Nazi Lauck NSDAP/AO Nederlands Demo Den Haag 05.06.2004 . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

DEMONSTRATIE TEGEN DE JEW.S.A. AGRESSIE IN DEN HAAG

Op zaterdag 5 juni demonstreerden diverse revolutionaire aktiegroepen samen met de N.V.U. tegen de agressie van de Jew.S.A.

Op de vroege ochtend maakte men zich klaar om enkele kameraden, die met de trein waren gekomen, op te halen. Deze kameraden waren terecht gekomen midden in een "AntiAlles"blok die hetzelfde station als verzamelpunt gebruikten. Vanwege het feit dat men vlaggen en pamfletborden bij zich hadden en dat het "AntiAlles"blok zeer verbaasd/geschrokken was, konden de kameraden snel een andere trein pakken om vervolgens op een andere treinstation te worden opgehaald. Aangezien het ook niet de bedoeling was om vanwege enkele ongelukkige ongevallen (indien men daar gebleven was om het tuig op zijn plaats te zetten) ingesloten te worden door de systeemknechten.

Zonder enkel vijandelijk kontakt werd de reis voortgezet naar het hoofdafspreekpunt om daar in kolone verder te gaan. Op een viaduct van de Utrechtse Baan werd de eerste linkse verkenner gezien, die vanwege ZIJN uiterlijk beter als parade koningin beschreven kon worden. Het was op deze plek dat het ontbreken van vastberadenheid van de linksen met hun grote smoelen duidelijk werd. Er was wel eens een andere tijd dat ze ons op een lafhartige aanval met een stenenregen begroetten. De verhouding moest dan wel 10 tegen 1 zijn, maar zelfs dan slaagden ze er vaak niet in.

Nadat men op de verzamelplek was gearriveerd, werden de geluidswagen en attributen klaargezet en stond men klaar om met de demo te beginnen. Op het laatste moment trokken de systeemknechten hun belofte in dat de auto's die in het bos geparkeerd stonden beschermd zouden worden, terwijl dit op voorhand beloofd was. Hierdoor besloten een handjevol strijdbare kameraden de auto's in deze omvangrijke en vrij toegangkelijke bos te gaan beschermen. Voor de "aktiewillende" militant moet dit toch wel heel erg uitnodigend zijn geweest!

Desondanks dat ze de sitiuatie opvallend vaak gezien hadden, doordat hun verkenners continu in de buurt waren, gebeurde er niks.

De demonstratie met ong. 100 deelnemers verliep vlekkeloos. Tussen de NVU en leden van Club 28 waren er geen spanningen en men liet met succes zien dat men samenwerken kan als er een gemeenschappelijk doel voor ogen is, ondanks de verschillen in politieke standpunten en oplossingen. De sprekers uit Nederland, Duitsland en Wallonie legden een verband tussen het gelijktijdig bezoek van de oorlogshitser Bush aan de werkelijke terroristen en de talrijke protesten daartegen.

Een Duitse kameraad las een lijst voor met alle landen die na de desastreuze datum van 8 mei 1945 slachtoffer zijn geworden van de wereldterrorist. Er leek wel geen eind te komen aan de lijst!! Hij legde een link tussen de" D-Day" (dat op het moment in Europa "gevierd" werd) en de andere aanvalsoorlogen die gevoerd worden/werden door de Jew.S.A.

Er is een duidelijk verband tussen de bombardementen op Berlijn toen en die op Bagdad, Kaboel, en Belgrado van deze tijd. Ook de misdaden en martelingen jegens Duitse krijgsgevangen in de Tweede Wereldoorlog en die van Irak en Guantanomo- Bay kenmerken een zichtbare traditie. Oorlogsmisdadigers staan altijd aan de kant van de verliezer. Leuk om te weten is dat de Jew.S.A. het gebied waar gedemonstreerd werd, aangewezen heeft als invasiegebied als een Amerikaanse oorlogsmisdadiger ooit voor het hier gevestigde Internationaal Gerechtshof moet verschijnen!

Al bij al was de demo een volledig succes. De Antifa probeerde door de politiebarricade te breken, maar zij maakte een slordige fout door dit te doen bij de ambassade van de Jew.S.A, waar toch al 24 uur per dag speciale politie/leger eenheden gestationeerd zijn. Na een flinke bloedneus en korrektie tikken te hebben opgelopen, werden ze voor een korte perriode gearresteerd (oa voor identificatie). Meer dan 250 man, waaronder een 50-tal hardekern, kinderen en milieu aktivisten konden genieten van de Haagse "gastvrijheid" op het politibureau! De linkse opkomst was echter gering als je bekijkt dat er landelijk opgeroepen was bij scholen en jeugdcentra door organisaties en personen.

Resultaat: protest was DUIDELIJK, samenwerking verliep VLEKKELOOS en de Antifa maakte zich BELACHELIJK

In het bijzonder wil ik de mensen bedanken die ons de geluidswagen ter beschikking stelden en ook iedereen die de verre reis niet schuwde om een duidelijk signaal uit de nationale revolutionaire ''hoek'' te laten horen aan de werkelijke terroristen van de wereld.

schrijver: een 28-clublid

NSDAP/AO Nederlands