Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul13 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Националсоциализъм и болшевизъм Националсоциализмът възникна като бунт на един горд и творчески народ против Версайлската система. И двете понятия са сложни и пълни със съдържание. Накратко ще кажа , че въпросното съзнание на немския народ бе пробуждане на старото германство/ Germanentum/ , което със своята младежка мощ и упоритост събори престарялата Римска империя и тури началото на нова епоха , чрез основаването на Светата Римо – Германска империя . Днес същият този дух събаря престарялата либерално-демократична система , за да изгради върху нейните развалини новия ред в Европа . Версайлската система беше инцидент – само заключителен акт на една случайна военна победа. Обаче, по своята същина тя бе напълно логичен резултат на либерално – капиталистическата западна демокрация и синтез на всичките и скрити недостатъци . Движението на Адолф Хитлер успя, защото беше еманация на здравото народно съзнание. С гениално прозрение Хитлер вникна в копнежите на германския народ и ги оформи в партийна програма. В мрежата от погрешни социални принципи и фалшиви политически идеали , новият Водач напипа няколкото оцелели струни на старото германство и с тях постепенно пробуждаше задрямалите народни сили и добродетели. Колко дълбоко Хитлер е бил вникнал в душата на своя народ и колко правилно е схванал потенциалните му сили , показват събитията от последните няколко години – възвръщането на Райнланд и Саар , присъединяването на Австрия и Судетската област , безподобните успехи в сегашната война. Водачът Хитлер постигна онова , за което велики монарси , от средновековието до наше време , само са мечтали или частично осъществявали. Това признание би било наистина дързък панегирик , ако не беше исторически факт . Блестящите постижения на националсоциализма вътре в страната не могат да се изброят дори, в една статия . Те са най-ясни за оногова,който познава Германия от преди и след 1933 год. Егоизмът на благоденствуващата олигархия , който егоизъм удобно се тулеше зад принципите на либерализма, бе изместен от човечната и справедлива система на н а р о д – н а т а о б щ н о с т . Никога в Германия не е имало толкова много доволни от плодовете на своя труд хора , както в последните години преди сегашната война . Не напразно работничеството е дълбоко благодарно на Водача ; не току-тъй интелигенцията се притече към него , за да работи за осъществяването на неговите идеи ; предаността на офицерството и на армията изобщо към новия и Върховен вожд , както и възторгът на младежта , която боготвори Фюрера , са най-бляскавият израз на пълното и доброволно сливане между народ и водач . При наличността на тези факти , нека се попитаме кой се бореше против Хитлера , от самото начало досега , т. е. Кои щяха да осуетят придобивките на националсоциализма , ако бяха успели в борбата си ? На първо място , това бе властвуващата тогава социална демокрация , която , обаче , бързо разбра , че не може да воюва със своето негодно оръжие и отстъпи, дори се присъедини отчасти към своя нов и пълен с младежка мощ събрат – националсоциализма. Останаха ,обаче , онези социални паразити и политически провокатори , които , скрити зад кулисите на социалдемократическото управление , дърпаха конците на властвуващите марионетки. След оттеглянето на социалдемократите , Хитлер се намери лице с лице срещу непримиримите си врагове: юдеомасоните и комунистите . Германската плутокрация ,която субсидираше морално и материално либералната демокрация / като удобно прикритие на свободното капиталистическо производство и размяна, под булото на един привиден парламентаризъм и псевдо-народовластие! / се оттегли , за да изчака края на сражението и да се присъедини , със свойствената и гъвкавост , към победителя. На мнозина едри капиталисти не можа да се откаже родолюбие –и те станаха истински сътрудници на новия строй. Борбата с комунистите вътре в Германия бе кратка. Изоставени от работничеството , което в новия режим видя осъществени своите истински интереси , фанатизираните и непоправими подстрекатели слязоха от обществената сцена. Обаче Хитлер не прекрати борбата , защото съзнаваше своята висока мисия – да избави човечеството от червената чума, за да може то спокойно да заработи за новия ред . От заемането на властта до подписване на Московското споразумение през лятото на 1939 год. , националсоциалистите са се борили неуморно и с всички културни средства против болшевизма. В една съдържателна книга проф. Rogge изложи опитите и усилията на Хитлера да се споразумее с Англия , за да има осигурен тил и да се яви като мандатьор на културна Европа против азиатския болшевизъм . Известно време англичаните бяха благосклонни към мисията на Хитлера , но , под влияние на евреите и масоните , лондонското правителство взе отрицателно становище . Нещо повече : Англия започна да организира европейските държави в едно окръжаване на Германия , с цел , при даден от Лондон знак , всички да се нахвърлят върху нея и да я унищожат. Защо ? Защото хитлеристите отнеха възможността на евреите да паразитствуват върху снагата на германския народ . Защото разтуриха масонските ложи , които бяха могъщо тайно сдружение за фактическо упражняване на политическата власт в държавата . И трето , защото националсоциализмът изобличи либералната демокрация като параван на свободната капиталистическа експлоатация и възвести епохата на народната общност , в която всеки ще живее от своя труд и ще получава според заслугите , що принася на общността . Сега пъклените планове на болшевизма са документално установени и Европа е ужасена. “Демокрациите” щяха да съдействат , за да бъде цялата европейска интелигенция изтребена, а народната съвест поставена под наблюдението на Г П У . Останалите живи щяха да вегетират под режима на една жестока болшевишка олигархия , скрита зад фасадата на “диктатурата на пролетариата” , също тъй както капиталистическата олигархия 160 години се крие зад завесата на либералната демокрация. Светът е учуден , обаче , от съюза между азиатския болшевизъм и англо-американската “демокрация”. Смаяни са и мнозина комунисти, които още не са загубили напълно човешката си съвест и логика. Обаче , ние намираме този нечестив съюз за много естествен . Първо , дипломатическа традиция е за Англия да си служи с всички ,дори с враговете си , за да избегне едно предстоящо нещастие , па после ще постъпи с помагача си тъй , както изискват същинските и интереси. Дори няма да се поколебае да го унищожи, или обезвреди, ползвайки се от неговата бойна умора. Който се дави и за змия се хваща , па като излезе на брега , обръща сопата. Другият партньор пък се надява , че той ще изиграе съюзника си , като го болшевизира ! Второ , посредничеството между “демокрациите” и болшевизма се извършва от лица , които са еднакво у дома си и на двете места – това са юдеомасоните . Марксизмът е чисто еврейско учение. Болшевизмът, като негово продължение – също . Нека не се забравя , че първенците на руската революция бяха предимно евреи. Устроеният от Сталин процес против бившите му другари изнесе списъка на мнозина от тях – все руски и международни юдеи. Ние помислихме , че Сталин е очистил управлението си от евреи , обаче сега , през войната , ние видяхме , че все пак евреите са най-верните хора на режима му . Гдето и да са по света ,каквито и да са по убеждения и по интереси , евреите са обединени в общата идея за мисията на юдейството . За сега , всички те са обединени в името на една цел : унищожението на хитлеристка Германия . Телеграфът ни донесе , че в Америка е излязла една книга от евреина Кауфман , в която се проповядва , че германският народ трябва да изчезне от лицето на земята и то по един достоен за Юда жесток и коварен начин – като сто милиона германци ,мъже , жени и деца , бъдат стерилизирани. Макар цивилизовано , еврейството показва , че е запазило по наследство азиатската суровост на древните семити . Не се говори вече за сваляне на режима в Германия , а за физическото унищожаване на един стомилионен високо културен и даровит народ. А германските войници трябвало да бъдат взети като вавилонски роби, да работят цял живот за възстановяване на разрушенията от войната. Евреите , следователно и болшевиците , имат един влиятелен посредник между тях и управляващите кръгове във всички “демократични” държави – това са масоните . Излишно е тук да напомням пряката връзка между евреи ,масони и плутократи, от една страна , и евреи , масони и болшевишки управници , от друга страна . Нека само си спомним , че емблемата на болшевизма е традиционната петолъчна звезда на масонството , само че в Москва тя е червена , а у масонските ложи и над Обществото на Народите е черната пентаграма . /Преди няколко дни Българската телеграфна агенция получи съобщението , че на масонската изложба в Бордо са били показани два портрета на американския президент г.Рузвелт като масон от висока степен . Същата агенция съобщи , че в книжата на Белградската масонска ложа е намерено благодарствено писмо , отправено от великия майстор на ложата Душан Милошевич до Рузвелт , в което се казва , че Югославия дължи съществуването си на “приятелската и мощна намеса на Съединените Щати в Париж”и се изказва пожелание за победата на демокрациите. . Известно е , че покойният Уилсон бе голям масон , следователно , заграбването на Македония и Западните покрайнини е било масонска работа , по самите сръбски признания ./ Ще напомня още , че преди сегашната война се състоя в Лондон световен конгрес на масоните. Тук масонството от цял свят , под свирката на световното еврейство , си даде дума да защитава “мира,свободата и демокрацията” , което на масонски език значеше – да се запази мирът още няколко години , докато враговете на хитлеристка Германия се въоръжат напълно , за да я нападнат и унищожат . А заедно с това , да увековечат междудържавните неправди на Версайлската система , несмущаваното пиршество на капитализма и управителното господство на масоните . За запазването на тези три юдеомасонски ценности , “демокрациите" насърдчиха Съветска Русия да подготви нахлуване в Европа. От ужасите на това нахлуване ; от увековечаването на лицемерната демокрация ; от паразитството на международното еврейство ; от експлоатацията на либералния капитализъм и от тайното господство на масоните – ни избави гениалната предвидливост на Адолф Хитлер и самоотвержеността на неговите войници – кръстоносци . / в. “Слово” от 01.окт. и 6.окт. 1941. Тази статия се появи най-напред в “Deutscher Wissenschaftsdienst", Берлин , 15 септемврий 1941 г. Същата във в.”Bulgarische Wochenschau" от 07.Х.41. , под заглавие "Nationalsozialismus und Bolschewismus "./

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch