Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul19 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

" М и л и т а р и з ъ м “ от д-р Ханс Фритче . Ханс Фритче е ръководител на отдела за вътрешния печат при министерството на пропагандата. Той е особено добре познат на радиослушателите , както вътре в Германия , така и в чужбина , със своите редовни политически прегледи на печата и радиото , чрез които дава осветления върху политическото положение. . Някога враговете на стара Германия водеха своята борба под лозунга против “пруския милитаризъм”. От онова време останаха изразите “пруски милитаризъм” , “пруски ботуш”,”пруски шлем”, “пруски нож “ и пр., като символи на суровост,безчовечност,жестокост,бездушност и пр. От особено значение за днес ще бъде да се спрем върху тоя проклет израз “милитаризъм”и да видим какво всъщност представлява той ? Трябва да се отбележи ,че поради много причини , германският войник трябваше да играе една малко по-друга роля в живота и историята на германския народ , отколкото войникът в другите страни. Ако Германия бе една щастлива страна ,оградена от планини или морета , то и значението на войника би било по-друго. Но, понеже германският народ ,векове наред бе разпокъсан от враждебни сили и бе играчка на чужди интереси,които противопоставяха едно германско племе на друго , то онова , което се наричаше идеал за обединение на тоя народ , трябваше да се извоюва стъпка по стъпка , парче по парче , и то с цената на твърде много кръв. При това положение , не е чудно , че в един такъв народ войникът ще се оформи като един по-друг тип оръжие и неговата задача ще бъде малко по-различна от задачата на войника в чужбина. Всеки случай поне по отношение на английския войник , германският войник не можеше да не се отличава от него. Английският войник имаше за цел да води войни , за да осигурява печалбата на ония , които му плащаха, за да се бие - германският войник винаги воюваше за обединение и за тая цел не само , че никой не му е плащал, но той доброволно е внасял своята кръвна дан за изграждането на германското народно стопанство. Англичаните правят някаква дълбока разлика между войника и гражданина. Те смятат единия за символ на бруталност , на жестокост , на наемно оръжие, който трябва да изпълнява определена и платена задача , цивилните граждани , особено онези , които са с фракове напр.,- се смятат за творци на ценности . Английският войник ,значи , не е нищо повече от едно оръдие на “гражданина във фрак”. Германците обаче отхвърлят това схващане . Както във всеки народ , така и в Германия , в миналото имаше твърде много такива “граждани във фракове”, обаче техният вълчи нрав бе твърде добре познат на германския народ. Най-често под тия фракове се криеше най-безскрупулният спекулант и най-свирепият звяр. Това цивилно облекло , не беше достатъчно доказателство за мирни строителни сили. В замяна на това , обаче, войнишката униформа надрасна фрака и тя стана символ на рицарско достойнство за една възможна борба. И днес още в Англия войникът не е на особена почит.Това говори ,че там все още не е надрастнато схващането , което цареше още във века , в който господствуваше апетитът за създаването на една жестока империя /става дума за Великобритания,бел.на ред./. Според това схващане , войникът е също едно платено оръжие , каквото е напр.мисионерът с библия в ръка и тяхната задача е да служат само на хищния капитал , който им плаща. Че това схващане господствува и в сегашната война , ни свидетелствуват начините по които се съставят военните доклади . В тия доклади винаги се говори за някаква си “долнокачественост “ на германския войник , за липса на кураж в него , за неговите “жестоки” отнасяния с военнопленниците , за някаква подлост, като напр.използуването на новозеландската военна униформа от германските войници и пр. , и пр. Всичко това говори за една животинска омраза спрямо незнайният воин по бойните полета. Едно подобно третиране е толкова обида за германския войник , колкото и за английския , но изглежда , че за това в Англия никак не се мисли. Отношението на германците към собствените им войници ,обаче , е съвсем друго. Политическото ръководство на Германия вижда в лицето на германския войник най-верния страж на Родината , а не един наемен слуга , който трябва да бъде възпитан само в дух на омраза. Преди 25 години и днешният върховен вожд на германските въоръжени сили беше също така един неизвестен воин ,между милионите , които стояха в окопите . Германският народ счита германския войник не като някакъв чужд елемент , а като една негова съставка и то най-добрата му. От докладите , които са правени от самите войници , се вижда , че те третират английския войник като действителен войник, а това значи като храбър,упорит и рицарски борец. Безброй войнишки доклади говорят , че след една упорита борба , на противника винаги е отдавано нуждното уважение от германска страна. От отношението на англичаните към войника изобщо , може да се съди , че те под войник разбират всичко онова , което е лошо и най-важното , всичко онова , което се върши от техните войници , те го приписват на германците . Така напр.един американски журналист пише , че срещнал един английски войник в Северна Африка,който в своята силна омраза към всичко германско , изстрелял всичките си "дум-дум" патрони в един германски войник. По време на Критската акция пък , капитанът на един английски параход , след като пленил един германски , дал заповед гръцките войници да бъдат свалени , а след това заповядал на германския екипаж да скочи във водата и със своите картечници ги разстрелял . А и случаят в Нарвик е още пресен , когато екипажът на един засегнат германски разрушител е бил обстрелван от английския параход и то в същото време , когато друг германски параход спасяваше екипажа на един потопен английски разрушител . Ето това са последствията от едно антивойнишко обучение , сложено изключително върху омразата към всичко , което не е английско. И понеже , англичаните не са могли да предполагат , че противникът им няма да си служи със същите мерки , те винаги са внушавали на своите войници , че щом попаднат в германски плен , ще бъдат веднага разстреляни от самите германци. Тази пропаганда е наистина едно пригодно средство , чрез което се отравя духа на войната. От друга страна , обаче , то свидетелствува и за слабост в английската позиция. Срещу това държане Германия противопоставя своята воля да разбулва тия варварски остатъци от едно некултурно водене на войната. Ако само заради тая задача германският народ трябва да бъде третиран като "милитаристичен" , то ние приемаме това не като обида , а като похвала. В течение на тая война войникът на тази "милитаристична държава", където и да се появи , остави едно съвършено друго впечатление. Милионите снимки , които любители и професионалисти притежават от пребиваването на германския войник в дадена страна , говорят , по убедителен начин , за високите качества на германския войник , преди всичко като човек. Неговите качества и добродетели са едно истинско отражение на новия германски дух и новото германско възпитание. Из тия земи , както и в заетите области, германският войник стана предмет на истинско уважение от страна на милионите цивилни маси от народ , които в началото изплашени , после лека-полека се привързаха и заживяха съвсем задружно с него. Този именно войник , не може да бъде третиран като някакво платено или чуждо оръдие , като някаква чужда част от тялото на своя народ , така както става в Англия. Германският войник е една от многото форми на германеца. Нека това да не бъде тайна за ония , които говорят за милитаризъм . В името на човешкия напредък , налага се едно по-честно , едно по-почтено и по–възвишено отношение към онзи , който пролива своята кръв за родина и за идея . Това ясно и откровено войнишко държане е много по-достойно , отколкото потулените подстрекателства към война на "гражданите във фрак". Сп."Нова Европа" , Година III , Бр.32 от 18 Август 1941 г.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch