Nazi Lauck NSDAP-AO Bulgarisch bul22 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Bulgarisch

Вагнеровите музикални тържества в Байройт . Традиционните музикални тържества в Байройт , посветени на творчеството на германския гений Рихард Вагнер , и тази година , въпреки войната , се уреждат и ще бъдат изнесени в такъв огромен мащаб , както и в мирните времена. Тези тържества започват в Байройт към средата на месец юлий и ще продължат в течение на два месеца . Приготовленията им за изнасянето на Вагнеровите музикални драми и опери се готвят от месеци наред . Малкият , но извънредно красив германски град Байройт , който има велико и гордо минало , е известен на света предимно с музикалните тържества , уреждани от години наред в чест на безсмъртния германски музикален колос Рихард Вагнер , предтечата на Нова Германия и основателят на една нова германска култура. Музикалните му драми и опери по негово желание , завещано на германския народ от великия му син , е щото те да се представят в този град , станал на музиканта най-любим и с който е свързано цялото му музикално творчество и упоритите борби за установяване в германската земя на чиста германска народна култура. Байройт остава не само за Германия , но и за целия свят , първият град на Вагнеровата музика . Традицията не е само формална. Тя е придобила вече качеството на най-голямо съвършенство за Вагнеровото показване на световните майстори и ценители на Вагнеровото творчество. И пак според завещанието на Вагнер , много от неговите музикални драми и опери могат единствено да се поставят само в Байройт и са запазени . Нещо като монопол за този музикален град . Това предимство на Байройт издига още повече неговия авторитет на музикален център на Вагнеровата музика . Така интересът към Вагнер и към Байройт расте от година на година, още повече с любовта към музиката на великия майстор , която печели все повече привърженици и почитатели. Музикалната култура , която този град дава на света и на велика Германия остава паметна и за историята на оперното изкуство . По лично желание на Водача Адолф Хитлер , който има особени почитания към личността и творчеството на този германски гений, борил се през целия си живот за издигане на чистото германско музикално изкуство , тези тържества придобиват и символично значение за германската култура при националсоциализма, който изтъква великото творчество на Вагнера за пример и за уважение от всички .Сам Фюрерът се интересува от начина и стила , в който ще бъде представен Вагнер на сцената. Това най-добре личи от неговата заинтересованост по отношение на постановка , декор и музикално тълкувание на Вагнеровото творчество , което той нарежда да бъде напълно в стила на германския музикален гений. Пак по желание на Хитлер , Вагнеровите музикални драми и опери се дирижират от първите германски диригенти и интенданти на оперите в Германия , а декорите в Байройт се рисуват само по скиците на проф.Преториус , които водачът разглежда предварително и лично се признася за тях . От главните до най- малките роли във Вагнеровите драми и опери , представяни в Байройт , се изпълняват от най-големите артисти и актриси на германското оперно изкуство , поканени от всички оперни театри на Германия . При такова подбиране на музикални ръководители и изпълнители се провеждат музикалните тържества на Вагнер в Байройт . Миналата година за първи път тези тържества придобиха съвсем национален характер , който напълно съответствува и съвпада с военното време и с разбиранията на националсоциализма.До сега на тези тържества са присъствували многобройни гости от чужбина и особено от Америка и Англия , дето Вагнер със своето сериозно и дълбоко музикално творчество винаги е печелил много почитатели. През 1940 година Вагнеровите тържества в Байройт минаха за първи път без присъствието на чужденци , но затова пък тържествата придобиха съвсем друг характер , понеже бяха определени за войската и за военните работници. Тази година за втори път Вагнеровите тържества се предназначават пак за германския войник и за германския работник , като всеки посетител ще бъде лично поканен от името на Фюрера. Затова , като се има предвид музикалното ниво на новата публика , ще бъдат показани такива музикални драми от Вагнер , които са достъпни за новата публика. През тези музикални тържества , които стават във Вагнеровия театър в Байройт , работещ само два месеца през годината докато траят представленията на Вагнеровите опери, ще бъдат представени : 6 пъти "Летящият холандец" и 2 пъти целия цикъл на "Пръстенът на нибелунгите", който се състои от четири музикални драми : " Рейнско злато " , " Зигфрид" , "Валкюри" и "Залезът на боговете". Вагнеровите музикални тържества се организират и тази година по един образцов начин от организацията "Сила чрез радост". Уреждането и провеждането на големите тържества , посветени на Вагнер в Байройт , говорят най-ясно за високата култура и за спокойното развитие на творчеството в германския Райх . /сп."Нова Европа" , година III. , бр.26 , 07 юлий 1941 год. /

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch