytatásában látták életük egyetlen értelmét.

Titkos, gyertyafényes találkozókon Naumann ismertette terveit ezek elött a elkötelezett legények elött, akik már régóta kerestek egy kipróbált vezetöt a sejtek élére. Naumann bajtárs nem váratott sokáig a válasszal: elfogadta a megbízatást, azzal a feltétellel, hogy utasításait maradéktalanul követik.

Az elkövetkezendö 2 évben Werner Naumann szinte minden nap úton volt: keresztül-kasul beutazta Németországot a titkos politikai aktivitás lázával fütve. Rengeteg volt párt-kameráddal, SS-katonával és Wehmacht-taggal találkozott. Olaszországba, Franciaországba és Belgiumba is elutazott az ott müködö fasiszta és nemzetiszocialista szervezetek közötti összefogás kialakításának reményében. Sir Oswald Mosley az angol nemzetiszocialista vezetö párizsi otthonába is meghívta, hogy a különbözö európai országokból ott tartózkodó fontos és neves NS-vezetökkel találkozhasson eszmecserére.

Egy rövid beszéd után a külföldi delegációk úgy határoztak, hogy ha a nemzetiszocialista reneszánsz a közeli években teret nyer Németországban, akkor annak vezetöje Werner Naumann lesz!

Olyan egykori hösök és fontos német nácik, mint a páncélostank-parancsnok Heinz Guderian, vagy a volt gazdasági miniszter Hjalmar Schacht álltak Naumann mögé teljes odaadással az új nemzetiszocialista Reich megvalósításáért. A Hitler Jugend egykori parancsnoka Arthur Axmann, vagy a volt Propaganda Minisztériumi titkárság vezetöje Hans Fritsche teljes támogatásukat adták Naumann-nak.

1950 végére egy stabil, erös és jólszervezett nemzetiszocialista hálózat állt Naumann rendelkezésére; a szervezet átszötte Németország minden kisebb-nagyobb városát, csaknem minden nagyobb faluban voltak emberei, akik bármelyik percben rendelkezésre állottak, a hívó szóra.

Naumann mesteri terve az volt, hogy felállítson egy szupertitkos sejtekböl álló óriás, földalatti szervezetet, amely képes lesz villámgyorsan, percek alatt akcióba lépni, amikor a politikai helyzet ezt indokolttá teszi. A Hálózat rendelkezésére állt, a harcosok is mind elkötelezett, fanatikus nácik voltak, akiknek nemcsak a felkészülés volt a feladatuk, hanem az, hogy beépüljenek minden politikai párt, szervezet és mozgalom soraiba, résztvegyenek az egyetemi, föiskolai szervezetek akcióiban és beépülésük révén nemcsak az NS-propaganda kifejtése volt a feladatuk, hanem az, hogy ezeket a szervezeteket igyekezzenek olyan pozícióba manöverezni a hatalomba, ahol megerösödvén képesek lesznek egy békés, forradalmi úton átvenni a politikai irányítást

Ily módon Naumann elsö célpontja a Nácisitásra az FDP (Freie Demokratische Partei) volt. Naumann két aktivistája került be az FDP soraiba: Ernst Aschenbach és Wolfgang Diewerge. Mindketten meggyözödéses nácik és Hitleristák és természetesen tagjai Naumann szigorúan titkos Netz-ének. Nem sokkal vezetö pozícióba kerülésük után életbevágóan fontos információk kerülnek Naumann birtokába az FDP és tagjairól. Ezek az információk elegek ahhoz, hogy az újabb NS-bajtársak manöverezéssel bekerüljenek a hatalomba.

Naumann másik tervét, mármint az, hogy különbözö polgári szervezetek, veterán klubok, lövész-egyletek, különbözö egyesületek Nácisitását végrehajtsa is siker koronázza. Naumann rengeteget hangoztatta a havonkénti szupertitkos egyeztetö gyüléseiken, hogy ha az elvesztett politikai hatalmat visszaakarjuk szerezni, akkor azt lopakodva és álcázva kell megtennünk, tekintettel az éber zsidó szemekre! Ezért minden alkalommal sürgette bajtársait, hogy soha, semmilyen körülmények közepette ne hívják fel magukra a figyelmet, inkább maradjanak a háttérben, mindaddig amig "az elvetett mag beérik". Naumann természetéböl adódóan rendkívül óvatos és körültekintö, megfontolt ember volt; kiváló személy egy forradalmi mozgalom vezetésére. Egy alkalommal egy forrófejü, de kiváló képességekkel rendelkezö fiatal nemzetiszocialistának a következöket mondotta : "Nagyon veszélyes dolgot csináltál, amikor nyíltan hangoztattad, hogy milyen politikai meggyözödésed van! Egyrészt, mert a világ azt hiszi a mi mozgalmunk kihalt, megszünt, elporladt, mialatt a valóságban erösek és ütöképesek vagyunk ma is. Másrészt, egy akció, ellenakciót vált ki az ellenség részéröl és légy meggyözödve arról, hogy írmagunkat sem türnék el, ha felfedeznék a terveinket. Ezért vissza kell fognod magadat, ha köztünk akarsz maradni. Ez is egy tudomány: a csendben maradás képessége, amig az érdekeink azt kívánják...!"

1951 végére Naumann befejezettnek tekintette annak a földalatti szervezetnek a felépítését, amelynek a "Gauleiterkreis" nevet adta. Havonként, minden szerda este titkos találkozókat tartottak különbözö Düsseldorf-i hotelekben. A megjelenö személyek mind jólismert egykori nácik, szabadságharcosok voltak: Karl Florian, Josef Grohe, Paul Wegener, Karl Kauffmann a volt Náci Párt soraiból, Paul Zimmermann volt SS-örnagy, a Kultúrálisminisztérium egykori fötitkára Dr. Gustav Scheel és rendszeresen megjelent az 1923-as Hitler által vezetett müncheni puccs egykori veteránja: Heidrich Haselmayer is.

A régi és az új Náci Mozgalom elitje elött Naumann bajtárs felvázolta az elmúlt napokban, hetekben végbement fejleményeket, politikai eseményeket és ezek tükrében határozta meg a következö napok feladatait. Közölte, hogy a politikai pártokban végrehajtott "infiltráció" (beépülés) befejezödött; valamennyi németországi párt megfigyelésük, ellenörzésük alatt áll! Ezt a példátlan sikert a bajtársak összetartása, kitartása és az Ügy sikerében való fanatikus meggyözödése tette lehetövé.

A jövö terveit illetöen Naumann kijelentette, hogy minden eröszakos kísérlet a jelenlegi fennálló hatalom megdöntésére illúzió, söt: öngyilkosság lenne, ezért azok, akik ezt fontolgatjak, jobb ha máris elhagyják a mozgalmat. Az új nemzetiszocialista forradalmat csakis "belülröl", politikai platformok keretében lehet keresztülvinni. Naumann személy szerint az eröszakot a gyengék, a megvalósíthatatlan eszmék követöi (értsd: júdeó-bolsevizmus, zsidó-liberalizmus) tartják eszményképüknek, ezért ez tölünk távolálló. "Lehetetlen egyidöben a földet feljavítani, megmüvelni és egyúttal aratni is - kezdjük elöször a föld megmunkálásával...!" - hangoztatta.

Az elkövetkezendö évben Naumann és bajtársai rendszeresen találkoztak, vitatkoztak, egyeztettek és szervezkedtek. A titkos politikai felépítö sejtek egész hálózatát hozták létre, annak ellenére, hogy újabbakat már nem alapítottak. Ez is egy sebezhetö pontnak látszott; a 'túlszervezettség' veszélye. Azt is ellenezte, hogy bármilyen nemzetiszocialista jellegü, vagy célzatú politikai pártot alapítsanak, amellyel csak a mozgalom újjászületésére hívnák fel a figyelmet. Inkább a már meglévö, de szétszórtan, illegalitásban müködö, létezö NS-szervezeteket próbálta meg egyesíteni. Ezek egyike volt a German Free Corps (Német Szabadcsapatok) elnevezésü titkos társaság, amely Naumann-hoz hasonlóan ellenzett minden eröszakot igénybevevö megmozdulást. A GFC 1951. augusztus 17-én alakult Hamburgban volt SS-tagok, NSDAP-tagok és háborús veteránok részvételével. Alapító tagjai közül a leghíresebb Hans-Ulrich Rudel volt. A Német Szabadcsapatok tagja csak az lehetett, aki eskütétellel tett fogadalmat arra, hogy az NSDAP által foganasított és a nemzetiszocialista életvitel és programnak megfelelö 25 pontot betartja. Vezetöjüknek Dönitz admirálist választották, mint a Negyedik Birodalom törvényes államföjét. Bár taglétszámuk még egymás elött sem volt ismeretes, a German Free Corps-nak mintegy 2000 tagja volt.

A nagyfokú óvatosság, körültekintés és titkosság ellenére Naumann aktivitása nem maradt észrevétlenül az angol titkosszolgálat elött. Ezek a zsidó-pénzen hízlalt spiclik és besúgók a világháború utáni egyik legnagyobb kémkedésébe kezdtek Naumann és bajtársait illetöen. Telefonbeszélgetéseiket lehallgatták, a nap 24 órájában munkatársaival együtt megfigyelés alá vették öket, leveleiket felnyitották, amig 1953. január 13-án Naumann, Scheel, Haselmayer, Zimmermann és más nemzetiszocialista vezetöket letartóztatták az angol belügyminisztérium (!) vezetöjének Ivone Kirkpatrick utasítására. Egy hónappal késöbb a German Free Corps automatikusan feloszlatta önmagát (belsö szabályzata értelmében) és minden iratot megsemmisítettek a szervezetröl. Az angolok tehetetlenül álltak, mert semmilyen terhelö bizonyítékot a "neo-náci szervezkedésre" és "a törvényes államrend megdöntésére irányuló szervezkedés" tényére nem találtak. Kirkpatrick pénzelöi elött nem akart felsülni, ezért világgá kürtölte, hogy "ébersége révén meghiúsított egy neo-náci puccsot a bonni banánköztársaság megdöntésére."

A többszáznyi elkobozott irat ellenére egyetlen GFC tagot sem tudtak perbe fogni. Ennek ellenére Naumann 7 hónapot töltött egy börtöncellában "vizsgálati fogságban". Végre 1953. július 28-án Naumann bajtárs ismét szabad ember lett. Szabadulása utáni napokban úgy döntött, hogy a Gauleiterkreis-t is feloszlatja, tekintettel arra, hogy börtönbe kerülése miatt sok mecénásának kellemetlen lett a vele való kapcsolat. A titkos támogatók és anyagi juttatásaik is megcsappantak, különösen azután, hogy az FDP-n belül Aschenbach és a többi titkos Náci múltjának felülvizsgálata miatt sokukat kizárták a pártból.

Naumann-t nagyon letörte a hirtelen adódott problémák és sikertelenségek sorozata, de ez új energiát és lendületet adott számára folytatni a küzdelmet a nemes Eszme megvalósításáért.

Az egyik zseniális ötlete az volt, hogy a lejáratásukra indított sajtó-hecckampányt és bebörtönzését kihasználva, nyíltan politikai pályára lépjen. Meghurcoltatása ugyanis szimpátiát keltett a néptömegekben, az állandóan a "szabad szólásszabadságra" hivatkozó, felfuvalkodott korrupt, karrier-politikusok által létrehozott légkörben.

Naumann választása ezúttal az ultra-nacionalista German Reich Party (Német Birodalmi Párt) vezetöjére Adolf von Thaden-ra esett. A fiatal politikus nagy eséllyel indult a helyi választásokon, különösen a munkásokkal teli észak-wesztfáliai gyár-városokban. Von Thaden pártjának élére jelölte Werner Naumann-t és Hans-Ulrich Rudel-t a közelgö választásokon. A két, nyíltan nemzetiszocialista eszméket hirdetö képviselö többezres tömegeket mozgatott meg minden egyes kampány-gyülésére. Az embereket mélyen megindította Naumann és követöinek hösiese szembefordulása a zsidó elnyomással és bolsevizmussal. A Német Birodalmi Párt az 1954. augusztusi választásokra olyan népszerüséget vívott ki magának, hogy a Bonn-i Áruló Rezsim elhatározta: egyszer's mindenkorra véget vet Werner Naumann kereszteshadjáratának. Zsidó követelödzésekre a "német" kormányzat, az európai történelemben példátlan módon megfosztotta öket polgári jogaiktól, felfüggesztették szavazati- és politikai jogaiktól, majd önkényes módon levették neveiket a képviselö-listáról.

Néhány nappal késöbb Naumann "látogatókat" kapott: a KGB-ügynökökre emlékeztetö sötét alakok közölték vele, amennyiben nem szünteti be az összes politikai-jellegü aktivitását - megölik!

1954 szeptemberében Werner Naumann visszavonult a politikai aktivítás minden formájától. Minden energiáját saját üzletébe fektette. A junta nem is zavarta a továbbiakban, bár számtalan jelét adta, hogy szem elött tartja Naumann-t és nem felejtette el müködését.

Naumann bajtárs hösies kísérlete, hogy egy 4. Birodalmat hozzon létre - nem sikerült. Nem rajta múlott, hogy egy európai jelentöségét tekintve történelmi kísérlet elbukott. Naumann bajtárs munkássága azonban elvetette a magvait egy késöbbi, teljesen sikeres Nemzetiszocialista Forradalomnak. Példátlan hösiessége és zseniális szervezötehetsége még a mai napig is érezhetö a Mozgalomban, amelynek nap-mint-nap új követöi, harcostársai lépnek sorainkba, hogy Werner Naumann bajtárs és kamerádjai által elvetett csírából, egészséges gyümölcsöt adó termést arassanak le a késöbbi években.

Bajtársak! Naumann kamerád szent küldetése - a legális, nemzetiszocialista kormányzat visszaállítása Németországban és Európában - a zsidó marxista-anarchizmus és világpusztítás megállítására ma éppen olyan aktív, mint volt Werner Naumann idejében.

A küzdelem, a harc megy tovább!

HEIL HITLER!

3 MILLIÓ LÁTOGATÓ JANUÁRBAN!

Természetesen ezek a látogatók az NSDAP/AO háló-oldalán regisztrált érdeklödöket jelenti. A legnagyobb sürüséget egy napon 350.000 nyitás jelentett. Az ok? A zsidó-média károgása, hitetlenkedése és föleg támadásai Németországban és más európai országokban, Japán televíziós riport, valamint a jelenleg dúló jogi vita az NSDAP/AO jogászai és a "német" kormányzat között.

Tiltakozásul a németországi junta szólásszabadságot korlátozó és a vélemény-nyilvánítás durva lábbaltiprása ellen, az NSDAP/AO fegyvertárába felvettük a Bonn-i Diktátorság kormányzati szerveinek regisztrálási kódjait (ú.n.: domain name), összetéveszthetöen a mi regisztrálási kódjainkkal. A bonni kormányzati kódok általában a '.de' szóval végzödnek. Az NSDAP/AO ezzel párhuzamosan a .com, .net, .org, .info, vagy a .biz, szócskával végzödö regisztrál háló-oldalakat. A múlt évben megkezdödött hosszas törvényes huzavona után, mint az sejthetö volt, ezek a domain nevek elvesztek, de újabbak kerültek regisztrálásra, nem kisebb fejfájást okozva az elnyomásban serte-pertéskedö európai bolsevikoknak.

Miután a regisztrálási díjak az Államokban csökkentek, ezért nem került még különösebb anyagi megterhelésbe sem, az újabb kódok bevezetése.

És ez még csak a kezdet volt! Nem kis csodálkozásunkra az egyik ilyen "ajandék", magától a födiktátortól, a német belügyminisztertöl, Otto Schily részéröl érkezett. A bundesdiktátor fövazallusa, aki - saját szavaival élve - "kereszteshadjáratot" (miért nem 'dávidcsillagos'?) indított az amerikai alkotmányos vélemény-nyilvánítás szabadsága ellen - elmondta a Der Spiegel nevü lap munkatársának, hogy: "a Zuwanderungskommission ('bevándorlási szövetség') alatt regisztrálta a háló-oldalát, annak reményében, hogy "ne kerüljenek Náci kezekbe..." Sajnos azonban ez a bolondos kinézetü kripto-komcsi a 'de' verziót regisztrálta az új domain név alatt. Ezekután az NSDAP/AO regisztrálta a '.com' verziót, ráirányította a saját háló-oldalára, majd nyilvánosan megköszöntük Schily mesternek a segítséget (Más kérdés, hogy bolsevik vakolós-társai mit mondtak neki...).

A február is eseménydúsan telt el. Ez részben a degenerált, agymosó, fajkeveredést és erkölcstelenséget hirdetö hosszabb MTV (Music Television) riportnak köszönhetö, amely az NSDAP/AO oldalán található Náci Kompjuteres Játékokkal foglalkozott. Ezek a játékok több mint 12.000 alkalommal lettek letöltve csak január folyamán! Rekord számok februárban hónapban folytatódtak; Észak- és Dél-Amerikából, söt: Izraelböl is!!!

Február közepén - a budapesti KOMMUNISTA TERROR HÁZA megnyitását követöen, a "Nyilas terrorral" (siccc!) foglalkozó kiállítás révén kaptunk egy kis reklámot hazai ellenségeinktöl. A harmadik hétvége 30.000 nyitást regisztrált Magyarországról. Köszönet érte!

A legújabb kompjuteres játékunk 5.000-szer lett letöltve csak az elsö 2 hét alatt, mindkét német és angol változata a "Ghetto Blaster" és a "Die Säuberung" cím alatt.

Kompjuteres Animáció került fel az NSDAP/AO honlapjára április közepén. Teljesen "véletlenül" ezek a torz figurák mind hasonlítanak a mai politikai élet egy-egy "kimagasló" cionbolsevista politikusára. Az animációs figurák megjelenését követö napokban a német Internet-magazine, a Chip.De jelentett az eseményröl, elindítva ezzel egy másik több tízezres nyitást.

Bajtársaink, támogatóink a négy kontinensen keményen dolgoztak a fennt említett eredmények megvalósításáért: köszönet érte és a Gyözelembe vetett megingathatatlan kitartásukért!

HEIL HITLER!

 

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar