Deutsches Kolleg 12. September 2001

Independence day live

 

Въздушното нападение върху Вашингтон и Ню-Йорк на 11 септември 2001 година отбелязва края на Американското столетие, края на глобалния капитализъм и с това края на световния култ на Йехова – края на Мамонизма.

Заедно с нашето съчувствие към жертвите от Манхатън и техните близки се надига постоянната болка и скръб на германците за жертвите на англо-американския бомбен терор върху германските големи градове. Ужасните снимки будят спомени за ада от Дрезден и Хирошима.

Злоупотребявайки с най-благородните чувства на хората нямащи и понятие, стратезите от „One-World" шибат върху техния ужас, тяхното гневно възмущение за станалото за да създадат една димна завеса, зад която истинските причинно-следствени връзки да останат незабележими, причина за отчаяните методи за водене на война от страна на самопожертвувалата се команда.

При това положение Германският Колегиум (Deutsches Kolleg) вижда повод за следната констатация:

1. Това е война на невидими фронтове и в световен мащаб.

2. Тази война се води още от 1917 г. насам, откакто финансовия елит на САЩ изпрати един експедиционен корпус за спасяване на Великобритания.

3. Непрекъснато, от 1914 г. насам, Германският Райх е засегнат от тази война на империалистическите сили. Тяхната обявена цел беше и е да осигури господствуващото положение на САЩ, като гарант за грабителската свободна търговия, при което Германския Райх трябва да бъде разрушен завинаги, а големия и силен германски народ в центъра на Европа най-напред намален на брой, а после, чрез изместване на населението да бъде заличен като културна нация и фактор от световната история.

4. Военното поражение на Германския Райх в 1945 г. предаде европейските народи и останалия свят беззащитно на Американската военна сила и на обирническите походи на aмериканския Източен бряг [синоним на еврейската финансова олигархия].

5. Чрез отровата на държавните заеми, националната юрисдикция беше оtчуждена и превърната във васално чуждо владичество.

6. На народите се възвърна правото за създаване, възстановяване или запазване на тяхното самообладание да водят война. Hародите в тяхното отново преддържавно състояние като право за партизанска и народна война срещу техния враг.

7. Тази партизанска война е освободителна война и като такава е Световна война, защото врагът на народите владее света.

8. Въздушният удар на засега неизвестната самопожертвувала се команда удари в сърцето това чудовище и го парализира за един ден. Символичната сила на тази военна операция разпиля самодоволството на основаната върху лицемерие западна цивилизация.

9. Сега, унищожителната война на глобалистите срещу културите на народите за пръв път претърпя на американска земя едно военно поражение.

10. Военните средства на народите обаче срещу военната сила САЩ са не само недостатъчни, те са и твърде неподходящи за да победят властта на Злото.

11. Ото Шили (Otto Schily) беше единственият, който каза: Това не е война с материални сили. Това е една война на духа, война на западната цивилизация, която е варварство, срещу културите на народите. Духът на истинската свобода поставя заслужен край на свободата на стремежа за печалба, zа който народите биват пожертвувани. Сега, обхващайки народите, този дух се превръща в материална сила.

12. Предавани посредством медиите, военните нападения върху символите на световното господство на Мамона, съживяват духа за съпротива на народите и насочват извънредно действено и затова основателно към истинския враг.

13. Като идея, народната общност води до истинската свобода , връща отделните индивиди от безграничното опошляване на тяхното битие обратно в живото убеждение, че техните специфични интереси – колкото те и да са справедливи – единствено заедно с общото благо действително, това значи, са разумни.

14. Наближаващата сега – независимо от въздушното нападение от 11 септември 2001 – икономическа криза, лишава от очарование т.нар. Американски начин на живот („American Way of Life"). Напълно продаденото човешко съществувание – отдавна водено като болест – изпада в загуба заедно със загубата на външните предмети, в които хората търсят признание и утвърждение – без да могат да го намерят.

15. Сега, в съзнанието на света, религията на Правата на човека се свързва с медиално подготвяното убийство на палестинския народ извършвано от Израел – библейския убиец на народите: Нейната истина е терора на “добрите хора”, която чрез осъзнаването на това намира своята кончина.

16. Лъжата, че държавата Израел благодари своето съществувание на политиката на Третия Райх при Адолф Хитлер, става очевидна: От 1916 г. насам племената на Юда и Израел целенасочено заграбиха политическия и военен потенциал на САЩ, и под негова закрила – позовавайки се на купената Декларация на Балфур (Balfour-Erklarung) – за втори път се опитват да заграбят обещаната им от Йехова земя и да я очистят етнически.

17. Това е целта на религиозните евреи към постигане на световно господство чрез даване на кредити за организиран култ към Йехова, който в момента придава на капиталистическата система своята смъртоносна динамика.

18. Делото на народите има изглед за успех. Поставени пред избора, да се борят или да загинат, те избират борбата и ще победят: защото на врага липсва дух и той няма повече виждане за света утре.

DEUTSCHES KOLLEG www.deutsches-reich.de

Postfach 6702
97017 Wurzburg
Deutsches Reich

V.i.S.d.P.: Horst Mahler, Postfach 6702, 97017 Wurzburg

 

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 USA http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

NSDAP/AO Bulgarisch