Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 32 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 112/32 - tël 2002/2003 (113/114)

A GONOSZSÁG ÖRÖKÖSEI

Azt hiszem mindannyiunk számára ismerösek azok az unalmasságig elfogult, gyülölettel és közel-keleti indulatokkal füszerezett "dokumentumfilmek", amelyek a kelet-európai kaftánosokból összeverbuvált Hollywood öklendez ki világszerte a rothadással fertözött zsidó "agyakból".

Ezekután nem hatott meglepetésként a számomra, amikor tavaly, December 10-én a német ZDF TV-társaság által készített dokumentumfilm (Mythus Odessa / A Warning of History címmel) végén a narrátor keserüen jegyezte meg, hogy a Harmadik Birodalom megszünte és a régi SS-szabadságharcosok kihalása ellenére a Nemzetiszocialista ideológia és ennek folytán a Mozgalom teljes hevességgel ég és lüktet az új generációk szívében és agyában! Ezen kesrvek alátámasztására a dokumnentumfilm alkotói részleteket mutattak be az NSDAP/AO Internetes hálóoldaláról, hosszan mutatva az URL címünket - többszázezer látogatót regisztrálva az elkövetkezendö napokban. (Kérdés: ez az ingyenes reklám egy Karácsonyi ajándék volt a ZDF gárdájától az NSDAP/AO részére? Ez esetben szívböl köszönjük! Ha viszont akaratlanul történt, akkor joggal feltételezhetjük, hogy egy "titkos szimpatizáns, vagy ügynök" dolgozik az ellenséges taborban?)

Ez volt ami igazán szíven ütött! Soha nem gondoltam volna, hogy egy ellenséges-iranyzatú és célzatú televíziós müsor könnyekre fakaszthat! Hirtelen rájöttem, hogy csak rajtunk múlik és csak a mi szívügyünk kell, hogy legyen elödeink hagyományszerü harcát folytatni, ebben senki másra nem számíthatunk, csak saját magunkra. Felemelni a Véres Zászlaját a Küzdelmünknek és befejezni a Führer által elkezdett Nemes Harcot! Nem adjuk fel, soha sem fogunk megtántorodni, amig ezt a beteg, rothadt, zsidó degenerált "rendet" el nem távolítjuk a Föld színéröl, mindazokkal, akik számára ez a rothadás a kedves. A mi feladatunk a régi bajtársak, harcostársak büszkeségével a kilátástalannak tünö harcot folytatni a totális gyözelemig, mert ahogy ök tudták, tudjuk mi is: a Gyözelem Csak a Miénk Lesz!

HEIL HITLER!

HELYZETJELENTÉS

Azonos szinten és egyidöben zajló külföldi törvenyes csaták miatt ideiglenes anyagi és munkaerö gondjaink akadtak, amelyek miatt kiadványaink megjelenése eltolódott idöben. Bajtársaink és a pártaktívistáink megértését kérjük!

A sok üröm közé azért néha öröm is vegyül és ez nem más, mint az, hogy Szervezetünk támadásba lendült!

Mindenekelött, a Német Banánköztársaság - úgy tünik - feladta a reménytelen és kilátástalan küzdelmét az NSDAP/AO ellen, legalábbis ez derül ki a Frankfurter Allgemeine Zeitung, tavaly Augusztus 25-i vasárnapi számából. A híradás szerint a "német" kormányzat nem kívánja a nemzetközi bírósági fórumokat igénybevenni a Gerhard Lauck bajtárs által regisztrált "domain"-nevek (".us", ".de", amelyröl korábban beszámoltunk és amelyek megegyezöek a német belügyi szervek domain-neveivel) visszavonása ügyében. Az ügy ugyanis egy amerikai bíróság elé került vonult volna, amely elutasította volna a németországi keresetet, nem úgy, mint a Bonni Diktátorság által remelt svájci WIPO.

Másodszor, az American Civil Liberties Union (ACLU) folytatja Gerhard Lauck képviseletét, amely a legfelsö elbíráló és döntési jogorvoslatig, az amerikai Alkotmánybíróságig (U.S. Supreme Court) is elmehet. Az eredmény még több politikai veszteség lesz a cionbolsevik vakolósbrigádnak és a szólásszabadság kóser-sipkás ellenségeinek, ugyanakkor még több szimpátia az amerikai közvélemény és az Atlanti óceán európai térfelének részéröl is.

Harmadszor, egy a jövöbeni bírósági ügynek jó kilátásai vannak arra vonatkozóan, hogy Szerevztünk anyagilag megerösödve kerül ki a küzdelemböl. Az amerikai törvények szerint azonban erröl idejének elötte nem nyilatkozhatunk nyilvánosan.

A propaganda és technikai frontokon ugyancsak hatalmas elörelépéseket tettünk!

Mindenekelött, az NSDAP/AO internetes oldalának - http://www.nazi-lauck-nsdapao. com - 25 millió látogatója volt a 2002-es esztendöben!

Másodszor, az NSDAP/AO ezentúl saját kiadásában gyárthatja, sokszorosíthatja és forgalmazhatja a Harmadik Birodalom, ill. a Nemzetiszocialista Ideológiával kapcsolatos CD-ket és DVD-ket. Az elmúlt 4 hónap során két tucat eredeti Náci filmeket és képeskönyvet ültettünk át kettös-nyelvezetü (német/angol) hangbemondásos DVD-ken.

Gerhard Lauck

A ZSIDÓ-KOMMUNISTA TERROR ÉVTIZEDEI

(Egy Több Mint 35 Éve Elhangzott Vallomás Révffy László Tollából:)

Itt ül elöttem egy ember. Elnyütt arcú, negyvenéves, elhasznált ember. Hentes volt otthon. Megszokta a vért. És ez lett a veszte.

1954-ben lopás miatt letartóztatták és 5 év fegyházat kapott. 1956 öszének zürzavarában szabadult a börtönböl. Amikor a Forradalom elbukott, bújkált. 1956 végén megint visszavitték a börtönbe. Alig pár napot kuksolt a hideg, sötét cellában, amikor egy éjszaka kinyílt az ajtó és az irodába hurcolták. Három "ember" ült az asztalnál. Egy szovjet-egyenruhás "magyar" és két micisapkás civil. Kikérdezték és azt mondták neki, ha elvégzi a feladatát, akkor nem kell leülnie a hátralévö 3 évet.

Igy mondja el a többit a saját szavaival:

"Még el sem rendeztem a fejem alatt a szalmapárnát, máris nyílt megint a cellaajtó és a ket fegyör intett, hogy menjek velük. Elöbb egy raktárba vittek, ahol gumicsizmát húzattak a lábamra, meg két gumikesztyüt adtak. Nem tudtam mit akarnak. Gondoltam, mivel hentes vagyok valami disznóto félére visznek, hogy vágjam le a malacokat. De azok nem olyan disznótoros idök voltak. A börtönök zsúfolva voltak forradalmárokkal, nökkel, férfiakkal, gyerekekkel. Meglett asszonyok és fiatal lányok is voltak."

Beszélgetöpartnerem itt szünetet tart. Hosszan elmereng, talán ujra felidézni akarja az akkor látott arcokat? Szép szöke lánykafejeket, veréstöl eltorzult fiúarcokat, megkínzott férfiak és gumibotokkal megeröszakolt nök rémült tekinteteit?

"Nos uram, miután így felszereltek gumiholmikkal végigvezettek a folyóson, át az udvaron és le egy hatalmas alagsorba, pincébe. Ronda nagy földalatti homály volt az még nappal is. Nos,hát arrafelé vittek és mielött bementünk volna, az egyik ör géppisztolyával megveregette az ajtót. Amikor a vasajtó kinyílt, majd hanyatt estem az ijedtségtöl; A küszöbnél 3 ingújjra vetközött, pufajkás ÁVH-s állt, nyakig véresen. A pofájukról folyt a verejték. Az oldalukon gumibot lógott, ugyancsak véresen és rögtön észrevettem, hogy húscafatok is vannak rajtuk. Hentes vagyok, tudom... Pár szót szóltak egymáshoz, de nem magyarul, hanem jiddisül, én meg csak álltam és azt gondoltam, hogy azért hoztak ide ezek a rothadt állatok, hogy agyonverjenek. De aztán egyszer csak adtak egy pohár snapszot, hogy igyam meg. Amikor lenyeltem, megint felvittek, de akkor velünk jött az egyik kampósorrú hóhér is és a raktárból furnérládákat cipeltünk le a pincelejárat elé. Lehetett vagy egy tucat. Amikor ez is megvolt akkor megzörgették az ajtót és bemehettünk. Én, mint mondtam elöbb henteslegény voltam. Megszoktam a vért, a beleket a mocskot. Ott akkor a pincében, a mocskos, hideg és véres köpadlón feküdt össze-visszaságban 15-20 hulla. Nem is emberek voltak már, csak véres húscafatok. Földbegyökeredzve álltam csak és meg nyögni sem tudtam a borzalomtól egyszercsak hirtelen eljutott a tudatomig, hogy miért is hoztak ide az ÁVH-sok. Mert tudták a nyomorult zsidajai, hogy csöves vagyok és hentes, aki "megszokta" a vért. Az állati vért igen, mert amiket én öltem meg, azok állatok voltak és gyors emberségesen ért véget az életük. De ezek ott lenn a pincében emberek, olyanok mint én magam. Fiatal magyar gyerekek, bátor kis "pesti srácok" holttestei voltak.

Az egykori, nem mindennapi borzalmakat kényszerüségböl átélö szemtanú ismét elmerül idöben visszaröppenö gondolatai közepette. Kezei között remeg a cigaretta, idegesen forgatja ujjai között. Keresem tekintetét, de szemeit elfedi a könny. Érzem, hogy én is hatása alá kerülök ennek az embernek: vajon miképpen tudott tizenvalahány évet lelkiismeretével együttélni? Pedig ártatlan, hiszen nem tett semmi rosszat, talan még jót is tett azzal, hogy most itt ül elöttem és elmondja az utókornak: Vigyázzatok emberiség! A zsidó kannibalizmus még nincs leterítve!

A hosszas csöndet ismét vallomásának folytatása töri meg:

"Az elsö éjjel a sötétség leple alatt 17 furnérládát raktunk fel a teherautóra. Ekkor néztem meg az arcukat - hadd lássam kiket viszek ki onnét. Hát uram... Gyerekek voltak! Szétvert szájjal, kivert fogakkal, kifolyt szemekkel bámultak rám, hogy elfogott a rosszullét. Volt olyan akit úgy szétvertek, hogy nem lehetett tudni szerencsétlen gyerekröl: fiú volt vagy lány... A hajukat kitépdesték, fogaikat kiverték és összeégették a testüket valamilyen szerszámokkal, borzalmas kínokat kellett elszenvedniök.

Engem az egyik ládára ültettek, azutan elindultunk a temetö felé, ahol már egy nagy kiásott gödör vár ránk. Amikor a halottakat ládástól akartam lecipelni a sírba, az egyik ÁVÓs panaszkodni kezdett, "hogy a láda kell még..." és csak "úgy" görgessük be a gödörbe a "szivarokat" - mondták. Ketten voltunk közbüntényesek, nem bírtuk a munkát és így késöbb a fegyörök is segédkeztek. Az egyiket megismertem, Berkesnek hívták és hírhedt pufajkás fogkiverö volt.

Amikor aztán behánytuk az embereket , akkor földet kellett rájuk szórni, de nem sokat, nehogy tele legyen a gödör. Másnap újabb agyonverteket, újabb hullákat raktunk rájuk. tele lett a sír, volt vagy 4 rétegnyi ember teteme és amikor teljesen megtelt a gödör, jól ledöngöltük a földet és gallyat, meg száraz füvet hintettünk rá.."

NEM FELEJTÜNK! SOHA MEG NEM BOCSÁJTUNK! A múltbeli pufajkások, verölegények, szájbavizelök, köröm-letépdesök, kereszt-döntögetök, papokat-ajtókra szögelök, kommúnista pártfunkcik, volt szovjet-talpnyaló miniszterek, Moszkva-bérenc külügyesek, pénzügyi szélhámosok, bankosok izreali útlevelekkel, szigorúan titkos múltú cionbolsevik ügynökök, vagy a jelenlegi "miniszterelnök" a D-209-es szám alatti szovjet spicli - ezek tartják ma is ugyanolyan rabságban a Magyar népet, mint tették az 1945-ös szovjet invázió után. A zsidó csak ölni, pusztítani, rombolni tud - erre képes csak, mint az ördög leszármazottja. Mi Nácik vagyunk az egyetlen ellenszérumai a zsidó despotizmusnak és egyvilágrendes rabszolgaság veszélynek. Minden egyes kommunista kell, hogy tudja: amikor a Náci Hatalom a Világot felszabadítja, véget ér párévtizedes dicstelen "tündöklésük" és Isteni igazságunk tudatában fogunk lesújtani minden egyes népírtóra és bünözöre!

SIEG HEIL! NÁCI HATALMAT!

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar