Presentation av Nordiska Rikspartiet Traditionsförening (NRPT)

NRPT baserar sin ideologi på nationalsocialismen,

d.v.s. vi är nationellt och socialt sinnade.

 

NRP grundades 1956 av Göran A. Oredsson, och vänder sig till alla nationellt och socialt sinnade svenskar oavsett kön, ålder och samhällsställning.


Nationalism! NRP och nationalsocialismen anser att alla folk har rätt till sitt eget land och att leva och verka i frihet i enlighet med sin kultur och sina traditioner. Det innebär varken någon isolationism eller fiendeskap mellan länderna, vilket de världsstatsdrivande internationalisterna vill påskina i sin lögn- och hetspropaganda mot oss. Vi menar att alla folk och kulturer förtjänar respekt och att ett mellanfolkligt samarbete är till gagn för både framåtskridandet och freden. Nationalismen har således varken med högfärd eller rashat att göra.

Socialism! NRP tar avstånd från kapitalismens egoism och marxismens indelning av folket i "klasser". Nationalsocialismen vill ersätta dessa nedbrytande ideologier med en sund uppbyggande folkgemenskap. I folkgemenskapen är du lika mycket värd och behövd om du så är kontorist, lantbrukare, direktör eller renhållningsarbetare. I det nationalsocialistiska samhället är vi alla samarbetande folkkamrater, och arbete, rättvisa, och social trygghet är en självklarhet.

Frihet! För Nordiska Rikspartiet är inte "frihet" ett framkastat fnoskelord till för att skydda omoraliskt och perverst leverne, utan en frihet lika med trygghet. Svenska folket ska kunna känna sig trygga på gator och torg, och våra barn ska kunna få leka utomhus och gå till skolan utan att antastas av pedofiler. 
 


Arbete och bostäder åt alla svenskar istället för att lämna landet fritt för invandring av rasfrämlingar från hela världen. Vilken "folkvilja" har givit de makthavande rätten att göra Sverige till det folk- och rasblandade samhälle det redan är? Inte en enda fullmakt från det svenska folket kan någonsin uppvisas!

Gör slut på asocialdaltet. Det är en skam utan like att skattebetalarna idogt skall arbeta ihop de miljoner och åter miljoner kronor som går åt för att bekosta förtidspensioner åt knarkare och alkoholister, som själva har sig att skylla för sin situation. Därtill med skattepengar hysa och bekosta tillvaron för grova kriminella "flyktingar", som till största procent fyller våra fängelser. Utvisa omgående alla utländska medborgare på de svenska fängelserna till respektive hemländers rättvisa och omvandla till självförsörjande arbetsläger fängelserna åt de återstående straffade, på det att skattebetalarna inte skall bekosta dessa anstalter och de intagna med meningsfullt arbete återanpassas till samhället och ha en redig chans att betala de skadestånd de ådömts.

Gör slut på daltet med förbrytarna. Självförsörjande arbetsläger istället för dyra "anstalter".

Slopa u-hjälpen så som den i årtionden skandalöst sänts bort till miljarder kronor av skattebetalarnas pengar varje år, allt medan i vårt eget land sjukvård, skolutbildning, satsningar på vår ungdom och ålderdomens trygghet visar häpnadsväckande brister och skandalös verklighet.

Städa vårt land. Effektivt rensa gator, parker och torg från fyllon, knarkare och våldsverkare. Återskapa den trygghetskänsla som var ett med Sverige för inte allt för länge sedan och tala mindre om s.k. "frihet", som visat sig vara "frihet" för avarter, homosex, prostitution, otukt, snatteri, väskryckning och "frihet" för dräggen att göra vardagen för den skötsamme medborgaren allt osäkrare.

Ge polismakten fullmakter och laglig rätt att agera, för att folk skall känna sig säkra i sin tillvaro mot ligister, pyromaner, upploppsmakare, och inte genast vänta JO-anmälan och avstängning från sin tjänst när polis effektivt ingripit.

Slå vakt om familjelivet. Bort med daghemshysterin och jäkt- och stressvardagen. Lön åt hemma-mammor istället för "vårdbidrag". Motverka kommersialiseringen av barnen.

Återinför ordning och disciplin i skola och militärutbildning. Förstörelse av skollokaler, inventarier och läromedel skall beivras och inte betunga skattebetalarna med utgifter helt onödiga då ingen behöver försröra i vårt samhälle. Även hårda efterräkningar för förstörelser av offentliga byggnader, telefonkiosker, sanitära allmänna inrättningar, tunnelbanor m.m. I militärutbildningen skall det svenska vara nummer ett, vara A och O och inget invandrartrams om matsorter och knäböjande mot Mecka. Ett svenskt försvar skall vara svenskt och inget annat i så väl utbildning som målsättning. Att fylla leden med folk som redan deserterat från hemländer inger föga tro på en försvarsmakt.

Stoppa det nationella självmordet. De internationalistiska politikernas arbete med att avskaffa Sverige som nationalstat och upplösa det svenska folket i en mångkulturell gegga måste ovillkorligen hejdas. Gynna svenskt språk och kultur. Stoppa den utomnordiska invandringen. Återta kontrollen över den svenska ekonomin och politiken. Sverige ska inte styras av främmande krafter i Bryssel, New York eller Tel Aviv, utan av lojala svenskar.

Landsbygden skall återbefolkas och det svenska jordbruket återfå sin ställning. Sverige skall vara en nödvändigt självförsörjande och inte beroende av omvärldens nycker.

Förbjud i lag de grymma plågsamma djurförsöken.Nordiska Rikspartiet kräver i sitt program förbud mot de grymma meningslösa djurförsöken. Ännu högre ställs detta krav i AIDS-tider där de grymmaste djurförsök får pågå, för att perversa personer riskfritt skall kunna fortsätta sina vidrigheter.

Svensk industri och företagsamhet skall främjas och därför alla statliga och kommunala order gå till svenska företag och industrier. Sverige skall exportera varor till andra länder vilken regim dessa än valt. Svensk sysselsättning och välfärd går före FN-sanktioner och nycker inom välfärdspolitiken som ingenting har med Sverige att skaffa.

Trygghet åt anställda. All rationalisering som främjar produktion och folkhälsan skall välkomnas, men vägras där den enbart har till syfte att ersätta den mänskliga arbetskraften.

Miljöförbättring både innanför och utanför fabrikerna.Prioritera folkhälsan och satsa på sjukdoms- och skadeförebyggande åtgärder. En frisk och sund svensk ungdom.

Utflyttning av svensk industri till utlandet skall stoppas.Kapitalismens hänsynslösa manipulerande med svenska arbetare till förmån för profit borde för länge sedan stoppats och nu måste den ovillkorligen hejdas. 

 

För vidare kontakt:NRPT, Box 2149, 103 14 STOCKHOLM,  epost:

nordiskarikspartietnrp@yahoo.com