Projekt för att återskapa en nationell kunskapsbas

 

Sveriges Nationella Förbund  och Motstånd försöker  rekonstruera något av det nationella parti- och idématerial som inte längre finns tillgängligt. Under några decennier har katastroferna avlöst varandra: Carlbergska stiftelsen, Fria Ord, Nysvenska Rörelsen - nationellt historiskt, i de flesta fall unikt, material har bränts, kastats, glömts bort, försvunnit. Skamkänslor hos kvarlevande, oförmåga att inse materialets värde, ointresse - skälen till att böcker, korrespondens, tidningar, skrifter etc. fått skatta åt förgängelsen är många; i en del fall fullt begripliga, i andra svårförståeliga eller oursäktliga.
Vi vänder oss till Dig för att vi tror att Du kan vara en av dem som möjligen har kvar den typen av material vi söker. I en framtid finns det kanske möjlighet att rekonstruera en liten del av det historiska arv som vi fruktar till stor del gått förlorat. Tanken är att på sikt skapa ett bibliotek tillgängligt för den som önskar fördjupa sig i dessa ting. Sverige var, näst efter Tyskland, det land i Europa som via olika partier, förlag och organisationer publicerade mest böcker och tidningar med nationellt idéinnehåll.
Det vi söker är böcker emanerande från nationella förlag: Dagens Böcker, Svea Rike, Europa Edition, E.P. Holmwall, Argus, Omnia o.s.v. Tidningar som Den Svenske, Dagsposten, Sverige Fritt, Fria Ord, Vägen Framåt. Småskrifter, partiprogram, överhuvud allt nationellt parti- och idématerial svenskt, tyskt eller på andra språk.
Om Du finner tanken tilltalande och är intresserad av en eventuell donation är Du mycket välommen att höra av Dig. Naturligtvis är vi beredda att betala en rimlig summa för eventuella försändelser, detta i den mån våra begränsade ekonomiska resurser så tillåter. Under alla omständigheter står vi för alla kostnader i samband med transporter, Postens avgifter m.m.
Vill Du ha ytterliggare upplysningar om våra aktiviteter sänder vi mer än gärna kompletterande information:
 
Motstånd  och Sveriges Nationella Förbund 
Adress per brev:  SNF,  Box 7071,  200 42 MALMÖ