Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 34 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 114/34 - tël  2003 (114)

WOLFGANG WILRICH - EGY ÁRJA MÜVÉSZ

A III. Birodalom egyik legkimagaslóbb müvésze volt Wolfgang Willrich. 1897. március 31-én született paraszt szülöktöl. Egész családvonala a földhöz, a kemény munkát végzö farmerekhez kötötte, ezért a müvészetekhez való vonzódása érthetö csodálkozást, söt: döbbenetet keltett szülei körében. Szerencsére a vonzódás müvészi tehetséggel párosult, ezért Wolfgang már egészen kiskorában figyelmet vívott ki magának környezetében.

1915-ben a Berlini Müvészeti Kollégiumban a zsidó "tanárok" kotyvalékait, torz, kicsavarodott "müalkotásait" degenerált, kifacsarodott irányzatnak nevezte és társait igyekezett rávenni a valódi müvészet visszaállítására.

1916-ban az I. világháború öt sem kerülte ki; behívásakor a 251. Lovasezredhez került, a nyugati fronton tanúsított helytállásáért az I. Osztályú Vaskeresztet kapta Németországba való visszatérésekor. Hadifogságba került, ahol az unalmas órákat rajzolással töltötte, katonatársainak szórakoztatására. Itt lett számára világos, hogy az egyszerü emberek, munkások, parasztok, katonák arcvonásait milyen kitünöen tudja érzékeltetni. Még fogvatartói is "munkát adtak" neki lerajzoltatásukkal. A Nemzetközi Vöröskereszt magazinja számos rajzát leközölte.

Hazatértekor azonnal folytatta tanulmányait. Annak ellenére, hogy Ludendorff 'Tannenberg Szövetségének' is a tagja lett, a különbözöségek miatt elhagyta a szervezetet. Rajzait visoznt továbbra is megjelentette a szervezet lapjában.

Willrich rajzai egyre inkább az Északi Árja faj magasabbrendüségét tükrözték. 1933-34 során a Birodalmi Kultúrminisztériumban müködött mint aktivista, azonban a Ludendorffal való együttmüködése miatt el kellett hagynia a pozícióját. Walter Darre azonban úgy segített rajta, hogy "független munkavállalóként" alkalmazta öt, így anyagilag támogatva, Wolfgang folytathatta az északi embertípust megjelenítö rajzait. Sok munkáját poszter és képeslap formájában kiadták, így a közvélemény is megismerhette tehetségét. A Darre által biztosított függetlenség annyira ízlett neki, hogy a késöbb felajánlott minisztériumi állást sorr visszautasította. Még Heinrich Himmler személyes invitálását is kerek-perec elutasította, hogy beléphessen a Waffen-SS soraiba.

Az is tény, hogy még az NSDAP tagja sem volt. Ezekután irónikusnak hangzik a magyarázata is: azzal "vádolta" a Birodalom müvészeti vezetöit, hogy a "zsidó degeneráció elleni küzdelme nem eléggé hatásos, nem alkalmaz direkt módszereket, ezeknek az eltávolítására." 1937-ben Walter Hansen és Graf Klaus von Baudissin segítségével egy kiállítást szervezett Münchenben a valódi és a degenerált müvészetek szembeállításával.

1939-ben Wolfgang Willrich a nyugati és a keleti frontokon szolgált, mint 'háborús müvészeti tudósító'. Lengyelország, Norvégia, Finnország, Szicília és Oroszország, csak néhány állomás a front-tudósító föbb állomásaiból. Sok katonai és birodalmi személyiség, vezetö állt modellt Willrich bajtársnak. A Lovagkereszt tulajdonosainak a portréi mind Wolfgang kezemunkáját dicsérik.

1943-ban tért vissza betegen Németországba. Munkáit az "új", megszállt Németországban betiltották, rajzait nem engedték publikálni. Argentínában telepedett le sok más nemzetiszocialista menekülttel egyetemben, ahol 1948. október 18-án halt meg rákban.A képeken 3 rajz látható abból a 8-darabos sorozatból, amit Wolfgang Willrich nöi portréi közül színes változatban megvásárolhatóak. (Méret: DIN A3, 15,00 Euro, vagy mind a 3 kép: 30,00 Euro)

SCHLAG TIZEDES ÉS ADOLF HITLER TALÁLKOZÁSA

A 2 fiatal hadnagy boldogságtól sugárzó arccal lépett ki a tiszti kaszárnyából. A tiszti értekezlet véget ért. Holnap egy új, és még keményebb nap vár rájuk. Helms hadnagy, a fiatalabbik kettejük közül, a legmagasabb elismerö dicséretet kapta a parancsnokától. Egysége egy olyan hadi manövert hajtott végre, amelyet 'mestermüként' kellene nyilvántartani a haditettek könyvében. A holnapi napon Friedrich von Bieberstein egysége lesz az ö egységükkel összevonva.

Helms és Bieberstein barátok voltak; nehézségek, vagy vicces körülmények közepette, de mindig segítették egymást. A másik oldalon, egyikük sem akart a második lenni semmilyen hösiességet kívánó tettben.

Most is együtt utaznak vissza szállásukra. A nap vöröses sugaraival lehanyatlóban van a fák fölött. 1938. augusztus 16-át írtunk.

Az ezredparancsnok hosszan beszélgetett Helms-el a tiszti értekezlet után. Az elsö egységet holnap visszavezénylik a hadszíntérröl más fontosabb feladatok elvégzésére. Amúgyis ezek a katonabajtársak ellátták már feladatukat, bebizonyították hösiességüket.

Ezért egy nem kisebb feladatra lesznek rendelve, mint a Föparancsnok fogadására: Adolf Hitler látogat az egységhez a holnapi napon! Nagy nap elé nézünk elébe. Mindenkinek felvilágosodott, hogy a sok, hiábavalónak hitt gyakorlatozás, "fel-le!", "elöre-hátra", "vigyázz-pihenj" utasításoknak meg lesz az értelme. Az a sok izzadság, ami ezekbe a masírozásokba beleöltetett most végre hasznát látja! A hír gyorsan terjedt, mert a boldogságtól sugárzó arcok egymásnak adták a hírt: a Führer jön közénk!

Helms embereit a erdövonal mellé, a határhoz rendelték, oda ahol a Schmittke bajtárs írja vasárnaponként a levelét Minnának, vagy ahol a hosszú Emil bontogatja óvatosan, a mamától kapott utolsó csomagot a finomabbnál-finomabb hazaival...

Ezen a helyen lesznek felállítva a Führer és kísérete számára az ebédlöasztalok. A regimentparancsnok, az ezredparancsnok és más rengidös tisztek kísérik el a Nagy Vendéget az ebéddel egybekötött megbeszélésre.

"Tényleg írigyellek!" - kiáltott át Helmsnek Bieberstein hadnagy. "Ha csak egyszer láthatnám a Führert karnyújtásnyi közelségböl, vagy hallhatnám amint beszél, vagy csak közel állhatnék hozzá, amint nevet és integet az embereknek...! Amit a mozikban látok masírozásokat és a kamera általi közelséget a Vezérhez, ez nekem nem elég, de nem ám!" - folytatta magabiztosan.

Aztán elmeséli Helmsnek, hogy mint fiatal srác, apjának távoli földjén dolgozgatva miképpen hallott erröl a Csodálatos Emberröl az újságokból és néha az idösebbektöl. Ennek ellenére nem került sor komolyabb közelségre amig nem lépett be a RAD sorai közé és a lovassági kiképzöbe nem került. A fiatalok szeretik Öt, követik elképzeléseiben és legföképp, legfontosabbként: hisznek Neki, megbíznak Benne! Miközben mesélt szeme Helms zubbonyán díszelgö kitüntetéseken csüngött: az Aranyfokozatú Elismerés Jelvénye a Hitler Jugend csapatában végrehajtott nemes tetteiért. Érthetö, hogy azok, akik ilyen hösök voltak már kora ifjúságukban, kapják meg a lehetöséget a Führer mellé való beosztásukkal. De hova lesz besorolva ömaga?

Már sötétedett, amikor Bieberstein besietett Helms sátrába, karjánál megragadva kisietett vele a sötétbe és suttogva tárgyalni kezdett vele valamiröl. Senki nem hallhatta kettejük párbeszédét, de látható volt, hogy Bieberstein egy szíveséget kér Helmstöl.

Másnap a híresztelések valósággá váltak: Adolf Hitler valóban megérkezett a csapattesthez. A gépkocsimenet porral befedve állt meg a kaszárnya-szerü épületsor elött.

A faasztalok körül nagy volt a serte-perte. Az asztal egyik végé'nél a Führer volt látható, a másik végénél Heinrich Himmler Reichsführer-SS, Keitel tábornok, Obergruppenführer Brückner, a Birodalmi Sajtófönökség vezetöje Dr.Dietrich álltak.

Helms és emberei felismerték csaknem valamennyiüket, de kiváncsiságukat az az ember hívta fel magára, aki serényen tett-vett a tábori konyha módjára felállított ebédlöben.

A frissen kinevezett tizedes ugyanis tele energiával teljesďtette szolgálatát. Boldogan, füli-érö szájjal szolgálta fel a babfözeléket a Fühernek, aki az illatokat követve megdicsérte és megköszönte azt. Helms tizedes is észrevette ezt. A tányér kiürült és nem kétszer, hanem háromszor került vissza a konyhába újabb adagért. A vegetáriánus Vezérnek nemcsak étvágya volt, hanem ízlett is neki.

"Vegyen még egy adaggal, Vezérem!" - mondotta az egyik közelben álló tábornok, felajánlva egy negyedik fordulót is. A Führer megköszönte. Heinrich Himmler szeme azonban nem kerülte el ezt a nyurga, szöke embert. Ennek a tizedesnek olyan arca van, mint egy született vezetönek. Bizonyára egy paraszt-katona valahonnan a német termöföldekröl, gondolta. A parasztfiatalok bizonyultak a legegészségesebbeknek a besorozásoknál, nyers erö, tisztaság, romlatlanság az ereikben.

"Mi a neved fiam?" - kérdezte a nyurga fiatalembertöl. A körülöttük állók elcsendesedtek, mindenki természetesen tudni akarta ki ez a kiváló szakács?

A Führer is arra tekintett.

Az érdeklödés középpontjában lenni, ilyen fontos személyiségek között az egyént igencsak elbizonytalanítja, söt: szorongásossá teszi. Kész volt egy újabb adag babfözelékkel a Führer színe elé járulni, de a neve? Ki emlékszik ilyesmire, föleg ilyenkor? Kihúzta magát katonásan, mintha csak jelentenie kellene a felettesének: kezek a nadrágszélen szorosan, összecsapva a sarkait így jelentkezett: "Schlag tizedes, Riechsführer-SS!"

Himmler homlokát ráncolva így szólt:

- "Schlag tizedes, 8. osztag, lovassági osztály..."

A Führer elégedettnek látszott. ezekben a nehéz napokban is megörizte karizmatikus egyéniségét, akkor amikor a világ közismert sakáljai Németország vérére fenik a fogukat. Ezalatt Helms tizedes kényelmetlenül feszengett székén, szája szélét harapdálva. De Schlag tizedes is eltünt, valószínüleg attól tartva, hogy öt is megdicsérik...

Hetek múlta el. Már szinte csak egy távoli emléknek tünt a fehérbabfözelék illata az erdöszélen, a felállított tábori faasztalok fehér abroszaival. Egy napon aztán levél érkezett a Birodalmi Kancelláriától. A levél tartalma egy feljelentéssel foglalkozott. Friedrich von Bieberstein saját magát feljelentette csalásért a Kancellárián. Egy katona, aki nemcsak tisztek és feljebbvalói jelenlétében vallott hamis nevet, hanem maga a Führer elött - hazudott. A fiatal hdnagy ezt nem tudta elviselni, ezért levélben kért bocsánatot és büntetést a hazugságért.

A megrökönyödés Bieberstein felettesei körében mindent felülmúlt: így leszerepelni a Vezér elött! A német hadi törvények értelmében a hamis név megadása egy tiszt számára súlyos következményeket kell, hogy maga után vonjon. Nem volt kétséges: ennek a fiatal hadnagynak a karrierje véget ért azon az augusztusi napon!

Amikor a feljelentés a Führer elé került, nagy nevetés honorálta azt. Végtére is, itt van egy fiatal hadnagy, aki csak azért, hogy az általa annyira tisztelt Adolf Hitler közelében lehessen, csalást követett el, söt: még hazudott is nevének kérdezésekor. Mit lehet ilyen esetben tenni egy magáról "megfeledkezett" katonáról, ráadásul tiszti ranggal? A Führer visszaemlékezett arra a magas, szöke, kékszemü hadnagyra, aki "Schlag tizedesként" mutatkozott be és valószínüleg arra az idökre gondolt vissza, amikor maga is egy egyszerü tizedesként szolgálta a Hazát. A merészséget, ha az nemes, vagy ártatlan célok érdekében készteti az embert elveinek ideiglenes feladására, nem szabad büntetni. Hitler ezért utasította titkárát az ügy lezárására.

Nem sokkal késöbb egy kisebb csomag érkezett a 8. egységhez. A címzett Friedrich von Bieberstein volt. Helms segített kinyitni a csomagot. A szépen csomagolt, selyempapírba bugyolált valami csak váratott magára. A türelmetlenség is egyre nött: mi lehet benne?

Egyszercsak a körülállók moraja kísérte azt a bekeretezett fotót, amin Adolf Hitler saját kezüleg dedikált és hozzáírt megjegyzése volt az alábbiakkal: "Az én kedves Friedrich von Bieberstein hadnagyomnak - alias Schlag tizedes - bajtársi üdvözletteL Adolf Hitler."

(A fenti szöveg egy részlet az új könyv #563.: GUIDELINES FOR HITLER'S BIRTHDAY, $10,00 + pk.)

LEVELEKBÖL

Swastikás Nyalóka A Reichben

Néhány nappal ezelött láttam egy ház falára ragasztott Horogkeresztes 'matricán a címeteket. Érdekel az aktivitásotok. Gyülölöm a mocskos zsidókat, akik parazitaként élnek a mi dolgon népünk nyakán. Ezért is, azokból a nyalókákból küldjetek, amik a zsidók alattomos müködésére hívja fel az elnyomott német nemzetet! A legvadabb zsidók az USA nyakára tekeredtek.

- Berlin

Új Nemzetiszocialista Állam!

Megkaptuk az újságotokat! Kiváló cikk volt benne a Birodalomról. Minálunk az elnyomás fokozódik, ezért egy önálló aktivista csoportot hoztunk létre a zsidó világuralom helyi megfékezésére. Azért élünk, ha kell halunk, hogy egy nap az ellenséget elpusztítsuk. Akkor lehetövé válik egy európai Nemzetiszocialista államrendszer felépítése. Addig viszont folytatjuk a harcot. Sieg Heil!

- Belgrád, Szerbia

Fiatal, De Elszánt

Annak ellenére, hogy még 17 éves sem vagyok a társaim máris meggyözödésesen mellettem állnak az Eszem érdekében. Azok, akik a materialista szemlélet hívei, pusztuljanak!

- Lipcse NSZK

Egy Volt SS-katona Emlékei

Csak 2 nappal a Führer Születésnapja elött írom ezeket a sorokat. 82 éves, egykori Waffen-SS katona vagyok. Soha nem fogom elfelejteni azt a két hosszú, eseményekkel teli utazásomat Aachentöl Bécsig 1938 és 1939 idején. Sokan kérdezik: milyen volt az élet akkortájt? Nos, az életet a szív formálta. Röviden: szociális és eredeti volt minden megközelítése a mindennapjainknak. Egyszerüen éltünk, de jól és biztonságosan.

1941-ben pl. én a Robert Bosch Müveknél dolgoztam Berlinben. Amikor 1942-ben önkéntesen beléptem a Waffen-SS kötelékébe, a cég folyósította a fizetésemet a családomnak, mert én voltam a családfenntartó. 1943-ban már tiszti rangot kaptam helytállásomért a fronton.

Nem múlik el nap, hogy ne emlékeznék meg azokról a Német hösökröl, akikkel együtt harcoltam egy jobb, szabadabb, emberibb Európáért

- Flandria

Ingyenes Reklám

A Magyar TV Júniusban bemutatott egy félórás programot a Magyar és külföldi skinhead együttesekröl, tisztán bemutatva az NSDAP/AO címét is. Nem is tudtam, hogy a Szervezeteteknek van "adásideje" nálunk... Szólhattatok volna elöre is...!

(Szerkesztö megjegyzése: Lauck bajtárs interjúja az egyik amerikai TV-hálózattal szintén nagy nyilvánosságot kapott Májusban)

- Budapest, Hungary

Tömegtüntetés Az Iraki Agresszió Ellen

Az iraki háború elleni megmozdulások tömeges jellegüek Európa-szerte. Csaknem minden egyes városban folytak le heves tüntetések. Bush és Blair háborús bünösként voltak elátkozva. Világméretekben sem volt jobb az elbírálásuk: a nemzetközi törvények ismeröinek 99%-a szerint is az agresszió megsértett minden nemzetközi jogot. Le az izraeli bandita-állammal!

Ausztria

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar