Nazi Lauck NSDAP/AO Svenska Stod . . .

Nazi Lauck NSDAP/AO

STÖD NSDAP/AO !

NSDAP/AO:s målsättning är att försvara den vita rasen. Den vita rasens överlevnad- i olika vita nationer - är vårt enkla budskap.

Vår världsåskådning, nationalsocialism, baserar sig på naturlagarna och historisk lärdom. Ras och nation är våa två &ämsta värden och Vit Makt är vårt mål.

Medlemskap och aktivitet i NSDAP/AO är internationellt. Nationalsocialister runt om i världen erhåller nationalsocialistiskt material som publiceras på olika språk: Engelska, tyska, danska, svenska, ungerska, holländska, franska, spanska, portugisiska och italienska.

NSDAP/AO bedriver sin verksamhet med legala och-våldsinriktade medel i Förenta Staterna, Danmark ochandra länder där vår verksamhet inte är olagligförklarad av en repressiv regim. (I dessa länder måste vi arbeta underjordiskt, men vi ägnar oss inte åt våldsamma aktioner utan endast med fredliga medel. Vi arbetar far att bli lagliga och att få deltaga i den politiska processen- men utan våld.)

Om den vita rasens överlevnad är viktigt för Dig är Du villig att bidraga med ett litet eller stort bidrag för att stödja vår kamp?

BLIV MEDLEM IDAG!

( ) Jag ansöker om medlamskap i NSDAP/AO. (600:-/år).

Namn: __________________________________________________________________

Adress: __________________________________________________________________

Postnr: ___________________ Postadress: ______________________________________

NSDAP/AO: PO Box 6414, Lincoln, NE 68506 USA

NSDAP/AO Svenska