Nazi Lauck NSDAP-AO - Česká verze! . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

Introdukce k NSDAP/AO

Boj Pokračuje!

Copyright 2000, NSDAP/AO

NSDAP/AO

PO Box 6414

Lincoln NE 68506 USA

http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

překlad: Brutus Maximus

http://www.nsec-88.org

Obsah

Introdukce

Náš účel

Informace o pozadí

Vnitřní nahlédnutí do NSDAP/AO

NSDAP/AO a násilí

Chronologie NSDAP/AO

ňatky z médií

Nikdy se nevzdávej!

Ryzí hrdinství

Následující čtvrtstoletí a dál

My jsme nositelé pochodně!

Doplňkový zdrojový materiál

Introdukce

NSDAP/AO je více než jen „organizace". Reprezentuje žijící společenství mužů a žen oddaných světonázoru zvanému „Nacionální Socialismus“.

Vnější forma tohoto společenství je druhořadá. Organizační žebříčky, administrativní postupy a podobně, jsou pouhými nástroji. Mění se, aby odpovídaly současným potřebám. Proto jsou v této knize ignorovány.

Duch je to, co je důležité. Duch se projevuje v životě člověka, společnosti nebo hnutí. Proto jsou zde „život" NSDAP/AO – její historie a její činy – zdůrazňovány. Ony vyjadřují ducha!

Náš účel

Náš účel: Obrana bílé rasy. Přežití naší bílé rasy – a různých bílých národů – je naším „prvořadým zaměřením“.

Náš světonázor: Nazývá se „Nacionální Socialismus“, je založen na přírodních zákonech a ponaučení z historie.

Naše dvě nejvyšší hodnoty: Rasa a národ.

Náš cíl: Bílá moc!

Naše metoda: Legální, nenásilný politický aktivismus v zemích, kde je naše hnutí „legální". Nenásilný podzemní aktivismus v zemích, kde je naše hnutí „zakázáno".

Naše nástroje: Nacionálně Socialistický propagační materiál a především každý Nacionálně Socialistický aktivista.

Naše přísaha: Boj pokračuje!

 

Informace o pozadí

NSDAP/AO byla založena v roce 1972 za účelem poskytovat Nacionálně Socialistickému německému podzemí propagandistické materiály. (Nacionálně Socialistické aktivity a literatura jsou tam zakázané.)

Oficiální zprávy německé vlády opakovaně označily NSDAP/AO jako zdaleka největšího dodavatele Nacionálně Socialistické literatury v Německu. Četné knihy o „neonacismu" v Německu se zmiňovaly o NSDAP/AO. A NSDAP/AO byla s mimořádnou atraktivitou uvedena v mezinárodně rozšířeném dokumentu Wahrheit macht frei! (Pravda osvobozuje!) vyrobeném švédskou televizí.

Poté, co padla Berlínská zeď, pocítilo Nacionálně Socialistické hnutí v Německu – a s ním i NSDAP/AO - masivní nárůst. Od té doby se NSDAP/AO rozrostla do celosvětové propagandistické mašinérie s publikacemi v jedenácti jazycích: angličtině, němčině, dánštině, švédštině, maďarštině, holandštině, francouzštině, španělštině, portugalštině, italštině a češtině.

Neslýchaný únos vůdce NSDAP/AO Gerharda Laucka v roce 1995 – porušující nejen zákony USA, ale i zákony mezinárodní – měl za následek mezinárodní solidaritu a ještě větší podporu. Lauck strávil další čtyři roky v německém vězení pouze za publikování novin V AMERICE pod domnělou ochranou prvního dodatku! Tohle ukazuje strach nepřátel z NSDAP/AO.

Dnešní Nacionální Socialisté na celém světě spolupracují s NSDAP/AO, aby podporovali bílou moc ve svých vlastních zemích. My si uvědomujeme:

SPOLEČNĚ JSME SILNÍ!

Vnitřní nahlédnutí do NSDAP/AO

Následující článek od kamaráda Michaela Storma se objevil v červencovém/srpnovém výtisku THE NEW ORDER z roku 1992 (#99) v anglické verzi novin NSDAP/AO.

Kamarádi! Je dobré být zpátky!

Po strávení několika let mimo Spojené státy bylo dobré se vrátit a nahlásit se do služby. I když jsem v zámoří zůstal v dobrém kontaktu s NSDAP/AO, byl jsem mile překvapen rozsahem jejich pokroku. To je důvod, proč jsem se rozhodl napsat tento článek.

Ale nejprve několik informací o mé minulosti.

V Nacionálně Socialistickém boji jsem byl aktivní od roku 1973 a byl jsem v samotném centru monumentálního árijského povstání v Marquette Park (v Chicagu) v sedmdesátých letech. Tato zkušenost mi umožnila důkladné porozumění toho, co aktivismus znamená, včetně (Rockwellovy) Fáze 1, 2 a 3.

Marquette Park byla celobílá čtvrť osídlená tvrdě pracujícími, čistými lidmi, z nichž mnozí byli Litevci, kteří utekli před sladkým vítězstvím „demokracie“ ve východní Evropě. Tito lidé přímo poznali rudý teror. Nepotřebovali žádné další vzdělání v židovské otázce.

Nicméně tito lidé chtěli být pouze dobrými občany své adoptivní země, Spojených států. Neustálé panování židovského teroru ve Spojených státech pro ně bylo velmi reálné, protože mnozí bojovali bok po boku s Německem proti židovským bolševikům. Mnozí čelili velmi reálnému riziku souzení jako „váleční zločinci", jelikož mnoho zdomácnělých občanů U.S. – Litevců, Poláků, Ukrajinců, Rumunů a samozřejmě Němců bylo zataženo do demonstračních procesů, při nichž jim bylo odňato občanství U.S. a byli deportováni do zemí kontrolovaných komunisty ke strávení zbytku života ve vězení.

Za těchto okolností nebylo divné, že na sebe a svou komunitu nechtěli poutat pozornost existencí aktivní nacionálně socialistické jednotky ve svém středu. A přesto jsme tam byli!

Ale nebyl to věčný Žid, kdo dohnal masy k zuřivosti bílé revoluce. Byli to podlidští černí divoši, kteří se doplazili do všech dříve bílých měst Ameriky. Pochopitelně byl ten černý mor vyživován Židy, ale ne otevřeně. Masy reagují pouze na to, co vidí, a tak to byla černá invaze, která radikalizovala lidi.

My, Nacionální Socialisté, jsme ozbrojili tuto energii a nasměrovali ji do bílé sebeobrany, v Americe dosud neslýchaného fenoménu. Udělali jsme to díky intenzivnímu aktivismu během mnoha let, kdy jsme každý den stavěli základy síly, ze kterých by se bojovalo. Ze začátku jsme to dělali stejným způsobem, jak je to populární i dnes.

· Samolepkové akce. Vlci samotáři a též skupiny lidí šly ven každou noc, aby polepily samolepkami blok za blokem dvakrát rychleji, než je stačili orgány sundat. Tyto samolepky velmi brzy zřetelně definovaly hranice hnutí a deklarovaly je jako Nacionálně Socialistické teritorium.

· Distribuce literatury. Šli jsme po práci od domu k domu, den za dnem, týden za týdnem a nakonec rok po roce. Naši lidé ručně distribuovali literaturu, kterou jsme vyráběli ve vlastních tiskařských lisech. Letáků a novin bylo na desítky tisíc při jediné akci. Masy začaly rozpoznávat nepřátele (negry) a jejich spojence protibílého židovského systému. Nakonec si uvědomily, že pouze my, Nacionální Socialisté, bojujeme za jejich práva, jejich domovy a samotné životy. Mezitím co se naše aktivity zvětšovaly, totéž učinil i náš nepřítel. Dostávalo se nám více publicity. Nejprve lokální a pak národní reportáže, dokud se to nestalo téměř denní událostí. Stalo se dokonce rutinou dávat rozhovory přes telefon. Můj oblíbený je ten, kdy jsem poklidně vysvětlil zpravodajovi, že mě nezajímá, kolik Židů údajně umřelo, ale kolika se podařilo utéct! Měli jste slyšet ten výbuch smíchu od Chicaga po Tel Aviv.

White Power srazy a demonstrace s našimi údernými oddíly v plných uniformách začaly být známé bílým lidem po celém městě. To způsobilo skvělé televizní záběry a nebylo zvláštností být v bedně několikrát týdně. To vyvrcholilo v prezidentskou tiskovou konferenci, kde hysteričtí židovští reportéři otravovali prezidenta Cartera ohledně „nacistů“.

Politická mašinérie starosty Daleyho se nás pokusila zastavit, ale selhala kvůli naší popularitě. Poté, co v televizi slíbil, že „zavře nacistické velitelství“, od toho nakonec upustil, protože mu jeho oblastní vedoucí řekli, že by ho to stálo příliš mnoho hlasů v jihozápadní části města!

Konečně byly masy připraveny na velký test: městské volby. Ve čtyřech městských odděleních jsme bojovali zuby nehty od domu k domu, limitováni pouze našimi finančními zdroji. (Pracoval jsem na plný úvazek třetí šichtu v továrně mezi tím, co jsem bydlel na velitelství a daroval celý svůj plat straně. Přitom jsem pracoval druhou šichtu bezplatně pro stranu a pokoušel se spát na té první.)

Teď už se pro nás stávaly i televizní pořady stále větší rutinou. Lidé v ulicích mi říkali: „Viděl jsem jednoho z vašich chlapců včera večer v televizi!" Byli šťastní. Volební den měl po tom všem některá milá překvapení.

Starosta Daley, „the King Maker" kontroloval svou mašinérii železnou rukou. A stejně se jeho lidé proti němu obrátili. Oblastní vedoucí řekli svým lidem „volte Daleyho za starostu a nacisty za radní.“

Dostali jsme hromadu hlasů na nižším stupni, ale když byly poslány nahoru na počítání, tak byly vyhozeny. Jeden z našich členů a jeho rodina, stejně jako většina jejich sousedů, volili Nacionální Socialisty, ale když se hlasy sčítaly, tak jeho oblast vykazovala nulu nacistických hlasů!

Já jsem osobně jako volební kontrolor chytil profesionálního demokrata, jak volil sedmkrát v tentýž den. (Zaslechl jsem ho v nedaleké restauraci, jak své zneužívání při obědě vysvětloval jednomu z volebních soudců.) Později, když jsem legálně vykonával mou povinnost jako volební kontrolor, jsem byl eskortován ven černým policistou! Vedl jsem protiútok s dvěma speciálními antikorupčními agenty, kteří pohrozili volebnímu soudci (který vypadal „pouze lehce židovsky“) a byl jsem znovu dosazen. Ale ten profesionální hlasovatel byl již dávno pryč.

Systém se nám rozhodl dát 15% z celkových hlasů v našem nejsilnějším oddělení (5 000).

Pravé číslo se již nikdy nedozvíme. Z lehčího pohledu na věc, ten druhý nezávislý kandidát byl černoch, který nám s brekem volal, že on byl též podveden a dostal oněch magických 15%. (30% oddělení bylo již zaplaveno negry.)

Po volbách jsme se rozhodli udeřit hydru do srdce s operací Skokie.

Publicita byla neustálá a podpora rostla mílovými kroky. Peníze přitékaly proudem – ne dostatečně, ale více než v minulosti. A noví muži se přidali k úderným jednotkám.

Reportéři se najednou stali přátelští v naději na získání lepší reportáže. Ale pochopitelně

nebylo vždy jen na růžích ustláno. Byli jsme u soudu každý den, jelikož proti nám systém stloukal jeden případ za druhým. Fyzické útoky proti našemu vedení a našim lidem

vzrůstaly, ale to pomohlo k vyhoštění slabých.

Pánové, to byly dny! Budu vždy vděčný za ty vzpomínky. To byl aktivismus chicagského stylu. Naučil jsem se mnoho, zatímco jsem rostl v hodnostech od podporovatele přes úderného vojáka po hlavního výkonného důstojníka a mluvčího.

Ale to bylo před 15 lety. A co nyní? Je tu aktivita dnes?

Ano! Je tu tolik aktivismu, že je zkrátka nemožné napsat o tom všem zprávu. Světový útok NSDAP/AO je přesně takový, aktivismus globálního měřítka, ať již legální nebo ne.

Nacionálně Socialistické hnutí se pohybuje opět vpřed.

Naše strana je podporována oddanými Nacionálními Socialisty, lidmi, kteří často pracují

na plný úvazek a pak doslova pracují na druhý plný úvazek pro stranu, rok co rok darují čas,

energii a peníze pro budoucnost naší bílé rasy.

Během mého znovu obeznámení se s operacemi strany jsem řekl kamarádovi Lauckovi, že chci vyzkoušet operace odspodu nahoru. Tak jsem začal na začátku: poštovní úřad a odtamtud do podatelny. (Omlouvám se předem každému čtenáři, kterému jsem zpackal objednávku.) Zkušený kamarád mi ukázal, jak zabalit a zpracovat objednávky novin. To není tak obtížné, když děláte The New Order. Ale co když máte devatery noviny v devíti jazycích? A samolepky? Zastavil jsem počítání, když jsem završil 25 sloganů v jedenácti jazycích. Musíš být systematický a opatrný.

Další přišly poštovní známky. Olízal jsem arch po archu známek – ne pro speciální, ale právě pro normální, denní poštu! Mnoho stoupenců si možná neuvědomuje náklady za poštovné. Stěžoval jsem si, že poštovní výdaje, především na zámořské objednávky předmětů, jako samolepky – ponechaly velmi málo na náklady tisku.

Kam šla všechna tato propaganda? Zrovna ten určitý den šlo hodně pošty do Jižní Ameriky, kde rychle přibývaly kontakty. A pochopitelně Severní Amerika a Evropa

dostávají zásilky denně. (I v neděli přišla faxem objednávka z Finska na 1000 finských samolepek.)

Poté jsem začal balit větší objednávky na spínací odznaky, pásky na rukáv, vlajky,

knihy atd. Moje oblíbená objednávka se skládala z velkého odebrání vzorků ze všech předmětů výše uvedených. To bylo docela běžné, ale místo určení pro mně bylo překvapením: Moskva (prostřednictvím nepřímé trasy)! Dokonce i tisk systému se zmiňoval

o „antisemitismu" v Rusku a já můžu potvrdit fakt, že bílí Rusové nenávidí Židy!

Balení objednávek samolepek se svastikou mě těšilo ještě více než balení novin. Svastika je jediný opravdový (árijský) mezinárodní symbol, protože si ji naši předci vzali s sebou na všechna svá celosvětová tažení! Představte si, že jsou dnes zasílány vlajky a pásky na rukávy se svastikami kamarádům v Kanadě, Brazílii, Španělsku, Norsku, Anglii a Austrálii. (Během jediného dne přišla pošta ze 16 zemí.) Některé vlajky, které byly ukázány v německé televizi, byly zpracovány přímo v pracovní stanici, kde jsem pracoval já.

Cítil jsem se připraven dát vše do perspektivy, jelikož narozdíl od Marquette Parku je světová ofenziva obrovská skládačka, kde má každá země mnoho malých částí. V jedné kanceláři je sada telefonů, kopírek, faxů, počítačů a tiskáren, které nás spojují se světem.

Jednoho dne přišel první balík, který jsem viděl z Argentiny a obsahoval velké německé denní noviny. Začal jsem v nich listovat. Nahoře na straně dvě jsem viděl naší německou samolepku „Wir Sind Wieder Da!“ („My jsme opět zde!“) s naší adresou čistě viditelnou. Pod tím byl dopis od nějakého kamaráda. Zbytek stránky byl věnován osobnostem Třetí Říše, i když to nebyla publikace hnutí. Byly datovány minulým měsícem, což pravděpodobně vysvětlovalo alespoň nějakou tu zvýšenou poštu z Jižní Ameriky.

Pak jsem se pustil do hromady pošty z Maďarska, Španělska, Anglie atd. Žádosti o informace, oficiální podporovatelské aplikace, poplatky, příspěvky a zprávy o aktivismu z celého světa. Jaký aktivismus? Malé měřítko? Ano, některé akce byly samolepkovými akcemi a distribucí literatury. Ale také aktivismus velkého měřítka jako zatýkání a politické obvinění. (Přišel zvláštní dopis, ale o tom později.)

Vzhledem k časovým rozdílům přicházely faxy celý den a noc, sedm dní v týdnu. Tento den podávala hromada faxů zprávy o demonstraci toho odpoledne v Drážďanech v Německu. 1000 kamarádů protestovalo proti osvobození vrahů Rainera Sonntaga. (Kamarád Sonntag byl zavražděn za jeho hrdinské Nacionálně Socialistické postavení se proti židovské špíně a pornografii v jeho milovaných Drážďanech.) Ulice Drážďan byly lemovány sympatizující populací, zatímco naši kamarádi pochodovali za vlání vlajek. I policie sympatizovala, což dokazovalo faktum, že ani jeden z kamarádů nebyl ani zadržen ani zraněn. Drážďany jsou Nacionálně Socialistickou pevností!

Jiný fax od švédského kamaráda nás informoval o tom, že senzační dokument "Wahrheit macht frei!", který byl vysílán ve třinácti zemích – má teď pokračování "Wahrheit macht frei! – Part Two". Byl odvysílán ve Švédsku 12. dubna. Oba filmy jasně vykreslují Nacionálně Socialistický aktivismus a roli NSDAP/AO. (Škoda, že nedostáváme žádné honoráře z tohoto tak úspěšného seriálu!)

Najednou vytiskne fax další stránku od člena v Evropě: Je to oficiální! Alessandra Mussolini, kandidující za otevřeně fašistickou stranu, získala místo v italském parlamentu. Sláva Ducemu! Mezitím další kamarád zavěsil telefon. Diskutoval další (čtvrté) vydání maďarských novin Új Rend s maďarským kamarádem (na západě). NSDAP/AO dalo nedávno tomuto kamarádovi k dispozici počítač, aby mohl dělat maďarskou diakritiku.

Asistence tohoto dobrovolníka hrála velkou roli v rozhodnutí rozšířit maďarské noviny ze čtyř na osm stránek méně než rok poté, co se objevilo první číslo. Nacionálně Socialistická solidarita v akci dosahuje výsledků!

Poté přeložil ten speciální dopis, o kterém jsem předtím mluvil. Známka byla chorvatská. Neměl žádnou zpáteční adresu a nebyl podepsán. Autor oznámil, že je německý Nacionální Socialista sloužící v dobrovolném mezinárodním oddílu v Chorvatsku. Poté začal popisovat, jak jeho oddíl zničil dvě nepřátelská kulometná hnízda, když osvobozoval město. Říkal, že chce zdvojnásobit počet svého oddílu.

Během diskuze o tomhle dopise se naše konverzace přirozeně obrátila na Gottfrieda Küssela, který je stále ve vězení v takzvané demokracii v Rakousku… údajně kvůli sdělení, které prohlásil ve francouzské a americké televizi, ale doopravdy hlavně kvůli jeho práci v Chorvatsku.

Závěrem se podíváme na ty krásné dny v Chicagu. Ano, to byl aktivismus, pokrok a síla mas na ulicích… i přes naše limitované zdroje a přiznejme si to, mnohé chyby, kterých jsme se dopustili. Dnes je to pryč a nic podobného v dnešní době na severoamerické frontě neexistuje. Mnozí kamarádi – i ostřílení veteráni – byly odrazeni a vzdali se politického aktivismu během „mrtvých“ 80. let. Ale NSDAP/AO pokračovala dál ve výstavbě propagandistické mašinérie potřebné pro léta 90. a další.

Nezoufejte! Politické klima v Žido S.A. se mění. Masy jsou znechuceny židovskými žvásty o švindlkaustu a unaveny negry.

A tentokrát není boj omezen na pár čtvrtí, jako jsou Marquette Park, Cleveland a South Boston. Tentokrát je to boj celosvětový!

Všude na celé zeměkouli vstávají stateční kamarádi a opět bojují. Čas je na naší straně, ne na straně nepřítele. Každým dnem rosteme, protože jsme jednotní. Vítězství v Evropě nebo Jižní Americe je vítězství pro nás pro všechny!

Dnes je vaše podpora potřeba víc než kdy jindy! Zapojte se do akce! Šiřte slovo! Rozšiřujte literaturu, shromažďujte se, sbírejte peníze a podporujte NSDAP/AO. Již nejsme sami, protože společně jsme silní!

Heil Hitler!

NSDAP/AO a násilí

Média často líčí Nacionální Socialisty jako násilné teroristy. Ale jak se NSDAP/AO opravdu dívá na násilí?

NSDAP/AO ani nepodporuje ani neodsuzuje násilí jako takové. Násilí je pouze metoda. Ve své podstatě není ani špatné ani zlé.

Samozřejmě, americká revoluce v r. 1776 byla velmi násilná! Hitlerův vzestup k moci v r. 1933 byl na druhou stranu tak mírový, že byl jak příznivci, tak odpůrci popsán jako „revoluce bez jediné vysklené tabulky okna“.

„Politika je umění možného“

 

Američtí Nacionální Socialisté si užívají rozsahu politické svobody, která je daleko větší než u našich kamarádů v kterékoliv jiné zemi. Nevyužít efektivně tuto svobodu by byla nedbalost. Nezodpovědné činy, které by mohly ohrozit tuto svobodu, by měly být přímo trestné.

Je nutné si uvědomit, že tajné aktivity jsou mnohem těžší než legální.

Ti, kteří selhali při legálním aktivismu (jestli vůbec někdy učinili nějaký inteligentní dlouhodobý pokus), určitě neuspějí v ilegálním.

V zemích, kde je Nacionální Socialismus ilegální, se dělí tajné aktivity na dvě kategorie: násilné a nenásilné. Zde je též to druhé jednodušší než to první. Tohle platí obzvlášť pro naší logistiku: nemáme dosud žádnou úplně bezpečnou základnu v zemi, kde je podporována cizí vláda. (Vláda U.S. toleruje propagandistický mlýn NSDAP/AO v Americe, ale okamžitě by rozdrtila jakoukoliv „teroristickou základnu“.)

Proto se NSDAP/AO omezuje na legální aktivity v zemích, kde je Nacionální Socialismus legální… a na nenásilné „ilegální" aktivity v zemích, kde je Nacionální Socialismus zakázán.

Alternativa k násilí

Vláda a anti-NS média rády citují naše více ostré výroky, aby „dokázaly", že jsme „teroristé". Nicméně i tyto výroky mají konstruktivní účel:

Když se politické represe stupňují v zemích jako je Německo, pak je více a více nezávislých NS aktivistů lákáno nahradit nebo doplnit naše propagandistické zbraně zbraněmi jinými. Toto je z lidského hlediska zcela pochopitelné. Proto, aby se udržel nějaký umírněný vliv v těchto kruzích, musí být tón propagandy NSDAP/AO trochu více militantní. (Poukázal jsem na to u soudu ve slavném procesu v Buckerburgu v Německu v r. 1979.)

Doopravdy nabízí propaganda NSDAP/AO (nenásilnou) formu alternativního politického aktivismu patriotům, jejichž bývalé strany byly zakázány bonnským režimem. Kdyby tento materiál neexistoval, pak by se druhá alternativa – násilí – jevila jako ještě atraktivnější mnoha frustrovaným patriotům. Proto slouží propaganda NSDAP/AO k umírnění, ne k vystupňování násilí.

Hypotetický příklad

Američtí občané si většinou jen těžko uvědomují druh tyranského útlaku působícího na své vlastní lidi takzvanou „demokratickou vládou“ Německa. Jménem svobody tato vláda zakazuje každý projev Nacionálního Socialismu: politické strany, literaturu, oblečení, symboly a dokonce i písně!

K lepšímu pochopení tamní situace tady uvedu hypotetický příklad:

Řekněme, že jste vedoucí, nenásilný aktivista v hnutí proti potratům ve Spojených státech.

Uprostřed noci jste vzbuzen zvukem několika neznámých lidí, jak vám vyráží dveře a vnikají do vašeho domu. V dalším okamžiku jste konfrontován několika lidmi v civilu, kteří na vás míří zbraněmi! Nevíte, kdo jsou a ani jestli vás a vaši rodinu plánují zabít přímo na místě. (Případně až po znásilnění a mučení.) Nicméně víte, že odpor by znamenal jistou sebevraždu.

Konečně jste si pak oddychnul, i když velmi překvapeně, že jsou od policie. Ale moc si neulevíte, když slyšíte, že mají povolení k prohledání vašeho domova a k vašemu zatčení za těžké zločiny.

Na policejní stanici se pak dozvíte, že jste obviněn z terorismu!!!

Po dnech, týdnech nebo dokonce měsících ve vězení se konečně dostanete ven na kauci. Mezitím vás navštíví (ve vězení) váš advokát, aby s vámi probral váš případ.

„Důkazy“ proti vám jsou obzvláště chabé.

Ukáže se, že někdo, koho jste nikdy neviděl – a kdo nikdy nebyl ani okrajovým členem vaší organizace proti potratům – hodil molotovův koktejl do okna jedné kliniky na potraty. Když policie prohledala jeho dům, našla velkou rozmanitost antipotratové literatury, včetně letáku, který vaše organizace masově rozšiřovala.

Tento leták byl dostatečným „důkazem“ k přesvědčení soudce, který je zastáncem potratů, aby podepsal váš zatykač!

Šest měsíců nebo dokonce rok uběhne, než se dostanete k soudu. Během soudního procesu poukáže váš advokát velmi odborně na to, jak směšná tato obvinění jsou. Samozřejmě, že žalobce nepředloží vůbec žádné pevné důkazy.

Když má být vynesen rozsudek, sebejistě stojíte. Jste si jist zproštění.

Ale soudce vás shledal vinným!

Odsoudí vás na tři roky do vězení! (Myslíte na svou ženu a novorozené dítě; bude mluvit dříve, než ho znovu uvidíte. A jak vaše žena a děti přežijí finančně?!?)

Soudce klidným hlasem řekne, že i bez důkazů o vaší přímé spoluúčasti vaše literatura motivovala útok zápalnou lahví, a že vy jste tudíž „duchovním otcem tohoto zločinu."

Jdete do vězení. Každé odvolání selže. Odsedíte si celé tři roky z vašeho trestu.

To samé se stane tuctu i stovkám vašich přívrženců a aktivistů.

Dále zakáže vláda téměř všechny větší antipotratové organizace v celé zemi, tvrdíc, že jsou stejné jako „zločinecké organizace". A rozšiřování antipotratových letáků se stane trestným činem („zločinem nesnášenlivosti"?) trestaným až pěti lety vězení.

Zamyslete se nad tím!

Tohle je přesně to, co se dnes děje antiimigračním aktivistům v takzvaném „demokratickém“ Německu.

Tohle je důvod, proč potencionální násilí vzrůstá, neklesá, i přes „drcení terorismu“ bonnskou vládou.

Vskutku dělá Bonn vše pro to, aby podporoval terorismus. Chtějí záminku pro ospravedlnění svého tyranického útlaku politických disidentů.

Jasné závěry

Za prvé, bonnská vláda není svobodně demokratická. Je to represivní režim.

Za druhé se Bonn bojí více nenásilných Nacionálně Socialistických propagandistických aktivit než terorismu.

Za třetí se Bonn snaží vyprovokovat teroristický protiútok – extrémní formu sebeobrany neochotně spuštěnou čistou beznadějí – aby mohl ospravedlnit ještě větší útlak.

„Demokracie" a „Suverenita" vyvrácena zákazem NS

Co chce NSDAP/AO?

Politickou svobodu!

Zrušení zákazu Nacionálního Socialismu!

To je jediné, co chceme. Přejeme si veřejnosti otevřeně prezentovat naše názory. Přejeme si účastnit se demokratických voleb. Německý lid by měl mít právo nás volit, pokud bude chtít.

Upírání tohoto práva je v rozporu se dvěma základními tvrzeními:

1) že je bonnská vláda „svobodně demokratická“ a

2) že je režim Bonnu „suverénní německý stát“, který reprezentuje německý národ… oproti loutkovému režimu, který byl vytvořen a který sloužil nepřátelům Německa za druhé světové války, jmenovitě spojeneckým mocnostem.

Je velmi pozoruhodné, že bonnští úředníci občas hledají záminku k zakazování Nacionálního Socialismu podle spojeneckých okupačních pravidel… a také podle „podmíněné“ a „limitované“ suverenity svého režimu!

Dále, současná legalita donedávna daleko silnějších komunistických stran (financovaných dřívějším komunistickým východním blokem a ve skutečnosti spojených s největším politicko-vojenským nepřítelem západu poválečné éry, jmenovitě Sovětským svazem) jasně dokazuje, že zákaz NS nebyl a není namířen na „totalitní hrozbu proti demokracii“ jako takovou. Jinak by „demokratické“ režimy zakázaly jak Nacionálně Socialistické tak komunistické strany.

Tato jasná protichůdnost má pouze jedno vysvětlení: komunistům, jako „spojencům“ proti Nacionálně Socialistickému Německu, bylo (a je) dovoleno spoluúčastnit se na okupační vládě, která se maskuje jako „suverénní německý stát“. Tento režim na oplátku říká, že německý národ nemá právo volit stranu své volby, pokud tato strana není nejprve „povolena“ nepřátelskými okupačními silami, tj. pokud není „demokratická" nebo dokonce „komunistická"… vskutku cokoliv KROMĚ Nacionálně Socialistické.

Pravá německá demokracie není možná, dokud nebude zrušen zákaz NS.

Pravá německá suverenita není možná, dokud nebude zrušen zákaz NS.

Bojící se vlastního lidu

Proč se politici v Bonnu zdráhají zkrátka zlegalizovat Nacionální Socialismus?

Protože se bojí vlastního lidu!

Bojí se podpory, kterou Nacionálně Socialistická strana v Německu může obdržet a obdrží.

Zákaz a zvětšující se represe dokazují více než cokoliv jiného míru jejich strachu.

Pokud Nacionálně Socialistickému hnutí chybí podpora německého lidu, jak to tvrdí bonnský režim, pak je řešení jednoduché:

Zrušte zákaz. Dovolte Nacionálním Socialistům účastnit se voleb. A pak ukažte na to mrňavé číslo hlasů a zvolejte: „Vidíte, my jsme vám říkali, že nemají žádnou podporu v Německu!“.

Proč se Bonn zdráhá?

Proč se Bonn místo toho snaží vyprovokovat teroristickou kampaň? (Ala komunistická „Red Army Fraction“ v 70. letech.)

Existuje pouze jediné vysvětlení: Bonn se bojí. Bonn lže. Bonn ví, že znač část Němců sympatizuje s Nacionálním Socialismem.

„Svoboda nebo Revoluce"

Bonnští politici musí vzít na vědomí následující:

Když se Nacionální Socialisté dostanou k moci legálně, pak bude revoluce mírumilovná.

A velmi velkorysá, široká amnestie bude nabídnuta dřívějším nepřátelům (jako v r. 1933)… Ale pokud bude revoluce násilná a spojená s velkým krveprolitím, pak se zrádci nebude zacházeno tak mírně (to znamená opak neslavných „Norimberských procesů“).

Mnoho německých vládních zaměstnanců a také policie si tohle uvědomují. Vyhýbají se přílišnému účastnění se v dnešní kampani útlaku. Někteří dokonce pomáhají tipováním. (Když se na razii podílí sto policistů, pak stačí tip pouze jednoho, aby se razie nepovedly.) Vím o mnoha takových incidentech.

Bonnští politici jsou materialističtí oportunisté. Jsou ochotni pronásledovat, věznit a dokonce i zabíjet pro jejich takzvanou „demokracii“, ale nejsou ochotni trpět nebo dokonce zemřít pro svou věc.

Nacionální Socialisté jsou na druhé straně odhodlaní idealisté. Nejsou pouze odhodláni ublížit nepříteli. Jsou také ochotni trpět, obětovat se a pokud nutno i zemřít pro svou věc.

Tohle je důvod, proč nakonec zvítězíme.

Varujeme Bonn:

SVOBODU NEBO REVOLUCI!

Tohle neznamená svobodu „pomocí" revoluce.

My, Nacionální Socialisté, chceme lidi přesvědčit, ne je zabít. My, Nacionální Socialisté, se chceme účastnit voleb a ne házet bomby.

Pokud bude svoboda oddalována moc dlouho, pokud útlak dosáhne určitého měřítka, revoluce – ať jí chceme nebo ne – se stane nevyhnutelnou. Oběti na obou stranách bude pak mít na svědomí nedemokratický demokratický režim. A jejich loutky za to zaplatí plnou cenu.

My, Nacionální Socialisté, požadujeme:

ZRUŠTE ZÁKAZ NS!

Chronologie NSDAP/AO

1972

podzim. Založení NSDAP/AO.

1973

Byl vydán první díl novin NS Kampfruf (NSK) v německém jazyce. Do podzimu jsou rozšířeny. Lisování samolepek se svastikou se najednou zvětšuje z 1000 ks na 100 000 ks.

1974

10. listopad – 6. prosinec. Lauckův proslov v Hamburku vyvolal titulky v Hamburger Morgenpost. Hamburský ministr vnitra nařizuje deportaci Laucka. Lauck jde do podzemí a později dobrovolně opouští Německo.

1975

duben. Bylo vydáno první číslo novin NSDAP/AO v anglickém jazyce NS REPORT. (Později přejmenované na THE NEW ORDER.)

1976

březen – červenec. Lauck je zatčen v Německu s 20 000 kusy samolepek se svastikou. Po 4 ½ měsících je odsouzen na 6 měsíců podmíněně a deportován. Během této doby napsal spis strategie NSDAP/AO "Die NSDAP/AO: Strategie, Propaganda und Organisation".

3. prosinec. FBI vyhrožuje Lauckovi šetřením hlavního soudu, protože někdo nalepil svastikovou nálepku NSDAP/AO na dveře černého politika v San Francisku.

1977

15. březen. Lauck se na měsíc vrací do Evropy. Velká akce na kontinentu se zdařila beze ztrát i přes monitoring policie. Během čtyřtýdenní periody dvakrát zakáže Lauckovi britská ministryně vnitra odchod i vstup a vyhostí ho ze země. Jednou je zadržen v Belgii a jeho zavazadla jsou pětkrát prohlížena.

Každoroční zpráva německé politické policie (“Der Verfassungsschutzbericht”) popisuje pokračující masivní nárůst NS. Mezi roky 1974 a 1977 vzrostl odhad počtu NS aktivistů ze 100 na 900 a „svastikových akcí“ ze 20 na 410, většinou díky NSDAP/AO.

1978

ří. TNO#17 se zmiňuje o zprávě, že Německo plánuje zažalovat Laucka a spekuluje o možných “teroristických” obviněních později.

1979

leden. Dvě německé televizní vysílací věže byly zničeny, když vysílaly film „Holocaust".

21. leden. Lauckův rozhovor s Danem Ratherem se objevil na CBS v Sixty Minutes. Poštovní adresa NSDAP/AO se zřetelně objevila na začátku a na konci, což mělo za následek vlnu pošty. Opakování vysílání se konalo 15. července.

červenec. Německý ministr vnitra Gerhard Baum a státní žalobce Kurt Rebmann informují média ohledně vyšetřování vedenému proti NSDAP/AO a uvádějí, že zvětšila své operace od r. 1978 a tvrdí, že má kontakty s „neonacistickými“ teroristy.

23. srpen. Gerhard Lauck svědčí v největším německém poválečném „neonacistickém teroristickém soudním sporu" ve prospěch Michaela Kühnena poté, co dostal krátkodobou amnestii.

1981

25. červen. Lauck je obviněn ve své nepřítomnosti v Zweibrücken za distribuci NS propagandy.

1982

29. červen. FBI agent „Howard" navštěvuje Laucka, tvrdíc, že má důkazy o velkých přesunech peněz, obviňuje ho z terorismu a vyhrožuje žalobou na zastavení publikací.

1983

Martin Mendelson, vedoucí centra Simon Wiesenthala v Los Angeles, složil Lauckovi kompliment v jednom ze sbírkových dopisů, když ho popsal jako „pravděpodobně toho nejnebezpečnějšího amerického nacistu v zemi.“

5. říjen. Kanadská vláda zakazuje časopis NSDAP/AO The New Order.

1988.

Lauck byl vyzván k tomu, aby se dostavil na svůj vlastní soud v Bremenu za propagandistickou aktivitu ze 6. prosince.

1989.

Lauck obdržel nabídku „krátkodobé amnestie" od frankfurtského soudu, aby svědčil v ještě jednom jiném líčení proti Michaelu Kühnenovi (stejně jako v září r.1979). Nicméně soud též doznal, že jsou na Laucka vypsány mnohé jiné zatykače vydané jinými německými soudy,

a že se ona krátkodobá amnestie na tyto zatykače nevztahuje. Lauck tuto nabídku nepřijímá.

1990

Nacionálně Socialistické hnutí a NSDAP/AO prožívají masivní nárůst poté, co padla Berlínská zeď.

červenec. Lauck a Kühnen jsou dotazováni švédskou televizí jak v Dánsku, tak ve východním Berlíně. Tento dokumentární film, Wahrheit macht frei, je později vysílán v šestnácti zemích.

NSDAP/AO spouští švédské noviny Sveriges Nationella Förbund jako společný projekt se švédskou NS organizací SNF.

1991

srpen. NSDAP/AO spouští maďarské noviny Új Rend.

ří. Lauck se zúčastňuje několika schůzek v severní Evropě.

1992

2. leden. ABC-Frontline vysílají rozhovory s Gerhardem Lauckem a Rakušanem Gottfriedem Küsselem (oba byli blízkými spolupracovníky se zesnulým Michaelem Kühnenem).

7. leden. Gottfried Küssel je uvězněn v Rakousku poté, co žádal o politickou svobodu v americkém televizním rozhovoru. Vězněn do července 1999.

Světová ofenziva – NSDAP/AO současně spouští noviny v pěti různých jazycích: francouzštině, holandštině, španělštině, portugalštině a italštině.

9. březen. Gerhard Lauck svědčí v nejdelším poválečném NS soudu v německé historii ve Stuttgartu poté, co dostal dočasnou amnestii.

Simon Wiesenthal Center cituje z Lauckova druhého lednového ABC Primetime rozhovoru: „Myslím si, že Adolf Hitler byl největším mužem který kdy žil…ale byl moc humánní.“

léto. NSDAP/AO otevřeně sponzoruje NS, veřejnosti dostupný televizní program Race and Reason (Rasa a rozum, pozn. překl.) produkovaný v Tampě na Floridě.

léto. NSDAP/AO publikuje první „mini edici" TNO.

léto. Mezinárodní NS brigáda bojuje v Chorvatsku.

červenec. Nový rekord NSDAP/AO: devět vydání novin velkého formátu – v osmi různých jazycích – vytištěno v jednom měsíci.

prosinec. NSDAP/AO vypouští desáté NS noviny, Faedrelandet, jako společný projekt s dánskou organizací DNSB.

prosinec. Německá politická policie (VS) vytváří operační skupinu proti NSDAP/AO. Hamburský prokurátor iniciuje masivní líčení proti NSDAP/AO a příjemcům jejich materiálů.

prosinec. Antinacionalistická represe v Německu se zvyšuje. Během dalších 15 měsíců je zakázáno deset dříve legálních nacionalistických organizací, což má za následek mnoho nových branců do NS podzemí.

1993

Během r. 1993 se TV program Race and Reason rozšířil do šestnácti měst po celých USA.

5. leden. První německá „Žádost o právní pomoc“ (LAR) byla prezentována vládě USA. Žádá razie v USA, zabavení listin a vydání vůdců NSDAP/AO do Německa. Provinění: propagandistická aktivita.

NSDAO/AO financuje ruské NS noviny Our March tištěné v Rusku.

19. Květen. Setkání v Kolíně nad Rýnem mezi vládními zástupci USA a Německa. Úředníci

USA navrhují modifikaci LAR.

28. květen. Německá kriminální policie (BKA) uvádí, že není žádná spojitost mezi materiály NSDAP/AO a násilím.

21. červen. Druhý LAR. Další obvinění: podněcování k vraždě, zabití, žhářství a tělesnému ublížení. (Povšimněte si „doporučení" USA 19. května!)

3. červenec. Výslech Turncoata Hasselbacha.

20. července. Německá politická policie („VS“) falešně tvrdí, že NSDAP/AO rozšiřuje hard disky s instrukcemi pro výrobu bomb.

srpen. Každoroční shromáždění za Rudolfa Hesse mobilizuje přes 6000 patriotů i přes protimobilizaci 10 000 policistů.

srpen. Gerhard Lauck navštěvuje NS dobrovolníky v Chorvatsku a podává rozhovor maďarské televizi.

1. září. Německý zahraniční úřad zdůrazňuje důležitost Lauckova případu své ambasádě ve Washingtonu, DC.

15. listopad. Schůzka Německa/USA. U.S. úředníci nabízejí možné vyšetřování „terorismu“.

24. listopad. Němečtí úředníci přijímají výše uvedenou teroristickou nabídku.

2.-19. prosinec. Další tři výslechy Hasselbacha.

22. prosinec. Třetí LAR. Teď na základě terorismu.

prosinec. Úředníci německé vlády obviňují NSDAP/AO z vedení „mezinárodního terorismu“.

pozdní 1993. Ředitel FBI Freeh navštěvuje Německo. Byl poprošen německými úřady o pomoc proti NSDAP/AO.

1994.

20. únor. O Globo (brazilská televize) vysílá rozhovor s Lauckem.

1. březen. Žalobce prosí prezidenta BNP (německé CIA) o pomoc s odposlechem, protože BKA schází prostředky.

2. březen. Kamarád NSDAP/AO Martin Freling je zvolen radou v Rotterdamu.

17. březen. Ambasáda USA v Bonnu předává Němcům informace týkající se Laucka.

23. březen. BND odmítá pomoci. Kopíruje rozhodnutí kanceláři kancléře Helmuta Kohla.

31. květen. Tři ministři – včetně vnitra, spravedlnosti a pošt – diskutují o odposlechu telefonu NSDAP/AO v Americe. Nikdy předtím se tak nedělo. Zkušební projekt.

srpen – prosinec. Odposlech na čtyřech, později pěti linkách NSDAP/AO. Ale je možné odposlouchávat pouze dvě linky zároveň, tudíž střídavě. Zrušeno po pár měsících pro špatné výsledky.

Na zasedání evropských ministrů vnitra žádá Německo sousedy o pomoc v zamezení proudění materiálů NSDAP/AO do Německa.

7. září. Německá vláda podává zatykač na Laucka poté, co se dozvídá, že plánuje cestu do Dánska.

22. listopad. Maďarská televize odvysílá rozhovor s Lauckem natočený v Chorvatsku.

28. listopad. Rezoluce lincolnské městské rady „vzdává čest" NSDAP/AO.

Kontakt na německá média hlásí, že německá vláda žádá vládu USA o pomoc proti NSDAP/AO každý měsíc.

 

 

1995

Lauckovo vyšetřování FBI kvůli údajným kontaktům s teroristy spouští NSDAP/AO „operaci požární poplach“.

6. březen. Německý zatykač na Laucka obnoven.

7. březen. Lauck sděluje zpravodaji z CBS, že očekává své zatčení příští týden nebo tak nějak, ale slibuje, že zavolá zpět 15. března, aby pokud možno změnil termín rozhovoru.

12. březen. Lauck přijíždí do Dánska.

15. březen. Lauck mezinárodně plánuje rozhovor s CBS v Dánsku den poté, kdy legislativa státu Nebraska zažalovala NSDAP/AO. DNSB (Dánský spojenec NSDAP/AO) též zasílá mnoho faxů jiným médiím.

16. březen. CBS učinilo rozhovor s Lauckem na velitelství DNSB v Dánsku. Lauck říká, že jeho zatčení je bezprostřední, ale že je NSDAP/AO připravena, a že přežije a bude dál bojovat.

15. březen. Německo vydává mezinárodní zatykač na Laucka, který je teď hledán ve 20 zemích.

17. – 20. březen. Nacionalisté obvolávají informační linky v Hamburku a jinde a varují, že razie proti odběratelům materiálů NSDAP/AO jsou bezprostřední. (Toto později odstartuje vyšetřování Zelenou sekcí federálního parlamentu ohledně infiltrace policie.)

20. březen. Lauck je arestován v Dánsku pomocí mezinárodního zatykače z Německa. (Jeho zatčení je drženo mimo média až do vykonání razií 23. března.) Stráví další čtyři roky v šesti různých vězeních v Dánsku a Německu.

23. březen. 800 policistů provádí razie v 60 domech a pyšní se v médiích vítězstvím. Doopravdy je zabaveno velmi málo materiálu. Později je méně než tucet lidí pouze pokutováno (ne uvězněno) za držení materiálů NSDAP/AO.

28. březen. Německo požaduje Lauckovo vydání z Dánska.

28. březen. Žalobce oznamuje, že teroristická organizace NSDAP/AO operuje v nejméně pěti zemích: Německu, Rakousku, Dánsku, Holandsku a Španělsku. (Povšimněte si: stejný den jako žádost o vydání.)

květen. NSDAP/AO se rozšiřuje na internet.

4. květen. Dánský ministr spravedlnosti nařizuje Lauckovo vydání.

6. červen. Místní dánský soud odmítá Lauckovu žádost o blokování vydání. Lauck se odvolává.

8. červen. Vnitrostátní BKA oznamuje, že státní VS a FBI podcenily NSDAP/AO, jak je vidět z pokračující činnosti měsíce po Lauckově zatčení.

23. červen. Místní dánský soud zamítá Lauckovo odvolání. Lauck se odvolává k Nejvyššímu soudu.

24. srpen. Dánský Nejvyšší soud schvaluje Lauckovo vydání do Německa.

24. srpen. Lauck žádá o politický azyl. Zamítnuto.

1. září. Lauck žádá o azyl z humanitárních důvodů. Zamítnuto.

5. září. Lauck letí do Německa v osobním tryskovém letadle doprovázen půl tuctem dánských policistů a poté převezen v pancéřované limuzíně do vězení IA. Další den převezen do vězení VI – křídla s maximální ostrahou.

podzim. Spuštění protestní akce Upozornění pro cestující proti německému turismu.

10. říjen. Noviny Offenbach Post citují úředníka VS jak přiznává selhání dokazované pokračujícími operacemi NSDAP/AO i přes Lauckovo uvěznění.

1996

25. leden. Lauck je obviněn. (Hlavní soubor má přes 3600 stránek plus 159 dodatečných souborů.)

28. únor. Radio Oasis, otevřeně NS rádio stanice DNSB v Dánsku začíná vysílat.

8. březen. Soud nařizuje pokračovat v Lauckově vazbě kvůli hrozbě útěku na Střední východ.

16. březen. Podle DPA německého ministra spravedlnosti Schmidta-Jorziga bylo v r. 1995 vedeno 5570 obvinění pro nelegální držení NS propagandy.

8. květen. Hamburg press cituje Wiesenthala, který tvrdí, že je Lauck jedním z nejnebezpečnějších neonacistických celosvětových teroristů, protože vydal 20 000 NS Kampfrufů atd.

9. květen. Lauckův demonstrační proces začíná v Hamburgu uprostřed vysokého zabezpečení a mezinárodního mediálního zájmu.

10. květen. Německý soudce přehlíží podmínky vydání a deklaruje, že maximální trest pro Laucka může být 14 let a 11 měsíců nebo pět let.

22. srpen. Lauck je odsouzen na čtyři roky za jeden konsolidovaný (propagandistický) bod obvinění: za legální vydávání šesti čísel novin v Americe! Nevídaný rozsudek! Mediální reakce: Ministr vnitra Kanter a jiní politici tomu tleskají. Mluvčí ADL vyjadřuje obavy, že to v budoucnu pouze upevní Lauckův vliv. Frankfurter Allgemeiner Zeitung v Německu a The Spotlight v Americe zpochybňují legalitu procesu. Levičáci si stěžují, že úzké zaměření na Laucka zanechalo strukturu NSDAP/AO celistvou.

listopad. Německý ministr spravedlnosti Nehm otevřeně vyhrožuje (v Der Spiegel #46/1996) zatčením Američanům, jejichž internetové stránky jsou legální v Americe, ale „nelegální“ v Německu. Tvrdí, že má oprávnění vzhledem k tomu, že tyto stránky jsou „dosažitelné“ v Německu.

11. prosinec. Vláda Nového Zélandu oficiálně píše NSDAP/AO, že jejich literatura je tam zakázaná.

1997

5. březen. Lauckovo federální odvolání je zamítnuto.

duben. Lauck (nekuřák) je přemístěn do vězení I, posazen do cely pro osm lidí s kuřáky, závisláky na drogách a homosexuály. I přes zhoršení zdravotního stavu kvůli těmto podmínkám a výhrůžky jeho advokáta o zažalování vězení tam zůstává dva měsíce. Konečně „mimořádná“ opatření zajistila jeho přeložení do cely pro jednu osobu.

8. duben. Zkrácení trestu na polovinu, rutinní záležitost pro neněmecké občany, je zamítnuta na základě toho, že by Lauck opět začal s vydávací aktivitou po svém návratu do Států.

4. červen. Německý Nejvyšší soud se odmítá zabývat Lauckovým odvoláním.

1. srpen. Lauck je vzat k soudu do Drážďan, ale odmítá vypovídat. Místo toho vyzývá autority, aby buď přiznaly, že jejich obviňování z terorismu jsou lži a nebo ať ho přímo stíhají za terorismus.

1998

29. leden. Propuštění po 2/3 trestu zamítnuto, protože Lauck se odmítá vzdát svých práv prvního dodatku.

srpen. Cenzura Lauckovy pošty je zvětšena.

25. srpen. Lauckovi hrozí další soudy kvůli tomu, že v dopise svému dánskému advokátovi o sobě mluví jako o „politickém vězni“, poukazujíc na německé porušování podmínek pro vydání.

6. listopad. Lauckovi hrozí další soudy kvůli dopisu o jeho přípravě právnické kampaně v USA.

1999

Nový rekord čtyř čísel NS-Kampfruf (NKS) vydaných posledních šest měsíců před Lauckovým propuštěním.

23. březen. Lauck je eskortován dvěma německými policisty z Hamburgu přes Paříž na mezinárodní letiště Chicago O´Hara. Okamžitě pokračuje v aktivismu svobody projevu.

duben. NSK#125 publikuje legální varování, že úředníci BRD jsou osobně zodpovědní za svou spoluúčast ve zločinech režimu BRD a plán na (striktně legální) protiopatření.

jaro. Federální vláda USA deklaruje Laucka „odsouzeným zločincem" pouze na základě „německého odsouzení“ za legálně vydávané noviny v Americe! Lauck počíná právní protiakci. ACLU se ujímá případu.

3. červenec. Lauck oslovuje Aryan Nations World Congress v Idahu a uskutečňuje přes víkend tři televizní rozhovory.

30. červenec. Místní soud zamítá Lauckovo odvolání proti zamítnutí jeho žádosti o zbrojní průkaz, ale ponechává otevřenou otázku ohledně prvního dodatku. Policejní právní rada citovaný na přední stránce místních novin 31. července sděluje, že by tento případ mohl jít k Nejvyššímu soudu USA.

14. srpen. Po dvouhodinovém televizním rozhovoru oslovuje Lauck Nationalist Forum v jižní Kalifornii.

15. srpen. Kampaň Upozornění pro cestující je spuštěna distribucí letáků na los angeleském mezinárodním letišti před prodejní přepážkou Lufthansa. Tato akce - plus Lauckova řeč a rozhovor z minulého dne – jsou natáčeny televizí KETV z Omahy. Jejich zpravodajství je odvysíláno 9. září 1999.

17. srpen. ACLU se odvolává u krajského soudu v Lancasteru a u finančního oddělení.

ří. PROPAGANDISTICKÉ CD je představeno v několika jazycích a tudíž je umožněno produkovat propagační materiály NSDAP/AO – včetně novin, svastikových samolepek a plakátů/letáků – na levných laserových tiskárnách kdekoliv na světě.

6. říjen. NSDAP/AO spouští svou druhou dvoujazyčnou stránku – založenou ve Švédsku. Později téhož měsíce jsou obě stránky rozšířeny na deset řečí.

15. říjen. Krajský soud zamítá Lauckovo odvolání kvůli formalitě. Neuvěřitelně nejsou ani Lauck ani jeho právník informováni až do dalšího týdne. Advokát ACLU začíná připravovat další odvolání.

27. říjen. Švédská televize podává zprávu o desetijazyčné stránce NSDAP/AO založené ve Švédsku. (Lincolnská pobočka ABC uvádí to samé 2. listopadu.)

24. říjen – 3. listopad. Nový rekord: šest čísel NS Zpravodajství, každé v jiné řeči, je vyrobeno během periody deseti dnů.

4. listopad. Po zjištění, že je na něj podán zatykač, se Lauck dostavuje k lincolnské policii. Je formálně obviněn z „křivé přísahy čtvrté třídy“ – trestáno pěti lety vězení a/nebo pokutou 10 000 – pro neuvedení smyšleného „odsouzení“ v Německu. Je propuštěn na kauci tentýž den. (Lincoln Journal Star vytiskl 8. listopadu článek, ve kterém kritizoval místní úřady z přílišné „agresivity“ kvůli podání trestního stíhání ještě předtím, než byly dostatečně objasněny konstituční záležitosti.)

13. listopad. Rádiová stanice Dr. Williama Pierce (National Alliance) odvysílá velmi sympatickou reportáž o Lauckovi.

26. listopad. Bývalý chilský velvyslanec v Rakousku (od 1964 do 1970), Miguel Serrano, předává skrze svou osobní sekretářku protestní dopis proti poslednímu obvinění Gerharda Laucka americké ambasádě v Santiagu.

5. prosinec. Japonské Nacionálně Socialistické Hnutí (JNSM) pořádá protestní demonstraci proti Lauckovu obvinění před americkou ambasádou v Tokiu.

21. prosinec. Jonni Hansen, vůdce DNSB (sesterská organizace NSDAP/AO v Dánsku) je zatčen za sebeobranu. Sám ve svém autě a obklíčen dvaceti až třiceti komunisty vyzbrojenými železnými tyčemi a dokonce ručními pilami, dělá jedinou možnou věc: projíždí přímo jimi a posílá šest útočníků do nemocnice.

2000

14. leden. Objevuje se první vydání publikace NSDAP/AO ve finském jazyce. Je to první periodikum NSDAP/AO v novém tisíciletí.

20. leden. NSDAP/AO spouští nové „doménové jméno" webové stránky.

březen. NSJAP v Japonsku a NSDAP/AO spouštějí společný projekt NS ZPRAVODAJSTVÍ v Japonštině. Japonština se stává 12. řečí na stránce NSDAP/AO.

březen. Tři švédské zrcadlové stránky jsou přidány ke stránce NSDAP/AO a je vydáno sedm novin v sedmi různých jazycích, vše v jednom měsíci.

21. květen. Na stránku NSDAP/AO jsou přidány materiály v ruštině.

červenec. První hra NSDAP/AO – Nazi Doom (NSDAP/AO) – je přidána na stránku. V brzké době existuje devět verzí v jiném jazyce.

srpen. Denní počet „hits" stránky NSDAP/AO dosahuje pětimístných čísel. Stahování Mein Kampfu v tomto měsíci je počítáno na tisíce. Německé reportáže ohledně webové stránky rostou.

17. září. Druhá hra NSDAP/AO – Nazi Moorhuhnjagd (NSDAP/AO) – je přidána na stránku. Je stáhnutá 1000x v pouhém prvním týdnu i bez zvláštní propagační kampaně.

ří. Srbština a norština jsou přidány na stránku NSDAP/AO. Tohle dělá celkově 15 řečí.

25. září. Německý zpravodajský magazín Focus (#39) cituje šéfa německé politické policie v Dolním Sasku, Rolfa Petera Minniera: „Stránka NSDAP/AO dosáhla nové dimenze rasistické propagandy na internetu.“

Výtažky z médií

„ Podzemní aktivita NSDAP/AO pro znovunastolení fašistického systému v Německu a západní Evropě nabírá svou efektivitu ve svém boji proti státní evropské bezpečnostní policii ze své striktně konspirativní práce. Jak říká vlastní jméno, mladí Nacionální Socialisté bojují za zrušení zákazu NSDAP a legalizaci jejich metodologie, ideologie a politiky, které jsou nákazové, antimenšinové a které propagují nenávist.“

„Další striktně tajný materiál o této organizaci, která agituje na všech frontách pomocí svého systému, bezpečně ukazuje, že většinou jsou mladí členové bojující teroristé, kteří jsou zodpovědní za zapalování utečeneckých domovů, útoky na kanceláře levicových stran/organizací, cizince a další ilegální činy, jako jsou vloupání."

„Škody napáchané NSDAP/AO jsou těžko odhadnutelné. Že musí být obsáhlé, dokazují relativně dlouhé tresty mladých aktivistů, pokud je policie schopná – což se stává málokdy – je chytit, stejně jako rozsáhlá distribuce propagandistických materiálů a NS regálií, které zaplavují západní Evropu a jsou řízeny z USA.“

„Dlouhý seznam aktivistů NSDAP/AO, kteří umřeli nebo spáchali sebevraždu, je nejjistějším měřítkem toho, že tito bojovníci Nacionálně Socialistické věci jsou ti nejtvrdší a nejfanatičtější stoupenci Hitlera.“ - Die Reihen fest geschlossen od George Christianse (strana 249)

„Ve zvláštním zpravodajství o německých neonacistech před tímto rokem, popsala ADL Laucka jako nejnebezpečnějšího propagandistu hnutí.“ - Los Angeles Times, 7. září 1993

„Rostoucí problém neonacismu v Německu, náhodné propuknutí násilí v Americe a Lauckovo nedávné rozšíření do nových trhů nenávisti v jiných zemích, spustily poplachy na úřadech, které monitorují extremistické aktivity…“

„Úřad (německý Úřad pro ochranu ústavy) tvrdí, že Lauck je největším dodavatelem propagandy do německého nacistického podsvětí…“

„V minulém roce učinil kancléř Helmut Kohl několik pokusů o přesvědčení Američanů, jak důležité je zastavit buďto tisk nebo export materiálů,“ řekl Hannelore Kohler z německého Informačního centra německé vlády v New York City…“

„ Z Midlandu dosahovaly Lauckovy kontakty skrz Evropu a Severní a Jižní Ameriku. Dodává propagandu, povzbuzení, direktiva a v některých případech peníze rasistům na okraji radikální pravice v převážně bílých zemích…“

„Snažíce se udržet ho mimo svou zemi, uvěznily Laucka německé úřady na čtyři měsíce. Vyhostily ho na doživotí. Ale neutlumily jeho angažování. Od pádu Berlínské zdi jejich problém – a Lauckova německá síť – vzrostly.“

„Dále pak Lauck během posledních dvou let expandoval do více než 30 zemí. Jeho organizace publikuje čtvrtletník plátkového typu v angličtině, němčině, švédštině, dánštině, maďarštině, holandštině, francouzštině, španělštině, portugalštině a italštině. Zasílá též U.S. dolary a německé marky do Ruska na financování novin v ruštině, které se tam tisknou…“

„V posledním roce Lauck také zesílil americké operace. Sponzoruje dva televizní „white power" pořady na veřejně dostupných kanálech 15 amerických měst.“

„Židovská Anti-Defamation League, B´nai B´rith, která monitorovala Laucka během jeho kariéry, ho nazývá rasistou „světové třídy“, jehož expanze podávají důvod k mezinárodnímu znepokojení.“

„Má všechny potřebné prvky na to, aby byl důležitý ve světě nenávisti,“ řekl Robert Wolfson z Omahy, direktor Prérijních Regionů Anti-Defamation Legue. „Má velké, dobře financované operace mezinárodního rozsahu, docela sofistikované představy o svých cílech a taktikách a způsobech, jak jich dosáhnout.“

„Wolfson předpovídá, že Lauck využije svých nových evropských a skandinávských opor k pokusu o legalizaci nacismu jako politické mezinárodní volby a ke zvýšení tlaku na Německo, aby legalizovalo stranu.“

„Existuje určitý souběh dění, které dělá z člověka, jako je on, daleko důležitější osobu, než jakou byl před dvaceti lety,“ řekl Wolfson…“

„Ve více než 200 kriminálních vyšetřování v r. 1992 byla na místě činu nebo při prohledání domovů podezřelých nalezena Lauckova propaganda.“

„Jednou týdně produkujeme buď plátkové noviny profesionálního formátu nebo televizní program,“ řekl Lauck, „a navíc se staráme o poštovní objednávky, faxy, rozhovory a podobné věci.“

„Jeho tvrzení jsou podpořena agenturami, které jsou jeho nepřáteli.“ – Sunday World-Herald (Omaha) 26. září 1993

„Podle vysokého nacistického odpadlíka se němečtí neonacisté obrátili na Američana známého jako „sedlácký Führer" pro instrukce o tom, jak se vyhnout policii a jak vyhodit do vzduchu stavby."

„Američan Gary Lauck z Lincolnu v Nebrasce je známý jako největší vydavatel neonacistické propagandy na světě…“

„Myslím si, že je tohle (obvinění z jeho spojitosti s násilnostmi) součástí kampaně německé vlády,“ řekl. „Snaží se nás ilegalizovat už celé roky. Německý pojem demokracie je zkrátka tak moc rozdílný od našeho.“

„Němečtí úředníci se vskutku dovolávají zničení Lauckova propagandistického mlýnu…"

„Ke konci minulého roku byl Lauck hlavním tématem diskuzí v Bonnu mezi direktorem FBI Lewisem Freehem a jeho německým protějškem.“

„Němečtí úředníci požádali Freeha o pomoc při držení Lauckových materiálů mimo Německo.“

„Freeh naznačil, že by Spojené státy mohly udělat více, kdyby se prokázalo, že byl Lauck více než jen politickým propagandistou.“

„Existuje velmi tenká linie, kterou může člověk překročit a místo pouhé svobody projevu nebo vyjádření začínat pomáhat a podporovat (zločin v Německu),“ řekl.“

Podle bývalého neonacisty Inga Hasselbacha dělal Lauck přesně tohle. V nedávném rozhovoru tvrdil Hasselbach, že se Lauck stal vůdčí osobností v německém pravicovém hnutí, ne pouze volající po terorismu, ale také dodávající nezbytné informace.

„Lauckův vliv značně vzrostl poté, co německé úřady zakázaly několik pravicových stran a donutily jejich vůdce jít do podzemí, podle Hasselbacha, který odešel od pravicového hnutí minulý rok poté, co byl, jak pospal, znechucen bezvýznamným násilím.“

„Hasselbach, který jednou vedl největší skinheadský kontingent v Berlíně, řekl, že Lauck naléhal na německé neonacisty, aby bojovali proti vládnímu zákazu kampaní terorismu.“

„Poslal mi dopis, v němž říkal, že legální cesta (k dosažení politické změny) selhala a že bychom se měli zamyslet nad útoky na židovské instituce… a (pokus vedení města Berlína o) Olympiádu 2000,“ řekl Hasselbach. „S tímto dopisem jsem obdržel disketu (obsahující dokument jmenovaný) Ozbrojené Hnutí.“

„Lauck také dodal skupině detailní instrukce, jak vyrábět bomby a kam je umístit pro největší účinek," řekl Hasselbach…“

„Lauck nazval Hasselbacha zrádcem věci a možným pracovníkem německé tajné služby,“ – The Buffalo News, 13. únor 1994.

„Otevřeně a úplně úředně nerušen, tiskne více než 20 000 kusů zakázaných novin NS Kampfruf každé dva měsíce a pašuje je do Německa.

Produkuje celé miliony samolepek se svastikou…"

„Podle německého Úřadu pro ochranu ústavy je Lauckova NSDAP/AO nejdůležitějším dodavatelem fašistických publikací na německé nacistické scéně. Gary Rex Lauck sám odhaduje, že 95% veškeré pravicově-extremistické literatury v podsvětí pochází od něho. Po tunách přenáší tištěné materiály do říšského teritoria. Pouze pro r. 1992 byl propagandistický materiál z Lincolnu spojen se 72 násilnými činy." – Süddeutsche Zeitung Magazin,4. březen 1994

„V Německu bude (ředitel FBI) Freeh diskutovat o tom, jak zastavit tok propagandy, peněz – a možná i polovojenské podpory – od amerických bílých supremacistických skupin německým neonacistům a skinheadům…“

„Podle zdrojů německé policie bude Freeh též diskutovat, jestli se budou dát použít konspirativní zákony proti Američanům, kteří se pokoušejí porušovat německý zákon pašováním nacistického zboží.“

„Pro Freeha to bude hlavním bodem návštěvy,“ dodal vyšší úředník US…

„FBI má již agenty v Německu, aby odhalili spojitost mezi bankovními loupežemi, organizovaným zločinem, odposlechy a nárůstem počítačových poštovních schránek, které spojují pravicově extremistické skupiny po celém světě.“ – Chicago Tribune, 7. červen 1994

„Německá federální policie pomáhá při akcích proti Nebrasčanovi Gary Lauckovi…"

„FBI sděluje, že pracuje na vysokoprofilovém případu založeném na stopách od Němců.“ Freeh neřekl, o který případ jde.

„Ale Hans-Ludwig Zachert, ředitel německé federální kriminální policie, řekl na tiskové konferenci, že „Gary Lauck (z Nebrasky) šířil po Německu od 80. let propagandu ve formě militantních, extremistických letáků s bojovnými texty…“

„V jednom rozhovoru na cestě do Berlína Freeh řekl, že FBI bude možná moci dát legálně německé policii adresy, na které byl poslán materiál ze Spojených států.

To by německé policii usnadnilo zabavování.“ – The Lincoln Star, 29. červen 1994

„Ale německé úřady můžou dělat jen málo proti americkému občanovi Gary Lauckovi – identifikovaném Frischem (viceprezidentem Federálního úřadu pro ochranu konstituce) jako největší dodavatel propagandy německým neonacistům…“

„Při jednom vyjádření o extremismu řekl Frish, že měl velmi ´intensivní pohovor´s FBI ohledně Laucka.“

„Ukázali (FBI) na faktum, že svoboda projevu je ve Spojených státech absolutním právem a že neexistuje žádná šance, jak proti němu nějak legálně postupovat,“ řekl Frisch. – The Lincoln Star, 21. únor 1995

„Nejhledanější muž Evropy zatčen v Dánsku – hledaný Interpolem v 15 zemích!" – Nadpis dánských novin po Lauckově zatčení 20. března 1995

„Anti Defamation League nazvala Laucka nejnebezpečnějším propagandistou krajní pravice.“ – Los Angeles Times, 25. červenec 1995

„Úředník na americké ambasádě v Bonnu řekl, že americká vláda ještě nebyla požádána

o pomoc při předkládání důkazů proti Lauckovi. ´Nemáme v tom zápasu svého psa,“ řekl úředník. „Dánové a Němci si to musí vyřešit. Našimi prvotními zájmy bude, aby se s ním zacházelo dobře jako s každým v Německu a že jsou jeho práva plně sledována.“ The Washington Post, 25. srpen 1995

„Ale chceme vždy bránit právo každého – i nacistů, včetně Garyho Laucka – prezentovat své názory slovy a tiskem. Předtím, než vynesl dánský Ústavní soud rozsudek, jsme si vlastně mysleli, že se bude nejvyšší právní úřad této země koukat na obranu svobody projevu v naší ústavě jako na velice vznešený čin."

„Jak naivní. Rozsudek byl právnický slalom s cílem zamaskovat faktum, že si dnešní dánský Ústavní soud cení více politické korektnosti a poslušnosti než ústavy."

„Rozsudek je politicky poslušný, protože od momentu, kdy byl Lauck zatčen, bylo jasné, že bylo pro ministra zahraničí důležité povolit německou žádost o vydání a tudíž se shromáždily nejlepší mozky ministerstva spravedlnosti, aby v tomto nevděčném úkolu smontovaly dohromady právní prostředky k legitimizování vydání.“

„Dalo jim pár měsíců, než byli hotovi a to nejhorší, co mohli najít v hromadě hloupostí, co Lauck napsal za ty roky a které Nevyšší soud použil k odůvodnění vydání, kde byla vyjádření jako „Židé jsou naše neštěstí. Pryč s Židy.", vyjádření, která by podle antirasistického zákona 266b vyvodila maximálně pokutu nebo pár týdnů ve vězení. Nicméně ho Ústavní soud vydal Německu k pravděpodobnému odsouzení na několik let vězení.“ - Morgenposten Fyens Stiftstidende (Dánské noviny), 27. srpen 1995

„Během prvních dvou let sociálního růstu, které následovaly německé sloučení, spustil masivní propagandistický útok na Německo. Zločiny extrémní pravice vybuchly, zvláště pak ve východních státech. Během let 1991 a 1992 se policejní zabavování Lauckových materiálů téměř ztrojnásobilo. Samolepky NSDAP/AO byly rozesety po celé zemi…“

„Nicméně Lauckovo hnutí pocítilo poslední roky nárůst členství a finanční podpory. Nyní vydává nacistické noviny v deseti jazycích."

„Experti na federálním Úřadu pro ochranu ústavy přiznávají, že Lauckovy materiály stále proudí do Německa. Policejní experti potvrzují, že je téměř nemožné něco učinit proti této pašovací taktice, kvůli množství legální pošty, která přichází z USA každý den…“

„Lauck má teď více peněz než kdy předtím, mnohé z nich díky nacistickým sympatizantům,“ zmiňuje Abraham Foxman, ředitel Anti-Defamation League of B´nai B´rith v Americe, který studoval financování NSDAP/AO. Na oplátku je schopen podporovat své stoupence v Evropě.“

„Mnozí experti jsou přesvědčeni, že Lauck a jeho propagandistická sít představuje vážnou hrozbu. Novinář v penzi, který studoval NSDAP/AO a hrozbu pravicového extremismu 20 let, říká: „Vidím malou hrozbu v tom, že dnešní vzdělaní dospělí spolknou překroucení historie, ale Lauck plánuje do budoucna a ovlivňuje naše mladistvé.“ – Evil Genius of Germany´s Neo-Nazis v Britském vydání Readers Digest, září 1995

„Pouhý fakt, že se NS KAMPFRUF stále objevuje, ukazuje, že naše březnové činy velkého měřítka očividně ničeho nedosáhly", komentoval policejní úředník. Policejní specialisté si stěžují, že NSDAP/AO pokračuje ve své práci v Lincolnu v Nebrasce a že stále šíří propagandistické materiály pro německou neonacistickou scénu.“ – Offenbach Post, 10. říjen 1995

„Soud schází z cesty. Zvláště pak je americká NSDAP/AO vnímána jako tajná exilová vláda německé pravice a podle Úřadu pro ochranu ústavy ´celosvětově největší producent a distributor NS propagandistických materiálů.´“ – Süddeutsche Zeitung, 13. leden 1996

Gary ´Rex´ Lauck, nebraský vůdce, navštívil Hasselbacha. Lauck je pravděpodobně nejmocnějším nacistou na světe a možná jediný pravý hráč, který může používat jméno nacista. V Americe je to legální. Podporuje každou větší nacistickou organizaci na světě propagandistickými materiály a koordinuje neznámý počet teroristických buněk. (Je teď ve vězení v Německu a je jedním z lidí, proti kterým bude Hasselbach svědčit.)

„Hasselbach objevil nacistickou scénu, která byla zajisté velká a pevná, s oporou na celém světě, se stálým tokem peněz, silným historickým smyslem a s nadbytkem zbraní a expertízy. Když to vše o pár let později řekl policii, tak mu věřili jen těžko. Dopad z jeho relevance neklesne ještě celé roky.“ – Spectrum (Spojené království), 3. březen 1996

„Centrum Simona Wiesenthala ho hodnotí jako ´jednoho z nejnebezpečnějších neonacistických teroristů na světě.´“ – Hamburger Morgenpost, 8. březen 1996

„Distribuce NS KAMPRUFU byla decentralizována dávno před Lauckovým zatčením. Ilegální struktura NSDAP/AO v Německu zůstala téměř nedotčena." – Die Tageszeitung,

5. květen 1996

„Hlavní právní zástupce se mě zeptal, jestli bych svědčil. Dopis popisoval Laucka jako ´vůdce NSDAP/AO´. Stát mu dává takovýto titul! NSDAP/AO je oficiálně uznávaná. Je akceptovaná jako organizace – i když je zakázaná v Německu.“ Bývalý VS-informátor Peter Schulz v rozhovoru s Tagezeitung, 8. květen 1996

„(Mluvčí německé vlády) Wulf řekl, že byly proti Lauckovi shromážděny nějaké důkazy díky soudně povoleným odposlechům transatlantických telefonátů z Německa na pět nebraských čísel údajně spojených s Lauckovou organizací.“ – Washington Post, 9. květen 1996

„Lauck, jeden z největších distributorů NS materiálů na celém světě, je považován za hlavní figuru na mezinárodní neonacistické scéně.“ Süddeutsche Zeitung, 10. květen 1996

„Soudní proces je německými vyšetřovateli chápán jako vyvrcholení dvacetileté kampaně zastavování aktivit pana Laucka…“

„Podle vyšetřovatelů se publikace pana Laucka, NS Kampfruf nebo National Socialist Battle Cry, objevují každé dva měsíce v 10 jazycích. Nějakých 20 000 výtisků je zasíláno na adresy po celém světě, zvláště pak v Německu…“

„… a to hraje významnou roli v dodávání propagandistických materiálů německým skupinám, které by je mohly vyrábět ve vlastní zemi pouze s velkým rizikem. ´Gary Lauck je hlavním zasilatelem nenávistné pošty do Německa´, řekl Rabín Abraham Cooper ze Simon Wiesenthal Centra v Los Angeles, které monitoruje neonacistické skupiny.“ - The New York Times, 10. květen 1996

„Žalobce řekl, že valná většina zabavených pronacistických materiálů pochází ze Spojených států a že je Lauck hlavním distributorem.“ - Omaha World-World, 20. srpen 1996

„Během jeho věznění nařídili soudci zabavení tuctů vydání novin NSDAP/AO v různých jazycích – všechny vydány PO uvěznění Gerharda Laucka a zaslány na jeho celu jako známka solidarity. Lauck obdržel písemné potvrzení o tomto zabavení a tudíž i důkaz o nepoddajných aktivitách NSDAP/AO.“ – Die Tageszeitung, 21. srpen 1996

„Německý žalobce řekl, že byl Lauck hlavním dodavatelem neonacistické literatury, pásků na rukávy, vlajek, plakátů a videí do Německa za posledních 20 let.“ - The News Herald,

23. srpen 1996

„Lauck, 43, vybudoval neonacistické vydavatelské impérium ve svém rodném městě Lincolnu v Nebrasce, chráněn před žalobami ústavou USA.“ – Independent (Spojené království), 23. srpen 1996

„Ale němečtí státní vyšetřovatelé již dlouho obviňovali Laucka z plánování pašerácké operace, která dodávala zakázané brožury, prapory, knihy a samolepky neonacistickému hnutí v Německu.“

Čtvrteční odsouzení zakončuje desetiletí dlouhý lov na pana Laucka vedený německými úřady, které ho vidí jako jednu z hnacích sil, které stojí za obnovou nacistické ideologie v Německu po pádu Berlínské zdi v roce 1989…"

„Lauckovy noviny, NS Kampfruf nebo National Socialist Battle Cry, byly čteny přibližně 10 000 Němci, řekl žalobce…

„Ve svých memoárech říká ex-Führer pan Hasselbach o panu Lauckovi, ´Byl zdrojem za prakticky každou neonacistickou propagandou vylepenou na zdech a oknech od Berlína po Sao Paolo.´" – The Dallas Morning Star, 23. srpen 1996

„Lauck ovládal dobře promazanou propagandistickou mašinu, zdokonalovanou po dobu delší než dvacet let,´ sdělil soudu Guenther Bertram, předseda soudu. ´Sestavil propagandistický kanón a odpálil ho na Německo.´“ – The Washington Post, 23. srpen 1996

„Soud značně omezil materiály, které byly předvedeny v tomto procesu. Většina z tun propagandy, kterou Lauck propašoval do Německa konspiračními metodami během posledních dvaceti let, spadala pod toto omezení…“

„Nicméně je Lauck ohodnocován experty na NS jako celosvětově nejdůležitější neonacista v dnešní době.“ – Süddeutsche Zeitung, 23. srpen 1996

„I kdyby Američan dostal pět let – když vezmeme v potaz jeho agitaci, jeho zločinecké úsilí, jeho roli v mezinárodní síti neonacistů, tak by to ani zdaleka nebylo tolik, kolik by si zasloužil.“ – Der Tagesspiel, 23. srpen 1996

„Ukazujíc jasný odpor k německé justici vypochodoval včera americký neonacistický vůdce Gary Lauck z hamburského soudu k odsloužení čtyřletého vězeňského trestu za exportování rasistické propagandy…´Boj pokračuje,´ vykřiknul v němčině, když ho vedli pryč. ´Ani Nacionální Socialisté ani komunisté si nikdy nedovolili unést amerického občana." – Independant (Londýn), 23. srpen 1996

„Rozsudek spočívá na velmi rozporuplném legálním základu. Obviněný nebyl odsouzen za něco, co udělal, ale spíše za to, co řekl skrz NS Kampfruf. Kdyby byl Lauck potrestán za importování srpu a kladiva místo svastiky, pak by si jeho dnešní kritici stěžovali na cenzuru.“ – Die Tageszeitung, 23. srpen 1996

„Jeho vydání, soudní proces a odsouzení jsou všechny vnímány jako zavedení mezinárodního legálního standardu. Jeho zatčení v Dánsku, které má liberální zákony ohledně politických materiálů a pornografie, proběhlo pod silným tlakem z Německa a stížností, že porušoval dánský zákon o rasovém podněcování. Mezitím co byl Lauck po dobu procesu většinou zticha, jeho právník Hans-Otto Sieg argumentoval tím, že nemůže být souzen v Německu za vydávání materiálů v Americe.“ – The Times (Spojené království), 23. srpen 1996

„Je to poprvé, co Dánsko, které má v této oblasti liberální zákony, vydalo neonacistu." Berliner Zeitung, 23. srpen 1996

V Omaze v Nebrasce řekl ředitel místní Anti-Defamation League, že je spokojen s rozsudkem, ale že se obává budoucnosti.

„Tohle by mu mohlo pomoci zvětšit svůj status mučedníka, zvláště pak v Evropě, kde je jeho vliv největší,“ řekl Bob Wolfson. „Dodává mu to bojové jizvy a v některých kruzích je potřebuje. Nepředpokládám, že ho odradí návštěva v německém vězení.“ – Associated Press, Hamburg, 23. srpen 1996

„Co si má člověk myslet – zdali má německé právnictví soudní pravomoci na trestné činy, které nejsou trestným činem tam, kde se staly." – Frankfurt Allgemeiner Zeitung, 24. srpen 1996

Politici ze všech stran uvítali rozsudek. Ministr vnitra Kanther řekl, že odsouzení „jednoho z pravicových vůdců mezinárodního neonacismu a největšího distributora vzteklých rasistických publikací“ bylo „vhodnou reakcí“ německé justice.“ – Jewish Chronicle, 30. srpen 1996

„Rozsudek musí být považován za vysoký, protože je podložen pouze šesti z 38 bodů obžaloby…“

„Svědci se zdáli nadbyteční. Žalobce neměl žádné záměry odhalit strukturu NSDAP/AO v Německu. Místo toho byl Lauck vylíčen jako osamocený pachatel a nejnebezpečnější neonacista, aby ho pak bylo možno odsoudit s maximálním mediálním efektem.“

„Státní kalkulace fungovaly úplně. Lauck byl odsouzen jako jediný celosvětově nebezpečný a organizovaný neonacista. To je dobré pro image zde a venku a zanechá to pocit, že jsou akce proti NSDAP/AO zbytečné, jako kdyby uvěznění údajně jejich jediného manažera všechno urovnalo. Během procesu si nikdo nevšimnul toho, že je nějakým způsobem… NS Kampfruf dále šířen.“ - Antifaschistische Nachrichten, 5. září 1996

„Ve Spolkové republice je největším dodavatelem NS materiálů a jeho stálé proudění materiálů po více než dvě desetiletí vytvořilo kontinuitu pro militantní mladou NS generaci vynořující se ze 70. let…“

„NSDAP/AO nemá tuhou organizační strukturu a tudíž je pro úřady těžké ji sevřít…“

„Mezitím se jeho spolupracovníci v Lincolnu starají o jeho práci za něj. Díky více než dvaceti letům tolerance Spolkovou republikou je německá neonacistická scéna dostatečně silná na to, aby si vyvinula nové dodávací toky.“

„Co by zde zranilo scénu více je další obvinění z vytvoření zločinecké organizace." – Antifaschistisches INFO-Blatt, ří-říjen 1996

„Vydavatel z Nebrasky byl odsouzen na čtyři roky, protože se řídil prvním dodatkem.“

„Rozsudek vznesl v Americe vážné ústavní otázky. Například, kde je vláda USA, když jsou americká práva potlačována cizími zákony? A proč bylo Dánům dovoleno unést amerického občana? Proč bylo Němcům dovoleno ho zadržovat?“

„Sieg argumentoval tím, že je soud nelegální, protože Německo nemá žádné právo nakazovat americkému občanovi, co má dělat ve Spojených státech, nebo ho postihovat za skutky učiněné v Americe, které jsou zločinem v Německu. Ale americké státní oddělení se odmítlo postavit za Laucka.“ – The Spotlight, 23. září 1996

„Po více než čtyřech letech v šesti různých evropských vězeních je Gary Lauck více než odhodlán k dotlačení Nacionálně socialistické strany do popředí světové politiky…“

„Pokud jsem něco, tak jsem ještě více odhodlán a fanatický než předtím,“ řekl Lauck...

„Během rozhovoru v Lincoln Thursday morning řekl Lauck, že německá vláda porušila jak americké, tak mezinárodní zákony, když porušila suverenitu a ústavu Spojených států.“

„Tohle nemá co dělat s mými politickými názory,“ řekl. „Tohle má co dělat s právem každého Američana vykonávat svobodu projevu bez toho, aby cizí země tvrdila, že má nad vámi soudní pravomoc i bez těch bastardů ve Washingtonu, kteří jim to nechají projít. My (NSDAP/AO) připravujeme masivní soudní akce proti mým únoscům jak zde, tak v cizině.“

„Lauck řekl, že by nikdy nepřestal vyzývat své nepřátele.“

„Kdybych umřel a svatý Petr by se mě zeptal, jestli chci jít do nebe nebo zpět a bojovat, chtěl bych jít zpět a bojovat.“ - Lincoln Journal Star, 2. duben 1999

Nikdy se nevzdávat!

Následující článek Gerharda Laucka se objevil v posledním vydání NS KAMPFRUF (#115 březen-duben 1995), který byl publikován krátce před jeho druhým politickým uvězněním (1995-1999).

Během periody delší než dvacet let neustálého politického aktivismu jsem zažil mnohé úspěchy i mnohé neúspěchy. Je jednoduché slavit vítězství. Je těžší, ale daleko více důležité, pokračovat dál i přes neúspěchy.

Zde jsou některé myšlenky, které mi pomohly ve špatných časech. Chtěl bych se o ně podělit spolu s vámi, moji drazí kamarádi, v naději, že vám jednou mohou také pomoci.

Za prvé: Když může Nacionální Socialismus přežít vojenskou porážku ve druhé světové válce, zničení Třetí Říše a smrt našeho milovaného Vůdce Adolfa Hitlera, pak může jistě přežít i jiné nezdary – i ztrátu důležitého bojovníka, vedoucího nebo i celé skupiny bojovníků. Dokud žije byť JEDINÝ Nacionální Socialista, BOJ POKRAČUJE!

Za druhé: Dokud žije jeden bílý muž a jedna bílá žena, pokračuje boj za přežití bílé rasy. I když je dnes bílá rasa minoritou na této planetě, jsou to stejně stovky milionů bílých lidí.

Za třetí: Velké, neuvěřitelné historické světové změny jsou vždy možné. Nikdo nezná budoucnost. Německá historie sama o sobě poskytuje mnoho případů:

Kdo by si v hrdé a silné německé říši v r.1910 dokázal představit zostuzení v r.1919? V chaosu 1920 znovuzrození ve 30. letech? Po vítězstvích v r.1940 katastrofu v r.1945? Po r. 1945 ekonomický zázrak let 1950 a 1960 ? V r. 1985 nastávající kolaps Berlínské zdi, komunistické „DDR“ a dokonce Sovětského svazu? (Nikdy jsem neočekával spatřit tyto věci během mého života. Vy ano?)

Za čtvrté: Historie je neustále tvořená minoritami: minoritami, které bojují!

Adolf Hitler začínal se sedmi muži…. Americká revoluce proti globálnímu britskému impériu byla podporována 10% americké populace – srovnatelné číslo podporovalo Brity a většina nedělala nic a pouze sledovala… Malé Prusko s populací ani ne 4,5 milionu se ubránilo nepřátelské koalici s populací 200 milionů(!) během sedmileté války (1756-1763).

Za páté: Nehraje roli, jak mnoho si člověk myslí, že udělal pro hnutí. Jiný kamarád, mnoho jiných kamarádů, toho udělalo mnohem, mnohem více! Nikdo by si neměl říci: „Udělal jsem více než jiní!“ (Ani kdyby to byla pravda.) Místo toho se musí neustále snažit udělat ještě více. Nestěžujte si na nedostatky ostatních, místo toho se podívejte do zrcadla a řekněte si: „Co jsem doposud udělal? Co mohu udělat dnes?"

Německý patriot Fichte jednou řekl, že každý člověk by se měl chovat tak, jako by osud jeho národa záležel výlučně na jeho skutcích.

Za šesté: Každá maličkost pomáhá. Nikdo neví, které stéblo zlomí hřbet… která samolepka nebo které noviny rekrutují nového aktivistu… který skutek změní rozsah bitvy.

Pokud celý život politického aktivismu může přispět k přežití bílé rasy, jako jedno zrnko písku připívá celé pláži nebo jedna kapka vody přispívá rozlehlému oceánu, pak to za to stojí. A je to morální nezbytnost.

Za sedmé: Pravý Nacionální Socialista je bojovník. On nebojuje pouze proto, že je to jeho povinnost, ale spíš proto, že by sám se sebou nemohl žít, kdyby se vzdal.

Život je boj. Budeme mít dost času pro mír v našich hrobech. Napoleonův starý strážce řekl: „Strážce může umřít, ale nemůže se vzdát!“

Za osmé: Naši mučedníci jsou našimi závazky.

Já osobně cítím posvátnou a OSOBNÍ povinnost vůči každému kamarádovi, který bojoval, pracoval, trpěl, krvácel nebo i zemřel pro ideu Nacionálního Socialismu. A nemyslím to nějakým abstraktním, filozofickým způsobem pochopitelným pouze v mysli, spíše velmi duševním způsobem hluboko v srdci.

Například myslím na našeho kamaráda Gottfrieda Küssela uvězněného v Rakousku na jedenáct let pouze kvůli nenásilné politické aktivitě. Představte si, kdyby se mě poté, co vyšel z vězení, zeptal, co jsem dělal pro hnutí a já mu musel odpovědět: „No, nás už přestala politika před nějakým časem bavit, tak jsme rozpustili organizaci. Dnes žiju pohodlným životem podnikatele a jako hobby sbírám známky."

Měl jsem tu čest a štěstí pracovat s mnoha opravdovými Nacionálními Socialisty – ne pouze zdravými muži, ale též ženami, mladistvými a dokonce starými lidmi – jejichž neúnavné snahy pro naši věc z nich dělají osoby srovnatelné s těmi nejvýznačnějšími válečnými hrdiny!

Kdykoliv se cítím méně odvážný, myslím na tyto velké Nacionální Socialisty. Pak mě přepadne stud, že jsem se litoval, byť na pouhou vteřinu. Dám si herdu do hrudi a řeknu si: „Ne, nemohu je zklamat! Když mohli oni vydržet a bojovat dál, pak mohu i já!“

Za deváté: Rozdílnost je zde, aby se překonala, problémy jsou zde, aby se vyřešily, nepřátelé jsou zde, aby byli poraženi, Židé jsou zde aby byli…

Pravé hrdinství

napsal Gerhard Lauck

Nacionální Socialismus netrpí nedostatkem hrdinů a hrdinek. Jejich činy, jejich dosažení a nadevše jejich obětování nám slouží jako příklad, závazek a zdroj síly.

Moje generace, první „poválečná generace", měla ještě šanci osobně poznat mnohé z těchto hrdinů. Pamatuji si na návštěvu slavného plukovníka Hanse-Ulricha Rudela v jeho domově v Kufsteinu v Tyrolech v r.1970. Velká čest!

Ale je mnoho dalších kamarádů, kteří na mě měli ještě větší vliv. Za prvé jsem s nimi strávil více času než s plukovníkem a za druhé to byli „jenom normální lidé", i když toho udělali daleko více než „normálně“.

Byli to staří SA kamarádi Walter Luttermann a Karl-Ferdinand Schwarz, manželský pár Müllerových a „Armin“ z mladé generace Hitlerovy mládeže, Thies Christophersen, bojovníci poválečné generace jako Michael Kühnen, Gottfried Küssel, Michael Storm a další, jejichž jména zůstávají utajena pouze z bezpečnostních důvodů.

Někteří z těchto kamarádů a jejich životy na mě udělaly obzvláště silný dojem.

…1945. Válka skončila. Vše bylo ztraceno. Život se stal nesmyslným. Kdosi jde do lesa ke kolejím. Sedá si na trať a čeká na vlak, který ukončí jeho život. Přemítá. Pak se rozhodne jinak. Když přežije, možná může udělat něco v duchu Führera. Vstává a jde domů. Roky plynou. Na jaře 1972 mu řekne vyhnanec z Breslau, že existuje NSDAP/AO. Stane se jedním z prvních členů, jedním z nejtvrději pracujících dobrovolníků a štědrým finančním zastáncem, i když není bohatý a je skromný. Dělá dobrovolnou práci rok za rokem, desetiletí za desetiletím. Ve stáří ho začne trápit slepota. Ale pokračuje dále v práci – pořád ještě může skládat věci pro poštovní zásilky.

…Smrtelně nemocen rakovinou. Nemůže téměř jíst ani spát. Chození je těžké a únavné. Ale pořád může ještě něco dělat: dovleče se ke stolu a dělá práci na počítači. Celé hodiny, protože je těžké vstát a vrátit se do odpočívacího křesla. Den za dnem. Rok za rokem. Ráno posledního dne před smrtí je toto stále rutinou. To odpoledne přijde smrt.

…1945. Mladý voják pokračuje v boji po příměří. Později je zajat, ale není identifikován jako bojovník Werwolfu. Čtyři roky ve speciálním zajateckém táboře pro nacisty. Konečně svoboda. Okamžité pokračování politických aktivit. Vězení. Opuštění ženou. Znovu svoboda, politický aktivismus a velká role v rozšíření NSDAP/AO v letech 1970. Ale zrádce znamená vězení. Opuštění druhou ženou.

Čtyři roky politického uvěznění – bez podmíněného propuštění až do posledního dne. Pak den svobody. Zpátky k politické práci. Rok intenzivního aktivismu. Následován dalšími čtyřmi lety vězení. Opět svobodný, opět aktivní, až do samotné smrti.

… Kdosi si přeje oženit se, ale strana potřebuje pracovníky a peníze. Rodina zkrátka bude muset počkat pár let. Ale nemoc přichází i přes ranný věk. Rodina již nikdy nebude, spíše smrt.

…Kdosi je invalida z války. Obě nohy jsou pryč. Jedna ruka je pryč. Druhá ruka je zraněná. Stále není bezmocný. Práce s telefonem je možná. Díky této telefonní práci rozšiřuje NSDAP/AO svůj televizní program z jednoho do šestnácti měst během jednoho roku.

…Krize. Kdosi přijde a převezme úkoly bez přípravy. Volný čas a profese jsou vyměněny za politickou práci, přitížení, starosti a stres. Vydrží tak celé roky, než krize pomine a jeho vlastní, velká rodina může být opět prioritou.

Kamarádi!

Toto jsou skutečné historky!

Pracoval jsem s těmito kamarády blízce, někdy celá desetiletí. My jim vděčíme za vzestup NSDAP/AO za poslední tři desetiletí.

Nechť vám slouží jako příklad a závazek, útěcha a inspirace, jako sloužili mně.

Nechť se někteří z vás stanou příkladem pro ty, kteří se připojí k našim řadám později a ponesou dále prapor se svastikou, když i my budeme povoláni k tomu velkému údernému oddílu v nebi.

Protože ta vlajka znamená víc než smrt!

Budoucí čtvrtstoletí a dál

napsal Gerhard Lauck

Naším nejcennějším zdrojem je člověk.

Člověk beze zbraně může bojovat svými pěstmi. Ale zbraň bez člověka, který by ji používal, je pouze bezcenný kus železa.

Neozbrojený muž si dokáže vyrobit vlastní zbraň. Ale zbraň si nedokáže vyrobit ruku, která by ji používala.

Náš prvotní důraz musí být vylepšování našich lidských zdrojů: náběr, rozvoj, uplatnění a rozmnožení aktivistů a podporovatelů.

Náš druhotný důraz musí být na zlepšování našich nelidských zdrojů: finančních, fyzických a technologických.

Musíme vyživovat jak naší mysl, tak naše srdce: naše ideologické dědictví a bojového ducha, který sám o sobě vdechuje život do Nacionálně Socialistické ideje. Život znamená naději pro budoucnost.

Idea potřebuje lidi. Tito lidé jsou věřící, stoupenci, šampióni, kteří si ji vzali za svou a kteří dále šíří slovo.

Lidé potřebují další lidi. Člověk není osamělá bytost.

Nacionální Socialisté utvářejí živé společenství. Společenství víry a společenství boje.

Toto společenské uvědomění, cit pro smysl a tato hluboce cítěná povinnost vzepřít se všem úskalím a bojovat s každým nepřítelem – i přes desetiletí a desetiletí neúprosného pronásledování, hanobení a obětování – jsou absolutně nezbytnými pro naše dlouhodobé přežití a konečné vítězství.

Osoby odpadají. Organizace přicházejí a odcházejí. Sousedství a celá města jsou ničeny.

Možná, že v příštím tisíciletí zmizí i celé národy.

Ale rasa musí přežít!

Toto uvědomění, toto přikázání, je dohromady to nejsvatější a nejpřirozenější.

To je podstata Nacionálního Socialismu!

Toto vědomí, tato víra, tato povinnost je naší podstatou jakožto Nacionálních Socialistů.

Povinnost znamená úsilí. Úsilí samo o sobě produkuje výsledky.

Úsilí musí být rozpoznáno, uznáno a tudíž podporováno.

Náš důraz musí být kladen na aktivismus. Celosvětový aktivismus. Aktivismus celosvětového, pan-árijského Nacionálně Socialistického společenství víry a boje.

Samozřejmě, že toto vše není nic „nového“. Dominovalo to již strategii NSDAP/AO během svého prvního čtvrt století a pokračuje v tom i do druhého.

Organizace, logistika a technologie jsou velmi důležité. Nespleťte se v tom. Ale jsou pouze svaly, ne srdcem a duší našeho hnutí.

My jsme nositelé pochodně!

Tento článek od A.V.Schaerffenberga se původně objevil v THE NEW ORDER #94.

Ve 20. letech vytvořil Adolf Hitler Nacionálně Socialistické hnutí bílých lidí, které dorostlo do nejmocnějšího ideologického fenoménu v historii. Ve 30. letech ho vedl k politické moci a založil první bílý rasový stát moderního světa. Ve 40. letech šli Nacionální Socialisté do posledního výstřelu proti Židy sponzorovaným silám západního kapitalismu a východního komunismu. V 50. letech George Lincoln Rockwell znovu zasadil svastiku do Ameriky a vznesl ji do její první poválečné slávy v 60. letech. V 70. letech se hnutí vzpamatovalo z jeho zavraždění, provedlo masové akce v doposud nepřekonaných měřítkách a získalo celosvětové uznání. V 80. letech se kvůli lidským selháním, podvracení a vnitřnímu chaosu hnutí téměř zhroutilo, ale bylo zachráněno vytrvalostí The New Order, který přetrval bouři a stal se pevnou baštou, kolem které se staří i mladí kamarádi mohli scházet. Na začátku 90. let se Nacionální Socialismus znovu prosazuje v mezinárodním měřítku, s rozlehlými neprozkoumanými oblastmi podpory otevírajícími se ve východní Evropě.

Toto, v souhrnu, je historie Nacionálně Socialistického hnutí. Žádný člověk, který žil v jakémkoliv období vývoje hnutí, nemohl předpovídat zemětřesné události, které přijdou, jak dobré tak zlé. Provincionální Bavořan, který se připojil k Adolfu Hitlerovi v r. 1921, nikdy ani ve snu netušil, že bude Německo, pošlapané po první světové válce, vést evropský kontinent v křížové výpravě proti sovětskému Rusku pouhých dvacet let poté. Po smrti velitele Rockwella se zdálo, že se ztratila jakákoliv naděje na znovuzískání bílých mas, které oslovil; nicméně pár let poté se vrátily, aby nás vítaly v ještě větším počtu. Pro každého, který stál v davu White Power triček, bylo konečné vítězství pouze otázkou času. Ale nestalo se tak. A hnutí prošlo dlouhým desetiletím přežívání, osvětleno většinou podzemními boji The Order v polovině 80. let. Teď je na obzoru světlo a naše věc opět nabírá páru.

Co naše úsilí opravdu znamená

Naše vlastní minulost nás učí: 1) nikdo nemůže předpovídat, co leží před námi a 2) každá generace má svůj vlastní cíl, který musí splnit.

Němečtí hnědokošiláči v letech 1920, mezinárodní oddělení SS ve druhé světové válce, úderní vojáci velitele Rockwella a davy v Marquette Parku ve White Power tričkách; všichni bojovali za stejný cíl – bílé vítězství. A každou dosaženou dílčí částí pomohli konečnému triumfu v budoucnosti. Pouze úkoly, které jim byly dány k dosažení tohoto vítězství, byly různé. Hnědokošiláči umožnili svým vůdcům, aby byli zvoleni. Evropští SS-mani bránili civilizaci ozbrojeným odporem. Rockwellovi úderní vojáci mu umožnili veřejné projevy. Aktivisté ve White Power tričkách bojovali za své rodiny a společenství proti negerské invazi. Co tedy je naším úkolem? Jak máme bojovat pro bílé vítězství?

My jsme generace nositelů pochodně

To znamená, že naší prací je udržet naživu Nacionálně Socialistickou ideu pro další fázi, která brzy přijde, kdy se masy našich lidí opět stanou chápavými konceptu bílého vítězství. Ten čas je za dveřmi, až Američanům dojde trpělivost s negerskou divokostí a ekonomickým chaosem. Miliony Maďarů, Chorvatů, Slovinců, Rumunů, Poláků a též Rusů se probouzejí k židovským bacilům a pohlížejí k nám pro vůdcovství.

Další generace na nás budou pamatovat se soucitem, obdivem a závistí. Soucitem pro naší těžkou cestu skrze doby temna, ignorance a teroru. Obdivem pro naší statečnost a odhodlanost udržet naše ideály před ohromující opozicí. Závistí pro šanci, kterou jsme měli v této tvrdé době, kde jsme mohli nesporně dokázat naší sílu vůle a věrnost naší rase, a tím si zajistit unikátní a uctívané místo v historii Nacionálního Socialismu.

Není nám dovoleno vidět, co leží před námi. Ale když jsme se vydali na toto revoluční hledání, každému z nás byl dán instinkt pro vítězství, ke kterému musíme pochodovat. Pro nás jsou naše strážná slova: „Vítězství nebo smrt!" Vítězství hnutí znamená život pro naší bílou rasu; naše selhání (a my můžeme selhat pouze pokud to vzdáme) znamená smrt našich lidí. Ale buďte ujištěni: Idea, která přežije devastaci druhé světové války, přežije zajisté dnešní dobu temna!

Budoucnost: Pouze pro bílé!

V žádném případě nejsme sami. Stačí se podívat přes rameno a uvidíte masy ve White Power tričkách. Za nimi jsou Rockwellovi úderní vojáci. Ještě dále jsou miliony Evropanů, kteří bojovali pod rasovou standartou se svastikou od severní Afriky po Stalingrad. Za nimi jsou pak hnědokošiloví legionáři, kteří pro svého Führera vybojovali ulice. Jsme v čele půl století dlouhého pochodu. Neodvážíme se zakopnout nebo zastavit!

No a co, že miliony z nás byly zabity? Hnutí se stále valí vpřed a ničemu na světě se ho nepodařilo zastavit! No a co, že negři a Portorikánci prohnili naše města? Je ještě lepší postavit nové a krásnější v budoucnosti pouze pro bílé! No a co, že jsme udělali špatné chyby a ještě horší věci? Jsme pouze smrtelné lidské bytosti snažící se o nadčlověka!

Měli jsme v naší krátké historii nádherné zlaté doby – Třetí Říše, Rockwellovy roky a triumfy v Chicagu. Další přijdou a nebudou o nic méně skvoucí. Celobílá planeta láká v přicházejícím století. Velké věci leží před námi – už blízko.

Dodatečný zdrojový materiál

Tyto knihy obsahují informace o NSDAP/AO.

HEUTE GEHÖRT UNS DIE STRAßE od Michaela Schmidta. Založeno na jeho mezinárodně šířený švédský televizní dokument WAHRHEIT MACHT FREI. Vydavatel: Econ-Verlag, Düsseldorf/Vienna/New York/Moscow.

THE NEW REICH od Michaela Schmidta. Toto je anglická verze výše zmíněné knihy. Publikována v USA, Kanadě a Anglii. US-vydavatel: Pantheon division of Randall.

NÉO-NAZIS. L’ENQUÊTE TERRIBLE od Michaela Schmidta. Toto je francouzská verze výše zmíněné knihy. Vydavatel: JC Lattès, Paris.

NEONAZISTI od Michaela Schmidta. Toto je francouzská verze výše zmíněné knihy. Vydavatel: Rizzoli, Milano.

OS NEO-NAZIS od Michaela Schmidta. Toto je francouzská verze výše zmíněné knihy. Vydavatel: Publisher: Edicðes Asa.

DRAHTZIEHER IM BRAUNEN NETZ. Vydavatel: ID-Archiv im internationalen Institut für Sozialgeschichte/Amsterdam, Cruquiusweg 31, NL-1019 Amsterdam.

DIE REIHEN FEST GESCHLOSSEN od Georga Christianse. Vydavatel: Verlag Arbeit & Gesellschaft GmbH, Rosenstraße 12/13, D-3350 Marburg, Německo.

WAS DIE RECHTEN LESEN od Astrid Lange. Vydavatel: C.H. Beck, Munich.

UN-HEIL ÜBER DEUTSCHLAND.

RECHTSEXTREMISMUS IN DER BUNDESREPUBLIK.

EN MORGEN DE HELE WERELD? od Karela ten Haafa. Vydavatel: Fascisme Onderzoek Kollektief, Postbus 10748, 1001 ES Amsterdam.

DER VERFASSUNGSSCHUTZBERICHT. Vydal manuálně the Federal Republic of Germany: Der Bundesminister des Innern, Graurheindorfer Straße 198, 5300 Bonn 1.

FREE TO HATE od Paula Hockenose. Vydavatel: Routledge, 29 West 35th Street, New York, NY 10001. (U.K. Vydavatel: Rutledge, 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE.)

AM RECHTEN RAND: LEXIKON DES RECHTSRADIKALISMUS od Rainere Fromma. Vydavatel: Schüren Presseverlag, Deutschhausstraße 31, 35037 Marburg, Německo.

DEUTSCHLAND ERWACHT od Henryka M. Brodera. Vydavatel: Lamuv Verlag, Martinstr. 7, 5303 Bornheim-Merten. Distribuoval Kiepenheuer & Witsch Verlag, Cologne.

IN HITLER’S SHADOW od Yarona Svoraye a Nicka Taylora. Vydavatel: Nan A. Talese – Doubleday, New York.

"WHITE POWER, WHITE PRIDE!": THE WHITE SEPARATIST MOVEMENT IN THE UNITED STATES od Betty A. Dobratz and Stephanie L. Shanks-Meile. Vydal Twayne Publishers, Výtisk: Simon & Schuster Macmillan, 1633 Broadway, New York, New York 10019.

Tyto TELEVIZNÍ PROGRAMY obsahují materiály ohledně NSDAP/AO:

KOLN/KGIN/CBS (Lincoln). 4. listopad 1999, rozhovor odvysílán ten samý den.

KOLN/KGIN/CBS (Lincoln). 2. listopad 1999, zprávy o stránce NSDAP/AO.

Švédská státní televize. 27. říjen 1999, zprávy ohledně deseti jazyků na stránkách NSDAP/AO ve Švédsku.

KETV/ABC (Omaha) rozhovor. Natočeno v srpnu 14/15 1999 v Kalifornii, odvysíláno 9. září 1999.

CBS News rozhovor. Natočeno 16. března 1995 (čtyři dny před Lauckovým uvězněním) v Dánsku.

KRO rozhovor holandské televize. Natočeno v Lincolnu 14. února, odvysíláno v Holandsku 19. února 1995.

0 Globo televize v Brazílii. Natočeno v Lincolnu na začátku roku 1994 odvysíláno později téhož roku.

Spiegel Fernsehen v Německu. Natočeno v Lincolnu v listopadu 1993, odvysíláno rok poté.

Maďarská státní televize. Natočeno v Chorvatsku v srpnu 1993, odvysíláno rok poté.

CBS News. Natočeno v Lincolnu koncem roku 1992, odvysíláno v "Hitler and Stalin" koncem roku 1994.

ABC Primetime. Natočeno ve Washingtonu DC koncem roku 1991, odvysíláno v lednu 1992.

Dokument švédské státní televize "Wahrheit Macht frei!". Natočeno v Dánsku a východním Berlíně v červenci 1990, odvysíláno v letech 1991/1992 v řadě zemí.

CBS Sixty Minutes. Natočeno v Lincolnu a Chicagu koncem roku 1978, odvysíláno v lednu 1979 a červenci 1979.

 

Tištěné mediální rozhovory

Lincoln Journal-Star. 2. duben 1999.

The Spotlight (Washington, DC). 23. červen 1997.

Vrij Nederland (Holandsko) 19. červen 1996.

Readers Digest (U.K. edice) září 1995.

Süddeutsche Zeitung Magazin (Munich) 4. květen 1994.

Omaha World-Herald. 26. září 1993.

Los Angeles Times. 7. září 1993.

 

Fotografie

Sipa Press, 101 bd Murat, 75016 Paris. Tel. 47434743 nebo

Sipa Press Inc., 30 W. 21st Street #6, New York, NY 10010. Tel. 1-212-463-0150, fax –0160.

NSDAP/AO - PO Box 6414 - Lincoln NE 68506 - USA
http://www.nazi-lauck-nsdapao.com

Hlavní strana NSDAP/AO