Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul08 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Wie die Sowietunion zubereitet der Krieg ? "Neues Europa" , den 07.Juli . 1941. Как Съветският съюз подготовляваше войната ? . /сп.”Нова Европа” , 7.юлий 1941 год. / . Нека приведем следното за систематичните нарушения по съветско-германската граница и войсковите движения на червената армия , съгласно многото тайни доклади на германските власти . . Върховно командуване на войската , Запад – Отделение Л /1 оп./ № 00 369а / 41 . До Външното Министерство – лично на г-н пълн.м-р Ритер . Върховното командуване на войската съобщава , че през месеците януари и февруари , независимо от докладите от 13 януарий ,по демаркационната линия са станали прелитания от страна на Съветите през границата. Маса съобщения от този род се намират за областта Шелм и Остроленка. Тъй като в тази област германско-руската граница ,вследствие на интересите, е особено рязко очертана и поради това една ориентация от въздуха е много лесна, върховното командване на войската е дошло до убеждението,че при нарушаване на границата се касае за съзнателна провокация . Във връзка с това се обръща вниманието на изявления на съветски офицери относно германо-руските обтегнати отношения , като дават път на противогерманската пропаганда не само в руската войска , но и между руския народ. Върховното командване обръща внимание върху сериозността на произлизащите от това последствия . На германските въздушни сили се заповядва сега ,както и преди само да се въздържат . За шеф на Върховното командуване на войската п . Йодл . Върховно командуване на войската Запад-Отд. Л /1 оп./ № 00 731 а / 41 Отн.Съветско-руски нарушения на границата . До Външното Министерство – лично на г-н пълн.м-р Ритер . Постъпващите всекидневно съобщения за по нататъшни нарушения на границата от страна на руски самолети потвърждават предаденото на Външното Министерство мнение на Върховното командуване на войската от 1 март , а именно че във всички случаи се касае до съзнателни провокации от страна на болшевиките . На 11 април два двумоторни самолети от типа СБ 2 прелетяха над града Белц на голяма височина. На 11 април бе съзрян един апарат при Малкиния и остров Мазовике . На 14 април бе съобщено също за прелитането на един съветски самолет над Лангсзорген . Няколко апарати прелетяха на 15 април областта Динов-Лодцина ,южно от Лоско . На 17 април бяха отбелязани 8 прелитания над германска територия , на 19 април 2 апарата над Малкиния и един друг само на 200 метра височина над Островице. Освен това бе съобщено за прелитането на редица самолети ,чиято националност ,обаче,вследствие на голямата височина не можеше безпогрешно да се определи. Въз основа на посоката и констатацията на поставени там германски свързочни постове ,не съществува никакво съмнение че и в този случай се касае за прелитания на съветски самолети над границата . Върховното командуване на войската трябва впрочем да констатира , че постоянно растящите погранични нарушения са едно планомерно заемане от съветската авиация на територии на Райха . Тъй като , междувременно , за сигурност , по другата страна на германската граница трябваше да бъдат разположени германски войски ,вследствие на засиленото струпване на руски войски , трябва да се очаква една увеличена опасност от гранични инциденти с тежки последствия . Обаче , Върховното командуване на войската все още дава заповеди за сдържаност и резервираност . Шеф на Върховното командуване на войската опълномощ. п.Йодл . Шефът на Върх. Командуване на Войската Запад – Отд. Л /1оп./ № 00 886 / 41 До г-н Министъра на Външните работи Многоуважаеми господин Райхсминистре , Върховното командуване на войската наблюдава от месеци с растяща загриженост движението и струпването на руски военни сили по продължение на германската източна граница. Според приложените тук съобщения ,при избухване на войната в 1939 г. В европейска Русия се намираха вече 77 руски отбранителни дивизии , от които малко повече от половината по западно-руската граница . След завършване на похода в Полша това число се увеличи на 114 . Ако и да намери основателно тази мярка при окупираната почти без борба от руските войски Източна Полша , то Върховнотго командуване трябваше после ,след планомерното приключване на тези операции , да констатира с учудване едно по-нататъшно нарастване на това число на 121 дивизии. От началото на тази година ,обаче,във Върховното командуване на войската постъпват всекидневно съобщения от всички части на границата , които описват една широка концентрация на руски войскови части по германската източна граница . След безогледното пренасяне на отбранителни ,моторизирани и бронирани дивизии от Азиатското пространство и Кавказ , особено след руско-японския пакт за ненападение ,числото на отбранителните дивизии само в европейска Русия въэлиэаше към 1 май 1941 год. На 143. От тях 119 се намираха по германо-руската граница . От началото на тази година в Западна Русия са констатирани и много моторизирани и бронирани дивизии. Към тях се прибавят и 20 кавалерийски дивизии и няколко батальони парашутисти . Едно подобно раздвижване се забелязва и в руската авиация. Постоянното натрупване на ле-ки въэдушни войски за подкрепяне на сухоземните войски се съпровожда от бързия напредък в изграждането на окопи край границата , за подготвянето на големи нападения над Германския Райх с мощни бомбардировачни самолети. При това Върховното командуване на войската обръща пак внимание на многократните изявления на висши съветски офицери , които при обучения и пр. ,открито са говорели за една скорошна руска офанзива . Върховното командуване на войската идва до убеждението , вследствие тези факти , вземайки под внимание и постъпващите от външното министерство съобщения за постоянни нарушения на границата , че тази концентрация на съветски войски по германската източна граница е подготовка за е д н а р у с- к а о ф а н з и в а о т г о л я м м а щ а б . И опасността от един въоръжен конфликт всеки ден се приближава все по-застрашително . Тази концентрация позволява вече на руското правителство свободно да определи , кога да започне нападението . Вече се налага Германия да вземе съответни мерки . Хайл Хитлер ! Ваш предан : / п / Кайтел . Тайна преписка на командуването Върховно командуване на войската Чуждестранен № 212 / 41 Само чрез офицер . До управлението на Райха , чрез г-н Министра на Външните работи . Върховното командуване на войската е държало непрестанно в течение правителството на Райха за това, че държанието на Съветска Русия добива непрестанно един застрашителен характер. Ако Съветският Съюз заблуждава с политическото си държание ,като се придържа точно към изпълнението на всички договори в стопанско отношение и не дава повод за никакви оплаквания , то междувременно става ясно ,че военните мерки ,които взема Съветският Съюз са предназначени недвусмислено за подготвянето на едно нападение срещу Германския Райх . Следващата таблица дава ясна представа за извънредно големите групировки на войски по западната граница : 01.09.1939 г. 44 стрелкови дивизии 20 кавалерийски дивизии 3 моторизирани и бронирани бригади /общо около 65 дивизии / 28.11.1939 г. 76 стрелкови дивизии 21 кавалерийски дивизии 17 моторизирани и бронирани бригади /общо около 106 дивизии / това дава нагледна картина за руското напредване към границата . Отделните сухоземни войскови части ,както и авиационните такива ,се групират също по границата . Близки до границата летища се охраняват от въздушни войски. Осведомителната дейност е също значително засилена и се провежда главно от висши офицери . Всички факти , свързани със старото руско желание за унищожаването на Германия , ни водят до заключението , че съветска Русия се подготвя във всеки момент , намерен от нея за удобен , да нападне Великия Германски Райх . Шеф на Върховното командуване на войската /п/ Кайтел . Върховно командване на войската В.Ф.Ст. / отд. Л. 1 ап. / № 00 1161 / 41 Относно съветските нарушения на границата – поверително До : Външното министерство лично на г-н пълн. М-р Ритер На 17 юний 1941 г. На 8.25 часа въоръжени руски войници , от зоната на германската VI А .К. – източно от Роминтерер Хайде , при Айсцерзки / 15 км. Западно от Калварика / преминаха руската граница ,безсъмнено към германска територия . Германските постове дадоха пушечни изстрели , при което руските войници залегнаха. След кратка престрелка русите се оттеглиха обратно на своя територия. Този инцидент е едно ново доказателство за провокационните намерения на Съветска Русия , особено във връзка с особено голямата концентрация на съветски военни сили срещу Източна Прусия . От 11 юний насам са констатирани с положителност само срещу границата Сувалки-Мемел 20 пехотни дивизии , 2 бронирани дивизии и 5 бронирани бригади . В областта на Биалисток са групирани 19 пехотни дивизии , 7 кавал. дивизии , 1 бронирана дивизия и 5 бронирани бригади . Зад тях ,около Барановичи е събрана една резервна армия от 10 пехотни дивизии и 2 бронирани бригади . От това проличава , че всеки момент една огромна съветска военна маса може да тръгне от изток към юго-изток срещу Източна Прусия и срещу устието на Буг и Нарев , северно от Варшава. Тази армия е съставена от 4 армии и обхваща 49 пехотни дивизии ,между които много моторизирани , 3 бронирани дивизии ,12 бронирани бригади и 7 кавалерийски дивизии . Едно такова нападение може да бъде подкрепено от около 2 000 самолети,според наличните сведения за укрепяването на съветските летища , северно от Припетските блата . А че и по другите руски фронтове са концентрирани , макар и не в такъв размер , съветски войскови части , е известно още от съобщенията до Външното Министерство от 11 май. В последните седмици положението относно придвижването на съветски войски се е променило само в Южна Бесарабия ,където бързо се събират само бързоподвижни войскови части /брон. дивизии и бригади ,както моторизирани и кавалерийски дивизии /, което говори недвусмислено за нападателни намерения . Върховното командуване на войската заключава, че едно такова военно държание спрямо една страна , с която ги свързва пакт за приятелство , показва недвусмислено намеренията на Съветите. Няма съмнение , че Съветска Русия от месеци насам е гледала на този пакт само като на едно подсигуряване , за да може да проведе , по възможност необезпокоявана , напътствана от Англия , най-великия поход в своята история срещу Германия. Сигурността на Райха изисква , щото тази заплаха да бъде отстранена незабавно . За шеф на върхов. командуване на войската п. Йодл

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch