Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul07 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Не думи , а кръстоносен поход Най-после , Англия ни каза една искрена дума, и то чрез устата на своя външен министър ,при мълчаливото одобрение на парламента . Г-н Идън е заявил , че на бъдещата зелена маса ,България ще бъде призована като обвиняема и наказана. Как? На първо място,като и се отнемат всички сръбски и гръцки “територии”, а след това ще се мине към щедрото възнаграждаване на съюзниците. Нашият печат веднага отговори на г-н Идън и на английските политици ,че България е взела своите отечествени земи ,които дори от официална Англия, на няколко пъти са били признати за български. Аргументите са абсолютно верни. Те са напълно убедителни. Те са дори излишни – защото англичаните ги знаят много добре. Доста е да се обърнат към компетентните лица на Балканския комитет ,за да опреснят паметта си .Сигурен съм ,че и г-н Идън ги знае отлично. Ние не трябва да се сърдим на г-на Идън , а да му благодарим . За да се разбере най-после от всички ,че Англия вече ни е прочела смъртната присъда и че за нас ,като народ и държава , има само едно спасение – Германия и Италия да победят. След германо-съветската война стана съвсем ясно,че англосаксонците ,в своя безплоден егоизъм,са обрекли цяла Източна и Средна Европа,като плячка на болшевишкото чудовище.Това значи: всичко,източно от Холандия и Франция ,да се болшевизира,т.е.цялата интелигенция да бъде изклана след азиатски изтезания ,а останалата част от многомилионното население да попадне под болшевишко робство. Всички ценности на една хилядолетна култура да бъдат затрити. От това истинско “пришествие на Антихриста” ни избавиха самоотвержените войници на Германия ,които Адолф Хитлер ,чрез своята дългогодишна борба за нова държава , чрез своята социална и нравствена идеология , подготви за сегашната исполинска война на изток. Националсоциалистическа Германия спаси и нас, и цяла Европа, от третото или четвъртото азиатско нахлуване ,което щеше да бъде по-страшно от нахлуването на Чингиз-Хан ,Атила и османлиите. Човек изтръпва ,като помисли ,какво щеше да преживее всеки един от нас ,и то ей по това време, ако германските линии се бяха огънали под напора на болшевишките пълчища и бойни машини….. Войната , която Райхът и Италия водят от две години насам зарад своето държавно и стопанско съществуване ,вече се превръща в свещена война за съществуването на християнска и културна Европа . Че това е тъкмо така ,ще стане ясно и на най-фанатизирания ,щом си представи ,априори, какво би станало ,ако,в края на краищата англосаксонците победят. За Балканите г-н Идън го каза. За Германия – американският евреин Теодор Кауфман ,председател на американската лига за мир и приятел на г-н Рузвелт ,написа цяла книга,под надслов:”Германия трябва да бъде унищожена”. В книгата му е дадена карта ,върху която цялата германска земя е разпределена между съседите ; а самият Германски народ трябвало да изчезне от земята ,като 20 000 лекари стерилизират сто милиона германски жени ,мъже и деца. Тази жестокост е присъща на семитската раса , но ще бъде провеждана под военния надзор на англосаксонците. Обаче,книгата на Кауфман , чиито прапрадеди сигурно са обслужвали староеврейския идол Молох – бе излязла преди съюза на англоаме-риканците със СССР. Допълнението към тази зловеща книга е направено от правителството на г-на Чърчил -–на червения Молох е обещана цяла Източна и Средна Европа,в която,разбира се ,спада и малката България. Може да има тук-таме безотечественици,които мечтаят да станат комисари . Може да има и други ,които още не могат да забравят старите си симпатии и надежди . Те,именно ,трябва да бъдат обезвредени ,не само формално,не само фактически,но и нравствено. Те трябва да бъдат изобличени и хвърлени зад борда на обществения живот ,ако не искат да се засрамят и оттеглят сами. Така очистени,запалени от свещения пламък на някогашните кръстоносци,без задни мисли,откровено и идеалистично , народите на Европа трябва да застанат на страната на европейския спасител Германия и да и помагат с всичко ,каквото могат,за да се извоюва крайната победа,която не е само германска и италианска, не е нито само българска,а победа-избавление – за всички европейски народи. Бъдещата нова Европа ще бъде истинска общност на народите, когато те ще се чувстват свързани с много по-здрави връзки: с духовните връзки на една борба ,а не само с връзките на стопански и други такива интереси. Световната война е влязла в такава решителна фаза, че има само два изхода – нова Европа или загиването на Европа. /в.Слово от 14.08.1941г.;същата във в.”Bulgarische Wochenschau” от 12.08.1941г.,под заглавие : Nicht Worte , sondern Kreuzzug./

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch