Nazi Lauck NSDAP/AO Magyar Uj Rend 35 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

ÚJ REND

Harcos Nemzetiszocialista Sajtóorgánum az NSDAP/AO Magyarnyelvü Kiadványa - Internet

No. 115/35 - tavasz 2003 (114)

4000 BAJTÁRSUNK TISZTELETE RUDOLF HESS ELÖTT

Augusztus 16-án több mint 4000 bajtársunk csaknem valamennyi németországi tartományból képviselve a helyi kamerádokat, kiegészítve egyre több európai országból érkezett résztvevövel, rótta le tiszteletét a Béke Mártírjának, RUDOLF HESS emléke elött.

A rendörségi zaklatások körébe ezúttal 70 bajtársunk elöállítása tartozott már a megemlékezés kezdete elött, "illegálisnak" minösített jelképek és "fegyverek" miatt. Ennek ellenére a közvélemény körében teljesen pozitív megvilágításban szerepeltünk, aminek egyik legkézenfekvöbb megnyilvánulása az volt, hogy a helyi kommunista zavartkeltök felhívása ellenére senki sem zavarta a felvonulásunkat nigger "zenét" bömböltetve a nyitott ablakokon keresztül.

Az "ellentüntetök" száma alig érte el a 300-at.

HOGYAN NYERHETÜNK MEG ÉS BEFOLYÁSOLHATUNK ELLENSÉGES ÉRZELMÜ EGYÉNEKET

A jelenlegi amerikai elnök George EWalker Bush nem dicsekedhet egy atomfizikus agyának képességeivel. De ami elismerést érdemel, azt el kell ismerni! George ugyanis uralkodásának 3 esztendeje alatt elérte azt, amit még senki korábban megtenni nem tudott: nevezetesen, hogy az Amerikai Egyesült Államokat a világ leggyülöltebb nemzetévé varázsolta ostobaságával!

Való igaszág, hogy a muzulmán országok körében az USA már egy ideje igencsak nem a kis kedvenc szerepét töltötte be - nem minden alap nélkül, és az is igaz, hogy néhány "szövetségesünk" is, mint pl. a franciák, nem maradtak adósak a megfelelö ellenkezésük kifejezésével. Nem elfelejtendö, hogy nemzetisége fennállásának elsö 200 évében Amerika sokszor a vágyak, vágyálmok központja volt, a legnépszerübb célállomás és sokszor a legszeretettebb nemzetek egyikeként. Korlátlan szabadsága és hosszú ideig fenntartott terjeszkedési, imperialista törekvéseinek hiánya tette szeretetté.

Az arányosan végrehajtott Monroe Doktrína félreállításával, az intervenciós törekvések elörehelyezésével a zsidó kapitalista-imperializmus huzamosan megváltoztatta és alapjaiban felforgatta az Alapító Atyák által gondosan kialakított és lefektetett békés alapokat. A XX. századra kialakított feltétlen anygai és politikai támogatása a zsidó bandita-államnak ezt a helyzetet még jobban súlyosbította.

Amikor a szovjet-gulág-unió összeomlott, még e naív firkászok döntö többsége is "megosztott békéröl" fortyogott. A katonai, fegyverkezési költségek csökkenthetöségével, a szociális kiadások növekedhetnek - gondolták. Talán az amerikai adófizetök most már kaphatnak olyan egészségügyi ellátást, amely a nyugat-európai munkásságnak és nyugdíjasoknak már évtizedek óta kijár. De nem, nem volt ilyen szerencséjük! A korrupt, izraeli csecseken nevelkedett "politikusok" kenöpénzekért újabb ellenségeket találtak, azok hiányában ök maguk újakat kreáltak, a háború- és emberírtás szomjúságán vergödö generálisok újabb tömegpusztító fegyvereket és támadó-terveket állítottak elö a "demokrácia megvédésére", aminek következtében ezek az újabb kiadások, nemhogy csökkentek, de túlhaladták a korábbi "szovjet fenyegetést" megelözö idöket.

Természetesen ezek az "új ellenségek" mindazokat jelentették, akik csak a legkisebb hangon is ellenzték a "nagy Izrael", vagy pénzforrásának bázisát: a Jew Yorki Wall Street-et. Mint az egyetlen, magára maradt világhatalom, az USA a világkapitalizmus egyetlen ura lett. Ezzel egyidöben a "szabad világ vezetöjének és a kommunista veszély elleni védelem bázisának" maszkja lehullott. Azóta pedig a ronda igazság egyre jobban világossá válik a népek elött.

Az igazságtalan és kirpovokálatlan megtámadása és tömeges emberírtása az Iraki nemzetnek, tiszta megsértése minden, az USA által is elfogadott nemzetközi törvényeknek. Ez a nyílt, zsidó világuralmi törekvéseket szolgáló agresszió volt az utolsó csepp a pohárban. Amerikai bajtársak, akik Európában járván a világ eseményeit az átlag európaiakkal tárgyalták, elöadták, hogy Amerika mennyire a gyülölt világrendör-terroristaként van elkönyvelve napjainkban. A legfeltünöbb ebben az, hogy az amerikai nemzet negatív bírálata arra vezethetö vissza, hogy mennyire elfogulatlan a félrevezetésére összeszövetkezett zsidómédia hazugságaival szemben.

Pozitívumként kell megemlíteni, hogy egyre több amerikai állampolgár ébred rá a sötét cionbolsvista összeesküvés rejtelmeire és elégedetlenségének hangot is ad. Az egyik ilyen utalás az iraki agresszió megindulásakor tartott Amerika-szerte kipattant háború-ellenes tüntetések jelszavainak tanulmányozására vonatkozik.

Ezzel párhuzamosan az "amerikai" zsidómédia háborús úszításai tettek nagyszámú amerikait gyanússá "szabad" hírszolgálatukkal szemben. A legutóbbi Irak-elleni agresszió során ausztráliai és angliai online-újságok közölték, hogy a legtöbb látogató az USA-ból "érkezett", nem a helyi érdeklödöktöl, bizonyítván, hogy az amerikai közvélemény gyanút fogott a "pártatlan" és "szabad" hirszolgáltatásával szemben.

Bizonyíthatatlan, hogy mennyien ezeknek az "amerika-ellenes" látogatóknak van tudomása a valós zsidó-kérdésröl.Sok országban az "anti-szemitizmus" törvényenkívüli állapot, bármilyen bírálata - jogos, vagy jogtalan - az izraeli érdekeknek büntetöjogi ügy. Az USA-Izraeli paktum a legnagyobb veszély a világbékére, a legnagyobb emberiség-elleni büntett és nem valószínü, hogy az amerikai kormányzat ennek következményeinek tudatában van. Ez az "anti-szemitizmus" ma már egy nyílt Párizs-Berlin-Moszkva axis létrehozásában jelentkezett, Washington ellen!

Mindaddig, amig az amerikai állampolgárok engedik a "kormányzatuk" bünös ténykedését, mint a zsidó bandita-állam prostituáltjaként végrehajtja annak háborús büneit más, független országok ellen, amelyeknek fö irányítói a washingtoni, Wall Street-i és tel avivi úszítók, addig az ellenszenv és gyülölet csak növekedni és terjeszkedni fog, amig egy napon az amerikai óriás feltápászkodik és elharapja a torkát az öt szorongató zsidó kígyónak, hogy utat engedjen a feltörekvö napsugárnak, amely már látszik a horizonton...

Gerhard Lauck

HELYZETJELENTÉS

Háború-utáni rekord:

A zsidó-ellenes incidensek növekedése Európa-szerte a legmagasabb 1945 óta elöször - tudhatjuk meg a Simon Wiesenthal Center jelentéséböl, a német sajtó közlése alapján.

Feketelista Svájcban:

Magyar bajtársak jelentették, hogy gépkocsijaikat visszaírányították a svájci határról, ahol már "várták" csoportjukat. A határon közölték velük, hogy "veszélyes politikai nézeteikre való tekintettel 1 évre kitiltják öket Svájc területéröl". A "bünlajstrom" az NSDAP/AO nevével is kiegészült.

Cseh Köztársaság "Elismerése" Az NSDAP/AO Számára:

A Cseh Köztársaság "szélsöséges csoportok 2002. évi aktivításáról" szóló jelentésében kiemeli az NSDAP/AO és annak csehországi leányszervezetének az NSEC müködését. Ugyanakkor sajnálkozásának adott hangot, hogy az NSEC web-oldala "elérhetetlen" jogi szempontból, mivel az USA-ban müködik (www.nsec-88.org)

Rendörségi Razzia Angliában az RVF Ellen:

Egy fegyveres rendörségi kommandós egység a Scotland Yard irányítása alá tartozó - "anti-terrorista" OS13 - megrohanta 8 vezetö RVF (Revolutionary Volunteer Force) otthonját, július 4-én kora hajnalban. Annak ellenére, hogy a szervezet vezetöi a legkisebb ellenállást sem tanúsították, géppisztolyokat szegeztek rájuk letartóztatásuk teljes ideje alatt. Személyi kompjutereket és mobiltelefonokat koboztak el a razzia során, de bünvádi eljárást egyikük ellen sem indítottak. Egy korábbi - májusi - razzia során az M156 Scotland Yard egység vett részt.

Még Több Diktatórikus Hatalom Az EU-nak?

"Köszönet" az új Európai Úniós törvényeknek, most 6 holland NS-bajtárs vár kiadatásra a németországi vaskesztyüs rezsim részére. A "német" (i)gazságügyi Minisztérium elöterjesztésre vette a kiadatási kérelmeket Hága felé.

Sikeres Koncert:

Holland és német bajtársak együttes közremüködésének köszönhetöen sikeres koncerteket tartanak a - viszonylagosan - "szabad" Hollandiában, megakadályozva az állandóan jelenlévö rendörségi macerákat a megszállt Németország területén.

A július 5-i koncerten, amelyen az Oidoxie játszott egyetlen rendör sem volt jelen és a résztvevök beszámolója szerint még egy jáörkocsit sem lehetett látni a koncert teljes ideje alatt.

Új Rekord Magyarországon:

A "HETEK" nevü magazin egyik cikke nyomán az NSDAP/AO és annak magyarországi háló-oldala rekord-látogatottságot ért el júliusban, egyenlö arányban az angol-nyelvü oldallal.

A WAFFEN-SS SVÁJCI ÖNKÉNTESEI

Kivonat a 1942. Március 29-i Ezredparancsból:

Az ezred kpaott egy újabb 22-fös svájci SS-önkéntest. Üdvözöljük a Bajtársakat, akiket az az idealizmus vezetett hozzánk, amely már évek óta a küzdelmünk vezetö ereje.

Mi mindannyian a Német Nemzet Germán Birodalmáért harcolunk. A mi Vezérünk az összes német ember Vezetöje!

Aláírva: Lovagkereszt-tulajdonos SS-Obersturmbannführer Shuldt

***************************

A Ju-52 alacsonyan száll az orosz erdök felett. Néhány órával elöbb a gépek Varsó mellöl szálltak fel és hamarosan elérik céljukat. Felmentést hoznak egy alaposan kifáradt egységnek.

Alig csak egyiköjük az utasoknak volt már repülögépen. Mindegyiköjük számára azonban az utazás szorongása egybeforr a fronton várható események szorongásával.

Keveset beszélnek az utazás ideje alatt. A szemek az alattuk elterülö havas tájra szegezödnek és a szívek hevesen dobognak a frontharcos idegességével.

A harcmezö!

Otthon nem ismerték a háborút. Természetesen a háborúval járó világgazdasági visszaesés hozzájuk is eljutott. Néha hallottak valamit a hösiességröl, harci nyereségröl, halálról is. De semmit nem tudtak, mert nem tudhattak mi fekszik ezek között. Nem ismerték az életveszélyt sem. Ezzel ellentétben a gyözelmi mámort sem. Semmilyen hovatartozási hüséget sem érezhettek, amelyet a német nemzet tagjai kaphattak osztályrészül, ezért csk fejüket csóválták amikor egy egész nemzet állt nem messze határuktól egy addig ismeretlen ember mögé...

Ebben a 3 Ju-52 repülögépen ma német önkéntesek ülnek Svájcból. Legtöbbjük nagyon fiatal még, akad közöttük felnött férfi is. Mindannyian egy cél érdekében szánták rá magukat erre a lépésre, belépni az európai nemzetek szabadságharcába a bolsevista ördög ellen. Önkéntesek a svájci Germanic-SS soraiban.

A gépek ezalatt felkészülnek a leszállásra. A hideg idöben a leszállás kicsit megdobálja az utasokat, de félelem nélkül vészelik át: a pilótájuk a Luftwaffe egyik legképzettebb tisztje. Emellett a havas "leszállópálya" nem egy aszfaltozott repülötér benyomását kelti.

Kiszállván a szürke acélmadárból nincs idejük a biztonságos földreérést ünnepelni: az ágyúdörgés már közvetlen közelröl hallatszik. Életközelben a csata szelleme, a halál dübörgése.

Nem messze tölük a süvöltö orkánként müködö howitzerek ontják halálos adagjaikat szünet nélkül. Fülük még nem szokott hozzá a detonációkhoz.

Természetesen az ellenséges lövedékek becsapódása is megnehezíti a tájékozódást. A bolsevikok megtalálták a német állások pontjait és kemény tüz alatt tartják öket. A visító lövedékek egy része a fejük felett húz el, más részük hatalmas detonációval robban csak alig százmétererre tölük.

Néhány gyors, sietös utasítás, mindenki elfoglalja az állását.

Jelentés A Führernek!

Egy fiatal törzsörmester, a Német Aranykereszt tulajdonosának jelentéséböl:

"Április elsö napjaiban voltunk. Éppen "Ölbergnél" voltunk, ahogy a stratégiailag fontos támaszpontunkat hívtuk K. mellett. Egységünk az elözö heti ütközetekben súlyos veszteségeket szenvedett. Az utánpótlás lassú és elégtelen volt. Újra és újra a szovjet agresszorok megpróbáltak minket elvágni az hátegységeinktöl. A helyzet nagyon aggasztó volt.

Ebben a pillanatban egy 16-tagú svájci SS-egység jött az csapatomhoz.

Ez volt az elsö találkozásuk a fronttal. Mindannyiukat a személyes felügyeletem és parancsnokságom alá helyeztem, majd éjszaka a pozíciójukba helyeztem öket és ösztónöztem öket az ellenség megfigyelésére távcsöveik által.

Egy kisebb erdöség terült el a állásaink elött, amit mi "csizmaerdönek" hívtunk az alakzata miatt.

A szovjet brigantik oda ásták be magukat, kihasználva a bolsevik háborús taktika minden idevonatkozó formáját.

Néhány jó geometrikus taktikai helyzet a bolsevisták uralmában volt. Ezért várható volt az, ami be is következett hamarosan: a szovjet támadás megindulása a gyengébb pontjaink ellen: ezeken a pontokon senki sem maradt élve...

Svájci egység készülni!

Felosztva két akció-csoportra, a fiatal önkéntesek elörenyomulása sikerrel járt, de nem emberveszteség nélkül. A két csoport magja azonban bejutott a felderített és célul kitüzött pontokra és beépítették magukat állásaikba.

Az ezeken a pontokon ellenállást tanúsító ellenséges eröket megsemmisítettük, köztük a "csizmába" jól beépített géppuska-állásokat. A szovjet tüzérség állandóan lötte az elörenyomult egységeinket, lovasságunkat ágyukkal lötték. Az elsö hullámot egy második követte. Majd egy harmadik.

Ezután hosszú órákig csend következett. Ez a csend azonban nyugtalansággal telt, hiszen sohasem lehetett tudni mikor csapódik be az elsö lövedék az újabb támadási hullám kezdeteként.

A feszült várakozásban az emberek a bolsevikok állásai felé merednek, mit csinál az ellenség?

Az éjszaka aztán az ágyúlövedékek becsapódásaitól lesz hangos. Kora reggel kiadtam az utasítást: teljes golyózápor alá venni a "csizmaszárat" és ugyanakkor egy másik egység megkerüli az erdöséget az ellenség másik szárnyának lefoglalására és lehetöségszerinti megsemmisítésére.

A svájci egység kiválóan hajtotta végre a feladatot: az elelnségnek még csak gyanúja sem támadt a készülödö támadásról. Velötrázó ordítás majd fegyverropogás hallatszott.

Az embereim késöbb emondták, hogy a legrosszabb a parancs kiadása elötti idöszak volt, amikor nem mozdulhattak amig a támadásra elhangzó parancs meg nem érkezett.

Amikor ez megérkezett a svájci SS-ek támadása teljesen felkészületlenül érte a kommunistákat, állásukat az ellenállókkal együtt megsemmisítettük.

Nagyon büszke vagyok ezekre a harcosokra, és azt akarom, hogy "hagyományos egység" neve alatt példaképpen szerepeljenek a többiek elött.

Az utolsó emberek írták nekem:

"...nem volt semmilyen elöre felkészített pozíció. A havat használtuk és a bombatölcséreket fedezéknek. Ott feküdtünk a jeges, hideg, vízes földön a sárban és vacogva vártuk mikor cselekedhetünk. A szovjet banditák mintha tudták volan, szinte lehetöséget sem hagytak, hogy megmozdulhassunk: lövedék, lövedék után csapódik be, hol elöttünk, hol mögöttünk. Egyszer csak fájdalmas kiáltás hallatszik: T. bajtársat lövés érte. Visszamásztam hozzá, hogy segítsek neki. Akkor láttam, hogy nem lövedék, hanem egy repeszdarab csapódott a mellkasába az egyik felrobbanó gránátból. Éppen csak segítséget nyújtottam neki, amikor máris újabb segítségkiáltást hallok: M. bajtársam sérült meg. Még oda sem érek melléje egy foró repeszdarab fúródik a földbe szinte centiméterekre a nyakamtól. Elönt a hideg verejték. Ebben a pillanatban egy hatalmas becsapódás nem messze tölem: ahogy elül a füst- és porfelhö felnézek és látom, hogy D. és S. bajtársaim a géppuska-állásban, halottak - közvetlen találat érte öket...

Mi a bombatölcsérben feküdve várunk az utasításra, kezünkben a kézigránáttal. Végre megérkezik a parancs és torkunkszakadtából kiáltva: Hurrá! a szovjet állásokra hajítjuk gránátjainkat. Sorozatban robbannak a gránátok, az ellenség megsemmisítve, súlyosan megsebesítve harcképtelenné téve.

Ezalatt egy szovjet komisszár üvöltve kiugrik a fedezékböl és vadul géppisztoly-sorozatot engedve kaszál jobbra-balra, majd eltünt az erdöségben.

Áldozatai: két bátor svájci harcos holtan fekszenek a véres havon...

Az éjszaka során felkészültünk a védekezésre. Egészen a börünkig átázva azon az éjjel a hideg különösen rosszul érintett minket, alig tudtunk mozdulni a fagyos nedves ruházatunk miatt.

Reggelre a harc kiélesedett. Dél felé már alig állt fa az erdöben: a földet, mintha felszántották volna a becsapódásoktól. 5 sebesült svájci SS-katonát szállítottak vissza. Ugyanezen a reggelen egységünk végre felmentést kapott és visszatérhetett Németországba.

A Reichsführernek továbbított jelentésemben megemlékeztem a svájci egységröl, söt: még a Führernek továbbított frontjelentésben is beszámoltam róluk."

Egy sebesült frontkatona levele parancsnokához:

"... nem akarok beleesni a hálálkodás csapdájába, de szeretném kiemelni azt, hogy a velünk harcoló svájci egység katonái kitüntek bátorságukkal és megtettek mindent, hogy a 9. század jó hírnevét öregbítsék. Én is megsebesültem, de már jól vagyok, remélem hamarosan visszatérhetek a csapatodhoz."

Egy másik levélböl:

"...résztvettem a végsö támadásban április 10-én a csapattestemmel és élve lettem eltemetve mialatt sebesültjeinket helyeztem biztonságba a fronton.

Amint felépültem , remélem, hogy svájci egységünket újra összeállítják és részt vehetek az akciókban."

A német katona harcos, bátor szelleme tükrözödik ezekböl az írásokból. Talán a kiképzés keményebb és nehezebb volt számukra mint a hagyományos "porosz" katonák számára, de amikor a lojalitásra és kitartásra volt szükség a harcmezön, ök élen jártak!

A fenti szemelvényt a GERMANIC VOLUNTEERS OF THE WAFFEN-SS vettük (#565, $10,00 + postaköltség)

LEVELEK A SZERKESZTÖNEK

Igaza Volt!

Akárhova mennél ebben a városban, mindenütt koszos nigger, nedveshátú mexikánt, vagy valamilyen sötétbörüt látsz flangálni! Bárcsak harcolhattam volna Hitler alatt!

Amit ma látunk az mind annak a következménye amit a zsidó világháború ránk zúdított!

Chicago, USA

Földalatti Aktivista Németországból

A mi sejtünk az NSDAP legalizálásáért harcol Németországban. Többezer nyalókát gyártottunk saját eszközeinkkel az NSDAP/AO lincolni címét feltüntetve. A gyártott címkéket eljutattuk különbözö tartományokba ahol sikeresen szétosztották bajtársaink a városaik minden pontján. A berlini állambiztonsági rendörség vadul kutat a "bünösök" után.

A háromszoros Sieg Heil Führerünkért, Adolf Hitlerért!

Valahol a megszállt Németországban

Elkötelezett Tisztelet

Úgy most, mint a múltban is, elkötelezett tisztelettel adózom a munkátokért és szívböl kívánom ateljes sikert céljaitok eléréséhez!

Pennsylvania, USA

N.S Sejt Dél-Afrikában

Egy meglehetösen hosszú szünet után jelentkezem ismét. Börtönebn voltam az AO propaganda munkám miatt, Újra munkába álltam szolgálni a Nemzetiszocialista ideológiát! Jelenleg egy 5-tagú sejtet szerveztem és kérem segítségeteket a további propaganda-anyag megküldése ügyében.

Dél-Afrika

Üdvözlet Egy Ausztrál Nemzetiszocialistától

Köszönet az újságért amit nagy érdeklödéssel olvasok mindig. További sok sikert!

Itt nálunk Ausztráliában az NS-Mozgalom újra erösen aktivizálódott! Mellékelek néhány újságcikket erröl a témáról. Ugyancsak igénybevesszük az Internetet, mint a legolcsóbb és leghatásosabb propaganda-fegyvert a nemes eszménk terjesztéséhez. Helyileg faltapaszokat és posztereket helyezünk ki, tekintettel az itteni helyi választások közeledtére. Ketten is indulnak mint nemzetiszocialisták a szövetségi szenátusi székekért. Internetoldalunk címe: www.anm-anwu.com, vagy:

Jack van Tongeren,

Australian Nationalists Movement,

P.O.Box 332.

Gosnells, WA 6110.

Australia

A Führer Példája

Nagyon köszönjük a THE NEW ORDER számait! Elhagytuk Angliát, hazánkat az állandóan növekvö, és mostmár elviselhetetlen szinten álló színes bevándorlók miatt. Fogadjátok el tölünk a mellékelt 100 dolláros támogatást. Rosszul érzem magamat, hogy csak ennyit küldhetek most, különösen, ha arra gondolok, hogy Adolf Hitler csak tiroli almákon élt, hogy minél többet tudjon a Párt és a Mozgalom részére felajánlani. Amikor erre gondolok akkor az jut eszembe, hogy mindegyikünknek sokkal többet kellene feláldoznia a maga részéröl, hogy gyözelemre vigyük az Ö eszméjét!

Heil Hitler!

Australia

Horogkeresztek Mindenütt!

Swastikák mindenfele! - mellékelem a keserves siránkozást a helyi, és mellesleg Finnország legnagyobb napilapjából. Az elsö a régi finn légierö jelképe 1918-b;ol, a másik egy nöi katonai egységet ábrázoló egységet mutat.

Finnország

Új Kolléga

Én egy orosz nemzetiszocialista vagyok aki Nyugaton él.Több nyelven is beszélek és ezúton ajánlom fel segítségemet fordítások részére.

Heil Hitler!

Észak Amerika

A Magyar Ifjúság Egyik Példaképe: Hitler

Egy nyárelejei közvéleménykutatást alapul véve, a kutatók megdöbbenve okoskodták ki, hogy a magyar ifjúságnak a 14-18 éves rétege (magyarán: a középiskolások) 6. helyre szavazták Adolf Hitlert, mint a legnépszerübb történelmi személyt.

Budapest

Szokatlan Feladó

Kérem, küldjenek angol és orosz-nyelvü anyagot. Argentínában egy címkén akadtam rá a címükre.

Cionista Megszállt Palesztína

NSDAP/AO, P.O.Box 6414, Lincoln, Nebraska 68506 USA

NSDAP/AO Magyar